Наукові публікації викладачів кафедри (2007 рік)

 1. П. Тимощук, М. Лобур. Основи теорії проектування нейронних мереж: Навчальний посібник.-Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.-328с.
 2. О. Коссак, І. Юрчак. Текстовий процесор Word. Навчальний посібник.- Львів, "БаК", 2007,-180с.
 3. Ярема Кулешник, Михайло Андрійчук. Комп'ютерна графіка: графічний редактор Corel Draw. Навчальний посібник, ЛДУВС-НЛУ, Львів, 2007, -120с.
 4. В.М. Теслюк. Розробка мови та структури даних для збереження інформації про множину альтернативних рішень при автоматизованому проектуванні МЕМС на системному рівні. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, Випуск 40, Київ, 2007, с.37-43.
 5. В. Теслюк. Моделі та алгоритми для автоматизованого проектування МЕМС на функціональному рівні. Збірник наукових праць, №16 "Комп'ютерні технології друкарства", Львів, 2006р., с.221-230.
 6. Матвійків М.Д., Лобур М.В., Теслюк В.М., Матвійків Т.М. Аналіз доцільності побудови сенсорів мікроелектромеханічних систем на активних напівпровідникових елементах. Вісник НУ "Львівська політехніка", №557. Радіоелектроніка та телекомунікації. Львів, 2006, с.20-24.
 7. Теслюк В. Методи проектування мікроелектромеханічних систем. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник "Автоматизированные системы управления и приборы автоматики", Выпуск 134, м.Харків, 2006 р., с.82 - 89.
 8. Теслюк В.М. Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні. Вісник НУ "Львівська політехніка", "Комп'ютерні системи проектуванняю. Теорія і практика". № 564, Львів, 2006 р., с.45 - 53.
 9. Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Модель мікроакселерометра ємнісного типу для автоматизованого проектування. Вісник НУ "Львівська політехніка", "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". № 564, Львів, 2006 р., с.90 - 93.
 10. Теслюк В.М. Побудова множини можливих рішень з допомогою І-АБО-дерева при вирішенні задач структурного синтезу на системному рівні проектування МЕМС. Науково-технічний журнал "Інформаційні технології і системи". - Львів, Том 9, № 1, 2006,с.101- 108.
 11. Теслюк В.М. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні. Збірник наукових праць "Комп'ютерні технології друкарства" № 18, Українська академія друкарства, м.Львів, 2007 р., с.56-63.
 12. Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Застосування мереж Петрі при автоматизованому проектуванні інтегральних акселерометрів на системному рівні. Збірник наукових праць "Комп'ютерні технології друкарства" № 18, Українська академія друкарства, м.Львів, 2007 р., с.64-72.
 13. Teslyuk V., Lobur Mykhaylo, Zaharyuk Roman. Using Petri Nets in MEMS Design. Journal Machine Dynamics Problems, Warsaw University of Technology, Poland, 2006., Vol.30, No. 4, pp.29 - 36.
 14. М.І. Андрійчук, О.Ф. Заморська. "Оптимізація амплітудних характеристик випромінювання хвилеводних антен у частотному діапазоні", Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 557, с.114-121.
 15. М.І. Андрійчук. "Розрахунок і оптимізація характеристик розсіяння хвилеводної антенної решітки", Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2006, № 564, с.94-101.
 16. Теслюк В.М. Розробка моделей та структурної схеми для автоматизованого багаторівневого проектування МЕМС. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 595 "Радіоелектроніка та телекомунікації", Львів, 2007 р., с.61 - 71.
 17. Теслюк В.М., Іванців Р.-Д., Загарюк Р.В. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 595 "Радіоелектроніка та телекомунікації", Львів, 2007 р. , с.42-47.
 18. Тимощук П.В. Глобально стійка аналогова WTA нейронна схема обробки n сигналів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с. 3-10.
 19. Матвійків О.М., Лобур М.В., Лебедєва О.О. Методологія колективного проектування складних об'єктів і систем в розподілених САПР. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.11-17.
 20. Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б. Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.26-30.
 21. Сенюк Н.І., Кісь Я.П.. Каркульовський В.І. Інтелектуальні туристичні системи управління та збереження інформації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.31-34.
 22. Никифорчин Р.Б., Процько І.О. Секціонування базової матриці дискретного гармонічного перетворення даних. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.40-44.
 23. Березюк Б.М., Марікуца У.Б., Свірідова Т.В. Розв'язання задачі багатопараметричного контролю металевих виробів змінно-частотним методом вихрових струмів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.67-71.
 24. Чура І.І., Каркульовський В.В., Керницький А.Б. Методи знаходження перетинів відрізків для розв'язання задач розміщення в САПР розкрою. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.72-75.
 25. Грицишин Я.М., Ткаченко С.П. Критерії вибору алгоритму для розв'язання задачі розкрою матеріалів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.76-78.
 26. Мотика І.І., Недоступ Л.А, Нестор Н.І. Стандартний розподіл імовірностей для аналізу похибок технологічних процесів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.79-82.
 27. Макар В.М. Новий безсітковий метод моделювання нестаціонарних задач теплопровідності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 564 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2006 р., с.83-89.
 28. Колесник К.К. Дослідження впливу кутового зміщення осей валів на жорсткістні властивості пружної втулково-пальцевої муфти . Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів",№ 588, Львів, 2007, с.44 - 48.
 29. Тимощук П.В. Проектування прецизійних диференціаторів та інтеграторів гармонічних сигналів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.3-9.
 30. Лобур М.В., Лебедєва О.О., Матвійків О.М. Управлінням процесом проектування в середовищі розподілених САПР. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.16-21.
 31. Грицишин Я.М., Ткаченко С.П. Шаблони проектування у веб-орієнтованій системі розкрою. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.38-41.
 32. Антонюк М.П., Лобур М.В., Синхронізація пристроїв по РСІ-шині у реальному масштабі часу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.42-47.
 33. Процько І.О. Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.58-62.
 34. Аль-Забі Б., Керницький А.Б., Ткаченко С.П. Встановлення існування необхідних умов еквівалентності схем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.87-90.
 35. Макар В.М. Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р., с.112-118.
 36. Каркульовський В.І., Мотика І.І., Чура І.І. Моделювання складних механічних систем. Динамічний аналіз. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №591 "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Львів, 2007 р. с.119-122.
 37. Теслюк В.М., Кушнір Ю. О., Загарюк Р. В. Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2007. - №591. - C. 124 - 130.
 38. Березюк Б.М., Марікуца У.Б. Застосування змінно-частотного методу вихрових струмів для контролю якості термообробки деталей газотурбінних двигунів. //Сборник трудов XIV Международной научно-технической конференции" "Машиностоение и техносфера XXI века", том.5, 17-22 сентября 2007 р., г. Севастополь, с.289-292.
 39. Денисюк П.Ю. Застосування XML-формату для опису конструкцій гідравлічних МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп'ютерні технології друкарства". - № 17. - Львів, 2007. - с. 93 - 99.
 40. Д. Федасюк, В. Макар, Ю. Заброварний. Безсітковий підхід до розв'язання крайових задач на основі апроксимацій Петрова-Гальоркіна. //Proc. The International Conference on Computer Science and Imformation Technologies", Lviv, September, 27-29, 2007, pp.187-192.
 41. Лобур М.В., Свірідова Т.М. Електростатичні складові вбудованих систем: особливості дослідження. //Proc. The International Conference on Computer Science and Imformation Technologies", Lviv, September, 27-29, 2007, pp.379-382.
 42. В.М. Теслюк, Аль Омарі Тарік. VHDL-AMS модель для автоматизованого проектування ємнісного мемс-мікрофона. //Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007", Львів, 18-20 жовтня 2007 р., с.29-31.
 43. Теслюк В.М., Лобур М.В., Денисюк П.Ю. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні проектування. //Матеріали науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". - 2007. - Херсон: ПП "Вишемирський В.С.", Том.2, с. 226 - 229.
 44. Теслюк В., Лобур М., Хамза Альшавабкех, Тарік Аль Омарі, Хіміч І. Формалізація процесу автоматизованого проектування МЕМС з допомогою мереж Петрі // Матеріали науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". - 2007. - Херсон: ПП "Вишемирський В.С.", Том.2, с.230 - 233.
 45. Лобур М.В., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В., Теслюк В.М. Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. //Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" Київ,15-19 травня 2007 р., с.158.
 46. В.М. Теслюк, Аль Омарі Тарік. VHDL-AMS модель для автоматизованого проектування ємнісного мемс-мікрофона. //Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007", Львів, 17-20 жовтня 2007 р., с.29-31.
 47. M. I. Andriychuk, S. Hemour, "Evaluation of impedance matrix elements for microstrip T-junction discontinuity", //Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 54-58.
 48. N. N. Voitovich, M. I. Andriychuk, "Transformation of field in regular waveguide via phase correctors", //Proc. of XIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007), September 17-21, 2007, Lviv, Ukraine, pp. 63-66.
 49. Ihor Chura, Andriy Kernytskyy. Formalization of location and spacing tasks modern methods of design. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.9-10.
 50. Volodymyr Grigoriev, Roman Panshak. The principle of formation of smart database of safety electronic devices. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.13-14.
 51. Yarema Hrytsyshyn, Sergiy Tkachenko. Design patterns in web-oriented cutting systems. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.15-16.
 52. Volodymyr Karkulyovskyy, Andriy Kernytskyy, Igor Motyka, Bogdan Karkulyovskyy. Educational system for studying numerical methods application in engineering courses. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.17-18.
 53. Tetyana Sviridova, Mykhaylo Lobur. Microresonator: mathematical model. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.33-34.
 54. Vasyl Teslyuk, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk. Computer-Aided Design of MEMS at System Level. //Proc. of XV Polish-Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design-Implementation and Educational Problems", Naleczow, October 12-13, 2007, pp.35-38.
 55. Yu. Kushnir, V. Teslyuk, P. Turchenko. An Analysis of Material Choices for Capacitive Microaccelerometers.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 2007, p.11.
 56. Ulyana Marikutsa. Analysis of methods for substance detection in the controlled environment.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana , pp.26-28.
 57. Maksym Antonyuk, Mykhaylo Lobur, Volodymyr Antonyuk. Design Digital Data Acquisition and Processing Systems for Embedded System. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 54-60.
 58. Pavlo V. Tymoshchuk. Design of Precise Analog Frequency Multiplies of Harmonic Signals in Even Number of Times. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.61-64.
 59. Vasyl Zayats, Mykhaylo Lobur. Discrete models of oscillating systems and their applications.IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp. 65-68.
 60. Grigoryev V.V., Panchak R.T. Features of the Nature-Language Interface for Physical Quantities Measurement Sensors Database Design Development. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 72.
 61. Iryna Yurchak. Grounding of Neurons Networks Application for the Decision of the Applied Tasks.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana., pp.73-74.
 62. Ulyana Marikutsa. Increasing of the embedded system measuring module accuracy. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana.81-83.
 63. Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Pavlo Denysyuk, Konstantin Kolesnyk. Methodology of the Automated МЕМS Design. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, 84-85.
 64. Roman-Andriy Ivanciv, Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk. Model and Analysis of Signal Conditioning Circuit of Capacitive Microaccelerometer.IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.96-97.
 65. T. Sviridova, L. Sviridova. Network microresonator: modeling and simulations. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, Lviv, Polyana.104-106.
 66. Mykola Pereyma. Overview of the Modern State of the Vibration Energy Harvesting Devices. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.107-112.
 67. Mykola Pereyma, Ihor Motyka, Mykhaylo Lobur. Perspectives of Smart RFID Tags Usage Fabricated by MEMS Technologies. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, p. 113.
 68. Grigoryev V.V., Panchak R.T. Principles of Intellectual Database Design for Electronic Secure Sensors. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, p.114.
 69. Mykhaylo Lobur, Andriy Holovatyy. Research of Influence of Materials Properties on Resonance Frequencies of Micromechanical Tuning Fork Gyroscope. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.115-116.
 70. Mykhaylo Lobur, Olga Lebedeva. Oleh Matviykiv. The Analysis of design Management Task in Distributed MEMS CAD Tools. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.123-126.
 71. Sergiy Ivchuk, Ivan Kostyuk, Mykola Pereyma. The Calculation of Signal Delay in the Semiconductors Integral Integrated Chip. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.127.
 72. Antonyuk V.P., Klepfer E.I., Lobur M.V., Zaharko J.M., Pereyma M. Y. The Control Unit of PCI Bus. //Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.128-130.
 73. Mykhaylo Melnyk, Vasyl Teslyuk, Ihor Farmaha, Volodymyr Karkulyovskyy, Svitlana Moroz. The Development of Model for Parameters for MEMS' Operating Reliability Determination. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, pp.23-26, Lviv, Polyana, pp.131-132.
 74. Vasyl Teslyuk, Hamza Al-Shavabkeh, Mykola Pereyma, Al Omari Tarik. The formalization of the MEMS automated design process by usage of Petri Networks. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.133-134.
 75. Sergiy Ivchuk, Vasyl Kogut, Volodymyr Karkulyovskyy. The Microelectronic Devices Failure Diagnostics. //Proc.of the III International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, p.141.
 76. Pavlo Denysyuk. Usage of XML for Fluidic MEMS Database Design.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, p.148.
 77. Roman Zaharyuk, Vasyl Teslyuk, Volodymyr Karkulyovskyy. Using Petri Nets in Capacitive Microaccelerometers Design.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.149-150.
 78. Andriy Kernytskyy, Rostyslav Kryvyy, Serhiy Tkatchenko. VLSI Topology Synthesis Using the Method of Parallel Genetic Algorithms. IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp.151-152.
 79. Bilal Al-Zabi, Andriy Kernytskyy, Serhiy Tkachenko. Ways to Establishing Necessary Features of Circuits Equivalence.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana, pp. 153.
 80. M. Andriychuk, O. F. Zamorska, "Comparative Analysis of Radiative Characteristics for Two Types of Waveguide Antennas". //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 20-24 February, 2007, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 80-83.
 81. Pavlo Tymoshchuk. Design of Discrete Time Demodulators of AM- and FM- Harmonic Signals Using Energy Operators //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.92-95.
 82. Anatoliy Zubkov, Michael Lobur. Echo Signal Frequency Averaging as Method of Forming the Stable Criteria of Compound Object Identification in Microwave Band //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.98-100.
 83. Anatoliy Zubkov, Michael Lobur. Method of Compound Object Identification in Microwave Band by Scattered Field Interference Pattern. Method of Development and Modernization of Telemetry and Telecontrol Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.106-108.
 84. Ihor Protsko. The Efficient Algorithm of Discrete Cosine Transform. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.163-164.
 85. Ihor Chura , Petro Granat, Andriy Kernytskyy, Volodymyr Karkulyovskyy. 2D Lay-out of Rectangular Details on the Basis of Block Structures.//Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.272-273.
 86. Y. Hrytsyshyn, R. Kryvyy, S. Tkatchenko. Genetic Programming For Solving Cutting Problem. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.280-282.
 87. Bilal Al-Zabi, Andriy Kernytsky, Sergiy Tkachenko. Models of Circuit and Their Elements for Functional Decomposition and Verification at the Stage of Computer Systems' PC Boards Design. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.286-287.
 88. Dmitry Korpyljov, Tatyana Sviridova, Sergey Tkachenko. Using of genetic algorithms in design of Hybrid Integrated Circuits.//Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.302.
 89. Andrij Kernytskyy, Іhor Motyka, Nataliya Nestor. Models for the Analysis of Accuracy of Technological Processes. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.303-304.
 90. Vol Volodymyr Karkulyovskyy, Ihor Motyka, Viktor Tkachenko. Development of Educational Program Stand. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, p.305-307.
 91. Marikutsa U.B. The Usage of Mathematical Simulation for the Optimization of the Results Processing Algorithms of the Measuring System. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, p.320-322.
 92. Vadym Markelov, Oleksandr Markelov. GeOpticsCAD Tool - Visual Modeling of 3D View in Optical Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.451-452.
 93. Vitaliy Mazur. Models for Computer- Aided Design of Passenger and Transport System. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.491-492.
 94. V. Teslyuk, M. Lobur, R. Zaharyuk, Al Omari Tarik.Sensitivity theory application in MEMS design . //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.536-537.
 95. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Olga Lebedeva. Virtual Collaborative Design Environment for Distributed CAD Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.538-540.
 96. Vasyln Teslyuk, Yuri Kushnir, Roman Zaharyuk, Mykola Pereyma. A Computer Aided Analysis of a Capacitive Accelerometer Parameters. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.548-550.
 97. Mykola Pereyma, Vasyl Teslyuk, Andriy Holovaty. Approaches for Power Output Increasing of the Vibration-Based Energy Harvesting Device. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.551-552.
 98. Kolesnyk Konstantin. Automation of engineering a piezoresistive microsensors. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.553-556.
 99. Golovatsky R.I. Computation of Parameters Pyroelectric Thin Films in the Embedded Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.557-559.
 100. M. Lobur, V. Antonyuk, I. Kolodchak, V, Korolyov, V. Belyakov, K. Rudenko. Performance Attributes Improvement for Jet Volley Fire Systems (JVFS) of Grad and Uragan Type through Navigation Subsystem Application Based upon MEMS Sensors. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.560-562.
 101. Tatyana Sviridova, Yuriy Kushnir, Dmytro Korpyljov. VHDL-AMS models in MEMS simulations. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, p.566.
 102. Denysyuk P., Teslyuk V., Khimich I.,Farmaga I. XML application for microfluidic devices description. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.567-569.
 103. Yuri Kushnir, Tatyana Sviridova, Ulyana Marikutsa, Yulia Sasenyuk, Alexander Zakaulov. Computer Aided Systems for Target Language Teaching Simplification .//Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.577-579.