Міжнародна співпраця

Працівники кафедри САП постійно працюють в напрямку встановлення та розширення міжнародної діяльності з освітніми, науковими і комерційними установами Європи та світу. До міжнародної діяльності активно залучаються студенти старших курсів та аспіранти. Викладачі кафедри проходять стажування, читають лекції, організовують міжнародні семінари та беруть участь у різних науково-технічних конференціях в університетах Німеччини, Польщі, Бельгії, Італії, Чехії тощо.

Основною метою міжнародного співробітництва є отримання досвіду та встановлення високих стандартів наукової та викладацької діяльності згідно з міжнародними правилами та вимогами Болонського процесу. Завдяки міжнародним контактам, працівники кафедри знайомі з сучасними тенденціями викладання навчальних курсів, методологічною підготовкою та технологічною базою. Це дозволяє їм адаптувати та застосовувати найкращий досвід провідних вищих навчальних закладів Європи у власній викладацькій діяльності.

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з провідними вузами

В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам - вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма "International Lecturer", яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об'єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованій мультимедійній аудиторії.

Працівники кафедри приймають активну участь в національних та міжнародних науково-дослідних проектах та грантах, в тому числі в рамках Європейської Рамкової Програми (FP5, FP6, FP7), INTERREG (ІІІ,IV), TEMPUS, ERASMUS, білатеральних українсько-польських та українсько-німецьких дослідних проектах, тощо.

Міжнародні контакти викладачів та студентів є одним із способів розширення та поглиблення професійних знань. Досвід, набутий підчас зустрічей, дискусій та спільної роботи з закордонними колегами використовується як в навчальному, так і в науково-дослідному процесах, та дозволяє кафедрі працювати на рівні сучасних міжнародних вимог.

З 2000 р. провідні викладачі кафедри (М.В.Лобур, М.І.Андрійчук та ін.) є членами американського інституту IEEE.

Основні напрямки міжнародного співробітництва кафедри:

Міжнародні проекти кафедри САП

Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних конференціях