Наукові публікації викладачів кафедри (2011 рік)

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Мельник М., М. Лобур. Розроблення методу підвищення точності розрахунку ефективності шумозахисних бар'єрів // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. - К., 2010. - Вип. 56. - С. 198-203.
 2. Мельник М., М. Лобур. Математична модель залежності рівня шуму транспортного потоку від типу дорожнього покриття // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. - К., 2010. - Вип. 58. - С. 253-259.
 3. М. Мельник. Математична модель визначення висоти домінуючого джерела шуму в потоці транспортних засобів. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства № 25. - Львів. 2011. - C. 143-156.
 4. Процько І.О. Ефективне обчислення дискретного перетворення Хартлі на основі циклічних згорток. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. № 688, Львів, 2011. - C. 190-196.
 5. М. Лобур, І.В. Фармага, У.Марікуца, О. Матвійків. Аналіз і постановка задач оптимального теплового проектування технічних об'єктів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 694. - Львів. 2011. - С. 220-225.
 6. Процько І.О. Схема алгоритму синтезу гармонічних дискретних перетворень в підсистемі аналізу САПР. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 694. - Львів. 2011. - C. 297-302.
 7. О. Лебедєва, О. Матвійків, М. Лобур. Моделі управління колективними проектами. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": "Автоматика, вимірювання та керування" № 695. - Львів. 2011. - C. 30-41.
 8. М.І. Андрійчук. Аналітико-числове розв'язування задачі розсіяння електромагнітних хвиль малими включеннями. Зб. пр.: Відбір і обробка інформації. Вип. 33(109). - Львів. 2011.- C. 15-21.
 9. М.І. Андрійчук. Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". Компютерні системи проектування. Теорія і практика. № 685. Львів. 2010 - C. 69-78.
 10. Кульчицький І.М. , Романюк А.Б., Харів Х.Б. Розроблення wordnet - подібного словника української мови. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі № 673. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. - C. 306-319.
 11. Kosobutskyy P.S., Bilyj J.M. , Kushnir O.P. Optical beating as a definitive factor for modulation of envelopes of Fabry-Perot interference contour for plane waves in multilayer structure. Ukr.Jour.Phys.Optics, 2 (No2).-Lviv. 2011.- Pp.89-100.
 12. М.І. Андрійчук, В.П. Ткачук. Зворотнє розсіяння малими включеннями у акустичному полі. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації №705.- Львів. 2011.- C. 10-16.
 13. М.І. Андрійчук, В.П. Ткачук. Синтез лінійної хвилеводної решітки з використанням варіаційного підходу і методу апертурних ортогональних поліномів. Зб.пр.: Відбір і обробка інформації.Вип. 35(111). Львів, 2011- C. 10-15.

Публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань:

 1. Ihor Prots'ko. The Efficient Computation DHTusing Cyclic Convolutions. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 85-86.
 2. Tymoshchuk P. V. A simplified continuous-time model of analogue K-winners-take-all neural circuit. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 121-125.
 3. Yu.Stekh, M. Lobur, Faisal M.E Sardieh, M. Dombrova, V. Artsibasov. Development and Study of Clustering Algorithms for Large Sets of Data. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 202-204.
 4. Y. Stekh, M. Lobur, Faisal M.E. Sardieh, M. Dombrova, V. Artsibasov . Research And Development Of Methods And Algorithms Non-Hierarchical Clustering. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 205-207.
 5. Mykhaylo Andriychuk. Investigation of Interaction between Small Particles in Acoustic Field. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 231-234.
 6. Oleg Kobyrynka, Yurij Stekh, Oleksandr Markelov. Comparison analysis of methods implemented in MATHLAB for fuzzy logic algorithms. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 239-240.
 7. R. Panchak, K. Kolesnyk, M. Lobur. Topology Editing Strategies In The Subsystem OfPrinted Circuit Boards Manufacturability Improvement. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 246-247.
 8. Vasyl Teslyuk, Taras Matviykiv. The model of drill string vibrations influence on the telemetry system reliability. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 250 - 251.
 9. Dmytro Korpyljov, Tetyana Sviridova, Sergij Tkachenko. Solving of scientific data visualization tasks using parallel programming. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 265-266.
 10. Faitas О., Matviykiv О., Lobur М. The conceptual structure of information software for fluorescence analysis. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 274- 275.
 11. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk. Overview and Analysis of Ontology Engineering Apparatus. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 287-288.
 12. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. Repository of User Interface Controls in area of Electronic Design Automation Software for Usability Improvement . Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 314-315.
 13. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman Tkachenko, Roman-Andriy Ivantsiv. Implementation of neural networks for fuzzy and semistructured data. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 350 - 352.
 14. Olga Lebedieva, Oleh Matvijkiv, Myhajlo Lobur. Collaborative Project Efficiency Parameter Analysis. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 353-354.
 15. O. Lebedeva, O. Matviykiv, M. Lobur. Virtual Project Management. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 364-365.
 16. Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy. Web Systems for Evolutionary Computation. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 370.
 17. Bogdan Dmytryshyn, Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur. Fluid Mixing in T-shape Micro Mixer. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 385-387.
 18. Bohdan Dupak, Mykhaylo Lobur. Cantilever array of mechanical type. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 388-389.
 19. Mychajlo Lobur, Yuriy Darnobyt. Car speed measurement based on ultrasonic Doppler's ground speed sensor. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 392-393.
 20. Mychajlo Lobur, Yuriy Darnobyt, Rostyslav Kryvyy. Methods of car speed measurement based on Doppler's effect. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 394-396.
 21. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk. The model of MEMS analysis with the use of functional Petri Nets theory. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 397 - 398.
 22. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Roman Zaharyuk, Iaroslav Vasyliuk, Yuri Pidlypnyy. Models And Instruments Of MEMS Analysis With The Use Of Inhibited Petri Nets. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 406 - 407.
 23. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk. Database design for system that solves MEMS synthesis tasks. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 420.
 24. Romanyuk A., Romanyshyn M. The representation of meaning within Functional Discourse Grammar. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 421-423.
 25. Mykhailo Lobur, Andriy Romanyuk, Mariana Romanyshyn. Using NLTK for educational and scientific purposes. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 426-428.
 26. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Development of functional model for nosie barriers aide design system. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 447-448.
 27. Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Iaroslav Vasyliuk, Tatiana Kobenko. Hierarchical Petri Nets Use for MEMS Modeling. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 3 - 4.
 28. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv. The Method of Investigation of Thermal Portrait of Integrated Devices with a Matrix of Sensitive Termistor Elements. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 16 - 17.
 29. Mykhaylo Andriychuk. Creation of Media with Prescribed Permeability Using the Asymptotic Silution of EM Field Scattering Problem. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 28-32.
 30. O. Lebedeva, O. Matviykiv, M. Lobur. Conflict Classification in Distributed Collaborative Design Environments. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 160-161.
 31. Vitaliy Mazur. Designed of Trends Instead of Flow Management. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 163.
 32. Bohdan Dupak, Mykhaylo Lobur. The main Properties Cantilever Array of Mechanical Type. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 197-198.
 33. Oleg Faitas, Oleg Matviykiv, Mykhaylo Lobur. Neural Networks for Signal Classification. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 199-200.
 34. Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy. Analysis of Frameworks for Developing Genetic Algorithms. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 209.
 35. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Roman Zaharyuk, Bohdan Karkulyovskyi. Architecture Development of Structural MEMS Scheme Synthesis System. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 213.
 36. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk. MEMS Data Storing Model Development. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 214 - 215.
 37. Mykhaylo Lobur, Oleh Matviykiv, Vsevolod Kamenetskyj. Application of 3D Studio Max for Virtual Prototyping and Virtual Manufacturing of Microfluidic MEMS. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 216-218.
 38. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Four-layer Model of MEMS Ontology Design. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 219 - 220.
 39. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Natalya Hemich, Andriy Zelinskyy. The Principle of "Function-Structure" Dependency in MEMS Ontology. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 222 - 223.
 40. Oleh Matviykiv, Mykhailo Lobur. Modeling and Simulation of Cantilever Devices for Microfluidic Lab-Chips. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 225-226.
 41. Mykhaylo Lobur, Yuri Stekh, Vitalij Artsibasov. Challenges in Knowledge Discovery and Data Mining. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 232-233.
 42. Dupak Bohdan, Lobur Mykhaylo. Silicon and Tape Cantilever of Mechanical Type. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 236-237.
 43. Vasyl Teslyuk, Iaroslav Vasyliuk, Maria Zakala, Roman Zaharyuk. Ontology Model of MEMS Automated Design with the Block-Hierarchical Approach Use. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 238.
 44. Teslyuk Vasyl, Zelinskyy Andriy, Denysyuk Pavlo, Pukach Andriy, Vasyliuk Iaroslav. Use of Morphological Method for Set's Synthesis of MEMS Alternative Solutions. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 239 - 240.
 45. Teslyuk V.M., Pereyma M.Ye., Teslyuk T.M., Lishchynskyy O.V. Automation of MEMS Structural Synthesis with the use of branches and borders method. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 241 - 242.
 46. Ihor Farmaga, Mykhaylo Lobur, Petro Shmigelskyi. Thermal Modeling of Nanocomposites with Spherical Inclusions by Finite Element Method. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - P. 299.
 47. Yovbak Serhij, Hanas Yuri, Pustelnyk Yuriy, Prystash Volodymyr, Kernytskyy Andrij. Improving the Mechanism ofBankruptey Prediction Using Kohonen Maps. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 300.
 48. Protsko I. The Specific of Computation Cyclic Convolutions for Identical Sequences. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 301-302.
 49. Yuri Stekh, Alina Logvinenko, Mykhaylo Lobur,Vitalij Artsibasov. Models and Mothods for BuildingWebRecomendation Systems. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - P.314.
 50. Vasyl Teslyuk, Oksana Stetsyna. A Model for Analyzing the MEMS Structure Bazed on Queuing System. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 319.
 51. Andriy Brezetskyy, Rostyslav Kryvyy, Pavlo Denusyuk, Andriy Zelinskuy. The Genetic Algorithm Searches the Optimal Route Aircraft. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 283.
 52. Керницький А.Б., Присташ В.Б. Метод пошуку конфліктів на базі мереж Петрі для покращення функціонування систем управління потоками робіт. Матеріали I-ї Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів. "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології".- Тернопіль. 20-21 травня, 2011. - C. 22-24.
 53. Яворський Н.Б., Маркелов О.Е. Підсистема автоматичного сигнального відеодетектування рухомих об'єктів. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль : Економічна думка. 2011. - C. 91-92.
 54. Маркелов О.Е., Зарічний Р.Я. Концептуальна схема системи реального часу передавання мульти інтерактивних даних. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль : Економічна думка. 2011. - C. 111-112.
 55. Маркелов О.Е., Пастух С.В. Структурні рішення проектування системи автоматизованого реінжинірингу інтерфейсу користувача . Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль : Економічна думка. 2011.- C. 113-114.
 56. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Методологія автоматизованого проектування МЕМС на системному рівні. Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 86 - 89.
 57. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Розроблення інформаційної моделі для розв'язання задачі задоволення обмежень . Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 100 - 101.
 58. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Василюк Я.Р. Розроблення програмної моделі для розв'язання задачі задоволення обмежень. Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2011", - Львів, 27 - 30 жовтня, 2011 р. - C. 117 - 118.
 59. Д.Д. Зербіно, Ю.В. Цимбал, О.Я.Різник, Ю.Є.Кинаш, І.Ю.Юрчак. До створення спеціальних мов розпізнавання. Матеріали Міжнародної наукової конференції ISDMCI'2011 «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». Євпаторія. 2011.- C. 217-218.
 60. Ihor Farmaga, Petro Shmigelskyi, Piotr Spiewak, Lukasz Ciupinski. Evaluation of Computational Complexity of Finite Element Analysis. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 213-214.
 61. Ihor Farmaga, Uliana Marikutsa, Jan Wrobel, Andry Fabyrovskyy. Development of computer-aided thermal procedures of technical objects. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 215-216.
 62. Ihor Farmaga, Uliana Marikutsa, Mykhailo Lobur, Miroslaw Kruszewski. Temperature field distribution in heterogeneous materials. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 217-218.
 63. Ihor Farmaha, Uliana Marikutsa, Mykhailo Lobur, Pawel Wisniewski. System-structural analysis and automation of thermal conductivity models construction of composite materials. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 219-221.
 64. Jan Dziuban, Mykhaylo Lobur, Oleh Matviykiv. Computer-Aided Diagnostic Tool for Biomedical Microfluidic Lab-Chip Devices. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 222-223.
 65. Krzysztof Kurzydlowski, Mykhaylo Lobur, Yaroslav Romanchuk, Ihor Turchyn. Transient Temperature Field In A Semi-Infinite Layer With Coating . Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 224-225.
 66. Mykhailo Lobur, Oleh Matviykiv, Andriy Kernytskyy, Romuald Dobosz. Presentation of the heat simulation model with use of relational data model . Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 228-229.
 67. Mykhailo Lobur, Oleh Matviykiv, Andry Kernytskyy, Marek Muzyk. Determination and visualization of hierarchical dependencies in the thermal modeling system using relational data model. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 230.
 68. Mykhaylo Andriychuk, Victor Tkachuk. Modeling of Plane Waveguide Array using the Variational Approach and Aperture Orthogonal Polynomials Method. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 235-238.
 69. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Piotr Spiewak, Lukasz Ciupinski, Krzysztof K.Kurzydlowski. Coupled Synchronous Solver for Multiscale Simulation of high Thermo-Mechanical Composite Materials. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 241-242.
 70. Vasylkivskyi O. , Tkachenko S., A'Ggel Al-Zabi B.R. Selection isomorphic subgraphs from graph. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 243 - 245.
 71. Tetyana Sviridova, Larisa Sviridova. An Example of Software Metrics Preparation. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 342-343.
 72. А. Kovalchuk, D. Peleshko, M. Navytka, T. Sviridova. Using of affine transformations for the encryption and decryption of two images. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 348-349.
 73. Mykhaylo Lobur, Serhiy Tkachenko, Oleksiy Khnykin. Researching and creation of SCADA system. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 371-372.
 74. Z. Hotra, R. Holyaka, I. Bolshakova, I. Yurchak, T. Marusenkova. Arbitrary rotation method for 3D magnetic sensors calibration. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 413-416.
 75. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Iaroslav Vasyliuk, Vitaliy Mazur, Natalya Hemich. The mathematical model of length defining position of dominated noise source in traffic flow. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 429-430.
 76. Z. Hotra, R. Holyaka, I. Bolshakova, I. Yurchak, T. Marusenkova. Spatial models of splitted Hall structures. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 5-8.
 77. Bohdan Diveyev, Ivan Kernytskyy, Konstjantyn Kolisnyk, Mykhaylo Pasternak, Roman Sava. Optimization of Dynamic Vibration Absorbers for MEMS. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 37-39.
 78. R. Panchak, M. Lobur, D. Vivchar. Splitting of the PCB Topology Into Rank Blocks with te Qquadtree Method. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 52-53.
 79. Ihor Prots'ko, Roman Rikmas. Analysis cyclic submatrices in structure of basis discrete harmonic transform. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 64-66.
 80. P. V. Tymoshchuk, M. P. Tymoshchuk. Existence and uniqueness of steady states of analogue KWTA- neural circuit. Proc. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 70-74.
 81. Ihor Farmaha, Uliana Marikuca, Andriy Kernytskyy, Andriy Fabierovskyi, Lukasz Ciupincski. Application of thermal analysis techniques in intelligent decision making system. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 130 - 132.
 82. Volodymyr Karkulovsky, Serhiy Tkachenko, Oleksiy Khnykin. Genetic and Reinforcement Learning Algorithms for Data Collection Systems. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 155.
 83. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk, Oliiarnyk Petro, Yuri Pidlypnyy. CBR Application in Engineering Design Education. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 156.
 84. Tatyana Sviridova, Larisa Sviridova, Bogdan Tymoshenko. Google Apps as Solution of Communication Issues in Educational Process. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 183 - 184.
 85. V. Riznyk, M. Talan, I. Yurchak, I. Barabash. Application of combinatorial configurations in the logistic control processes. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 189-190.
 86. Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaga, Petro Shmigelskyi, Piotr Spiewak. Using of Adaptive Meshing in Finite Element Analysis of Composites. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 201.
 87. O. Kulynsky, U.Polishchuk, I.Yurchak. A new method of automatic generation of sql queries for automated text analizing. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 230-231.
 88. A.Napieralski, M.Szermer, M.Lobur, O.Matviykiv, A.Petrenko. Actual Tasks and Trends in Developing Multidomain MEMS Models for Educational. Proceeding of the VII th International Conference MEMSTECH 2011 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 11-14 May 2011 Lviv-Polyana, Ukraine. 2011. - Pp. 237-238.
 89. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv. The Method of Investigation of Thermal Portrait of Integrated Devices with a Matrix of Sensitive Termistor Elements. Proc. of the VI-th International Conference (MEMSTECH'2011) - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 16 - 17.
 90. M.I. Andriychuk, B. Z. Katsenelenbaum, V. V. Klimov, N. N. Voitovich. Application of Generalized Method of Eigenoscillations to Problems of Nanoplasmonics. Proceedings of 2011 XVIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Lviv, Ukraine. 2011. - Pp. 165-169.
 91. Mykola Medykovskyy, Vasyl Teslyuk, Oleh Shunevych. The Gomory method applying for wind farm structure determination. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 290 - 291.
 92. M.I. Andriychuk, V.P. Tkachuk. Synthesis of Amplitude Radiation Pattern for Plane Waveguide Array using the Variational Approach and Method of Aperture Orthogonal Polynomials. Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 244 - 246.
 93. Tymoshchuk P., Stepanyuk S. Segmentation of magnetic resonance images using winner-take-all neurons. Proc. V Int. Conf. "Computer science and information technologies" (CSIT'2010), L'viv, Ukraine. 2010. - Pp. 176-178.

Публікації у інших зарубіжних наукових виданнях:

 1. M.I. Andriychuk. Electromagnetic Wave Scattering by Small Bodies and Creating Materials with Desired Permeability: Numerical Implementation. Proceedings of the 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA-2011), Torino, Italy. - pp. 243-246.
 2. O.Matviykiv, M.Lobur, O.Faitas, B.Dmytryshyn. Multiscale Modeling Of Fluid Mechanics In Microfluidic Lab-Chip Devices. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 33-34.
 3. Petro Shmigelskyi, Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaga. THERMAL ANALYSIS OF NANOCOMPOSITES WITH INCLUSIONS BY FINITE ELEMENT METHOD. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 45-46.
 4. Tetyana Sviridova, Dmytro Korpyljov. Project simulation game as way to increase motivation in education process. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 47-48.
 5. Sergii Tkachenko. Verification of Design Decisions. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 53.
 6. Vasyliuk Ia. , Teslyuk V., Denysyuk P. Knowledge-Based Model in Fourth-Layer OWL Ontology. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 55 - 57.
 7. Ulyana Marikutsa, Ihor Farmaga. Development of algorithmic and software automated system monitoring environment. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp.31-32.
 8. А.Э. Маркелов, М.В. Лобур, С.И. Бобало, У.Б. Марикуца. Опыт использования сервисов Google и системы Moodle для поддержки учебного процесса студентов. Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века: Материалы VII Международной научно-методической конференции ДО-2011. 1-2 декабря 2011. - Минск, Белоруссия. 2011. - C. 70-73.
 9. M.I. Andriychuk, A.G. Ramm. Numerical Solution of Many-Body Wave Scattering Problem for Small Particles and Creating Materials with Desired Refraction Coefficient. Book: Numerical Simulations of Physical and Engineering Processes, Ed. By Jan Awrejcewich, InTech Publishing House, Rieka, Croatia, 2011. - Pp. 3-28.
 10. M.I. Andriychuk, V.P. Tkachuk. Modeling the Radiation Characteristics of Plane Waveguide Array using the Variational Approach. Proceedings of 2011 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, Torino, Italy. - Pp. 247-250.
 11. P. Kosobutskyy, M. Karkulovska, A. Morgulis. The principle of multilayer plane-parallel structure antireflection. Optica Applicata (Poland) XL (4), 2010, Pp. 759-765.
 12. M. Lobur, I.Farmaga, U.Marikutsa, O.Matviykiv, L.Ciupinski. Analysis and Problem Statement of the Optimal Thermal Design of Technical Objects. Proc. of the International Conference Microtechnology and Thermal, Lodz, Poland, june 28 - july 1, 2011. - Pp. 223-227.
 13. V.Teslyuk, P.Denysyuk, H.A. Shawabkeh, A.Kernytskyy. Developing the information model of the reachibility graph. XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), September 27- 30, 2010, Tbilisi, Georgia. - Pp. 210-216.
 14. Ihor Farmaga, Mykhaylo Lobur, Krzysztof J. Kurzydlowski. Development of thermophysical characteristics computer-aided design system at university. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 13-14.
 15. Mykhaylo Lobur, Roman Panchak, Andriy Kernytskyy, Andrzej Lukaszewicz. PCB Topology Edit Computer -Aided System. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 25-26.
 16. Andrzej Lukaszewicz, Andriy Kernytskyy. Rapid Prototyping in UAV Applications on the Example of 3D Printing Technique. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 29-30.
 17. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Pavlo Sloboda, Piotr Spiewak, Lukasz Ciupinski. Custom-developed converter for exchange data between CAD/CAE software packages. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 33-34.
 18. O.Matviykiv, M.Lobur, P.Sloboda, P.Spiewak, L.Ciupinski. Custom-Developed Converter For Exchange Data Between Cad/Cae Software Packages. Proc.of XIX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems. Baranów Sandomierski, October 14 -15. - Poland. 2011. - Pp. 35-36.