Ребот Дарія Петрівна

Ребот Дарія Петрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САП

E-mail: dariya.p.rebot@lpnu.ua

Освіта:

 • Національний університет “Львівська політехніка”. Диплом бакалавра зі спеціальності “Інженерна механіка”, 2005
 • Національний університет “Львівська політехніка”. Диплом магістра з відзнакою зі спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв”, 2006.
 • Аспірантура з відривом від виробництва на кафедрі проектування та експлуатації машин, Національного університету “Львівська політехніка”. Диплом кандидата технічних наук із спеціальності “Динаміка та міцність машин”, 2013

Професійна діяльність:

 • 2006 - Інженер конструктор ІІІ категорії КБО машинобудівного заводу ПрАТ “Іскра”.
 • 2007 - Інженер конструктор ІІІ категорії КБО машинобудівного заводу ПрАТ “Іскра”.
 • 2007-2012 - Інженер конструктор ІІ категорії КБО машинобудівного заводу ПрАТ “Іскра”.
 • 2013-2022 - Асистент кафедри проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”.
 • 2022 - теперішній час - Доцент кафедри САП Національного університету “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси:

Вібраційні процеси у виробництві. Математичне моделювання виробничих процесів.

Основні публікації:

Опубліковано понад 50 наукових праць.

Посібники

 1. Топільницький В. Г. Основи автоматизованого проектування в AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL. Частина 1: навчальний посібник / В. Г. Топільницький, Д. П. Ребот. – Львів: «Сполом», 2022. – 188 c.
 2. Ребот Д. П. Монтаж, експлуатація та ремонт технологічного обладнання: навчальний посібник / Д. П. Ребот, В. Г. Топільницький. – Львів: «Сполом», 2022. – 124 c.
 3. Topilnytskyy V. Basic principles of the finite element method in mechanical engineering field: навчальний посібник / V. Topilnytskyy, S. Liaskovska, D. Rebot, О. Velyka, M. Boiko. – Drohobych: POSVIT, 2021. – 154 c.
 1. Petro Kosobutskyy, Dariia Rebot. Collatz conjecture 3n ± 1 as a Newton binomial problem // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2023. – Вип. 5, №1. – C. 137–145.
 2. Rebot Dariia, Topilnytskyy Volodymyr, Shcherbovskykh Serhiy. Mathematical model for determining of amplitude-frequency characteristics MEMS-resonator // Perspective technologies and methods in MEMS design : proceedings of XVIII International conference MEMSTECH, Polyana, September 7–11, 2022. – 2022. – C. 49–52. (SciVerse SCOPUS).
 3. Rebot D., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Mathematical model for plate elastic properties studying based on its amplitude-frequency characteristics // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 204–207. (SciVerse SCOPUS).
 4. Rebot D., Topilnytskyy V., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Vibration oscillations modeling for printed boards of machine control units during their operation // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 1–4. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Topilnytskyy V., Rebot D. Research of the dynamics of a vibrating grain cleaning separator with vertical sieves layering [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2023. – Vol. 1277 : International scientific and theoretical conference "Modeling and computer engineering in mechanical engineering: theory, practice, and innovation" (MCEME-2022) 28.09.2022 - 21.10.2022, Lviv, Ukraine.
 6. Topilnytskyy V., Rebot D., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Мathematical modelling of the root crops separation and cleaning machine parameter's influence on the intensity of its functioning // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 43.
 1. Ребот Д. П. Монтаж, експлуатація та ремонт технологічного обладнання: навчальний посібник / Д. П. Ребот, В. Г. Топільницький. – Львів: «Сполом», 2022. – 124 c.
  ПМАІ-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  7,21 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету „Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Протокол № 61 від 21 лютого 2022 року
 2. Топільницький В. Г. Основи автоматизованого проектування в AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL. Частина 1: навчальний посібник / В. Г. Топільницький, Д. П. Ребот. – Львів: «Сполом», 2022. – 188 c.
  ПМАІ-1, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР
  10,93 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету „Львівська політехніка" як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (Протокол № 61 від 21 лютого 2022 року
 3. Rebot D., Babii A. Influence of the velocity of the medium layer on its dynamicparameters in the process of vibration separation // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 2. – P. 33–40.
 4. Rebot D., Topilnytskyy V. Nonlinear mathematical model of the five-container vibration system // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 3. – С. 10–18. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 5. Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2022. – Вип. 56. – С. 67–74. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 6. Topilnytskyy V., Rebot D. Wave processes in the constructions of mechanisms and buildings // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2022. – Vol. 8, № 4. – P. 22–30. (ПМАІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 1. Kusyj J., Kuk А., Topilnytskyy V., Rebot D., Boyko M. Influence of constructive and geometric parameters of the end cutters on the microprofile characteristics of casting surfaces// Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2021. – Vol. 2, № 1 (58). – С. 6–10.
 2. Topilnytskyy V., Rebot D., Brynchuk* R. Research of dynamics of the vibrating machine's downloading with the vertical movement// Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2021. – Вип. 55. – С. 106–113.
 3. Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Математичне моделювання взаємовпливу динамічних характеристик сипкої сировини у процесі вібраційної сепарації// Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 2. – С. 88–92.
 4. Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Математична модель системи "Вібросепаратор - сипка сировина"// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.– 2021. – № 5 (269). – С. 11–16.
 5. Топільницький В. Г., Ребот Д. П. Дослідження динаміки млина вібраційного типу тонкого помелу сипких матеріалів на основі його математичної моделі// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2021. – № 2 (266). – С. 13–19.
 6. Топільницький В. Г., Ребот Д. П. Дослідження динаміки млина вібраційного типу з двома приводами тонкого помелу сипких матеріалів// Вібрації в техніці та технологіях. – 2021. – № 1 (100). – С. 89–99.
 1. Ребот Д. П., Топільницький В. Г., Велика О. Т. Дослідження зміни амплітуди та частоти коливань сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 2. – С. 118–121.
 2. Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Дослідження динаміки вібраційних машин оброблення поверхонь виробів шляхом математичного моделювання // Вібрації в техніці та технологіях. – 2020. – № 1 (96). – С. 35–43.
 3. Топільницький В. Г., Ребот Д. П., Бойко М. В. Дослідження впливу параметрів машини очищення коренеплодів від забруднень сухим способом на інтенсивність її функціонування // Технічна інженерія. – 2020. – № 1 (85). – С. 37–45.
 1. Стоцько З. А., Ребот Д. П., Топільницький В. Г.Дослідження динамічних характеристик сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації// Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 83–86.
 2. Стоцько З. А., Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2019. – № 913. – С. 17–22.
 3. Стоцько З. А., Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Вібраційна машина для сухого очищення та транспортування коренебульбоплодів ї її нелінійна математична модель // Вібрації в техніці та технологіях. – 2019.– № 1 (92). – С. 30–39.
 4. Стоцько З. А., Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2019. – № 1 (83). – С. 46–52.
 1. Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Модель опису технологічного середовища оброблювальних систем вібраційного типу// Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 1 (88). – С. 5–11.
 2. Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Моделювання динаміки сукупності вільного незв'язного оброблювального інструменту поверхонь деталей машин у вібраційному полі// Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2018. – № 1 (81). – С. 25–31.
 3. Стоцько З. А., Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. Математична модель дослідження динаміки вібраційного сепаратора з послідовним розміщенням сит// Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 2 (89). – С. 49–57.
 4. Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Математична модель визначення зміни амплітуди та частоти коливання сипкого матеріалу в процесі вібросепарації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 164–167.
 5. Stotsko Z., Topilnytskyy V., Rebot D., Kusyj J. Investigation of the dynamics of friable load of vibrating technological machines with vertical indignation [Електронний ресурс]// Технологічні комплекси. – 2018. – № 1 (15).
 1. Топільницький В. Г., Сокіл М. Б., Ребот Д. П., Кусий Я. М. Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2017. – № 866. – С. 92–98.
 2. Стоцько З. А., Ребот Д. П., Топільницький В. Г. Сучасні тенденції у моделюванні технологічних процесів верстатів з числовим програмним керуванням// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2016. – Т. 26, № 4. – С. 320–323.
 3. Topilnytskyy V., Rebot D., Sokil M., Velyka О., Liaskovska S., Verkhola І., Kovalchuk R. Modeling the dynamics of vibratory separator of the drum type with concentric arrangement of sieves// Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 2/7 (86). – С. 26–35.
 4. Stotsko Z., Rebot D., Topilnytskyy V. Modeling and optimization of the parameters of loose environment vibratory separation// Технологічні комплекси. – 2016. – Том 1 (13). – С. 86–90.