Наукові публікації викладачів кафедри (2019 рік)

Монографії

 1. Andriychuk M. Antenna Synthesis through the Characteristics of Desired Amplitude: монографія / M. Andriychuk. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019. – 166 c.
 2. Farmaha I. Wound image segmentation using clustering based algorithms / I. Farmaha, M. Banaś, V. Savchyn, B. Lukashchuk, T. Farmaha. – c.217–225. New trends in production engineering : колективна монографія. – Warszawa, Poland: Sciendo, 2019.
 3. Lobur M. Intelligent system for monitoring the air pollution of the city in real time / M. Lobur, K. Pytel, U. Marikutsa, D. Korpyljov. – c.226–235. New trends in production engineering : колективна монографія. – Warszawa, Poland: Sciendo, 2019.
 4. Kazarian A. Data analysis model and forms of cloud analytical functions for “smart” house systems / A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk. – c.17–27. Information and innovation technologies in economics and administration : monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019.

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpljovy D., Panchak R. Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 23–28. (Кривий Р. З.).
 2. Kuzmynykh M. Simulation of experimental data by statistical distributions of Cauchy, Maxwell and Boltzmann // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 45–57. (Кузьминих М. В.).
 3. Лобур М. В., Шварц М. Є., Стех Ю. В. Моделі і методи прогнозування рекомендацій для колаборативних рекомендаційних систем // Вісник Національного університету “Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2018. – № 901. – С. 68–75.
 4. Mazur V., Yaremchuk D. Development of software and hardware for primary diagnostics of cardiovascular diseases // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 58–64. [н.к. - Мазур В.В.].
 5. Melnyk M., Kernyskyy A., Lobur M. Comparison of methods for measuring reverberation time // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 11–17.
 6. Tymoshchuk P. Parallel sorting based on impulse K-winners-take-all neural network // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2018. – 2018: № 908. – С. 18–22.
 7. Тимощук П. В. Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу "K-winners-take-all " // Вісник Національного університету “Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 125–129.
 8. Khanas Y., Ivantsiv R. Determination of compatibility and efficiency of numerical matrix transformation algorithms // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 7–10. (Ханас Ю. Ю.).
 9. Юрчак І. Ю., Вишинський П. С. Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку // Вісник Національного університету “Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 142–148. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 10. Юрчак І. Ю., Москович Т. Р. Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження // Вісник Національного університету “Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 149–157. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 11. Belej O., Nestor N., Melnyk N. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 35–44.
 12. Kosobutskyy P., Morgulis A., Karkulovska M. Mathematical methods for cad: the method of proportional division of the whole into two unequal parts // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 75–89. (Моргуліс А.).
 13. Sokolovskyy Y., Nechepurenko A. Software-algorithmic support of finite-element analysis of spatial thermovalentranslations in anisotropic capillary-porous materials // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 65–74.
 14. Khanas Yurij, Golovatyy Andriy, Kaganovych K. Combined numerical matrix balance types // Вісник Національного університету "Львівська політехніка ". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 3–6. (Ханас Ю. Ю., Каганович Х. М.).

У інших виданнях України – немає.

 1. Казарян А. Г., Теслюк В. М., Машевська М. В. Розроблення системи керування базою даних системи "розумного " будинку // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 84. – С. 184–190. (Казарян А. Г., Машевська М. В.).
 2. Карпа Д. М., Цмоць І. Г., Теслюк В. М. Засоби підтримки прийняття рішень для визначення пріоритетності виконання енергозберігаючих проектів // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 135–140. (Карпа Д. М.) [н.к. - Цмоць І.Г.].
 3. Коваль В. Я., Вовчок М. А., Чубінський Р. В., Теслюк В. М. Структурна модель та інформаційне забезпечення системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 84. – С. 195–201. [н.к. - Теслюк В.М.].
 4. Нарушинська О. О., Теслюк В. М., Угрин Л. Є. Оптимізація конструкції давача тиску ємнісного типу // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 98–101. (Нарушинська О. О.).
 5. Баран М. М., Таратунський В., Портак М. Ю., Теслюк В. М. Система автоматизованого ранжування курортів Львівської області // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 85. – С. 182–187. .
 6. Стефанович Т. О., Шаховська Н. Б., Щербовських С. В. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття ґрантів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка". Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. – 2018. – № 903. – С. 42–48. .

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях:

 1. Petro Kosobutskyy. Modeling of electrodynamic systems by the method of binary separation of additive parameter in golden proportion // Journal of Electronic Research and Application. – 2019. – Vol. 3, issue 3. – P. 8–12.
 2. Petro Kosobutskyy, Mariia Kuzmynykh, Yaroslav Matviychuk. Physical principles of optimization of the static regime of a cantilever-type power-effect sensor with a constant rectangular cross-section // Journal of Electronic Research and Application. – 2018. – Vol. 2, issue 5. – P. 11–15. (Кузьминих М. В.).
 3. Lobur Mykhaylo, Shvarts Mykhaylo, Stekh Yuriy. Application of recommender systems in the design of complex microsystem devices // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, iss. 9. – P. 709–714.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Belej O. Developing a сomprehensive internet security system // 9th International youth science forum "Litteris et Artibus " & 14th International conference "Young scientists towards the challenges of modern technology " : materials, Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019. – 2019. – C. 44–52.
 2. Belej O. Formation of the signal of information transmission in the system of hyperbolic chaos // INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 11–14.
 3. Olexander Belej. Generation of a chaotic data transmission signal based on a dynamic model // Наукоємні технології в інфокомунікаціях : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції HICT'2019 (Харків - Кам'янець-Подільський, Україна, 23 – 25 травня 2019 р.). – 2019. – C. 87–88.
 4. Belej Olexander. Protecting data transmission in sensory networks by MQTT-protocol // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 30–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 74–75.
 5. Белей О. І. Хмарні сервіси як інформаційна основа сучасного підприємства в умовах цифрової економіки // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р. – 2019. – C. 46–48. .
 6. Белей О. І., Гузела Н. М. Безпека передачі даних між пристроями в безпровідних сенсорних мережах IоT // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, студентів і курсантів (Львів, 28 листпада 2019 р.). – 2019. – C. 93–95. [н.к. - Белей О.І.].
 7. Belej O., Svatiuk O., Mykolaichuk I. Technologies of Big Data in the automation of business processes // Цифрова економіка : збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної конференції (Київ, 17–18 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 82–87.
 8. Бондарєв А. П., Нестор Н. І. Моделювання поєднань операцій обробки до допомогою характеристичних функцій // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди XX Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Одеса, 27–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 45–46. (ДБ/Зв'язок, Прикладні дослідження і розробки).
 9. Grytsenko O. M., Baran N. M., Voloshkevych P. P., Grytsenko T. O. The regularities of metal-filled hydrogel films centrifugal molding // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2019 р., Івано-Франківськ. – 2019. – C. 123. (ДБ/Наногель, Фундаментальні дослідження) [н.к. - Марікуца У.Б.].
 10. Shatnyi S., Tymoshchuk P. Architecture of memory blocks for hardware implementation of partially parallel fuzzy ART neural network // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 42–47. (Шатний С. В.).

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Belej O. The cryptography of elliptical curves application for formation of the electronic digital signature // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 938 : Advances in computer science for engineering and education II. Proceedings of the Second international conference on computer science, engineering and education applications ICCSEEA 2019 (Kiev, Ukraine; January 26–27, 2019). – P. 43–57. (SciVerse SCOPUS, Springer).
 2. Berezsky O., Dolynyuk T., Dubchak L., Savka N., Teslyuk V., Pitsun O., Melnyk G. Cytological image classification using data reduction // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. Proceedings of the 2nd International workshop on informatics & data-driven medicine IDDM 2019 (Lviv, Ukraine, November 11-13, 2019). Vol. 1. – P. 16–29. 0,62 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 3. Процько І. О., Теслюк В. М., Кузмінський Р. Д. Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2019. – № 2 (49). – С. 151–157. (НМБД).
 4. Процько І. О., Кузьмінський Р., Теслюк В. М. Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2019. – № 2 (49). – С. 151–157. (НМБД).
 5. Стефанович Т. О., Щербовських С. В. Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. 53. – С. 66–72. (CrossRef, Google Scholar, ResearchBib).
 6. Теслюк В. М., Цмоць І. Г., Казарян А. Г., Теслюк Т. В. Метод проектування систем "розумного " будинку з використанням архітектурного шаблону Redux // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 146–150. (Казарян А. Г., Теслюк Т. В.) (НМБД).
 7. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Математичні метод і модель диференціації фоностатистичних структур авторського стилю // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 156–159. (НМБД).
 8. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Математичні метод і модель диференціації фоностатичних структур авторського стилю // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 7. – С. 156–159. [н.к. - Теслюк В.М.] (НМБД).
 9. Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., Береговський В. В. Метод комплексного аналізу дифіренціації фоностатистичних структур стилів англійської мови // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 140–143. (НМБД).
 10. Tsmots I., Teslyuk V., Batyuk A., Khavalko V., Mladenow A. Information-analytical support to medical industry // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. Proceedings of the 2nd International workshop on informatics & data-driven medicine IDDM 2019 (Lviv, Ukraine, November 11-13, 2019). Vol. 1. – P. 246–257. (SciVerse SCOPUS).

Статті у закордонних виданнях:

 1. Andrushchak Nazariy, Jaworski Nazariy, Lobur Mykhaylo. Improvement of the numerical method for effective refractive index calculation of porous composite materials using microlevel models // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 1. – P. 164–166. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (Андрущак Н. А., Яворський Н. Б.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Tymoshchuk Pavlo. A neural circuit model of adaptive robust tracking control for continuous-time nonlinear systems // Lecture Notes in Computer Science. – 2019. – Vol. 11727 : Artificial neural networks and machine learning, ICANN 2019: theoretical neural computation 28th International conference on artificial neural networks, Munich, Germany, September 17–19, 2019, proceedings, part I. – P. 819–835. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Kulyk B., Andrushchak N., Andrushchak A., Sahraoui B., Göring P. Study of second harmonic generation in KDP/Al2O3 crystalline nanocomposite // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 4 : Proceedings of the international conference on oxide materials for electronic engineering, May 29 - June 2, 2017, Lviv. – P. 856–859. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (Кулик Б. Я., Андрущак Н. А.) (SciVerse SCOPUS).
 4. Belej O., Artyshchuk I., Sitek W. The controlling of transmission of chaotic signals in communication systems based on dynamic models [Електронний ресурс] // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2353 : Computer modeling and intelligent systems : proceedings of the Second international workshop (CMIS-2019) (Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019). (SciVerse SCOPUS).
 5. Boreiko O., Teslyuk V., Kryvinska N., Logoyda M. Structure model and means of a smart public transport system // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 75–82. (Борейко О. Ю., Логойда М. М.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Gaska K., Generowicz A., Lobur M., Jaworski N., Ciuła J., Vovk M. Advanced algorithmic model for poly-optimization of biomass fuel production from separate combustible fractions of municipal wastes as a progress in improving energy efficiency of waste utilization // E3S Web of Conferences. – 2019. – Vol. 122. The 2nd International conference on renewable energy and environment engineering (REEE 2019), Munich, Germany, August 19-22, 2019. – P. 1–7. (Яворський Н. Б.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Kazarian A., Teslyuk V., Tsmots I., Greguš J. Development of a "smart " home system based on the modular structure and architectural data flow pattern Redux // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 35–42. (Казарян А. Г.) [н.к. - Цмоць І.Г.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Рубаха Я., Кінаш Р. І., Камісінські Т., Бінек В., Баруч К., Хойнацкі Б., Мельник М. Р., Пільх А. Analysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 471, iss. 8 : 3rd World multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. – P. 145505-1–145505-10. (SciVerse SCOPUS).
 9. Sokolovskyy Yaroslav, Boretska Iryna, Yatsyshyn Svitlana, Kaspryshyn Yaroslav. Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2300 : 8th International conference advanced computer information technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. – P. 83–86. (SciVerse SCOPUS).
 10. Sokolovskyy Yaroslav, Levkovych M. Two-dimensional mathematical of visco-elastic deformation using a fractional differentiation apparatus // International Journal of Modern Education and Computer Science. – 2018. – Vol. 10, iss. 4. – P. 1–9. (НМБД).
 11. Sokolovskyy Yaroslav, Sinkevych Oleksiy. Software and algorithmic support for representation of CAD models in 2D von Neumann neighborhood // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2300 : 8th International conference advanced computer information technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. – P. 215–218. (SciVerse SCOPUS).
 12. Teslyuk V., Denysyuk P., Kryvinska N., Beregovska K., Teslyuk T. Neural controller for smart house security subsystem // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 394–401. (Теслюк Т. В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 13. Teslyuk Vasyl, Lozynskyi А, Teslyuk Taras, Denysyuk Pavlo. Designing multi-agent gameplay // EconTechMod. – 2018. – Vol. 7, №4. – Р. 21–28. (Лозинський А. Я., Теслюк Т. В.) (НМБД).
 14. Teslyuk Vasyl, Mashevska Marta, Казарян Артем, Тихан Мирослав. Usage of SaaS software delivery model in intelligent house system // Przegląd elektrotechniczny. – 2019. – Vol 95, Nr 7. – S. 38–41. (Машевська М. В., Казарян А. Г.) [н.к. - Цмоць І.Г.] (Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 15. Teslyuk V., Teslyuk T., Mishchuk O., Shevchyk V., Greguš M. M. The recommendation system for cyclists LvivBicycleMap // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 155 : 16th International conference on mobile systems and pervasive computing, MobiSPC 2019, 14th International conference on future networks and communications, FNC 2019, 9th International conference on sustainable energy information technology, SEIT 2019, Halifax, Canada, 19-21 August 2019. – P. 105–112. (Теслюк Т. В., Міщук О. С.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 16. P. Tymoshchuk, D. Wunsch. Design of a K-winners-take-all model with a binary spike train // IEEE Transactions on Cybernetics. – 2019. – Vol. 49, issue 8. – P. 3131–3140. (SciVerse SCOPUS).
 17. Khomytska I., Teslyuk V., Kryvinska N., Beregovskyi V. The nonparametric method for differentiation of phonostatistical structures of authorial style // Procedia Computer Science. – 2019. – Vol. 160 : 10th International conference on emerging ubiquitous systems and pervasive networks (EUSPN-2019), 9th International conference on current and future trends of information and communication technologies in healthcare (ICTH-2019) / Affiliated workshops. – P. 38–45. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. M. Andriychuk. Application of regularizing algorithms for solving Ill-conditioned LAS arising in problems of scatterer form reconstruction // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory DIPED-2019: proceedings of XXIVth International seminar/workshop (Lviv, Ukraine,12-14 September,2019). – 2019. – C. 143–146. (НМБД).
 2. Andriychuk Mukhaylo. Investigation of back scattering properties of thin films consisting of a set of small-size particles // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 40–44. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriychuk Mykhaylo. Optimization of network and scattering parameters of microstrip structure // 2019 IEEE 2nd Ukraine conference on electrical and computer engineering, UKRCON-2019 : conference proceedings (Lviv, Ukraine, July 2–6, 2019). – 2019. – C. 112–118. (SciVerse SCOPUS).
 4. Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl, Kernytskyy Andriy, Melnyk Mykhaylo. A modification for mobile robotic systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 1–7. (SciVerse SCOPUS).
 5. Klymkovych Tamara, Bokla Nataliia, Matviykiv Oleh. Microfluidic Lab-Chip device dedicated for colorimetric detection of hazardous impurities in water samples // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 96–100. (Бокла Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 6. Kosobutskyy Petro, Jaworski Nazariy, Farmaha Ihor, Kuzmynykh Mariia. Optimization of probe parameters of atomic force microscope cantilever // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 127–130. (Яворський Н. Б., Кузьминих М. В.) (SciVerse SCOPUS).
 7. Kosobutskyy Petro, Yakymets Iryna, Kordiuk Roksolana. Monte carlo algorithm for modeling parameters in micro and nanosystems using quadratic irrationalities and proportional division // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779280-1–8779280-4. [н.к. - Кособуцький П.С.] (SciVerse SCOPUS).
 8. Mazur Vitaliy, Karkulovskyy Volodymyr. Data transmission system for a distributed real-time information-control system // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 86–90. (SciVerse SCOPUS).
 9. M. Andriychuk, D. Karkashadze, N. Voitovich, R. Zaridze. Prof. Boris Z. Katzenelenbaum – mastermind, organizer, and contributor to the DIPED seminar/workshop // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory DIPED-2019: proceedings of XXIVth International seminar/workshop (Lviv, Ukraine,12-14 September,2019). – 2019. – C. vii–x. (НМБД).
 10. M. Andriychuk, V. Senyk. Optimization of parameters of microstrip T-junction // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 123–126. (SciVerse SCOPUS).
 11. Andrushchak Nazariy, Klyuchkovskyy Serhiy, Neznaradko Yaroslav, Hnatiuk Vladyslav. A new approach for designing and approbation of laser-based 3D scanner // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 30–34. (ПТМ-12, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Андрущак Н. А.) (SciVerse SCOPUS).
 12. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 13. Belej Olexander, Logutova Tamara, Banaś Marian. Algorithm for image transfer using dynamic chaos // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779285-1–8779285-5. (SciVerse SCOPUS).
 14. Belej Olexander, Nestor Natalia, Polotai Orest. Developing a local positioning algorithm based on the identification of objects in a wireless wi-fi network of the mall // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 32–36. (SciVerse SCOPUS).
 15. Belej Olexander, Nestor Natalya, Polotai Orest, Sadeckii Jan. Features of application of data transmission protocols in wireless networks of sensors // Advanced information and communication technologies (AICT–2019) : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine; July 2–6 2019). – 2019. – C. 317–322. (SciVerse SCOPUS).
 16. Berezko Leonid, Sokolov Serhii, Yurchak Iryna. Development features of biotechnical components of cyber-physical systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 37–40. (SciVerse SCOPUS).
 17. Bortnikova Viktoriia, Yevsieiev Vladyslav, Maksymova Svitlana, Nevliudov Igor, Chala Olena, Kolesnyk Kostiantyn. Mathematical model of equivalent stress value dependence from displacement of RF MEMS membrane // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 83–86. (SciVerse SCOPUS).
 18. Gaska Krzysztof, Generowicz Agnieszka, Lobur Mykhailo, Jaworski Nazariy, Ciuła Józef, Mzyk Tadeusz. Optimization of biological wastewater treatment process by hierarchical adaptive control // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 119–122. (Яворський Н. Б.) (SciVerse SCOPUS).
 19. Guzowski Bartlomiej, Gozdur Roman, Melnyk Mykhaylo, Lobur Mykhailo, Matviykiv Oleh. Efficiency evaluation of photovoltaic power converters for ultra-low power supply systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 56–60. (SciVerse SCOPUS).
 20. Zdobytskyj Andriy, Lobur Mykhailo, Breznitskyi Vasul, Iwaniec Marek. Optimization of the structural characteristics of the robotic system holder // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779311-1–8779311-4. (SciVerse SCOPUS).
 21. Dmitry Zerbino, Iryna Yurchak. Design method based on logical assertions // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 77–80. (SciVerse SCOPUS).
 22. Kazarian A., Teslyuk V. Optimization of neural network structure for smart house systems // 2019 IEEE 2nd Ukraine conference on electrical and computer engineering, UKRCON-2019 : conference proceedings (Lviv, Ukraine, July 2–6, 2019). – 2019. – C. 562–565. (Казарян А. Г.) (SciVerse SCOPUS).
 23. Kyryk Maryan, Pleskanka Nazar, Pleskanka Maryana. Analysis of the technologies and methodologies of data transmission in distributed information systems // Problems of infocommunications science and technology, PIC S and T 2018 : proceedings of 5th International scientific-practical conference, Kharkiv, Ukraine, 9–12 October 2018. – 2018. – C. 75–78. (Плесканка Н. М., Плесканка М. В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 24. Kolesnyk K., Panchak R., Kozemchuk I., Skybinska Z. Development of an automated subsystem for modeling and calculating a mirror antenna from its guiding and tracking the target // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779297-1–8779297-5. (SciVerse SCOPUS).
 25. Tetyana Marusenkova, Iryna Yurchak. A dynamic programming method of calculating the overlapping allan variance // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779282-1–8779282-4. (SciVerse SCOPUS).
 26. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna. Method for selecting windows for PSD analysis of MEMS inertial sensors' signals // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 91–95. (SciVerse SCOPUS).
 27. Matviykiv Oleh, Klymkovych Tamara, Bokla Nataliia, Farmaha Ihor, Pytel Krzysztof. Design and analysis of lab-chip module for rainwater chemical hazards monitoring system // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779338-1–8779338-4. (Бокла Н. І.) (SciVerse SCOPUS).
 28. Melnyk Nataliia, Dmytruk Veronika, Marikutsa Uliana, Nakonechny Rostyslav, Drohomyretska Kh., Musii Roman. Modeling and calculation of The temperature-force regime of functioning of an electrically conductive cylindrical sensor under the pulsed electromagnetic action in the mode of the damped sinusoid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 101–104. (ВМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 29. Pytel Krzysztof, Lobur Mykhailo, Małodobry Zbigniew, Depešová Jana, Hudy Wiktor, Pęczalski Szymon. The development of information technology and the selected application of MEMS as an example of integration of information system in the area of ecology applications // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 161–164. (SciVerse SCOPUS).
 30. Pytel Krzysztof, Małodobry Zbigniew, Noga Henryk, Melnyk Mykhaylo, Pęczalski Szymon, Hudy Wiktor. The creativity of the application of MEMS in the implementation of technical activities as a result of engineering education in the field of environmental protection // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 157–160. (SciVerse SCOPUS).
 31. Pleskanka Nazar, Kyryk Maryan, Pleskanka Mariana. The analysis of the optimal data distribution method at the content delivery network // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779328-1–8779328-3. (Плесканка Н. М.) (SciVerse SCOPUS).
 32. Sokolovskyy Yaroslav, Boretska Iryna, Gayvas Bogdana, Kroshnyy Igor. Mathematical models and analysis of the heat-mass-transfer in anisotropic materials taking into account the boundaries of phase transition // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779281-1–8779281-6. (SciVerse SCOPUS).
 33. Sokolovskyy Yaroslav, Sinkevych Oleksiy, Voliansky Roman. Development the software for simulation of physical fields in wood drying chambers by using cellular automata // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779262-1–8779262-4. (SciVerse SCOPUS).
 34. Teslyuk T., Kernytskyy А., Teslyuk V., Tsmots I., Berezsky O., Denysyuk P. Inerface-sensitive method of synthesis of microcontroller-based system structures // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 21–24. (Теслюк Т. В.) [н.к. - Теслюк В.М.] (SciVerse SCOPUS).
 35. Teslyuk Taras, Teslyuk Vasyl, Denysyuk Pavlo, Tsmots Ivan, Berezsky Oleh, Melnyk Mykhalo. Synthesis of neurocontroller for intellectualization tasks of process control systems // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779295-1–8779295-4. (Теслюк Т. В.) (SciVerse SCOPUS).
 36. Tymoshchuk Pavlo, Shatnyi Serhii. Hardware implementation design of parallelized fuzzy adaptive resonance theory neural network // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 61–66. (Шатний С. В.) (SciVerse SCOPUS).
 37. Funkendorf Аnastasiia, Bortnikova Viktoriia, Maksymova Svitlana, Мelnyk Mykhaylo. Mathematical model of adapted ultrasonic bonding process for MEMS packaging // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 79–82. (SciVerse SCOPUS).
 38. Khomytska Iryna, Teslyuk Vasyl. The software for authorship and style attribution // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779346-1–8779346-4. (SciVerse SCOPUS).
 39. Shatnyi Serhii, Tymoshchuk Pavlo. Electrocardiogram processing system design with parallel computing and memory transferring using Fuzzy ART neural network // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779294-1–8779294-5. (Шатний С. В.) (SciVerse SCOPUS).
 40. Shcherbovskykh Serghiy, Stefanovych Tetyana, Lobur Mykhaylo. Modelling features of switching device errors for 2-out-of-3 and sliding redundancy systems based on k-terminal dynamic fault tree // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779334-1–8779334-4. (SciVerse SCOPUS).
 41. Jaworski Nazariy, Andrushchak Nazariy, Lobur Mykhailo, Iwaniec Marek, Sitek Wojciech. Composite material microlevel cellular model data transfer and verification by FEM analysis software system // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 17–22. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження) (Яворський Н. Б., Андрущак Н. А.) (SciVerse SCOPUS).
 42. Jaworski Nazariy, Iwaniec Marek, Lobur Mykhailo. Implementation features of composite materials effective mechanical characteristics finding method based on microlevel cellular structural models // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779273-1–8779273-5. (Яворський Н. Б.) (SciVerse SCOPUS).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Andriychuk Mykhaylo. Investigation of radiation properties of nanoparticles by generalized eigenoscillation method // 9th International conference on advanced computer information technologies : conference proceedings, June 5–7, 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic. – 2019. – C. 109–112. (SciVerse SCOPUS).
 2. Melnyk Mykhalo, Kernyskyy Andriy, Rubacha Jaroslaw, Kamisiński Tadeusz. SketchUP to Catt-Acoustic converter of interior design 3D models // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceegings of XXIII International seminar/workshop,Tbilisi, September 24–27, 2018. – 2018. – C. 165–169. (Мельник М. Р.) (SciVerse SCOPUS).

Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних:

Статті у періодичних закордонних виданнях:

 1. Mykhaylo Мelnyk, Аndriy Kernytskyy, Mykhailo Lobur. Comparison of methods for measuring reverberation time. // Machine Dynamics Research. – 2018. – Vol. 42, № 2. – P. 27–34. (Мельник М. Р.).
 2. Sokolovskyy Y., Boretska I., Gayvas B. Mathematical modeling of moving boundaries of phase transition in the process of drying anisotropic plate // Journal of Engineering Research and Application. – 2018. – Vol. 8, iss. 12, pt. 1. – P. 57–63. .
 3. G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, V. Tomyuk / Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2019, Vol. 08, No. 3, 23 – 36.
 4. G. Wcisło, B. Pracuch, V. Tomyuk / Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME// ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2019, Vol. 08, No. 3, 37 – 41.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Matviykiv O., Klymkovych T., Farmaha I., Bokla N., Marikutsa U., Pytel K. Thermal design of Lab-chip structural elements for water quality analyser // Microtechnology and thermal problems in electronics: proceedings of MICROTHERM 2019 (Lodz, Poland, June 24 –26 2019). – 2019. – C. 21–23. (Бокла Н. І.).
 2. Rubacha Jaroslaw, Kinash Roman, Kamisiński Tadeusz, Binek Wojciech, Baruch Katarzyna, Chojnacki Bartlomiej, Pilch Adam, Melnyk Mykhalo. Analysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience // World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning : symposium : abstract collection book, Prague (Czech Republic), 18–22 June 2018. – 2018. – C. 562. (Мельник М. Р.).