Шварц Михайло Євгенійович

Шварц Михайло Євгенійович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри САП

E-mail: mykhailo.y.shvarts@lpnu.ua

Освіта:

 • Національний Університет “Львівська Політехніка”, факультет “Комп’ютерні науки ” за спеціальністю “Інформаційні технології проектування”, Львів, 1996 -2001 рр.
 • Національний Університет “Львівська Політехніка”, Інститут економіки і підприємництва за спеціальністю “Облік і аудит”, Львів, 2006 - 2008 рр.
 • Національний Університет “Львівська Політехніка”, Інститут комп'ютерних наук та інженерії за спеціальністю “Системи автоматизованого проектування”, Львів, Аспірантура, 2015 - 2018 рр.
 • Дисертація: Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину. Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2019 рік.

Професійна діяльність:

 • Понад 20 років керівні посади комерційних департаментів провідних компаній України.
 • З 2019 по 2021 асистент кафедри САП, НУ «Львівська Політехніка»
 • 2023 - дотепер - асистент кафедри САП Національний університет “Львівська політехніка”

Наукові інтереси:

Системи штучного інтелекту; Робота з оптимальним налаштуванням маркет-плейсів.

Основні публікації:

Статті в науково-технічних журналах, виступи на міжнародних конференціях.

 1. Лобур М.В., Шварц М.Є., Стех Ю.В. Моделі і методи прогнозування рекомендацій для колаборативних рекомендаційних систем. Вісник Національного Університету Львівська політехніка. Інформаційні системи та мережі. Львів, 2018, № 901, С.68-75.
 2. Lobur M., Shvarts M., Stekh Y. Application of Recommender Systems in the Design of Complex Microsystem Devices. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. 2018, V. 7, № 9, P.709-714.
 3. Shvarts M., Lobur M., Stekh Y. Demkiv I. Some Methods for Predicting Recommendations for MEMS Designer Communities. Perspective technologies and methods in MEMS design: Proceedings of the 14th International Conference, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 18-22 April, 2018, Lviv, P. 196-199.
 4. Lobur M., Shvarts М., Stekh Y. The Method and Algorithm for Increasing Diversity in Recommendation Systems. CAD in Machinery Design-Implementation and Education Problems Issues: Proceedings of the XXVI th International Ukrainian-Polish Scientific and Technical Conference, Lviv, 2018, P.110-114.
 1. Stekh Y., Lobur M., Shvarts M. Some methods for improving the accuracy of prediction recommendations. Вісник Національного Університету Львівська політехніка. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2017, № 882, С.46-49.
 2. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Метод і алгоритм прогнозування рекомендацій для спільнот користувачів. Збірник наукових праць Української Академії Друкарства. Квалілогія книги. Львів, 2017, № 1 (31), С.88-93.
 3. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Побудова асоціативних правил для прогнозування рекомендацій в колаборативних рекомендаційних системах. Збірник наукових праць Української Академії Друкарства. Квалілогія книги. Львів, 2017, № 2 (32), С.82-86.
 4. Shvarts M., Lobur M., Stekh Y. Analysis of the Effectiveness of Similarity Measures for Recommendations Systems. The Experience of Design and Application of CAD Systems in Microelectronics: Proceedings of the 14th International Conference, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 21-25 February. Lviv, 2017. P. 275-277.
 5. Shvarts M., Lobur M., Stekh Y. Some Trends in Modern Recommender Systems. Perspective technologies and methods in MEMS design: Proceedings of the 13th International Conference, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 20-23 April. 2017, Lviv, P. 167-169.
 6. Шварц М.Є., Стех Ю.В. Моделі і методи побудови рекомендаційних систем. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: зб. тез XIII науково-практична конференції, м.Львів, 2017, Львів, С.37-38.
 7. Лобур М., Стех Ю., Шварц М. Метод прогнозування рекомендацій з врахуванням інтересу спільноти користувачів. Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: зб. тез третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Рівне, 29-30 вересня 2017, Рівне, С.135-137.
 8. Лобур М., Стех Ю., Шварц М. Використання демографічних характеристик користувачів при прогнозуванні рекомендацій. Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій. зб. тез третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Рівне, 29-30 вересня 2017, Рівне, С.138-139.
 9. Lobur M., Shvarts М., Stekh Y. The method of sequential clustering for predicting recommendations. CAD in Machinery Design-Implementation and Education Problems: Proceedings of the XXV Polish-Ukrainian conference: Bielsko Biala, October 20-21, Bielsko Biala, 2017, P.19-20.
 1. 14. Kosobutskyy P., Kovalchuk A., Kuzmynykh M., Shvarts M. Geometric calculation of Pi using the Monte Carlo method. Perspective technologies and methods in MEMS design: Proceedings of the 12th International Conference, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 20–24 April 2016. Lviv, 2016. P. 167–169.