Аспірантура

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністями

Кафедра САП оголошує вступ на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки.

Бажаючим звертатися до доц. каф. САП Мельника Михайла Романовича

Список наукових керівників

Умови вступу для докторів філософії, докторів наук (аспірантура, докторантура)
Освітня програма за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»