Гошко Тетяна Дмитрівна

Гошко Тетяна Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: tetiana.d.hoshko@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський національний аграрний університет, економічний факультет, cпеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація “Економіст бухгалтерського обліку і аудиту” 2001.
 • Здобувач, Львівський національний аграрний університет, 2008-2011.
 • Кандидатська дисертація "Формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення", кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Львівський національний аграрний університет, Дубляни, 2011.

Професійна діяльність:

 • 2005 - 2011асистент кафедри кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету
 • 2011 - 2013старший викладач кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету
 • 2013 - 2015 в.о. доцента кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету
 • 2015-2018 доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету
 • 2008 - 2018 заступник завідуючого кафедри інформаційних технологій з виховної роботи Львівського національного аграрного університету
 • 2023 - дотепер - доцент кафедри САП Національний університет “Львівська політехніка”

Наукові інтереси:

Системи штучного інтелекту, системи інтелектуальних обчислень, нейронні мережі, генетичні алгоритми, нечітка логіка, системи розпізнавання, проблеми прогнозування, комп'ютерна графіка, комп'ютерне моделювання та анімація, веб-дизайн.

Основні публікації:

2 монографії, понад 78 наукових праць, у тому числі 29 статей у фахових виданнях, виступи на міжнародних конференціях, методичні розробки.

Монографії

 1. Гошко Т.Д., Біттер О.А. Формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення. – Львів: «Растр-7», 2012.- 290 с. – монографія.
 2. Гошко Т.Д. Економетрія: навчальний посібник / Т.Д.Гошко, О. Я. Батюк. – Львів : Сполом, 2017. – 186 с.
 1. Гошко Т.Д. Перешкоди розвитку електронної комерції в Україні./ Гошко Т.Д.// // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – Львів : Львівський НАУ, 2014. – №21(1) – С. 324-330 .(0,44 друк.арк.).
 2. Гошко Т.Д. Результаты экспериментального исследования энергосберегающего дозатора сыпучих кормов / М.О. Гошко, С.М. Хімка, Т.Д. Гошко // MOTROL Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Lublin, 2015 – №16D. – Р.148-156. (0,56 друк.арк.)
 3. Goshko Т. Specifics of information business / Goshko T.// Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approachvol. 4. Economics, р.37-41. (0,3 друк.арк.)
 4. Пасічник Т. В. Оптимізаційні моделі управління економічними та соціальними процесами на селі з гнучкими граничними обмеженнями / Т.В. Пасічник, Т.Д. Гошко // Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села : колективна монографія / за заг. ред. Я.С. Янишина. – Львів, 2016. – С.627-635. (0,56 друк. арк.).
 5. Гошко Т. Д. Особливості дорадницької діяльності у Львівській області / Т.Д. Гошко, О.О. Брух // Аграрна економіка. – 2016. – Т.9.- №1-2. – С.82-89 (0,5 друк. арк.)
 6. Брух О.О., Гошко М.О, Гошко Т.Д., Галецька Т.І . Electrical supply in conditions of energy deficit in v-4 - feasibility compare of using different electric light sources. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries. Bratislava , 2017. С.108-117.
 7. Гошко Т. Д., Гошко М.О. та інші. Вибір фінансової стратегії як напрям розвитку підприємства // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. – С. 123-125. – фахове видання.
 8. Гошко Т.Д. Використання інформаційних технологій при аналізі фінансового стану підприємства // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37).–Ч.3. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В.– Луцьк, 2013.–С.169-176. – фахове видання.
 9. T. Goshko. Specifics of information business // scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach.– B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2014. Р. 37-41. – фахове видання.
 10. Гошко Т.Д. Інтернет-банкінг: огляд переваг для клієнта // Фінансова система України: зб. наук. праць.– Острог : Вид-во національного університету «Острозька академія».–2014. Вип.17.– с.180–184. – фахове видання.