Наукові публікації викладачів кафедри (2009 рік)

Публікації у фахових виданнях України

 1. Білаль Р.А. Аль-Забі, Керницький А.Б., Ткаченко С.П. Розв’язування задачі типізації схем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика",№ 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 135-138.
 2. Бобало C. І. Розроблення системи управління та бази даних елементів МЕМС. Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 48. C. 192-199.
 3. Вікович І.А., Дівеєв Б., Мельник М. Визначення акустичних властивостей шаруватих звукозахисних екранів для транспортних процесів, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Теорія і практика. № 43.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C. 57-61.
 4. Головатий А. Моделювання впливу коливань кутової швидкості і температури на динамічні характеристики мікромеханічного гіроскопа камертонного типу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 629 – Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2008. – С. 58-65.
 5. Головатий А. Розрахунок та конструювання пружних систем мікроелектромеханічних (МЕМС) гіроскопів. Науковий журнал Вісник Тернопільського державного технічного університету, Том 13. №4, - Тернопіль, 2008. – С. 24-30.
 6. Головатий А.І., Лобур М.В. Новіцький Я.М. Визначення оптимальних конструктивних параметрів мікроелектромеханічної системи залежно від його технічних характеристик. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. №613. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2008.– С. 93-100.
 7. Головацький Р. І. Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем, Вісник НУ "ЛП" № 651, "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" 2009 р. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 88-92.
 8. Грицишин Я.М., Корпильов Д.В., Кривий Р.З., Свірідова Т.В.,Ткаченко С.П. Генетичні алгоритми для розв'язання задач розміщення, Вісник НУ "Львівська політехніка" Комп'ютерні науки та інформаційні технології, № 638. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 271-276.
 9. Каркульовський В.І., Ткаченко В.С. Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 651. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C. 144-148.
 10. Колесник К.К. Автоматизована технологія розрахунку мікросенсорів пє’зорезистивного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.-C. 221-224.
 11. Колесник К.К., Денисюк П.Ю. Математичне моделювання роботи мікропомпи з пєзорезистивни приладом та визначення її продуктивності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 641: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.–C. 35-38.
 12. Корпильов Д.В., Свірідова Т.В. Дослідження відкритої архітектури типу OSG (Open Grid Services Architecture), Вісник Нац. Університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика., № 651.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 188-192.
 13. Кривий Р.З., Лобур М. М., Ткаченко С.П. Розробка підсистеми для дослідження генетичних алгоритмів з використанням шаблонів. Вісн. Нац. Університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика., № 651.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 188-192.
 14. Кривий Р.З., Лобур М.В., Теслюк В.М., Ткаченко С.П., Можливості використання шаблонів при проектуванні МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 54, C. 195-199.
 15. Лебедєва О.О., Матвійків О.М. Формалізація конфліктів при колективному проектуванні за допомогою розширеної мережі Петрі. "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 651.-Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C. 3-9.
 16. Лобур М.В., Панчак Р.Т. Структура математичної моделі для підсистеми автоматичного редагування топології друкованих плат. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 84-87.
 17. Мазур В.В., Мельник М.Р. Розрахунок шуму та викидів СО2 в транспортній мережі м. Львова, Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика, № 651. –Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. -C. 113-117.
 18. Недоступ Л.А., Мотика І.І.,Нестор Н.І. Моделі для статистичного аналізу технологічних процесів. "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", Вісник Національного університету "Львівська політехніка", №651.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.-С.80-84.
 19. Палій З. М., Романюк А.Б.. Дослідження алгоритмів автоматичного вирівнювання текстів англо-української мовної пари, Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.-Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 207-215.
 20. Процько І.О. Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ. Вісник НУ "ЛП". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. № 651.-Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. -C. 149-155.
 21. Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О. Захист інформації на основі баркероподібних кодів. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. -C. 203-207.
 22. Сегеда В.В. Алгоритми формування оптимальної траєкторії руху робочого інструменту у верстатах з ЧПК. Вісник НУ "Львівська політехніка" № 651. -Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C.139-143.
 23. Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Керницький А.Б. , Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів , Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник НУ "Львівська політехніка", № 651 .- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 131-134.
 24. Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Керницький А.Б. Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. - C. 131-134.
 25. Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Теслюк В. М. Метод для автоматизованого синтезу мікромоделей акустичних елементів МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 54,- C. 30-36.
 26. Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Розроблення моделі для оптимізації конструктивних параметрів акустичних елементів МЕМС. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 5, C. 171-178.
 27. Тарік Алі Аль Омарі, Теслюк В.М., Мельник М.Р. Алгоритмічні моделі акустичних мікрофонів для інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС на компонентному рівні, Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України: Моделювання та інформаційні технології. – К. : 2009. – Вип. 51. -C. 160-166.
 28. Теслюк В. М., Зелінський А.Я., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Теслюк В.М. Розроблення інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. № 629.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2007.–C. 175-182.
 29. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі Програмні засоби інформаційних технологій аналізу та синтезу акустичних елементів МЕМС. Зб. наук.-техн. праць: Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів: НЛТУ України, 2009. -C. 261-268.
 30. Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Тарік Алі Аль Омарі, Мельник М.Р. Побудова VHDL-AMS моделі акселерометра ємнісного типу з врахуванням жорсткості пружин. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України: Моделювання та інформаційні технології. – К. : 2009. – Вип. 50., C. 161-165.
 31. Теслюк В.М., Зелінський А.Я., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Застосування методу гілок та границь для зменшення потужності множини альтернативних рішень при розв’язанні задач синтезу МЕМС. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2009, Вип. 50, C. 157-165.
 32. Теслюк В.М., Кривий Р.З., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі АльОмарі, Теслюк Т.М. Розроблення підсистеми для розв’язання оптимізаційних задач еволюційними методами, Зб. наук.-техн. праць : Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.4 – Львів : НЛТУ України, 2009. – C. 243-249.
 33. Тимощук П. В. Аналогові структурно-функціональні схеми частотонезалежних демодуляторів АМ- та ЧМ- сигналів. Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - № 638. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 42-47.
 34. Тимощук П. В. Структурно-функціональні схеми подільника частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів, Зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.-Вип. 19.6. -C. 267-271.
 35. Тимощук П.В., Патерега Ю. Штучні нейронні осцилятори. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. -C.42-47.
 36. Diveyev B., Hrycaj V., Koval T., Teslyuk V. Pendulum type dynamic vibration absorber applications. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. -C.15-20.
 37. Diveyev B., Olenjuk J., Denysyuk P. Diskrete-continuum modeling of legs external osteosynthesis mechanics. Вісник НУ "ЛП" "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 651.- Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009. -C.64-69
 38. Melnyk M., Smolskyy А., Sukhorolskyy М..Vibration and Sound Transmission Loss Across a Sandwich Beam with the Dynamic Vibration Absorbers, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.№ 651.-Львів:Видавництво НУ "Львівська політехніка",2009.- C. 70-79.

Публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань

 1. Andriychuk M.I., Voitovich N.N. New solutions of nonlinear integral equation arising in phase optimization problems, Proc. of XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009), September 21-24, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 186-189.
 2. Andriychuk M.I. Investigation of solutions of the non-linear synthesis problem for linear array by the generalized Newton method, Proc. of VIIth International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT-2009), October 6-9, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 145-147.
 3. Andriychuk M.I., Ramm A.G. Numerical solution of many-body wave scattering problem for small particles, Proc. of XIVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009), September 21-24, 2009, Lviv, Ukraine, pp. 77-81.
 4. Andriychuk M. Phase Transformation of Electromagnetic Field in Regular Waveguide, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 65-68.
 5. Bandyrska Oresta, Riznyk Volodymyr, Yurchak Iryna. Development of electronic engineering design based on Non Redundant Scales theory, MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 117-119.
 6. Bilal Radi A’Ggel Al-Zabi, Kernytskyy Andriy, Tkatchenko Sergiy. Solution of Typization Task, Proceedings of the of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Tperspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 84.
 7. Bilal Radi A'Ggel Al-Zabi, Kernytskyy A., Tkachenko S. Ways of Determination of Equivalence of Schemes, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 278-279.
 8. Chura Ihor, Darnobyt Yura, Karkuliovs’kyj Volodymyr. Application method of sweeping, lathing, extrusion algorithm application in CAD’s graphics editors., Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 46-47.
 9. Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Teslyuk Tatyana. Development and Study of Subsystem for Solution of Tasks of Multicriterial Optimization, Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009) – Lviv – Polyana, 2009, pp. 166-167.
 10. Diveyev Bohdan, Melnyk Mykhaylo, Kolisnyk Konstjantyn, Panchak Roman/ Microbeam Dynamic Vibration Absorber Optimal Design for the Layered Microelectronics Structures, Proc.of the V-th International Conference MEMSTECH 2009, 22-26 April 2009, Lviv-Polyana, Ukraine 2009, pp. 130-133.
 11. Hamza Ali Yousef AlShawabkeh, Teslyuk V., Zelinskyy A., Denysyuk P., Bobak K. Desreasing Alternative Solutions Multitude Power Using Branch and Bound Algorithm During Solving MEMS Synthesis Task, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 499.
 12. Kolesnyk Kostyantyn, Denysyuk Pavlo, Teslyuk Vasyl, Holovatsky Ruslan. Determination of Productivity of Micropompe with Piezorezistive Engine, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 506-508
 13. Korpyljov Dmytro, Karkuljovskyy Volodymyr, Teslyuk Vasyl, Sviridova Tatyana, Tkachenko Serhiy, Lobur Mykhaylo. Open Grid Services Architecture Overview, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 322-323.
 14. Lebedeva Olga, Matviykiv Oleh, A Distributed Collaborative Design Environment, Proceedings of the of the Xth International Conference "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" CADSM 2009, 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine, 2009., pp. 443-444.
 15. Lobur M., Kryvyy R., Tkatchenko S., Darnobyt I. Factors of influence on genetic algorithm’s work in MEMS design., Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 327.
 16. Lobur Mykhailo, Matviykiv Oleh, Kernytsky Andriy. End-to-End Methodology for Teaching MEMS Design Engineering in Technical Universities. Proc.of the V-th International Conference "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" MEMSTECH’2009, 22-24 April, Polyana, Ukraine, 2009. pp. 170-171.
 17. Lobur Mykhaylo, Bychkovsky Volodymyr, Review of Electrostatic Driven Micromirrors. Comparison of Their Rotation Angle, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 500-505.
 18. Lobur Mykhaylo, Holovatyy Andriy, Overview and Analysis of Readout Circuits for Capacitive Sensing in MEMS Gyroscopes (MEMS Angular Velocity Sensors), Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 161-163.
 19. Lobur Mykhaylo, Tkatchenko Sergiy, Kryvyy Rostyslav, Darnobyt Iryna, System’s structure design for genetic search, Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 60.
 20. Lobur Mykhaylo, Golovatsky Ruslan, Mathematical model of a pyroelectric sensor for the embedded systems, Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 191-193.
 21. Lobur Mykhaylo, Matviykiv Oleh, Kernytsky Andriy, End-to-End Methodology for Teaching MEMS Design Engineering in Technical Universities, Proceedings of the of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Tperspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 170-171.
 22. Lobur Mykhaylo, Stekh Yuri, Fajsal M.E. Sardieh, Kernytskyy Andriy, Graphical System for Pattern Recognition, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 483.
 23. Lobur Mykhaylo, Stekh Yuri, Fajsal M.E. Sardieh, Neural Network Based Clustering Algorithm, Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 168-169.
 24. Lobur Mykhaylo, Sviridova Tatyana, Kushnir Yuriy, Korpyljov Dmytro, Electrostatic Ring Gyroscope Investigation, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 515-516.
 25. Marikutsa U., Ivantsiv R.-A., Farmaga I., The methodology of information-measuring system’s construction for detecting chemicals in the environment , Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systembhikhs in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 288-290.
 26. Marikutsa Ulyana, Farmaha Ihor, Berezuk Bogdan, Program realization of simulation model of informatively-measuring system, Proc.of the Vth International Conference of Young Scientists MEMSTECH’2009, April, 22-24, Lviv, Polyana, 2009, pp. 64-65.
 27. Mazur Vitaliy, 3-D Models for Town Domain Computer-Aided Design, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 451-452.
 28. Melnyk Mykhaylo, Kernytskyy Andriy, Denysyuk Pavlo, Automation Design of Typical MEMS Accelerometer, Automation Design of Typical MEMS Accelerometer, Proc. of the Xth International Conference CADSM’2009 – Lviv - Polyana, pp. 509.
 29. Melnyk Mykhaylo, Wojciech Ciesielka, Mykhaylo Lobur, Experimental Estimation of Noise Barriers Efficiency, Proc.of the Vth International Conference MEMSTECH’2009 – Lviv - Polyana, pp. 141-143.
 30. Paliy Z., Romanyuk A. Bitext alignment for the English-Ukrainian language pair, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 548 – 549.
 31. Panchak Roman, Frider Oleksandr, Poluektov Dmitro, Quadtree and associative relationship based numerical scheme for automatic printed-circuit pattern editing subsystem, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 339-340.
 32. Pasyeka Mykola, Sviridova Tatyana, Kozak I., Mathematical Model of Adaptive Knowledge Testing, Proceedings of the Vth Interna "PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 96-97.
 33. Polishchuk Uliana, Tkachenko Pavlo, Tkachenko Roman, Yurchak Irina, Data compression methods with using neurolike GTM structures, MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 68-69.
 34. Polishchuk Uliana, Tkachenko Pavlo, Tkachenko Roman, Yurchak Irina, Features of the auto-associative neurolike structures of the Geometrical Transformation Machine (GTM)., MEMSTECH’2009, April 22-24, 2009, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine, pp. 66-67.
 35. Prots’ko Ihor, Computational structure of adaptive to transform size FFT., Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 255-257.
 36. Prots’ko Ihor, The compare of computation FFT on base cyclic convolutions for size of N=2n., Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009, 22-24 april, 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 70-72.
 37. Stekh Yuri, Fajsal M.E. Sardieh, Lobur Mykhaylo, Neural Network Based Clustering Algorithm, Proceedings of the of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 168.
 38. Sviridova Tatyana, Fadyeyeva Kateryna, Software Localization: Traslation Memory Using, Proceedings of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 556-559.
 39. Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Teslyuk Vasyl, Farmaha Ihor, Kernytskyy Andriy, VHDL-AMS Macromodel of Piezoelectric Microphone, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 498.
 40. Teslyuk V.M, Kryvyy R.Z, Teslyuk T.M, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Development of subsystems for solving optimization problems with the help of genetic algorithms., Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 364.
 41. Teslyuk Vasyl, Matviykiv Taras, Struk Anna, Computer Modeling of Drill String Washout, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 51-52.
 42. Teslyuk Vasyl, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Denysyuk Pavlo, Kernytskyy Andriy, Optimization Model for Output Parameters of MEMS’s Base Elements of Plate Design , Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 517-518.
 43. Tymoshchuk P.V., Karkul'ovsky V.I., Bobalo S.I., Structure-functional schemes of wide-range frequency dividers of sampled harmonic signals, Proc. V Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 79-81.
 44. Tymoshchuk P.V., Karkul'ovsky V.I., Bobalo S.I., Analog structure-functional schemes of wide-range frequency dividers of harmonic signals, Proc. X Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", Polyana-Svalyava, Ukraine, pp. 165-167.
 45. Tymoshchuk P.V., Paterega Y.I. Implementation of neural oscillators, Proc. V Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 149-154.
 46. Zaharyuk Roman, Teslyuk Vasyl, Iuliia R. Kozak, Hamza Ali Yousef AlShawabkeh, A VHDL-AMS Model of a Capacitive Accelerometer Based on the Spring Elasticity Constant, Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2009) – Lviv - Polyana, 2009, pp. 49.
 47. Zaharyuk Roman, Hrytsay Serhiy, Teslyuk Vasyl, Farmaha Ihor, Kernytskyy Andriy, Development of the Model of Capacity Type Accelerometer on the Basis of Petri Nets, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 519-520.
 48. Біліль Раді А’Ггель Аль-Забі, Керницький А., Ткаченко С., Кривий Р., Особливості встановлення ізоморфізмів простих графів. Матеріали 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2009. (CSIT-2009). – Львів, Україна, 2009, pp. 502-504.
 49. Дівеєв Б., Мельник М., Завербний А., Оптимальне проектування систем динамічних гасників коливань на основі конденсованих динамічних моделей, The IV International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT'2009).Львів. C. 491-494.
 50. Зелінський А.Я., Теслюк В. М., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Дещинська Н. Ю., Аналіз та вибір моделі бази знань для системи автоматизованого проектування МЕМС, "Computer Science & Information Technologies 2009" (CSIT’2009), 15-17 October 2009, Lviv, Ukraine, pp. 509-511.
 51. Маркелов Олександр, Маркелов Вадим, Сервіс Internet бездротового доступу до схемотехнічних даних САПР засобами WML/WAP, Комп’ютерні науки та інженерія: матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009, 14-16 травня, 2009, Україна, Львів, C.108-111.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, які не входять до філадельфійського списку

 1. Chura Ihor, Darnobyt Yurij, Chura Rostyslav. Figures generation algorithm with set parameters, Book of abstract of the XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems" 9-10 October 2009 Krasiczyn, Poland, pp. 9.
 2. Diveyev Bohdan, Melnyk Mykhajlo, Smolskyj Andrij, Hurayevska Iryna, Sound Transmission Loss Across a Sandwich Plate with the Dynamic Vibration Absorbers, XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems", Krasiczyn, October 9-10, pp. 13-14.
 3. Kharchenko Y., Kolesnyk K., Kovalchuk R., Analysis of dynamic processes in the pump unit with pneumatic compensator, XVII Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems. CADMD’2009", 9-10 October, 2009, Krasiczyn, Poland, pp. 19-20.
 4. Kryvyy Rostyslav, Lobur Maryan, Tkatchenko Sergiy, Analysis of existent systems in researching genetic algorithms, Proc of the XVII- Polish –Ukrainian Conf. on "CAD in Machinery Design – Inplementation and Educational Problems" – Poland, 2009, October, pp. 23-24.
 5. Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl, Melnyk Mykhaylo, Karkulyovskyy Volodymyr, Farmaga Ihor. А method to determine the difference in the path length of a concave wave on a screen edge and a wave in the line of sight for any number of acoustic screens, XIV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. IX Ogolnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych (WIBROTECH 2008). – Poland, Krakow 20-21 Listopad 2008, pp. 115-117.
 6. Lobur Mykhaylo, Bilal Radi A’Ggel Al-Zabi, Tkatchenko Serhiy. Selection of Isomorphous Subtress in Graph, Proceeding of the XVII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 9 – 10 October 2009, Krasiczyn, Poland, pp. 51-52.
 7. Lobur Mykhaylo, Tariq Ali AlOmari, Teslyuk Vasyl, Melnyk Mykhaylo. Algorytmiczne modele akustycznych mikrofonow do analizy i syntezy MEMS na poziomie komponowania, Materialy konferencji. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 7-10 czerwca – 2009, Poland, Darlowku Wschodnim, Wydawnictwo Sigma NOT, wydawca miesiecznika "Elektronika", pp. 768-773.
 8. Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Denysyuуk Pavlo. A VHDL-AMS model on the circuit design level for an information technology for analysis and synthesis of a piezoelectric microphone, XIV Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. IX Ogolnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych (WIBROTECH 2008). – Poland, Krakow 20-21 Listopad 2008, pp. 111-113.
 9. Marikutsa Uljana, Ivantsiv Roman, Lobur Mykhaylo, Sviridovа Tatyana. Development and investigation of analysing system with chemical sensors, Proc. of the 15th International Conference. - Poznan, Poland, 2008. Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES’2008), pp. 593-597.
 10. Matviykiv Oleh, Lobur Mykhailo, Karkulyovskyy Volodymyr, Kernytskyy Andriy. Techniques for Supporting Real-Time Collaborative Design in Mechanical CAD Systems, Proc of the XVII Polish-Ukrainian Conf. on "CAD in Machinery Design – Inplementation and Educational Problems" – Krasiczyn, October 9-10, Poland, 2009. , pp. 31-33.
 11. Melnyk M., Diveyev B., Malcolm J. Crocker, Vibration and Sound Transmission Loss Across a Sandwich Beam with Micro and Macro-Inclusions, 16th International Congress on Sound and Vibration, Krakow, Poland, 5–9 July 2009, pp. 645.
 12. Teslyuk Vasyl, Denysyuk Pavlo, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh, Melnyk Mykhaylo, Method for Automated Synthesis of Micromodels of Acoustic Elements of MEMS, XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems", Krasiczyn, October 9-10, pp. 53-54.