Соколовський Ярослав Іванович

Соколовський Ярослав Іванович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри САП

E-mail: Yaroslav.I.Sokolovskyi@lpnu.ua

Освіта

 • Київський національний університет імені Т.Шевченка, 1986.
 • Аспірантура при Київському національному університеті імені Т.Шевченка, 1988-1991, кандидат фізико-математичних наук, 1991.
 • Кандидатська дисертація "Напружений і термонапружений стан трансверсально-ізотропного середовища з анізотропними сфероїдальними включеннями", Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1991.
 • Докторська дисертація "Деформативність деревини й деревних композитних матеріалів зі змінними потенціалами тепломасоперенесення", Національний лісотехнічний університет України, 2001.
 • Звання професора, 2003.

Нагороди:

 • Премія Львівської обласної адміністрації і обласної ради, 2019.
 • Відмінник освіти України, 2018.
 • Почесна грамота МОН України, 2006.
 • Міжнародний грант в області фундаментальних досліджень за програмою ISSEP, 2002.
 • Міжнародний грант за програмою DAAD (Університет м.Гамбурга, Німеччина), 2002.

Професійна діяльність:

 • 1988-1991 - аспірант Київського національного університету імені Т.Шевченка.
 • 1991-1994 – науковий співробітник НЛТУ України.
 • 1994-1997 – докторант НЛТУ України.
 • 1997-2002 - доцент НЛТУ України.
 • 2002-2021 – професор,завідувач кафедри НЛТУ України.
 • 2018-теперішній час - професор кафедри САП.

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання взаємозв”язаних фізичних процесів у складних середовищах,зокрема, з фрактальною структурою.
 • Інформаційні технології проектування та аналіз технологічних процесів і систем (CAD/CAE/CAM).
 • Технології паралельних обчислень.
 • Підготував одного доктора технічних наук та 15 кандидатів технічних наук.

Основні публікації:

Одна монографія, п’ять навчальних посібників, 33 патенти на винаходи та корисні моделі, понад 380 наукових статей в науково-технічних журналах та матеріалах міжнародних конференцій.

 1. Scopus Author ID: 57189386777
 2. Web of Science ResearcherID:AAC-7950-2020
 3. Scholar Google
 1. Соколовський Я. І. Організація баз даних: навчальний посібник / Я. І. Соколовський, М. В. Дендюк, І. М. Крошний, І. Б. Пірко, М. М. Паславський. – Gdańsk: Wydawnictwo GSW, 2023. – 466 c.
 2. Соколовський Я. І., Самотій Т. С. Нейромережеве моделювання процесу вологоперенесення на підставі похідних дробового порядку // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 108–120.
 3. Соколовський Я. І., Сінкевич О. Розроблення моделі клітиного автомата для моделювання процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів у камерах періодичної дії // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 57–70.
 4. Соколовський Я. І., Сінкевич О. В. Автоматизоване проектування 3D-моделі сушильної камери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2023. – Т. 33, №5. – С. 54–62.
 5. Sokolovskyy Y., Bordun M., Levkovych M. Development of software and algorithmic security for forecasting the cryptocurrency course using fractal analysis methods // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 15.
 6. Sokolovskyy Y., Sinkevych O. Simulation of wood drying processes in a wood drying chamber by using cellular automata // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 25.
 7. Sokolovskyy Y., Yarkun V., Levkovych M., Ratynchuk D. Software and algorithmic provision of parallel calculation of diffusion processes based on the apparatus of fractional derivatives // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 26.
 8. Sokolovskyy Y., Kshyvetskyy B., Kindzera D., Somar H., Sokolovskyi I. Prediction of the strength of oakwood adhesive joints bonded with thermoplastic polyvinyl acetate adhesives // Chemistry & Chemical Technology. – 2023. – Vol. 17, №1. – P. 110–117. (ХІ-15, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 9. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Mysyk M. Matrix approach to numerical modeling of heat-and-moisture transfer processes in a medium with a fractal structure // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 10. Sokolovskyy Y., Samotii T., Kroshnyy I. Physics-informed neural network for modeling the process of heat-and-mass transfer based on the apparatus of fractional derivatives [Електронний ресурс] // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Yarkun V. Parallel algorithm for numerical modeling of anisotropic heat and mass transfer in fractal media // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 39–43. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 12. Sokolovskyy Y., Sinkevych O. Cellular automata for simulating lumber drying in periodic drying chambers // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 22.
 13. Sokolovskyy Y., Samotii T., Mokrytska O. Using fractal physics-informed neural network in solving problems of heat and moisture conductivity // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 66.
 14. Sokolovskyy Y., Levkovych M. Modeling the “memory" effect in fractal media during deformation // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 48.
 1. Sokolovskyy Y., Sinkevych O. The use of cellular automata in the simulation of wood drying processes in a wood drying chamber of periodic action // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 17–32.
 2. Соколовський Я. І., Бордун М. І., Левкович М. В. Розроблення програмного та алгоритмічного забезпечення для прогнозування курсу криптовалют з використанням методів фрактального аналізу // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 81–93. (Бордун М. І., Левкович М. В.).
 3. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Ratynchuk D. B., Yarkun V. I. Software and algorithmic provision of parallel calculation of non-isothermal moisture transfer based on the apparatus of fractional derivatives // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 95–106. (Левкович М. В.).
 4. Volodymyr Shymanskyi, Ivan Sokolovskyy, Yaroslav Sokolovskyy, Taras Bubnyak. Variational method for solving the time-fractal heat conduction problem in the claydite-block construction // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2022. – Vol. 134 : Advances in computer science for engineering and education. – P. 97–106. (Соколовський І. Я.) (SciVerse SCOPUS).
 5. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational method for solving the viscoelastic deformation problem in biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3132 : Selected papers of the VIII International scientific conference “Information Technology and Implementation" (IT&I-2021). Conference proceedings, Kyiv, Ukraine, December 01-03, 2021. – P. 125–134. (SciVerse SCOPUS).
 6. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Olha Mokrytska, Iryna Boretska, Oleksiy Sinkevych, Volodymyr Kryshtapovych. Modeling of heat transfer and deformation processes in biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3038 : Proceedings of the 4th International conference on informatics & data-driven medicine IDDM 2021, Valencia, Spain, November 19 - 21, 2021. – P. 205–212. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Yaroslav Sokolovskyy, Oleksiy Sinkevych. Use of cellular automata in modeling heat and moisture conductivity processes at the material boundary // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 33–34.
 8. М. Баранов, С. Іванов, Я. Соколовський, Ю. Юрченко. РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ СИСТЕМИ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ //Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика.№ 29 (2021) стор.1-11
 1. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Sokolovskyy Y. Parametric identification and modeling of rheological behavior of materials with fractal structure during heat treatment / Y. Sokolovskyy, V. Shymanskyi, M. Levkovych, Y. Kaspryshyn. – c.107–118.
 2. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Sokolovskyy Y. Development software for study the wood drying chamber by using a three-dimensional mathematical model based on cellular automata / Y. Sokolovskyy, O. Sinkevych, R. Voliansky, I. Kapran. – c.133–144.
 3. Соколовський Я. І. Операційне числення: навчальний посібник / Я. І. Соколовський, О. І. Думанський, І. Б. Пірко, Н. О. Думанський, Б. О. Бекас, В. М. Шиманський. – Львів: Тріада плюс, 2020. – 255 c.
 4. Andriy Holovatyy, Sofia Holovata, Yaroslav Sokolovskyy, Bohdan Pobereyko. Mathematical modeling of boundary stress state of orthotropic material [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine. .
 5. Sokolovskyy Y., Sinkevych O., Levkovych M., Shymanskyi V., Yarkun V. The use of cellular automata in the study of heat and mass transfer processes in particular during wood drying [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine. .
 6. Sokolovskyy Y., Shymanskyi V., Levkovych M., Sokolovskyy I., Campos J. Mathematical modeling of rheological behavior of anisotropic biomaterials with taking into account effects of memory and self-organization // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 377–386. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of viscoelastic deformation problem In capillary-porous materials with fractal structure // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 640–654. (CrossRef, Springer).
 8. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of viscoelastic problem In biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 360–369. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Mokrytska O., Kaspryshyn Y., Yavorska N. Investigation on the processes of deformation, heat- and-moisture transfer in media with the properties of the effects of "memory" and self-similarity // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 382–385. (SciVerse SCOPUS).
 10. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Yarkun V., Protsyk Y., Nechepurenko A. Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Збараж, 23–26 вересня 2020 р.). – 2020. – C. 86–90. (SciVerse SCOPUS).
 11. Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Olha Herasymchuk, Olha Mokrytska, Tetiana Samotii. Software and algorithmic aspects of automating finite-element discretization // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 28–33. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 12. Yaroslav Sokolovskyy, Oleksiy Sinkevych, Volodymyr Shymanskyi, Iryna Boretska, Tetiana Samotii. Construction of asynchronous cell-automatic model for research the thermal mass transfer process // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 29–33. (SciVerse SCOPUS).
 13. Levkovych M., Sokolovskyy Y., Storozhuk O., Kroshnyy I., Kshyvetskyy B., Boretska I. Mathematical modeling and experimental studies of acoustic wave propagation in anisotropic medium // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 19–23. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 14. Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Mar'iana Levkovych, Oleksandr Storozhuk, Ihor Kapran. Software and algorithmic aspects of parallel calculation of non-isothermal moisture transfer in fractal-structure materials // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 171–175. (SciVerse SCOPUS).
 15. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of the stress-strain problem In capillary-porous materials with fractal structure // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020, Львів, Збараж, Україна, 23–26 вересня 2020 р. – 2020. – C. 200–203. (SciVerse SCOPUS).
 16. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Iryna Boretska, Ivan Sokolovskyy, Oleksandr Markelov, Oleksandr Storozhuk. Application of FEM with piecewise Mittag-Leffler functions basis for the linear elasticity problem in materials with fractal structure // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 16–19. (SciVerse SCOPUS).
 17. Ya. I. Sokolovskyy, O. V. Sinkevych The use of cellular automata in modeling the processes of wood drying in a stack // Ukrainian Journal of Information Technologies.2021;Volume 3, Number 2 : p.39-44
 18. Я. Соколовський , М. Левкович , Я. Каспришин. Дослідження та математичне моделювання дробово-диференціальних реологічних моделей // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 1–10.
 19. Y.Sokolovskyy, D.Manokhin, Y. Kaplunsky, O. Mokrytska. Development Of Software And Algorithmic Provision Of Parallel Training Of Artificial Neural Networks Using Cuda Technologies// Technology audit and production reserver.- 2021.- № 5 .-р.21-29
 20. Sokolovskyy, Y.I., Boretska, I.B., Gayvas, B.I., Kroshnyy, I.M., Nechepurenko, A.V. Mathematical modeling of convection drying process of wood taking into account the boundary of phase transitions // Mathematical Modeling and Computing, 2021, 8(4), pp. 830–841 (Стаття Scopus)
 21. Shymanskyi, V., Sokolovskyy, Y. Finite Element Calculation of the Linear Elasticity Problem for Biomaterials with Fractal Structure //Open Bioinformatics Journalthis link is disabled, 2021, 14(1), pp. 114–122 (Стаття Scopus)
 22. Ya. Sokolovskyy, O. Sinkevych. Study of Heat and Mass Transfer into Biomaterials by Using Asynchronous Cellular Automata.//XVI International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies - CSIT2021,' Vol.1,pp.415-418,22-25 September, 2021(Scopus)
 23. Ya. Sokolovskyy, O. Sinkevych, M. Levkovych, V. Shymanskyi, V. Yarkun The use of cellular automata in the study of heat and mass transfer processes in particular during wood drying// Materials Science and Engineering (MSE),Volume 1016, 012017, 2021
 24. Ya. Sokolovskyy, I. Boretska, I. Kroshnyy, S. Yatsyshyn, O. Storozhuk Mathematical model of reological behavior of wood plate taking into account the zone of vaporation of moisture // Materials Science and Engineering (MSE),Volume 1016, 012008, 2021
 1. Cоколовський Я.І., Думанський О.І., Пірко І.Б., Думанський Н.О., Бекас Б.О., Шиманський В.М. Операційне числення. Навчальний посібник. Львів, видавництво "Тріада плюс", 2020 – 255 с.
 2. Yaroslav Sokolovsky, Mariana Levkovych, Olha Mokrytska, Yaroslav Kaspryshyn and Nadiya Yavorska. Investigation on the processes of deformation, heat- and-moisture transfer in media with the properties of the effects of "memory" and self-similarity. Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.382-385 (SCOPUS)
 3. Yaroslav Sokolovsky, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials. Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.316-320 (SCOPUS)
 4. Yaroslav Sokolovsky, Andriy Nechepurenko, Ivan Sokolovskyy, Olha Mokrytska. Software and algorithmic support for fininite-element analysis of anisotropic heat-and-mass transfer using parallel and cloud technologies. Communications in Computer and Information Science (CCIS)/ Data Stream Mining & Processing.- Springer Nature Switzerland AG 2020,Vol.158,2020 p.143-159(SCOPUS) https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_3
 5. Yaroslav Sokolovsky, Volodymyr Yarkun, Andriy Nechepurenko, Mar'Iana Levkovych and Yuriy Protsyk. Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials. XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020'/International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems IWCMITS 2020,VOL.№2,pp.86-90, 23-26 September, 2020 (SCOPUS)
 6. Sokolovsky Y., Sinkevych O., Volianskyi R. The study of cellular automata method when used in the problem of capillary-porous material thermal conductivity. Advances in Intelligent Systems and Computing / Springer Computer Science,2020 № 49, p.143-159, DOI:10.1007/978-3-030-63270-0_49 (SCOPUS)
 7. Sokolovsky Y., Sinkevych O., Volianskyi R., Kshyvetskyy B. Modeling of Heat Transfer in the Process of Wood Drying Based on the Theory of Cellular Automata. XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020',Vol.1,pp.212-216,23-26 September, 2020 (SCOPUS)
 8. Yaroslav Sokolovsky, Volodymyr Shymanskyi. Variational Formulation Of The Stress-Strain Problem In Capillary-Porous Materials With Fractal Structure. XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020, Vol.1,pp.200-203,23-26 September, 2020 '(SCOPUS)
 9. Yaroslav Sokolovsky, Andriy Nechepurenko, Ivan Sokolovskyy Igor Kroshnyy, Olha Mokrytska. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer using cloud technology. XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020,' Vol.1,pp.415-418,23-26 September, 2020 (SCOPUS)
 10. Yaroslav Sokolovsky, Volodymyr Shymanskyi. Variational Formulation Of Viscoelastic Deformation Problem In Capillary-Porous Materials With Fractal Structure. Advances in Intelligent Systems and Computing /Springer Computer Science,2020 № 44 p.143-159 (SCOPUS) DOI:10.1007/978-3-030-63270-0_44
 11. Yaroslav Sokolovsky, Mariana Levkovych, Ivan Sokolovskyy. The study of heat transfer and stress-strain state of a material, taking into account its fractal structure. Mathematical modeling and computing,2020. Vol. 7, No. 2, pp.400-409(SCOPUS)
 12. Yaroslav Sokolovsky, Volodymyr Shymanskyi. Variational Formulation Of Viscoelastic Problem In Biomaterials With Fractal Structure. CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753. – P. 360 -369. ISSN: 16130073,urn: nbn: de: 0074-2753-4 (SCOPUS)
 13. Yaroslav Sokolovsky, Volodymyr Shymanskyi, Maryana Levkovych, Ivan Sokolovskyy, Jaime Campos. Mathematical Modeling Of Rheological Behavior Of Anisotropic Biomaterials With Taking Into Account Effects Of Memory And Self-organization. CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753. – P. 377 -386. ISSN: 16130073,urn: nbn: de: 0074-2753-4 (SCOPUS)
 1. Sokolovskyy Y., Nechepurenko A. Software-algorithmic support of finite-element analysis of spatial thermovalentranslations in anisotropic capillary-porous materials // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 65–74.
 2. Sokolovskyy Yaroslav, Boretska Iryna, Yatsyshyn Svitlana, Kaspryshyn Yaroslav. Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2300 : 8th International conference advanced computer information technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. – P. 83–86. (SciVerse SCOPUS).
 3. Sokolovskyy Yaroslav, Levkovych M. Two-dimensional mathematical of visco-elastic deformation using a fractional differentiation apparatus // International Journal of Modern Education and Computer Science. – 2018. – Vol. 10, iss. 4. – P. 1–9. (НМБД).
 4. Sokolovskyy Yaroslav, Sinkevych Oleksiy. Software and algorithmic support for representation of CAD models in 2D von Neumann neighborhood // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2300 : 8th International conference advanced computer information technologies, ACIT 2018; Ceske Budejovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. – P. 215–218. (SciVerse SCOPUS).
 5. Sokolovskyy Yaroslav, Boretska Iryna, Gayvas Bogdana, Kroshnyy Igor. Mathematical models and analysis of the heat-mass-transfer in anisotropic materials taking into account the boundaries of phase transition // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779281-1–8779281-6. (SciVerse SCOPUS).
 6. Sokolovskyy Yaroslav, Sinkevych Oleksiy, Voliansky Roman. Development the software for simulation of physical fields in wood drying chambers by using cellular automata // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779262-1–8779262-4. (SciVerse SCOPUS).
 7. Sokolovskyy Y., Boretska I., Gayvas B. Mathematical modeling of moving boundaries of phase transition in the process of drying anisotropic plate // Journal of Engineering Research and Application. – 2018. – Vol. 8, iss. 12, pt. 1. – P. 57–63.
 1. Sokolovskyy Yaroslav, Nechepurenko A, Zdolbytskyy Andrii. Software simulation of heat mass transfer using parallel computing technologies // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 76–83.
 2. Sokolovskyy Yaroslav, Gayvas Bogdana, Boretska Iryna, Kroshnyy Igor. Mathematical modeling of the phase transitions in the process of heat-and-mass transfer in anisotropic materials // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 82–88.
 3. Sokolovskyy Yaroslav, Sinkevych Oleksiy. Software for the study of three-dimensional assemblies by using cellular automata // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 89–94.
 4. Sokolovskyy Yaroslav, Levkovych M., Mokrytska O., Kaplunskyy Ya. Mathematical models of biophysical processes taking into account memory effects and self-similarity // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2255: Proceedings of the 1st International workshop on informatics & Data-driven medicine (IDDM 2018) Lviv, Ukraine, November 28–30, 2018. – P. 215–228. (SciVerse SCOPUS).
 5. Sokolovskyy Y., Boretska I., Gayvas B., Kroshnyy I. Mathematical modeling of the heat-mass-exchange in anisotropic environments taking into account the boundary of phase transition // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 147–150. (SciVerse SCOPUS).
 6. Соколовський Я. І., Левкович М. І., Мокрицька О., Атаманвук В. Mathematical modeling of anisotropic visco-elastic environments with memory based on integro-differentiation of fractional order // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – C. 816–820. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Mokrytska O., Atamanvuk V. Mathematical modeling of two-dimensional deformation-relaxation processes in environments with fractal structure // Data stream mining and processing : proceedings of the IEEE second international conference, August 21–25, 2018, Lviv, Ukraine. – 2018. – P. 375–380. (SciVerse SCOPUS).
 8. Sokolovskyy Yaroslav, Mokrytska O., Kaplunskyy Ya., Levkovych M. Numerical simulation and analysis of systems with memory based on integro-differentiation of fractional order // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 102–105. (SciVerse SCOPUS).
 9. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Pobereyko Sofi, Sokolovskyy Yaroslav, Lobur Muhaylo. Development of background radiation monitoring system based on arduino platform // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 139–142. (SciVerse SCOPUS).
 10. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Sokolovskyy Yaroslav, Pobereyko Sofi, Lobur Muhaylo. Development of arduino-based embedded system for detection of toxic gases in air // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 121–124. (SciVerse SCOPUS).
 11. Pobereyko Sofi, Holovatyy Andriy, Sokolovskyy Yaroslav, Pobereyko B. Mathematical model and software for determination of short - Term strength of anisotropic composite materials // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 207–210. (SciVerse SCOPUS).