Освітні програми

Потрібно читати

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

тривалість навчання 4 роки, за напрямами: 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Дисципліни

 1. Основи програмування та алгоритмічні мови
 2. Системне програмування та операційні системи
 3. Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем (Ч1)
 4. Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем (Ч2)
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування
 6. Основи інформаційних технологій
 7. Проблемно-орієнтовані мови програмування
 8. Алгоритми і структури даних
 9. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
 10. Архітектура комп’ютерів
 11. Чисельні методи в інформатиці
 12. Моделювання систем
 13. Організація баз даних та знань
 14. Системи штучного інтелекту
 15. Технологія програмування та створення програмних продуктів
 16. Лінгвістичне забезпечення САПР
 17. Теоретичні основи САПР
 18. Автоматизація проектування мікроелектронних систем
 19. Дискретні моделі в САПР
 20. Методи синтезу та оптимізації
 21. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
 22. Математичне моделювання в САПР
 23. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів і систем
 24. Адміністрування САПР

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

тривалість навчання 1,5 роки, за напрямами: 7.080402 «Інформаційні технології проектування»

Дисципліни
 1. Розробка систем комп’ютерного проектування
 2. Методи та засоби об’єктно-орієнтованого проектування (Ч1)
 3. Офісні, видавничі та банківські системи
 4. Проектування банків даних для комп’ютерних систем проектування
 5. Комп’ютерні системи менеджменту малого і середнього бізнесу
 6. Методи та засоби об’єктно-орієнтованого проектування (Ч2)
 7. Системи автоматизації конструкторського проектування
 8. Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва
 9. Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування
 10. Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

тривалість навчання 1,5 роки, за напрямами: 8.080402 «Інформаційні технології проектування»

Дисципліни
 1. Розробка систем комп’ютерного проектування
 2. Методи проектування (Ч1)
 3. Технологія розробки великих програмних систем
 4. Проектування банків даних для комп’ютерних систем проектування
 5. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп’ютерних технологіях
 6. Статистичне моделювання
 7. Методи проектування (Ч2)
 8. Системи автоматизації конструкторського проектування
 9. Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва
 10. Системи структурного, функціонально-логічного та схемотехнічного проектування
 11. Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку