Наукові публікації викладачів кафедри (2022 рік)

Монографії

Acoustic emission. Fracture detection in structural materials : колективна монографія. – Cham: Springer Cham, 2022.

The book presents topical theoretical and experimental studies for developing advanced methods of detecting materials fracture and assessing their structural state using acoustic emission. It introduces new mathematical models characterizing the displacement fields arising from crack-like defects and establishes a new criterion for classifying different types of materials fracture based on specific parameters obtained from wavelet transforms of acoustic emission signals. The book applies this approach to experimental studies in three types of materials—fiber-reinforced composites, dental materials, and hydrogen-embrittled steels.

 1. Skalskyi V. Macrofracture of structural materials and methods of determining its type / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.1–50.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  2,23 обл.-вид. арк.
 2. Skalskyi V. Mathematical models for displacement fields caused by the crack in an elastic half-space / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.51–86.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  1,61 обл.-вид. арк.
 3. Skalskyi V. Energy criterion for identification of the types of material macrofracture / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.87–124.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  1,7 обл.-вид. арк.
 4. Skalskyi V. Evaluation of the types and mechanisms of fracture of composite materials according to energy criteria / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.125–153.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  1,29 обл.-вид. арк.
 5. Skalskyi V. Ranking of dental materials and orthopedic constructions by their tendency to fracture / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.155–192.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  1,7 обл.-вид. арк.
 6. Skalskyi V. Rating of hydrogen damaging of steels by the wavelet transform of magnetoelastic acoustic emission signals / V. Skalskyi, Z. Nazarchuk, O. Stankevych. – c.193–218.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  1,16 обл.-вид. арк.

Посібники

 1. Василів К. М. Експлуатація електричних станцій: навчальний посібник / К. М. Василів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 236 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  13,2 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – протокол №60 від 08.12.2021
 2. Гаврильченко О. В. Вібраційні завантажувальні пристрої: навчальний посібник / О. В. Гаврильченко, В. М. Корендій, В. С. Шенбор. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 201 c.
  РІТМ-2, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  8,97 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 6/2022 від 13 грудня 2022)
 3. Зачек О. І. Інформаційні технології: навчальний посібник / О.І. Зачек, В.В. Сеник, Т.В. Магеровська, Я. М. Пелех, Т. В. Рудий, Д'яков А.В., Я. Ф. Кулешник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 432 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  25,11 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол від 30 березня 2022 року № 8), Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол від 13 квітня 2022 року № 62)
 4. Ребот Д. П. Монтаж, експлуатація та ремонт технологічного обладнання: навчальний посібник / Д. П. Ребот, В. Г. Топільницький. – Львів: «Сполом», 2022. – 124 c.
  ПМАІ-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  7,21 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету „Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Протокол № 61 від 21 лютого 2022 року
 5. Топільницький В. Г. Основи автоматизованого проектування в AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL. Частина 1: навчальний посібник / В. Г. Топільницький, Д. П. Ребот. – Львів: «Сполом», 2022. – 188 c.
  ПМАІ-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  10,93 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету „Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Протокол № 61 від 21 лютого 2022 року
 6. Юрчак І. Ю. Базові засади веб-розробки. Лабораторний практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі»: навчальний посібник / І. Ю. Юрчак, Н. В. Гузинець. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 180 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  10,18 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Протокол № 65 від 19 жовтня 2022р.

1. Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

1.1. У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Korendiy V. Generalized design diagram and mathematical model of suspension system of vibration-driven robot // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 7, № 3/4. – С. 1–10. (Корендій В. М.).
 2. Павленко Я. Ю., Юрчак І. Ю. Інформаційний конвертор валют на базі месенджера Telegram // Комп'ютерні системи та мережі. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 106–121. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 3. Maksym Pavlov, Iryna Yurchak. Software implementation of modified LSB algorithm with Shamir`s secret sharing // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2022. – Vol. 7, № 2. – С. 130–139. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 4. Yurchak Iryna, Feshchenko Zakharii-andrii. Service for monitoring the conditions of vaccination of the population from Coronavirus infection // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2022. – Vol. 7, № 1. – С. 15–21. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 5. Фещенко З. С., Юрчак І. Ю. Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP // Комп'ютерні системи та мережі. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 147–154. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 6. Зінько Р. В., Корендій В. М., Теслюк В. М., Демчук І. Б., Казимира І. Я., Островка Д. В. Частотний аналіз вала електромеханічного приводу малого мобільного робота // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – Вип. 56. – С. 27–38. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки) (Корендій В. М., Островка Д. В.) [н.к. - Теслюк В.М.].
 7. Rebot D., Babii A. Influence of the velocity of the medium layer on its dynamicparameters in the process of vibration separation // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 2. – P. 33–40.
 8. Rebot D., Topilnytskyy V. Nonlinear mathematical model of the five-container vibration system // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 3. – С. 10–18. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – Вип. 56. – С. 67–74. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Teslyuk V., Zaharyuk R., Ivantsiv R., Seneta M., Tkachuk K. I., Koval A. V. Development of the acceleration measuring method // Український журнал інформаційних технологій. – 2022. – Вип. 4, т. 2. – С. 33–39. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки) (Сенета М. Я., Ткачук К. І.) [н.к. - Теслюк В.М.].
 11. Topilnytskyy V., Rebot D. Wave processes in the constructions of mechanisms and buildings // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 4. – P. 22–30. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 12. Chervetsova V. H., Dmytriv A. Z., Havryliak V. V., Lubenets V. I. Some mechanisms of Lactobacillus reuteri action as a probiotic microorganism // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2022. – Vol. 5, № 1. – P. 127–132. [н.к. - Червецова В.Г.].

1.2. У інших виданнях України:

 1. Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Шенбор В. С. Вплив параметрів вібраційного конвеєра на швидкість транспортування деталей // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2022. – № 49. – С. 24–28. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.).
 2. Головатий А. І., Теслюк В. М., Ріпак Н. С. Розроблення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2022. – Т. 32, № 1. – С. 79–84. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки).
 3. Кирилів В. І., Гурей В. І., Максимів О. В., Гурей І. В., Кулик Ю. О. Вплив моди деформації на силові умови формування поверхневої наноструктури сталі 40Х // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – Т. 57, № 3. – С. 126–131. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Гурей В. І.).
 4. Кухта В. С., Макєєв В. Ф., Кирманов О. С., Станкевич О. М. Порівняльна оцінка міцностних характеристик композитів світлової полімеризації для реставрації зубів за методом трьохточкового згину // Сучасна стоматологія. – 2022. – № 3-4. – С. 4–9.
 5. Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Гуньовський Я. Р., Гуньовська Р. П., Кирманов О. С., Скальський В. Р. Оцінювання стійкості до руйнування матеріалів базисів знімних протезів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2022. – Т. 58, № 2. – С. 79–86.
 6. Стадницька Н. Є., Паращин Ж. Д., Лобур І. П. Порівняння асортименту лікарських засобів, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа в Україні та Польщі // Фармацевтичний часопис. – 2022. – № 3 (63). – С. 5–12.

2. Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

2.1. Статті у періодичних виданнях:

 1. D. Korpyljov, A. Zdolbytskyy, U. Marikutsa, V. Tomyuk, R. Panchak. Interactive system of surface water monitoring using IoT technologies // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 1–8.
 2. Петро Кособуцький, Тарас Мікульський. Числа Фідія і Фібоначчі як виразники «золотого» пропорції та рекурентності // Світогляд. – 2021. – Вип. 5 (91). – С. 46–48. [н.к. - Кособуцький П.С.].
 3. Kosobutskyy P., Oksentyuk V. New regularities of segment division according to the golden ratio // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 57–69.
 4. Кособуцький П. С. Фізичні основи квантової інформатики: від квантової механіки, через квантові обчислення до квантової криптографії // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 33–47.
 5. Станкевич О. М. Математичне моделювання поширення пружних хвиль у тілі з дефектом // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 67–71.
 6. 2.1. Статті у періодичних виданнях:
 7. Andrushko A., Lobur M., Iwaniec M. Predictive maintenance – a major field for the application of computer aided systems // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 49–56.
 8. K. Kolesnyk, V. Dutka, D. Zahoruiko, B. Vasylyshyn, A. Łukaszewicz. Automated design of printed circuit boards made by electronic computer–aided design (CAD) with the next using in CNC-machine // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 9–16. (Дутка В. Ю., Загоруйко Д. А., Василишин Б. С.).
 9. Мelnyk M., Orynchak M., Tomyuk V., Havran V., Pytel K. Analysis of artificial intelligence methods for rail transport traffic noise detection // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 107–116. (Оринчак М. Р., Гавран В. Б.).
 10. Соколовський Я. І., Бордун М. І., Левкович М. В. Розроблення програмного та алгоритмічного забезпечення для прогнозування курсу криптовалют з використанням методів фрактального аналізу // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 81–93. (Бордун М. І., Левкович М. В.).
 11. Sokolovskyy Y., Sinkevych O. The use of cellular automata in the simulation of wood drying processes in a wood drying chamber of periodic action // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 17–32.
 12. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Ratynchuk D. B., Yarkun V. I. Software and algorithmic provision of parallel calculation of non-isothermal moisture transfer based on the apparatus of fractional derivatives // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 95–106. (Левкович М. В.).
 13. Станкевич О., Станкевич Н. Дослідження акустичної емісії від системи компланарних тріщин // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 45–50.

2.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Колесник К. К., Дутка В. Ю., Загоруйко Д. А., Василишин Б. С. Застосування САПР для виготовлення друкованих плат // Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка : тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня 2022 р., Кременчук. – 2022. – C. 111–112. (Дутка В. Ю., Загоруйко Д. А., Василишин Б. С.).
 2. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 80. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 3. Маркелов О. Е. Співставлення глядацької уваги здобувачів освіти до навчального відео «до» й «під час» кризових станів // Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (Одеса, 03 травня 2022 - 13 червня 2022 р.). – 2022. – C. 291–295.
 4. Gurey V., Hurey I., Hurey T., Wojtowicz W. Fatigue strength of steel samples after friction treatment // Advanced manufacturing processes : book of abstracts of the 4rd Grabchenko's international conference, Odessa, Ukraine, September 6–9, 2022. – 2022. – C. 63. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 5. Гурський В. М., Корендій В. М., Крот П., Кузьо І. В. Синтез мультичастотних інерційних приводів вібраційних машин // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 54–57. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.).
 6. Корендій В. М., Качур О. Ю., Гурський В. М. Теоретико-експериментальні дослідження руху колісної платформи з кривошипно-шатунним віброударним приводом // Енергоощадні машини і технології : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2022 р., Київ. – 2022. – C. 57–63. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.).
 7. Кричковська А., Паращин Ж., Курка М., Хоменко О., Лубенець В. Загальнодержавне обов'язкове медичне страхування в Україні як альтернатива волонтерського руху // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали ix науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 вересня 2022 року, Тернопіль. – 2022. – C. 209–210. (Хоменко О. І.).
 8. Maksymiv O. V., Kyryliv V. I., Chaikovs'kyi B. P., Gurey V., Zvirko O. I. Corrosion-mechanical properties of structural steels with surface nanostructure // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2022) : abstract book of international research and practice conference: (25-27 August 2022, Lviv, Ukraine). – 2022. – C. 392. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Ієвлєв О. М., Маркелов О. Е. Організація «time & task tracking» при навчанні програмуванню здобувачів вищої освіти гуманітарного напряму за допомогою інструменту «feedback» навчальної платформи Moodle // Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 жовтня 2022 р., Львів. – 2022. – C. 141–145. (ПІО-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Змінна структура системи автоматичного керування механізмом повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 425–427.
 11. Оксентюк В. М., Голота Н. Л. Структура системи керування стабілізацією механізму повороту люльки пожежного автопідіймача // Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 12–13 жовтня 2022 р.). – 2022. – C. 446–448.
 12. Стадницька Н. Є., Паращин Ж. Д., Лобур І. П. Порівняльний аналіз номенклатури лікарських засобів в Україні та Польщі для лікування захворювань порожнини носа // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали ix науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 вересня 2022 року, Тернопіль. – 2022. – C. 91–92.

3. Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

3.1. Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Vasyliv К. Method of dynamic parameters for mathematical modelling of switching processes of valves closing of semiconductor converters // Електротехніка і електромеханіка. – 2022. – № 3. – С. 28–38. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. P. Kosobutskyy. Statistical analysis of normally distributed data with a limited scattering interval of values converted by direct g(x) = x2; cos x; ax and inverse functions // Український фізичний журнал. – 2022. – Vol. 67, № 5. – P. 346–351. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Kosobutskyy P., Karkulovska M. Simulation of statistical mean and variance of normally distributed random values, transformed by nonlinear functions p |X| and √ X // Mathematical Modeling and Computing. – 2022. – Vol. 9, № 2. – P. 318–325. (SciVerse SCOPUS).
 4. Kyrmanov O. S., Makeiev V., Stankevych O. M., Kukhta V. S. Estimation of fracture resistance of nanocomposite filling materials using acoustic emission method // Світ медицини та біології. – 2022. – №4 (82). – С. 112–117. (НМБД?).

3.2. Статті у закордонних виданнях:

 1. Korendiy V., Kachur O. Dynamic behavior of a vibratory plate compactor working on a horizontal elastic-viscous-plastic surface // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advanced manufacturing processes : 4rd Grabchenko's international conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022, Odessa, Ukraine. – Р. 434–443. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Andrushchak N., Vynnyk D., Melnyk M., Bajurko P., Sobolewski J., Haiduchok V., Kushnir D., Andrushchak A., Yashchyshyn Y. Impact of optical illumination on transmission of subterahertz electromagnetic waves by Bi12GeO20 crystals // Acta Physica Polonica A. – 2022. – Vol. 141, № 4 : Proceedings of the International conference on oxide materials for electronic engineering (OMEE 2021) September 28 – October 2, 2021. – P. 415–419. (Кушнір Д. О.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Batiuk T., Chyrun L., Oborska O. Ontology model and ontological graph for development of decision support system of personal socialization by common relevant interests // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 877–903. (Батюк Т. М., Оборська О. В.) [н.к. - Чирун Л.В.] (SciVerse SCOPUS).
 4. Buryy O., Danylov A., Sahraoui B., Andrushchak A., Andrushchak N. Optimal vector phase matching for second harmonic generation in orthorhombic non-linear optical crystals // Acta Physica Polonica A. – 2022. – Vol. 141, № 4 : Proceedings of the International conference on oxide materials for electronic engineering (OMEE 2021) September 28 – October 2, 2021. – P. 365–370. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Gurey V., Hurey I., Hurey T., Wojtowicz W. Fatigue strength of steel samples after friction treatment // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advanced manufacturing processes : 4rd Grabchenko's international conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022, Odessa, Ukraine. – Р. 274–283. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 6. Gursky V., Korendiy V., Kuzio I., Kachur O. A new method of optimization synthesis of vibro-impact systems // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : рroceedings of the 5th International conference, DSMIE-2022, June 7-10, Poznan. – С. 91–100. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Gursky V., Krot P., Korendiy V., Zimroz R. Dynamic analysis of an enhanced multi‐frequency inertial exciter for industrial vibrating machines // Machines. – 2022. – Vol. 10, № 2. – С. 1–17. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 8. Kyryliv V., Gurey V., Maksymiv O. V., Hurey I., Kulyk Y. Influence of the deformation mode on the force conditions of formation of the surface nanostructure of 40Kh steel // Materials Science. – 2021. – Vol. 57, iss. 3. – С. 422–427. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Гурей В. І.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Korendiy V., Gurey V., Borovets V., Kotsiumbas O., Lozynskyy V. Generating various motion paths of single-mass vibratory system equipped with symmetric planetary-type vibration exciter // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 7–13. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 10. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Gurey V., Havrylchenko O., Kotsiumbas O. Mathematical modeling of forced oscillations of semidefinite vibro-impact system sliding along rough horizontal surface // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 39 : 53rd International JVE Conference, Colombo, Sri Lanka, December 2, 2021. – P. 164–169. (ТМБ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (CrossRef, EBSCO, Gale, Google Scholar, INSPEC, SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb).
 11. Korendiy V., Gursky V., Kachur O., Dmuterko P., Kotsiumbas O., Havrylchenko O. Mathematical model and motion analysis of a wheeled vibro-impact locomotion system // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 77–83. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 12. Korendiy V., Kachur O., Gurey V., Predko R., Palash R., Havrylchenko O. Simulation and experimental investigation of kinematic characteristics of the wheeled in-pipe robot actuated by the unbalanced rotor // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 45 : 59th International conference on vibroengineering, Dubai, 22 October 2022. – P. 8–14. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 13. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Maherus N., Kotsiumbas O. Kinematic and dynamic analysis of three-mass oscillatory system of vibro-impact plate compactor with crank excitation mechanism // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 40 : 54 th International conference on vibroengineering, Shanghai, 1–5 February 2022. – P. 14–19. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Магерус Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 14. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Gurey V., Pelio R., Kotsiumbas O. Experimental investigation of kinematic characteristics of a wheeled vibration-driven robot // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 43 : 57th International conference on vibroengineering, Istanbul, 13 June 2022. – P. 14–20. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 15. Korendiy V., Kachur O., Gursky V., Kotsiumbas O., Dmuterko P., Nikipchuk S., Danylo Y. Motion simulation and impact gap verification of a wheeled vibration-driven robot for pipelines inspection // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 41 : 55th International conference on vibroengineering, Almaty, 21 April 2022. – P. 1–6. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 16. Korendiy V., Kachur O., Zakharov V., Kuzio I., Havrylchenko O., Hurey T. Dynamics and control of vibratory finishing machine with translational motion of lapping-polishing plates // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 8–14. (РІТМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Качур О. Ю.) (SciVerse SCOPUS).
 17. Korendiy V., Kotsiumbas O., Borovets V., Gurey V., Predko R. Mathematical modeling and computer simulation of the wheeled vibration-driven in-pipe robot motion // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 44 : 58th International conference on vibroengineering, Ventspils, 25-26 August 2022. – P. 1–7. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М.) (SciVerse SCOPUS).
 18. Korendiy V., Kuzio I., Nikipchuk S., Kotsiumbas O., Dmyterko P. On the dynamic behavior of an asymmetric self-regulated planetary-type vibration exciter // Vibroengineering Procedia. – 2022. – Vol. 42 : 56th International conference on vibroengineering, Zittau, 16 May 2022. – P. 7–13. (РІТМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Корендій В. М., Дмитерко П. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 19. Bokla N., Klymkovych T., Мelnyk M., Zabierowski W., Plecinski P. Comparison of representative microservices technologies in terms of performance for use for projects based on sensor networks [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2022. – Vol. 22, iss. 20. 0,94 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 20. Lobur M., Selech J., Sika R., Biedrzycka M., Popielarski P., Hajkowski J., Zdobytskyi A. The triple helix concept in the aspect of counteracting barriers in science, industry and the public sector // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – Advances in manufacturing III. Vol. 3 - Quality engineering: research and technology innovations, industry 4.0. – P. 47–59.(SciVerse SCOPUS).
 21. Skalsky V., Nazarchuk Z., Stankevych O., Klym B., Selivonchyk T. Effect of operational factors on magnetoacoustic emission of low-carbon steels [Електронний ресурс] // International Journal of Pressure Vessels and Piping. – 2022. – Vol. 199. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 22. Stankevych O., Skalskyi V., Klym B., Velykyi P. Identification of fracture mechanisms in cementitious composites using wavelet transform of acoustic emission signals // Procedia Structural Integrity. – 2022. – Vol. 36 : 1st Virtual international conference on in service damage of materials: diagnostics and prediction, VDMDP 2021, Ternopil, 11-13 October 2021. – С. 114–121. (SciVerse SCOPUS).
 23. Volodymyr Shymanskyi, Ivan Sokolovskyy, Yaroslav Sokolovskyy, Taras Bubnyak. Variational method for solving the time-fractal heat conduction problem in the claydite-block construction // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2022. – Vol. 134 : Advances in computer science for engineering and education. – P. 97–106. (Соколовський І. Я.) (SciVerse SCOPUS).
 24. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational method for solving the viscoelastic deformation problem in biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3132 : Selected papers of the VIII International scientific conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference proceedings, Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. – P. 125–134. (SciVerse SCOPUS).
 25. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Olha Mokrytska, Iryna Boretska, Oleksiy Sinkevych, Volodymyr Kryshtapovych. Modeling of heat transfer and deformation processes in biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3038 : Proceedings of the 4th International conference on informatics & data-driven medicine IDDM 2021, Valencia, Spain, November 19 - 21, 2021. – P. 205–212. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

3.3. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Andriychuk M. Radiation of array constructed of thin wires // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 598–601. (SciVerse SCOPUS).
 2. O. Belej, N. Spas, I. Artyshchuk. Development of an algorithm for detecting cyberattacks in distributed information systems // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 325–328. (SciVerse SCOPUS).
 3. Olexander Belej, Nataliia Spas, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor. Development of the invasion models in wireless sensor networks based on the flows of false events // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 404–409. (SciVerse SCOPUS).
 4. Nazariy Andrushchak, Dmytro Vynnyk, Nazariy Jaworski, Yevhen Yashchyshyn. Development and transmission spectrum investigation of the dichroic filter for 300 GHz // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 737–740. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження) (Яворський Н. Б.) (SciVerse SCOPUS).
 5. R. I. Golovatsky, M. Lobur. Mathematical model of a pyroelectric sensor for the embedded systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали 5 Міжнародної конференції MEMSTECH 2009 (Львів-Поляна, Україна; 22-24 квітня 2009 р.). – 2009. – C. 191–193. (Головацький Р. І.) (SciVerse SCOPUS).
 6. Klymash M., Kyryk M., Demydov I., Hordiichuk-bublivska O., Kopets H., Pleskanka N. Research on distributed machine learning methods in databases // 2021 IEEE 4th International conference on advanced information and communication technologies : conference proceedings AICT-2021 (Lviv, Ukraine, September 21-25, 2021). – 2021. – C. 128–131. (ДБ/SmartCity, Прикладні дослідження і розробки) (Гордійчук-бублівська О. В., Плесканка Н. М.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Bokla N., Semenko A., Talanchuk P. Determine of error signal for implementation of automatic transmission power adjustment in radio relay system // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 253–256. (SciVerse SCOPUS).

3.4. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Optimization with restriction in the generalized phase problem // Advanced computer information technologies : conference proceedings of the 12th International conference, Spišská Kapitula, Slovakia 26–28 September 2022. – 2022. – C. 154–158. (SciVerse SCOPUS).
 2. Andriychuk M., Pavlysh V., Hoblyk V., Tkachuk V. Modeling radiating systems for the GPS applications // Advanced computer information technologies : conference proceedings of the 12th International conference, Spišská Kapitula, Slovakia 26–28 September 2022. – 2022. – C. 159–163. (SciVerse SCOPUS).

4. Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних:

4.1. Статтей у періодичних закордонних виданнях – немає.

4.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Serhii Avdieiev, Tamara Klymkovych, Roman Panchak, Kostyantyn Kolesnyk. Automated 3D design of printed circuit boards in CAD solidworks // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 14. [н.к. - Колесник К.К.].
 2. Mykhaylo Andriychuk. Creating materials with the specific electromagnetic properties using the asymptotic approach // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 16.
 3. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Nataliia Spas, Natalia Nestor. Development of methods for detecting network attacks on cyber-physical systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 17.
 4. Andriy Holovatyy, Roman Panchak, Mykhaylo Lobur. Development of microcontroller based temperature and humidity data logger // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 19–20.
 5. Vitaliy Mazur, Sofiia Panchak. Control system for an experimental model of robotic mobile platform with manipulator // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 15. [н.к. - Мазур В.В.].
 6. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Nataliia Bokla, Tamara Klymkovych, Serhiy Shcherbovskykh. Simulation model for conversion heat to electricity under magnetic flux based on comsol // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 27.
 7. Mykhailo Muliar, Roman Habovskyi, Mykhailo Lobur, Mykhaylo Мelnyk, Pavlo Denysyuk. Visualization tool for room model simulation and wall roughness analysis // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 35. [н.к. - Лобур М.В.].
 8. Mariia Orynchak, Volodymyr Havran, Mykhaylo Мelnyk. Tram noise level determination analysis case study from Lviv // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 31–32. (Оринчак М. Р., Гавран В. Б.).
 9. Mykola Khranovskyi, Vladyslav Yusiuk, Andriy Zdobytskyi, Tamara Klymkovych, Uliana Marikutsa. Ways to increase the efficiency of the lidar scan system of three-dimensional objects // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 36. [н.к. - Здобицький А.Я.].
 10. Gursky V., Korendiy V., Krot P., Kachur O., Dmuterko P. Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors // Vibroacoustics and diagnostics machinery, devices and structures : рroceedings of 2 nd Scientific сonference, Poznań, 24.11.2021. – 2021. – C. 32. (Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р.).
 11. Adam Kalwar, Uliana Marikutsa, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Grzegorz Grzywnowicz. Analysis of the external factors influencing the availability and power of gas engines // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 10.
 12. Adam Kalwar, Mykhailo Melnyk, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Grzegorz Grzywnowicz. Analysis of the operational problems of methane energy fuel // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 11.
 13. Корендій В. М., Будько В. І., Деркач Р. Н., Станкевич Б. А. Механізм завантаження контейнерів на шасі вантажного автомобіля // Science, innovations and education: problems and prospects : рroceedings of XI International scientific and practical conference, Tokyo, Japan, 1–3 June 2022. – 2022. – C. 303–311. (Корендій В. М.) [н.к. - Корендій В.М.].
 14. Корендій В. М., Коцюмбас О. Й., Янів О. М., Погорілий Ю. О. Імітаційне моделювання руху маніпулятора типу SCARA // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of XI International scientific and practical conference, 19–21 June 2022, Berlin, Germany. – 2022. – C. 214–219. (Корендій В. М.) [н.к. - Корендій В.М.].
 15. Petro Kosobutskyy, Andriy Zdobytskyi, Uliana Marikutsa, Mykhaylo Мelnyk, Marek Iwaniec. Probabilistic modeling of mechanical cantilever oscillator fluctuation // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 26.
 16. Krychkovska A., Parashchyn Z., Kurka M., Khomenko O., Lubenetch V. Medical insurance: comparative analysis of ratings of insurance companies in the USA, EU and Ukraine // Science, development and the latest development trends : proceedings of the ХХXV International scientific and practical conference, Paris, France, September 06–09, 2022. – 2022. – C. 279–283. (Хоменко О. І.).
 17. Adam Kalwar, Andriy Zdobytskyi, Franciszek Kurdziel, Krzysztof Pytel, Grzegorz Grzywnowicz, Jastrzębie Zdrój. Analysis of the processes taking place in the absorber of an absorption chiller // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 12.
 18. Adam Kalwar, Mykhailo Lobur, Franciszek Kurdziel, Krzysztof Pytel, Grzegorz Grzywnowicz, Jastrzębie Zdrój. Analysis of the processes taking place in the absorber of an absorption chillеr // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 13.
 19. Andriy Kernyskyy, Mykhaylo Мelnyk, Andrzej Łukaszewicz. Engineering drawing education using CAD tools // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 21.
 20. Mykhaylo Мelnyk, Andriy Kernyskyy, Mykhaylo Lobur, Andriy Zdobytskyj, Andrzej Łukaszewicz, Krzysztof Pytel. Investigation of sound level meters accuracy in determining the equivalent sound level // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 22.
 21. Andriy Zdobytskyi, Mykhailo Lobur, Roman Panchak, Anna Hnatiuk, Krzysztof Pytel. Topological optimization parameters of blades of wind turbines // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 30. [н.к. - Здобицький А.Я.].
 22. Yaroslav Sokolovskyy, Oleksiy Sinkevych. Use of cellular automata in modeling heat and moisture conductivity processes at the material boundary // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 33–34.
 23. Zinoviy Stotsko, Tetyana Stefanovych. Development of algorithmization bases for jet treatment evaluation modes of product curvilinear surfaces // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 18.
 24. Petro Shmigelskyi, Oleg Bodnar, Ihor Farmaha. Testing and evaluation of suction cups as a gripping tool for a mushroom picking robot // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 28. (Шмігельський П. І.).