Корпильов Дмитро Вікторович

Корпильов Дмитро Вікторович

Старший викладач кафедри САП

E-mail: Dmytro.V.Korpylov@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, 1988.

Професійна діяльність:

 • 1989-1991 - інженер кафедри САП.
 • 1991-2013 - асистент кафедри САП.
 • з 2014 - старший викладач кафедри САП.

Наукові інтереси:

Розробка інформаційних розподілених систем, об’єктно-орієнтоване програмування, семантичні веб та грід мережі.

Основні публікації:

 1. D. Korpyljov, A. Zdolbytskyy, U. Marikutsa, V. Tomyuk, R. Panchak. Interactive system of surface water monitoring using IoT technologies // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2022. – Вип. 4, № 1. – С. 1–8.
 2. Daniel Dubrov. Design of contactless infra-red device with temperature sensor MLX90614 based on Arduino // 59. Hutnicza konferencja studenckich kol naukowych AGH : ksiazka abstraktow (Krakow, Polska, 12 maja 2022 r.). - 2022. - C. 27. [н.к. - Корпильов Д.В.].
 1. U. Marikutsa, D. Korpyljov, F. Kurdziel, A. Kalwar, K. Pytel, S. Gumula. Analysis of the possibilities of using automatic control systems for operating gas engines for a chilled water Production [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 1. Lobur M., Korpyljov D., Jaworski N., Iwaniec M., Marikutsa U. Arduino based ambient air pollution sensing system // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 32–35. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpljov D., Panchak R. Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 23–28. (Кривий Р. З.).
 2. New trends in production engineering : колективна монографія. – Warszawa, Poland: Sciendo, 2019. Lobur M. Intelligent system for monitoring the air pollution of the city in real time / M. Lobur, K. Pytel, U. Marikutsa, D. Korpyljov. – c.226–235.
 1. Karkulovskyi B., Karkulovskyi V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R. Automated system for study course "Designing methods" // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.27–30.
 2. Kryvyy R., Karkulovskyi V., Korpyljov D. Application of COMSOL API for autonomous modeling of thin film resonator // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.421–423. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. D. Korpyljov, S. Tkachenko. Development of Database Users of Web-oriented CAD System for Microelectronic Devices of Designing // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.451-453-Парал.тит.арк.англ.
 1. Dmytro Korpyljov, Sergij Tkachenko. The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 61-65. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 1. Dmytro Korpyljov, Sergij Tkachenko. Development and research of distributed Web-oriented architectures CAD design engineering. // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вежа і Ко, 2013. - C.453-454.
 2. Korpyljov Dmytro, Tkachenko Serhiy. Development of Software and Information Design CAD Microelectronic Device 12 with the Web Interface // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дев'ятої міжнар. конф. MEMSTECH 2013, 16-20 квітня 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.12-13.
 3. Pavlo Denysyuk, Solomia Popko, Nataliya Romanyshyn, Dmytro Korpyljov. The Use of Frame Analysis for Describing Mane Features of the Concept of "State" in Media Discourse of Canada // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.71-72.
 4. Лобур М.В., Мазур В.В., Ткаченко С.П., Корпильов Д.В. Особливості постановки та вирішення задач управління транспортними потоками міста // Проблеми підвищення рівня безпеки комфорту та культури дорожнього руху: мат-ли третьої міжнар.конф. 16-17 квітня, Харків, Україна, 2013.-С.21-22.
 1. Dmytro Korpyljov, Tetyana Sviridova, Sergij Tkachenko. Solving of scientific data visualization tasks using parallel programming. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 265-266.
 2. Tetyana Sviridova, Dmytro Korpyljov. Project simulation game as way to increase motivation in education process. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 47-48.
 1. Dmytro Korpyljov, Tetjana Sviridova, Mykhaylo Lobur, Sergij Tkachenko. Parallel programming in MPI standard for GRID systems. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.-Pp. 137-138.
 2. Dmytro Korpyljov, Tetyana Sviridova, Mykhaylo Lobur. МРІ in GRID Systems: An Overview. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH'2010. - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 226 - 227.
 1. Грицишин Я.М., Корпильов Д.В., Кривий Р.З., Свірідова Т.В., Ткаченко С.П. Генетичні алгоритми для розв'язання задач розміщення, Вісник НУ "Львівська політехніка" Комп'ютерні науки та інформаційні технології, № 638. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 271-276.
 2. Корпильов Д.В., Свірідова Т.В. Дослідження відкритої архітектури типу OSG (Open Grid Services Architecture), Вісник Нац. Університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика., № 651.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 188-192.
 3. Mykhaylo Lobur, Tatyana Sviridova, Yuriy Kushnir, Dmytro Korpyljov, Electrostatic Ring Gyroscope Investigation , Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 515-516.
 4. Dmytro Korpyljov, Volodymyr Karkuljovskyy, Vasyl Teslyuk, Tatyana Sviridova, Serhiy Tkachenko, Mykhaylo Lobur, Open Grid Services Architecture Overview , Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 322-323.
 1. Sviridova T., Kushnir Y., Lobur M., Korpyljov D. A Description of Electrostatic Ring Gyroscope // Proceedings of the IVth International Conference of Young Scientists "Prospective technologies and methods in MEMS design", May 21-24, Lviv-Polyana 2008, Ukraine. P. 11-13.
 2. Tatyana Sviridova, Yuriy Kushnir, Mykhaylo Lobur, Dmytro Korpyljov A Description of Electrostatic Ring Gyroscope// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.11-12.
 1. Dmitry Korpyljov, Tatyana Sviridova, Sergey Tkachenko. Using of genetic algorithms in design of Hybrid Integrated Circuits.//Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.302.
 2. Tatyana Sviridova, Yuriy Kushnir, Dmytro Korpyljov. VHDL-AMS models in MEMS simulations. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, p.566.
 1. Свірідова Т.В., Корпильов Д.В. Математична модель резонатора послідовного типу. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2005, с. 135-140.
 2. Tatyana Sviridova, Yuriy Kushnir, Dmytro Korpyljov, An Overview of MEMS Testing Technologies. // Proceeding of MEMSTECH’2006, May 24-27, 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp.15-18.
 1. Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Свірідова Т.В. Аналіз і синтез архітектури складних апаратних і програмних систем. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 8-13.
 2. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova. Using of Object-Oriend System Engineering in Development of Distributed Systems for Design of Hybrid Integrated Circuits.//Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 1. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova, M. Lobur. Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program systems.- Synergies between information processing and Automation. V.2. ThakevVevlag, Aachen, 2004, p.p. 196-201.
 2. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova, M. Lobur. Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program systems.- Synergies between information processing and Automation. 49 Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 27-30. 09.2004, Technische Universitat Ilmenau, BRD.
 3. D.Korpyljov, S.Tkachenko, T.Sviridova, M.Lobur, Analysis and Synthesis of Complex of Hardware-based and program Systems, Proceedings of 49. Internationales Wissenschafliches kolloquim, 27-30.09.2004, Ilmenau, Germany, pp. 196-200.
 1. Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Теслюк В.М. Багаторівнева об'єктно-орієнтована архітектура системного середовища САПР гібридних інтегральних схем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.55-64.
 2. Dmytro Korpyljov, Sergiy Tkatchenko, Vasyl Tesluk . Multilevel object-oriented architecture of system CAD environment of hybrid integratedcircuits.CADSM'2003, February 18-22, 2003, Lviv-Slasko, Ukraine.304-307.
 1. Корпильов Д. Методологія створення об'єктно-орієнтованих програмних систем за допомогою мови UML // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 3-9.
 1. Корпильов Д.Б., Ткаченко С. Застосування технології COBRA при побудові системного середовища САПР гібридних інтегральних схем // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.148-157.
 1. В.О.Коваль, С.П.Ткаченко, Д.В.Корпильов, І.І. Чура. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 1. Гранат П.П., Корпильов Д.В. Графічний редактор генерації і редагування топології ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.70.
 1. Аксенов А.В., Луцив П.Д., Корпилев Д.В. Подсистема экстракции электрических моделей элементов полупроводниковых ИС. Всесоюзное совещание-семинар "Интерактивное проектирование технических устройств и автоматизированных систем на персональных ЭВМ", Воронеж, ВПИ, сентябрь 1991 г.
 2. П.Д.Луцив, Д.В.Корпилев, В.В.Шириханов. Организация работы программно-методического комплекса поддержки принятия решений при производстве ИС, В кн. Опыт разработки и применения приборно-технологических САПР. Тезисы докладов школы-семинара (23-28 февраля 1991 г.) Львов: ЛПО "Полярон", 1991, стр.48.
 1. Лобур М.В., Луцив П.Д., Корпилев Д.В. Расчет параметров вертикальных п-р-п транзисторов на основании моделирования технологического процесса. - В сб. Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники, Таллинн, 1989, с.41-44.