Кулешник Ярко Федорович

Кулешник Ярко Федорович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: yarko.f.kuleshnyk@lpnu.ua

Освіта:

 • Львівський державний університет ім. Ів.Франка, факультет прикладної математики, 1976.
 • Кандидатська дисертація " Дослідження напружень, що виникають при сушінні деревини як анізотропного тіла ", Національний лісотехнічний університет, Львів, 2002.

Професійна діяльність:

 • 1996-2000 - Асистент кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів.
 • 2000-2003 – Старший викладач кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів. Заступник завідувача кафедри.
 • 2003-2007 – Доцент кафедри обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів. Заступник завідувача кафедри.
 • 2007-2022 – Доцент кафедри інформаційних технологій, доцент кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів. Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів.
 • 2021 – теперішній час доцент кафедри САП, НУ "Львівська політехніка".

Наукові інтереси:

Комп'ютерне моделювання технологічних процесів.

Основні публікації:

Статті в науково-технічних журналах, виступи на міжнародних конференціях, методичні розробки.

 1. Інформаційні технології : навчальний посібник / О. І. Зачек, В. В. Сеник, Т. В. Магеровська, Я.Ф. Кулешник та ін.; за ред. О. І. Зачека. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с
 2. Кулешник Я.Ф., Магеровська Т.А., Зачек О.І. Застосування хмарних технологій в інформаційному забезпеченні діяльності Національної поліції: методичні вказівки. – Львів: ЛьвДУВС, 2021. – 64 с.
 3. Кулешник Я. Ф., Сеник В. В., Сорокач О. В. Застосування інформаційних технологій для автоматизованої ідентифікації осіб : навч.-метод. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 122 с.
 4. Сеник В.В., Кулешник Я.Ф. Інформаційна підсистема «ЦУНАМІ» : методичні рекомендації для практичних навчань у формі поліцейського квесту. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 32 с.
 5. Рудий Т.В. «Технологічні засоби безпеки економічних систем», курс лекцій, Т.В. Рудий, З.Б. Живко, Я.Ф. Кулешник та ін., Львів : ЛьвДУВС, – 2017. – 122 с.,
 6. Рудий Т.В. Протидія комп'ютерним злочинам: Навчальний посібник / Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник, В.В. Сеник, Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 175 c. (41 с.).
 7. Рудий Т.В. Інформаційні системи і технології: Практикум / , Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник, В.В. Сеник Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 264 с. (101 с.).
 8. Кулешник Я.Ф. «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник / Я.Ф. Кулешник, Т.В. Рудий., В.В.Сеник, Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 251 c. (99 с.).
 9. Рудий Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: Практикум / Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник, Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 266 c. (131 с.).
 10. Рудий Т.В. Технологічні засоби безпеки економічних систем. Курс лекцій / Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник, – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 168 c.
 11. Рудий Т. В. Організаційно-технічні засади захисту інформації в інформаційних системах слідчих підрозділів МВС України: посібник для працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України / Т. В. Рудий, О. В. Захарова, Я. Ф. Кулешник, В. В. Сеник. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 240 с.
 12. Кулешник Я.Ф., Андрійчук М.І. Комп'ютерна графіка: Corel Draw: навчальний посібник (з грифом МОН). – Львів : НЛТУ, 2006. – 145 с
 1. M. Andriychuk and Y. Kuleshnyk, "Optimization with Restriction in the Generalized Phase Problem," 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 154-158, doi: 10.1109/ACIT54803.2022.9913085
 2. Сеник В.В., Сеник С.В., Кулешник Я.Ф. Стан і напрями вдосконалення нормативно-правового й інформаційно-технічного забезпечення діяльності підрозділів національної поліції україни у сфері протидії торгівлі людьми. Соціально-правові студії. 2021. Вип. 1 (11). С. 46–52. (фахова стаття).
 3. M. Andriychuk, Y. Kuleshnyk, V. Senyk, EM Wave Scattering on Thin Flexible Films Supplemented by a Set of Micro Particles // Proc. of 2020 IEEE XVIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 22-26 April 2020, Lviv, Ukraine, PP. 64-67.
 4. M. Andriychuk, Y. Kuleshnyk Synthesis of Plane Waveguide Array Based on a Stric Solution of Analysis Problem // 2020 IEEE XXVth International Seminar/Workshop Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Tbilisi, September 15-18, 2020, РР. 115-120
 5. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk Determination of Antenna Shape using its Radiation Pattern, Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2-18), February 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine. – 5 pgs.
 6. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk Radiation properties of plane array consisting of impedance micropatricles // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), February 20-24, 2018, Lviv-Slavske, Ukraine, pp. 646 – 650
 7. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk Modeling of Plane Arrays Using a Variational Approach // Open Journal of Antennas and Propagation, 2018, 6, 93-105
 8. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk Solving the Electromagnetic Wave Scattering Problem by Integral Equation Method, 2017 XXIInd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Dnipro, Ukraine, September 25-28, 2017, pp. 233-237. DOI:10.1109/DIPED. 2017. 8100610.
 9. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk Closed Solution of EM Wave Scattering Problems and Creating Materials with Specific Performances ImpactFactor = 1.645), IOSR (International Organisation of Scientific Researchs) Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 06, Issue 11 (Nov. 2016), ||V2|| PP 68-76
 10. Кулешник Я. Ф., Сеник В. В., Магеровська Т. В. Використання статистичних методів для створення когнітивних тестових завдань. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2018. Т. 28. № 8. С. 122–128. (фахова стаття).
 11. Сеник В.В., Сеник С.В., Кулешник Я.Ф. Стан і напрями вдосконалення нормативно-правового й інформаційно-технічного забезпечення діяльності підрозділів національної поліції україни у сфері протидії торгівлі людьми. Соціально-правові студії. 2021. Вип. 1 (11). С. 46–52. (фахова стаття).
 12. Кулешник Я.Ф., Лабай В.Й. Методика визначення вологообмінних коефіцієнтів процесу сушіння. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.06., с.131-135.
 13. Лабай В.Й., Кулешник Я.Ф. Використання масообмінних критеріїв для опису фізичних явищ процесу сушіння. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково -технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.07., с. 125-131.
 14. Рудий Т.В., Кулешник Я.Ф. Засади захисту інформації в інформаційних системах підприємств. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. №2 (152). - Київ: 2014 р. 551-557.
 1. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Amplitude optimization in the nonlinear synthesis problems // Advanced computer information technologies (ACIT) : proceedings 2023 13th International conference (Wroclaw, Poland, 21-23 September 2023). – 2023. – C. 121–125. (SciVerse SCOPUS, Web of Science?).
 2. Andriychuk M., Kuleshnyk Y. Amplitude synthesis problems for the case of simple antennas // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) : proceedings of 2023 IEEE XXVIII International seminar/workshop, Tbilisi, September 11–13, 2023. – 2023. – C. 141–144. (SciVerse SCOPUS).
 1. Зачек О. І. Інформаційні технології: навчальний посібник / О.І. Зачек, В.В. Сеник, Т.В. Магеровська, Я. М. Пелех, Т. В. Рудий, Д'яков А.В., Я. Ф. Кулешник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 432 c.
  в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою
  25,11 обл.-вид. арк.
  Рішення навчально-методичної ради Університету – Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол від 30 березня 2022 року № 8), Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол від 13 квітня 2022 року № 62)