Юрчак Ірина Юріївна

Юрчак Ірина Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: Iryna.Y.Yurchak@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1987.
 • Аспірантура, Львівський політехнічний інститут, 1987-1992.
 • Кандидатська дисертація "Синтез і застосування нейронних мереж з проективними та впорядкованими латеральними зв'язками", Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 1999.

Професійна діяльність:

 • 1987-1992 - аспірант Львівського політехнічного інституту.
 • 1995-2001 - інженер кафедри АСУ.
 • 2000-2002 - старший викладач кафедри ЕОМ, НУ "Львівська політехніка".
 • 2001-2002 - старший викладач кафедри САП.
 • 2002 - теперішній час - доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

Системи штучного інтелекту, системи інтелектуальних обчислень, нейронні мережі, генетичні алгоритми, нечітка логіка, системи розпізнавання, проблеми прогнозування, комп'ютерна графіка, комп'ютерне моделювання та анімація, веб-дизайн.

Основні публікації:

3 монографії, понад 50 статей в науково-технічних журналах, виступи на міжнародних конференціях, методичні розробки.

Монографії:

 1. Коссак О., Юрчак І. Текстовий процесор Word. – Львів: Бак, 2007. – 180 с.
 2. Коссак О.М., Юрчак І.Ю. Текстовий процесор Word 2000.- Львів: СП "БаK", 2001.- 152с.
 3. Коссак О.М., Юрчак І.Ю. Сім кроків до MS Word.- Львів: СП "БаK", 1997.- 84с.

Конспекти лекцій

 1. Юрчак І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Системи з самоорганізацією та самонавчанням" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 295 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10539 від 03.06.2024 року
 2. Юрчак І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 363 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10488 від 02.05.2024 року
 3. Сертифікат ВНС « Технології веброзробки та дизайну» 2 курс бакалавр https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5478, CFG, ІКYS, ВНС ЛП ЕНМК Сертифікат №05773, Е41-165-363/2024 від 17.04.2024 р.
 4. Юрчак І. Ю. Базові засади веб-розробки. Лабораторний практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі»: навчальний посібник / І. Ю. Юрчак, Н. В. Гузинець. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 180 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  10,18 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Протокол № 65 від 19 жовтня 2022р.
 5. Сертифікат ВНС «Глобальні інформаційні мережі» 4 курс бакалавр https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8457, ЕОМ, ІКТА, ВНС ЛП ЕНМК Сертифікат №04560, Е41-114-157/2022 від 21.03.2022 р. сканований PDF: https://drive.google.com/file/d/1FKrCulV1NHAODysHru5T6Q1Gcm8-WKeR/view
 6. Юрчак І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Глобальні інформаційні мережі" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2022.- 345 с. Видавн. каф. ЕОМ, 2022 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 9897 від 03.03.2022 року
 7. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Навчальний посібник «Інструментальні засоби веб-технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань 12 Інформаційні технології. Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія. 2020р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №9369 від 12.11.2020
 8. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі». Навчальний посібник для студентів першого ( бакалаврського) рівня. Галузь знань 12 Інформаційні технології. Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія. 2019р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №8682 від 10.04.2019
 9. Сертифікат ВНС «Системи із самоорганізацією та самонавчанням» 3 курс бакалавр http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6437, САП, ІКНІ, ВНС ЛП ЕНМК Сертифікат №04000, Е41-165-123/2021 від 13.05.2021 р. сканований PDF: https://bit.ly/3yr7lg8
 10. Юрчак І.Ю., Бокла Н.І. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн" для студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2018.- 340 с. Видавн. каф. САПР, 2018 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 8091 від 14.05.2018 року
 11. Юрчак І.Ю., Денисюк П.Ю., Романюк А.Б. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-проектування" для студентів спеціальності 7.05010103 "Системне проектування" та магістрів за фахом 8.05010103 "Системне проектування" - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2013.- 230 с. Видавн. каф. САПР, 2013 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 4889 від 17.05.2013 року
 12. Юрчак І.Ю., Денисюк П.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Основи інформаційних технологій" для студентів базового напрямку 6.050101 "Комп"ютерні науки" та 6.020303 "Філологія" / Укл. І.Ю. Юрчак, П.Ю. Денисюк. - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2011.- 121 с. Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 3453 від 21.04.2011 року
 13. Юрчак І.Ю., Матвійків О.М., Лебедєва О.О. Конспект лекцій з дисципліни "Лінгвістичні та графічні аспекти web-дизайну" для студентів спеціальності 7. 02030303 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8. 02030303 "Прикладна лінгвістика". Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 3427 від 14.04.2011 року
 14. Юрчак І.Ю., Макар В.М. Курс лекцій з дисципліни "Основи інформаційних технологій" Видавн. каф. САПР, 2006 р. зареєстровано №2052 від 26.12.06, с.113
 1. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Мова клієнтського програмування JavaScript" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 72 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10489 від 02.05.2024 року
 2. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 24 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10490 від 02.05.2024 року
 3. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Базовий фронтенд" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 200 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№ 10491-10500 від 02.05.2024 року
 4. Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Видавництво кафедри ЕОМ, 2022 р. - 36с. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №9905 від 03.03.2022.
 5. Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Видавництво кафедри ЕОМ, 2022 р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №№ 9898-9904 від 03.03.2022.
 6. Юрчак І.Ю., Бокла Н.І., Ханас Ю.Ю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - Видавництво кафедри САПР, 2019 р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №№ 8787 від 19.06.2019.
 7. Юрчак І.Ю., Бокла Н.І., Ханас Ю.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - Видавництво кафедри САПР, 2019 р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №№ 8788-8797 від 19.06.2019.
  №1. Конструктори сайтів. №2. Хостинг, FTP-клієнти, браузери. №3. Базовий інструментарій розробника. Створення простої HTML сторінки. №4. Онлайн генератори, редактори, сервіси. №5. Уставляння додатків з зовнішніх джерел. №6. JavaScript та бібліотека jQuery UI. №7. Сучасні засоби для створення складних сторінок. №8. Використання фреймворку Bootstrap. №9. Тестування коду. Віддалена робота. №10. Системи керування контентом.
 8. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Видавництво кафедри ЕОМ, 2019 р. - 22с. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №8622 від 20.03.2019.
 9. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі» цикл «Веб-технології» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Видавництво кафедри ЕОМ, 2019 р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №№ 8623-8630 від 20.03.2019.
 10. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі» цикл «Інтернет-сервіси» для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» - Видавництво кафедри ЕОМ, 2019 р. Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №№ 8631-8638 від 20.03.2019
 11. Юрчак І.Ю., Бокла Н.І. Комплексні контрольні завдання з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн" для студентів бакалаврського рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Зареєстровано в НМУ НУ "ЛП" 14.05.2018
 12. Юрчак І.Ю., Березко Л.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні інформаційні мережі" для студентів базового напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія".Видавн. каф. ЕОМ, 2014 р. Зареєстровано в НМУ НУ "ЛП" №№5591-5598 від 05.05.2014
 13. Романюк А.Б, Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Вивчення бібліотеки прикладних програм NLTK, для опрацювання текстів природною мовою" з дисципліни "Методи проектування мультиагентних систем (МАС)" для студентів спеціальності 7.05010103 "Системне проектування" та магістрів за фахом 8.05010103 "Системне проектування". - 2013. - 100 с. Видавн. каф. САПР, 2013 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№4890-4894 від 17.05.2013 року.
 14. Романюк А.Б, Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Вивчення бібліотеки прикладних програм NLTK, для опрацювання текстів природною мовою" з дисципліни "Комп"ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7. 02030303 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8. 02030303 "Прикладна лінгвістика". - 2013. - 80 с. Видавн. каф. САПР, 2013 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№4885-4888 від 17.05.2013 року.
 15. Романюк А.Б, Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Вивчення бібліотеки прикладних програм NLTK, для опрацювання текстів природною мовою" з дисципліни "Комп"ютерна лінгвістика" для магістрів за фахом 8. 02030303 "Прикладна лінгвістика" - 2011. - 100 с. Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№3506-3516 від 02.06.2011 року.
 16. Романюк А.Б, Юрчак І.Ю. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Вивчення бібліотеки прикладних програм NLTK, для опрацювання текстів природною мовою" з дисципліни "Комп"ютерна лінгвістика" для студентів спеціальності 7.02030303 "Прикладна лінгвістика" - 2011. - 100 с. Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№3517-3525 від 02.06.2011 року.
 17. Юрчак І.Ю., Матвійків О.М., Лебедєва О.О. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Лінгвістичні та графічні аспекти web-дизайну" для студентів спеціальності 7. 02030303 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8. 02030303 "Прикладна лінгвістика". - 2011. - 50 с. Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№3582-3587 від 30.06.2011 року.
 18. Юрчак І.Ю., Денисюк П.Ю., Теслюк В.М. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт № 1-6 "WindowsXP" з курсу "Основи інформаційних технологій".- 2010. - 84 с. Видавн. каф. САПР, 20010 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№3303-3308 від 16.12.2010 року.
 1. Юрчак І.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 363 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10488 від 02.05.2024 року
 2. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Мова клієнтського програмування JavaScript" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 72 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10489 від 02.05.2024 року
 3. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 24 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 10490 від 02.05.2024 року
 4. Юрчак І.Ю., Оксентюк В.М., Паращин Ж.Д., Стефанович Т.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт цикл "Базовий фронтенд" з дисципліни "Технології веб-розробки та дизайну" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2024.- 200 с. Видавн. каф. САП, 2024 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" №№ 10491-10500 від 02.05.2024 року
 5. Сертифікат ВНС « Технології веброзробки та дизайну» 2 курс бакалавр https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5478, CFG, ІКYS, ВНС ЛП ЕНМК Сертифікат №05773, Е41-165-363/2024 від 17.04.2024 р.
 6. Ірина Юрчак, Віра Оксенюк, Юлія Гілета, Олег Бабій, Андрій Хіч. Проектування та реалізація інтерфейсу мобільного застосунку calorify з технологією доповненої реальності.Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика, Випуск 6, №1, 2024, pp. 98-111, ISSN: 2707-6784 (Print)
 1. Наталія Савіцька, Ірина Юрчак. Сучасні підходи до виявлення та протидії дезінформації в інформаційних системах: аналіз та вдосконалення.Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика, Випуск 5, №1, 2023, pp. 93-101, doi: https://doi.org/10.23939/cds2023.01.093
 2. Yurii Lozynskyi, Iryna Yurchak. An Alternative to Vending Machines. Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS), Volume 8, Number 2, 2023, pp. 118 - 126, doi: https://doi.org/10.23939/acps2023.02.118
 3. Andrii Kalytka, Iryna Yurchak. A Computer System for Collecting Data on Temperature and Humidity on Premises. Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS), Volume 8, Number 1, 2023, pp. 17-24, doi: https://doi.org/10.23939/acps2023.01.017
 4. I. Yurchak, M. Hryhlevych. Recommender system based on collaborative filtering. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво", Луцьк, 2023. Випуск № 53, с.78-85, DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-12
 5. І. Struk, I. Yurchak. Software implementation of image steganography based on LSB algorithm with Caesar’s cipher. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво", Луцьк, 2023. Випуск № 53, с.63-71, DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-10
 1. Юрчак І. Ю. Базові засади веб-розробки. Лабораторний практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі»: навчальний посібник / І. Ю. Юрчак, Н. В. Гузинець. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 180 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  10,18 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Протокол № 65 від 19 жовтня 2022р.
 2. Maksym Pavlov, Iryna Yurchak. Software Implementation of Modified LSB Algorithm with Shamir`s Secret Sharing. Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS), Volume 7, Number 2, 2022, pp. 130 - 139, doi: https://doi.org/10.23939/acps2022.02.130
 3. Павленко Я. Ю., Юрчак І. Ю. Інформаційний конвертор валют на базі месенджера Telegram. Науковий журнал "Комп'ютерні системи та мережі" Випуск 4, №1, 2022 рік, c. 106-121, DOI: https://doi.org/10.23939/csn2022.01.106
 4. Фещенко З.-А. С., Юрчак І. Ю. Підвищення ефективності мережного програмного забезпечення протоколу SCTP, Науковий журнал "Комп'ютерні системи та мережі" Випуск 4, №1, 2022 рік, c.147-154, DOI: https://doi.org/10.23939/csn2022.01.147
 5. Zakharii-Andrii Feshchenko, Iryna Yurchak. Service for Monitoring the Conditions of Vaccination of the Population from Coronavirus Infection, Advances in Cyber-Physical Systems (ACPS), Volume 7, Number 1, 2022, pp. 15 - 21. https://doi.org/0.23939/acps2022.01.015
 1. L. Berezko, S. Sokolov, I. Yurchak and O. Berezko, "Algorithmic Approach to Design of New Medical Equipment," 2021 IEEE XVIIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2021, pp. 12-15, doi: 10.1109/MEMSTECH53091.2021.9468093.
 2. Yurii Kohut, Iryna Yurchak. Recommendation System for Purchasing Goods Based on the Decision Tree Algorithm. Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 2, 2021, pp. 121 - 127.DOI: https://doi.org/10.23939/acps2021.02.121
 3. Купінський А.Р., Юрчак І.Ю. Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino // Комп'ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 68–79.DOI: https://doi.org/10.23939/csn2021.01/068
 4. Eduard Yakubchyk, Iryna Yurchak. Image Searching System. Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 2, 2021, pp. 161 - 168. DOI: https://doi.org/10.23939/acps2021.02.161.
 5. Denys Skrypnyk, Iryna Yurchak. The Online Platform "eSchool". Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 1, 2021, pp. 63 - 69. ISSN: 2524-0382 (print), 2707-0069 (online) DOI:https://doi.org/10.23939/acps2021.01.063
 6. Oksana Svystun, Iryna Yurchak. Recommendation Dialog System for Selecting the Computer Hardware Configuration. Advances in Cyber-Physical Systems, Volume 6, Number 1, 2021, pp. 70 - 76. ISSN: 2524-0382 (print), 2707-0069 (online) DOI:https://doi.org/10.23939/acps2021.01.070
 1. Березко Л. О. Інструментальні засоби Веб-технологій: навчальний посібник / Л. О. Березко, І. Ю. Юрчак. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. – 242 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – №9369 від 12.11.2020)
 2. Березко Л. О. Практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі»: навчальний посібник / Л. О. Березко, І. Ю. Юрчак. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – 295 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №8682 від 10.04.2019)
 3. Юрчак І. Ю., Хіч А. О. Програмний сервіс аналізу криптовалютних ринків для мобільного клієнта [Електронний ресурс] // Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж : матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини, Львів, 2019. – 2019. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 1. Юрчак І. Ю., Вишинський П. С. Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 142–148. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 2. Юрчак І. Ю., Москович Т. Р. Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі. – 2018. – № 905. – С. 149–157. [н.к. - Юрчак І.Ю.].
 3. Berezko Leonid, Sokolov Serhii, Yurchak Iryna. Development features of biotechnical components of cyber-physical systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 37–40. (SciVerse SCOPUS).
 4. Dmitry Zerbino, Iryna Yurchak. Design method based on logical assertions // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 77–80. (SciVerse SCOPUS).
 5. Tetyana Marusenkova, Iryna Yurchak. A dynamic programming method of calculating the overlapping allan variance // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779282-1–8779282-4. (SciVerse SCOPUS).
 6. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna. Method for selecting windows for PSD analysis of MEMS inertial sensors' signals // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 91–95. (SciVerse SCOPUS).
 1. Derba Volodymyr, Savchuk Ivanna, Yurchak Iryna. Tools for processing unstructured information in the process of creating and analyzing of information // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2017. – № 882. – С. 8–11.
 2. Riznyk Oleg, Povshuk O, Kynash Yuriy, Nazarkevych Mariya, Yurchak Iryna. Synthesis of non-equidistant location of sensors in sensor network // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 204–208. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Marusenkova T., Yurchak I. An algorithm checking the uniqueness of quadrics' intersection point for vector quantities smart sensors // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.45–50.
 2. Yurchak I., Dudas V. Investigation into applicability and efficiency of SQLite for implementation of Dijkstra's algorithm // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.282–284. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Marusenkova T., Yurchak I., Solomko R. Improvement of the interval arithmetic-based algorithm for solving quadrics' equation sets in microcontrollers // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.417–420. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Riznyk O., Balych B., Yurchak I. A synthesis of Barker sequences by means of numerical bundles // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.344–346. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Riznyk O., Balych B., Yurchak I. A synthesis of barker sequences is by means of numerical bundles // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.82–84. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Riznyk O., Povshuk O., Kynash Y., Yurchak I. Composing method of anti-interference codes based on non-equidistant structures // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.15–17. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 1. Lizanets D., Matviykiv O., Yurchak I. Modeling of biologcal cells deformation in microfluidic systems // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". - 2015. - № 828. - P. 20-24.
 2. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna, Knysh Bohdan. EEPROM/Flash-SPI Simulator for Training Students that Learn Microcontrollers Programming // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 158-160. (SciVerse SCOPUS).
 3. M.S. Pasieka, N.M. Pasieka, I.Yu. Yurchak. Analysis of Structural-Logical Models of Learning Process and Their Impact on Improving the Quality of Education in the Context of Information Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - C. 140-142. (SciVerse SCOPUS).
 4. Volodymyr Pikh, Yaroslav Nykolaychuk, Iryna Yurchak. The Method of Discrete Spectral Cosine Transform in Haar-Krestenson's Theoretical-Numerical Basis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 223-228. (SciVerse SCOPUS).
 5. Oleg Riznyk, Iryna Yurchak, Oleksandr Povshuk. Synthesis of Optimal Recovery Systems in Distributed Computing Using Ideal Ring Bundles // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 220-222. (Повшук О. В.) (SciVerse SCOPUS).
 1. M. Pasyeka, I. Yurchak. Designing the Conceptual Model of the Management of Higher Education the Basis of Information and Interperating Web Technologies. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.- Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 21-25 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. M. Fediv, T. Marusenkova, I. Yurchak. An Approach to Porting a PC Application's GUI to emWin-based Firmware // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.66-68-Парал.тит.арк.англ.
 3. M.I. Gorbachuk, A.M. Lazor, M.S. Pasyeka, V.V. Bandyra, I. Yurchak, P. Kravets. Method and Parallelization Algorithms of Synthesis of Empirical Models Taking Into Account the Measurement Errors // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.319-327- Парал.тит.арк.англ.
 4. D. Horman, T. Marusenkova, I. Yurchak. Algorithm of Polynomials' Root Separation for ARM-Based Microcontrollers // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.50-52- Парал.тит.арк.англ.
 5. I. Yurchak, N.Tkachenko. Modeling of the Design Process MEM's Products Based on the Process Approach by ISO 9001 // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.45-47-Парал.тит.арк.англ.
 1. Halyna Klym, Ivan Hadzaman, Iryna Yurchak. Design and Properties of Nanostructured Thick-film Structures for Sensor Microelectronics // MIXDES 2014, "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems: Proc.of the 21st International Conference, June 19-21, 2014, Lublin, Poland, p. 101
 2. Klym Halyna, Yurchak Iryna, Kochan Roman. Design of Nanostructured Sensor Thick-film Structures for Microelectronics // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.15-Парал.тит.арк.англ.
 3. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna. Determining Coefficients of Nonlinear Characteristics of Magnetic 3D-probes // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014 - C.16-19-Парал.тит.арк.англ.
 4. M. Pasyeka, I. Yurchak. Information Technology And Management Systemology Regional Structures At Risk // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.34-45-Парал.тит.арк.англ.
 5. Tetyana Marusenkova, Iryna Yurchak. Approach To Roots Separation For Solving Nonlinear Equations On ARM Cortex-Based Microcontrollers // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.101-103-Парал.тит.арк.англ.
 1. Halyna Klym, Jacek Filipecki, Adam Ingram, Iryna Yurchak. Specialized Computer System for Experimental Study of Positron Annihilation Processes in Nanostructured Sensor Materials // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.160-163.
 2. Klym Halyna, Kostiv Yuriy, Yurchak Iryna. Algorithm and Methodological Approach in Treatment of PALS Data for Humidity-sensitiveNanomaterials. // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.56-58.
 3. Riznyk Oleg, Kynash Yurij, Yurchak Iryna, Petrechkiv Mykola. The Use of Filters Is for Processing of Images on the Basis of Ideal Ring // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.133-134.
 4. Tkachenko N., Fedorchuk Ye., Yurchak Iryna. Quality of MEMs Production Ensuring by Minimization of Its Not Quality // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C. 38-39.
 5. Volodymyr Gros, Evgen Vavruk, Iryna Yurchak. Two-stage functional model for optimal real-time system design. // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.113-114.
 6. Zerbino Dmytro, Kynash Yurij, Tsymbal Yurij, Yurchak Iryna. Increase of Programming Flexibility on theBasis of Effect of Intellectualization // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.167.
 1. З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, І.Ю. Юрчак, Т.А. Марусенкова. Алгоритм синтезу SPISE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 64-71.
 2. Zenon Hotra, Roman Holyaka, Iryna Yurchak, Tetyana Marusenkova, Victoriya Ilkanych, Iwan Hodynyuk. Noise immunity investigation of Galvanomagnetic Field Sensors. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 109-111.
 3. Halyna Klym, Iryna Yurchak. Nanostructured Ceramic Sensors as application to the information measuring systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 111-116.
 4. Pavlo Tkachenko, Uliana Polishchuk, Iryna Jurchak, Oleh Kulynsky. Min-Max Criterion in the Uniform Sampling Generation Tasks. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 208-210.
 1. Юрчак І.Ю., Денисюк П.Ю. Конспект лекцій з дисципліни "Основи інформаційних технологій" для студентів базового напрямку 6.050101 "Комп"ютерні науки" та 6.020303 "Філологія" / Укл. І.Ю. Юрчак, П.Ю. Денисюк. - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2011.- 121 с. Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 3453 від 21.04.2011 року
 2. Юрчак І.Ю., Матвійків О.М., Лебедєва О.О. Конспект лекцій з дисципліни "Лінгвістичні та графічні аспекти web-дизайну" для студентів спеціальності 7. 02030303 "Прикладна лінгвістика" та магістрів за фахом 8. 02030303 "Прикладна лінгвістика". Видавн. каф. САПР, 2011 р. зареєстровано у НМУ НУ "ЛП" № 3427 від 14.04.2011 року
 3. Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Юрчак І.Ю., Марусенкова Т.А. Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла. Вісник НУ "ЛП" "Комп"ютерні системи проектування. Теорія і практика" № . - Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2011. - C..
 4. Hotra Z., Holyaka R., Bolshakova I., Yurchak I., Marusenkova T. Arbitrary rotation method for 3D magnetic sensors calibration. Proceedings of the of the XІ International Conference CADSM 2011 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", 23 - 25 February 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.
 5. Hotra Z., Holyaka R., Bolshakova I., Yurchak I., Marusenkova T.Spatial models of splitted Hall structures. MEMSTECH"2011, 11-14 May, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. Pp.5-8.
 6. Riznyk V., Talan M., Yurchak I., Barabash I.. Application of combinatorial configurations in the logistic control processes. MEMSTECH"2011, 11-14 May, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. Pp.189-190.
 7. Kulynsky O., Polishchuk U., Yurchak I.. A new method of automatic generation of sql queries for automated text analizing. MEMSTECH"2011, 11-14 May, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. Pp.230-231.
 8. Зербіно Д.Д., Цимбал Ю.В., Різник О.Я., Кинаш Ю.Є., Юрчак І.Ю.. До створення спеціальних мов розпізнавання. Міжнародна наукова конференція ISDMCI"2011 "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". Євпаторія, 16-20 травня 2011. Матеріали конференції. Том 2, ст. 217-218.
 1. Поліщук У., Цимбал Ю., Юрчак І. Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. - Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2010. - C. 87-92.
 2. Різник В.В., Скрибайло-Леськів Д.Ю., Ляхович О.В., Юрчак І.Ю. Порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних циклічних кодів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. - Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2010. - C. 147-152.
 3. Oresta Bandyrska, Volodymyr Riznyk, Iryna Yurchak. Application of the combinatorial models for innovative design techniques. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH'2010.- Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 53-55.
 4. Oleh Riznik, Iryna Yurchak, Anna Korchagina. Model of stegosystem images on the basis of pseudonoise codes. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH'2010. - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 51-52.
 1. Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О. Захист інформації на основі баркероподібних кодів. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. - C. 203-207.
 2. Uliana Polishchuk, Pavlo Tkachenko, Roman Tkachenko, Irina Yurchak, Data compression methods with using neurolike GTM structures, MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 68-69.
 3. Oresta Bandyrska, Volodymyr Riznyk, Iryna Yurchak, Development of electronic engineering design based on Non Redundant Scales theory, MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 117-119.
 4. Uliana Polishchuk, Pavlo Tkachenko, Roman Tkachenko, Irina Yurchak, Features of the auto-associative neurolike structures of the Geometrical Transformation Machine (GTM)., MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 66-67.
 1. Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О. Алгоритми кодування інформації за допомогою числових в’язанок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 79 - 82.
 2. Бандирська О.В., Різник В.В., Юрчак І.Ю. Aлгебричний метод проектування кругових шкал з високою розділь­ною здатністю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 83 - 89.
 3. Tkachenko R., Yurchak I., Polishchuk U. Neurolike networks on the basis of Geometrical Transformation Machine// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.77-80.
 4. Volodymyr Riznyk, Oresta Bandyrska, Iryna Yurchak, Marta Talan. Applications of the Ideal Ring Bundles theory for combinatorial optimization of coded design and electronic engineering. MEMSTECH’2008, May 21-24, 2008, Lviv-Polyana, Ukraine. Pp.37-39
 1. О. Коссак, І. Юрчак. Текстовий процесор Word. Навчальний посібник.- Львів, "БаК", 2007,-180с.
 2. Iryna Yurchak. Grounding of Neurons Networks Application for the Decision of the Applied Tasks.//Proc.of the IIId International Conference of Young Scientists MEMSTECH'2007, May, 23-26, Lviv, Polyana., pp.73-74.
 1. Юрчак І.Ю. Підходи до моделювання складних об’єктів за допомогою нейрокомп’ютерів. Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 501, 2004, с. 129-133.
 2. Юрчак І.Ю. Сучасні напрямки розвитку нейрокомп’ютерних технологій. Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 522, 2004, с. 21-23.
 1. Юрчак І.Ю. Нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" в задачах відображення. Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" №471, 2003, с. 114-120.
 2. Юрчак І.Ю. Використання програмної моделі нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" для моделювання складних об’єктів. Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 470, 2003, с. 21-26.
 1. Різник О., Різник В., Юрчак І., Пороховський В. Синтез комбінаторних конфігурацій за допомогою ідеальних кільцевих в’язанок, Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", № 444, 2002, с. 96-98.
 2. Данилюк О.В., Козовий А.Б., Матвіїшин В.Є., Юрчак І.Ю. Математична модель оптимізації режимів електричних мереж енергопостачальних компаній. Вісник НУ"ЛП""Електроенергетичні та електромеханічні системи", № 449, 2002, с. 82-88.
 3. О. Данилюк, Н. Батюк, І. Юрчак, В. Матвіїшин, Моделювання на основі штучних нейронних мереж з функціональним синтезом додаткових входів. Вісник НУ"ЛП""Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології", № 450, 2002, с. 126-132.
 4. R. Tkachenko, I. Yurchak. Variant of constructing artificial feedforward neural networks with non-iterative learning. Технічні вісті, №1(14), 2(15), 2002, С. 41-44.
 5. Юрчак І.Ю., Павл