Наукові публікації викладачів кафедри (2004 рік)

 1. Бобало С.І., Корбецький О.Р., Маркелов О.Е. Лабораторний практикум з курсу "Основи програмування". Частина 1: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003.-124 с.
 2. Грицишин Я., Ткаченко С.П. Автоматизоване розміщення плоских об’єктів на площині довільної форми. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 82-87.
 3. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova, M. Lobur. Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program systems.- Synergies between information processing and Automation. V.2. ThakevVevlag, Aachen, 2004, p.p. 196-201.
 4. Лобур М., Теслюк В., Денисюк П., Перейма М. Розроблення структури програмно-методичного комплексу аналізу фізичних процесів в гідро-та газодинамічних системах. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 3-10.
 5. Лобур М.В. Особливості проектування вбудованих систем. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 69-75.
 6. Грищук О., Процько І. Обчислення значень канонічного розкладу одновимірної величини. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 30-33.
 7. Стех Ю.В., Керницький А. Дослідження математичного забезпечення алгоритмів стиснення цифрових зображень. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 75-82.
 8. Кісь Я., Каркульовський В., Чура І. Метод знаходження ізоморфних форм у проектуванні розкрою матеріалу. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.88-92.
 9. Юрчак І. Підходи до моделювання складних об’єктів за допомогою нейрокомп’ютерів. Вісник НУ "Львівська політехніка", №501. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 129-133.
 10. Григор’єв В.В., Панчак Р.Т. Проблеми документування розробок пристроїв електронної техніки в сучасних САПР. Вісник НУ "Львівська політехніка", №512. Елементи теорії на прилади твердотілої електроніки. 2004, с.44-48.
 11. Лобур М.В., Теслюк В., Колісник К., Денисюк П. Математична модель для обчислення термонапружень та переміщень в актюаторі на базі двошарової пластини. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". Вісник НУ "Львівська політехніка", №496 2003, с.94-99.
 12. Лобур М.В., Байбаков К. О. Інформаційна модель побудови системи передачі інформації в нетрадиційних умовах. Комп’ютерні системи та мережі. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 492,2003, с.95-99.
 13. Харченко Є.В., Колесник К.К. Зниження віброактивності привідних систем шляхом застосування пружних муфт квазінульової жорсткості. Вісник Вінницького політехнічного інституту, №5, 2003, с.66-72.
 14. Б. Березюк, У. Марікуца. "Розв’язок оберненої задачі багатопараметричного контролю феромагнітних виробів змінно-частотним методом вихрових струмів" // Вісник Східноукраїнського національного університету, №8(66),2003. С.20-26.
 15. Б.Березюк, І.Бучма, У.Марікуца. "Вихро-струмовий контроль якості термообробки деталей газових турбін". Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Aвтоматика, вимірювання та керування. , №500, 2004. С.135 - 139.
 16. M. Lobur, V. Teslyuk, P. Kosobutckiy. 3-dimensionalmathematical models of technological processes of MEMD production. Proccedings of the XI Polish Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design – Implementat and Educational Problems".27-35.
 17. Лобур М.В., В.М.Теслюк, К.К.Колесник, М.Е.Перейма, П.Ю.Денисюк. Математична модель сенсора ємнісного типу. Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 487,2003, с.145-151.
 18. Лобур М.В., Байбаков К.В. Інформаційна модель побудови системи передачі та прийому голосової інформації в нетрадиційних умовах. Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник НУ "Львівська політехніка" №485, 2003, с. 239 – 243.
 19. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova, M. Lobur. Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program systems.- Synergies between information processing and Automation. 49 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 27-30. 09.2004, Technische Universitat Ilmenau, BRD.
 20. Лобур М.В., Теслюк В.М., Керницький А.Б., Колесник К.К., Денисюк П.Ю. Дослідження впливу конструкції на вихідні параметри термоактюатора на базі двохшарової пластини. TCSET’2004. Матеріали НТК "Сучасні проблеми втоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів, 2004р. , с.88 - 91
 21. Лобур М.В., Теслюк В.М., Процько І.О. Програмно-апаратні елементи криптосистем (Firmware elements of Cryptosystems). TCSET’2004. Матеріали НТК "Сучасні проблеми втоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовка інженерних кадрів", Львів, 2004р., с.308-309
 22. Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К., Денисюк П.Ю., Керницький А.Б., Раєвський П. Математична модель інтегрального сенсора тиску ємнісного типу. (Mathematical model of capacitive type integral pressure sensor) MIXDES’2004. Proceedings of The 11-th International Conference "Mixed Design Of Integrated Circuits And Systems" , Szczecin, Poland, 24 – 26 June, 2004. 402 - 406
 23. Лобур М.В., Теслюк В.М., Свірідова Т., Денисюк П.Ю. Mathematical modelling of electrical and design. IMMD’2004. Proceeding of International Scientific Conference "Informatics, Mathematical. IMMD’2004. Proceeding of International Scientific Conference "Informatics, Mathematical Modelling And Design In The Technics, Controlling And Education", 27-29 May, 2004, Vladimir. 145 -148.
 24. Lobur M., TesljukV., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Research of the tense-deformed state of elastic element of capacity type sensor and determination of its functionlies. Proceeding of 5th International Scientific and Practical Conference "Higher Educational Institutions’ Science, Industry, International Co-Operation", 13-15 October, 2004.
 25. Lobur M., TesljukV., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Research of the tense-deformed state of elastic element of capacity type sensor and determination of its functionlies. Proceeding of 5th International Scientific and Practical Conference "Higher Educational Institutions’ Science, Industry, International Co-Operation", 13-15 October, 2004.
 26. Lobur M., TesljukV., Kernytskyy A. Teenagers’ microelectronics web portal as a tool of educational process forming. Internattionales Wissenschaftliches Kolloquium "Synergies between Information and Automation", 27.-30.9.2004, Conference Proceedings Volume 2, Technische Universitat Ilmenau, Shaker Verlag, Aachen 2004, p. 518-523.
 27. Lobur M., TesljukV., Kernytskyy A. Usage Of Omega-Mmp System In The Technical University Educational Process. Международная научно-техническая конференция СНГ "Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века", Минск, 10-12 ноября 2004 г., 453-454 c.
 28. Dmytro Fedasyuk, Oleksander Markelov. System architecture of Web-based CAD tools for thermal fesign of power semiconductor devices / Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science, Proceedings of the International conference TCSET’2004, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, P. 286-288.
 29. D.Korpyljov, S.Tkachenko, T.Sviridova, M.Lobur. Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program Systems, Proceedings of 49. Internationales Wissenschafliches kolloquim, 27-30.09.2004, Ilmenau, Germany, pp. 196-200,
 30. M.Lobur, T.Sviridova. RF MEMS: filter model, Proceedings of International Conference TCSET 2004, February 24-28, Lviv-Slavske, Ukraine, pp. 92-93
 31. K.Baybakov, M.Lobur, T.Sviridova, Sensitivity and optimization of the condenser microphone considering high sensitivity issues, Proceeding of 11th International Conference MIXDES 2004, June 24-26, Szczecin, Poland pp. 427-429
 32. T.Sviridova, M.Lobur. Design and Optimization of RF Transceivers, Proceedings of 1th International Conference IMMD’2004, May 27-29, Vladimir, Russia, pp.16-20
 33. M.Lobur, V.Tesluk, T.Sviridova, P.Denysyuk, P.Raevski. Mathemetical modeling of electrical and design parameters of the capacitor resonator, Proceedings of 1th International Conference IMMD’2004, May 27-29, Vladimir, Russia, pp. 145-149
 34. P. Fedasyuk, V. Ravsky, R. Labjak, D. Fedasyuk. 3 mm radio ware devise for multi freguency EM sounding of the thin protective dielectric coatings / Proceedings of 3rd International symposium on process tomography in Poland, Lodz, 9-10.09.2004, P. 64-67.
 35. M. Lobur, Teslyuk V.M., Kolisnyk K.K., Denysyuk P.Y., Kernyckii A.B. Examining of influence of two-layer actuator geometric dimensions on output mechanical parameters. Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, p. 88-91.
 36. M. Lobur, T. Sviridova, K. Baybakov. RF MEMS: Filter Model. Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, p. 92-93.
 37. Fadi Al-Kalani, Mamoun Al Rababaa, M. Lobur. The Criteria of Compression Quality Evaluation. Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, P.221-222.
 38. Raed Sahawneh, Ahmad Al Khateb. Information Features of Palms Images Used for Palm’s Recognition. Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, p. 251.
 39. Vitaly Ivanjuk, Oleg Kapshy, Gabriela Lau. Filtration of Color Images Using Distance and Corner Criteria, Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, P. 252.
 40. Ihor Prots`ko, M. Lobur, Vasyl Tesliuk. Firmware Elements of Cryptosystems. Proceedings of the International Conference TCSET’2004 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, UKRAINE, P. 308-309.
 41. M. Lobur, V. Tesljuk, K. Kolesnyk, P. Denysyuk, A. Kernytskyy, P. Rayevskyy. Mathematical Model of Capacitive Type Integral Pressure Sensor. Proceedings of the 11-th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2004), Szczecin, Poland, 2004, p. 402-406.
 42. M. Lobur, K. Babakov, T. Sviridova. Sensitivity Analysis and Optimizattion of the Condenser Microphone Considering High Sensitivity Issues. Proceedings of the 11-th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES'2004), Szczecin, Poland, 2004, p. 427-429.
 43. M. Lobur, A. Kernytskyy, V. Karkulyovskyy. Children’s Online Microelectronics Encyclopedia as a Toll of Educational Process Creation and Popularization of Microelectronics. Proceedings of the 11-th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES'2004), Szczecin, Poland, 2004, p .649-653.
 44. Lobur M., Kernytskyy A., Teslyuk V. Teenager’s Microelectronics Web Portal as a Tool of Educational Process Forming. Proceedings of the 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau, Germany, 2004, vol. 2., p. 518-523.
 45. M. Andriychuk. Modeling of the directivity characteristics of waveguide array using the various criteria. Proc. of Intern. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Febr. 24-28, 2004. Lviv, Ukraine. - pp. 122-125.
 46. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. Some generalizations for the synthesis problem of the waveguide antenna array. Proc. of Intern. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Dniepropetrovsk, Ukraine. Sept. 14-17, 2004. – pp. 487-489.
 47. Andriychuk M. I and Zamorska O. F. The antenna systems synthesis according to the amplitude characteristics under condition of electromagnetic compatibility. Proc. of 2004 Second Intern. Workshop on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals. Sept. 19-22, 2004. Sevastopol, Ukraine. – pp. 135-137.
 48. М. Андрійчук. Аналітико-числове дослідження розв’язків інтегрального рівняння задачі синтезу за енергетичною діаграмою. Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробогатька. 27 вересня – 1 жовтня 2004 р., Дрогобич. – с. 9.
 49. M. I. Andriychuk. Generalized variational approach to the waveguide array synthesis. Proc. of IXth Intern. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. Oct. 11-14, 2004. Tbilisi, Georgia. – pp. 125-128.
 50. Лобур М.В., Иванюк В.Г., Лау Г. Распознавание компонентного состава по изображению. Материалы IV Международной научно-методической конференции "Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века" (10 – 12 ноября 2004 года), Минск, Белорусь, с. 444-447.