Наукові публікації викладачів кафедри (2010 рік)

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Юрій Дарнобит, Володимир Каркульовський. Алгоритм розміщення фігур на плошині з використанням графічного процесора. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 142-146.
 2. Процько І.О. Взаємозв’язок ефективних дискретних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток для обсягів 2n. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 125-130.
 3. Р.З. Кривий, М.М. Лобур, С.П. Ткаченко. Застосуваня генетичного алгоритму прямокутного розміщення для гільйотинного розкрою. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 138-142.
 4. О.Е. Маркелов, М.В. Лобур. Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 181-186.
 5. Лобур М., Маркелов О., Бобало С. Аналіз мов опису користувацьких інтерфейсів для застосування у програмному забезпеченні САПР. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні науки та інформаційні технології № 663.- Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010 – C. 110-119.
 6. Теслюк В. М., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Денисюк П.Ю. Моделі та засоби аналізу МЕМС з використанням інгібіторних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 52. – Київ. 2009.- C. 216-220.
 7. Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Теслюк В.М. Розроблення інформаційних моделей для підсистеми аналізу МЕМС з використанням стохастичних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 53 – Київ. 2009.- C. 203-207.
 8. Теслюк В.М., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех. Моделі та засоби аналізу МЕМС на основі стохастичних мереж Петрі. Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 52. – Київ. 2009.- C.175-179.
 9. Р.В. Загарюк. Розроблення методу для вимірювання прискорення. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. Вип. 54.- Київ. 2009. C. 224 – 230.
 10. Кшиштоф Кужидловський, Мар’ян Лобур, Ігор Фармага, Олег Матвійків. Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 51-55.
 11. Є.В. Харченко, К.К. Колесник, Р.Т. Панчак. Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 79-83.
 12. Поліщук У., Цимбал Ю., Юрчак І. Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 87-92.
 13. У. Марікуца, Б. Березюк, Р. Іванців. Методологія побудови інформаційно-вимірювальниї системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. –C. 178-181.
 14. Різник В.В., Скрибайло-Леськів Д.Ю., Ляхович О.В., Юрчак І.Ю. Порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних циклічних кодів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 147-152.
 15. Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". – 2010. – C. 55-59.
 16. Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б. Розроблення wordnet – подібного словника української мови, Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Інформаційні системи та мережі № 673. – Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010.- C. 306-319.

Публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань:

 1. О.О. Лебедєва, О.М. Матвійків, М.В. Лобур. Модель середовища колективного проектування одягу. Матеріали I всеукраїнської науково-технічної конференції "Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг". - Донецьк. 2010.- C. 88 – 92.
 2. Paterega Yuriy. Artificial neural oscillators in robotics. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH’2010.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 123-130.
 3. Olga Lebedieva, Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur. A Communication Conflict Removing Method in Collaborative Project Systems. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 42-43.
 4. Andriy Kernytskyy. A Petri Net Based Model for Knowledge-based Workflow. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October 2010. - Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 63-65.
 5. Yuri Stekh, Faisal M.E. Sardieh, Mykhaylo Lobur, Mykhaylo Dombrova. Algorithm for Clustering Web Documents. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010. Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 187.
 6. Paterega Yuriy. Analysis of Neural Network Controller for Mobile Robot Navigation. Proc. of the XVIIIth Ukrainian-Polish Conference "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems." CADMD’2010.- Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 91-92.
 7. M. Lobur, S. Tkatchenko, R. Kryvyy. Application of Chromosomes of Different Sexes in Genetic Algorithm for Solving the Package Problems. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co.2010.- P. 229.
 8. Volodymyr Bychkovsky, Mykhaylo Lobur. Chemical Sensors. Classification. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co,. 2010.- Pp. 89-91.
 9. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur, Sofia Bobalo. Collecting Data of User’s Activities in Interface Layout of MEMS CAD Software, Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: Materials of the VI-th International Conference MEMSTECH'2010, April 20-23 2010. Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 44-45.
 10. Mykhaylo Lobur, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy. Colour Petri Nets Theory Applied to MEMS’s Analysis Model. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 228.
 11. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Constraint Satisfaction Problem Solutions during MEMSDesign. Proc.of the VIth International Conference CSIT’2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 179.
 12. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur. Design Principles and Sensitivity Analysis of MEMS Cantilever Sensors. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana Ukraine: Publishing House Vezha&Co.- Pp. 230-234.
 13. Andriy Romanyuk. Development an Ontology of Microelectromechanical Systems (MEMS) and Nanoelectromechanical Systems (NEMS). Proc.of the VI International Conference of Young Scientists MEMSTECH’2010.- Lviv-Polyana Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 242.
 14. Vitaliy Shurkalo, Vasyl Teslyuk. Development of information models of subsystem for configuration basic hybrid MEMS elements. Proc. of the V-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2010 (CSIT’2010). – Lviv. 2010.- Pp. 170.
 15. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vitaliy Mazur, Maryan Lobur. Development of Macroparametric Exchange Method for Heterogeneous CAD and Structure of Integrated Design Environment for MEMS Gyroscopes. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010.- Lviv: Publishing House Vezha&Co.-2010.- Pp 25.
 16. Mykhaylo Lobur, Andriy Holovatyy, Ihor Motyka. Development of Mathematical Model of Spring Suspension System for Microelectromechanical Angular Velocity Sensor (MEMS Gyroscope). Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". –Lviv: Publishing House Vezha&Co.-2010.-Pp 95.
 17. Y. Stekh, Fajsal M.E.Sardieh, A.Kernyttskyy, M. Dombrova. Estimation of Optimal Clustering Results. Proc.of the VIth International Conference CSIT 2010. – Lviv, Ukraine. 2010- Pp. 173-174.
 18. Vasyl Teslyuk, Andriy Pukach, Roman Ivantsiv, Xamza Ali Yousef Alshawabkeh, Andriy Sydor. Failsafety estimation model based on stochastic Petri nets. Proc. of the Vth International Conference CSIT’2010. – Lviv. 2010.- P. 175.
 19. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy. Influence of Road Surface on Noise From Cars. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 113-116.
 20. Hamza Ali Yousef Alshawabkeh, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk. Information models development for mems analysis subsystem based on stochastic Petri nets. Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET’2010). – Lviv. 2010.- P. 46.
 21. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Volodymyr Karkulovsky. Informational Model Development for the Constraint Satisfaction Problem Solutions Subsystem Based on XML Format. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010 – Lviv - Polyana, pp. 18.
 22. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Informational Model, Data- and Software Development for the CSP Solutions Subsystem during MEMS Design. Proc. of the V-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2010 (CSIT’2010). – Lviv. - P. 179.
 23. Ihor Prots’ko. Interconnection discrete harmonic transforms sizes 2n on base circular convolutions. Proceeding of the VIth International Conference MEMSTECH’2010.- Poljana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 49-50.
 24. Paterega Yuriy. Izhikevich’s model of Spiking Neurons. Proc. of the Vth International Scientific and TechnicalConference CSIT’2010. – Lviv. 2010.-Pp. 32-33.
 25. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. Kinetic User Interface for Human-Computer Interactions: Systematized Review. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 69-73.
 26. V. Tymoshchuk, Yuriy I. Paterega. Mathematical models of Spiking Neurons. Proc. of the Vth International Scientific and Technical Conference CSIT’2010. – Lviv. 2010.- Pp. 47-48.
 27. Andriy Pukach, Roman Ivantsiv, Vasyl Tesljuk. Methods and schemes of measuring the electric circuit resistance parameter value. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 131-134.
 28. Mykhaylo Lobur, Bohdan Dupak. Methods planning cantilever of mechanical type. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 92-94 .
 29. Yurij Kushnir, Mykhaylo Lobur. Model of a Piezoelectric Microaccelerometer Based on Two Piezoelectric Plates Separated by a Layer of Polysilicon. Conference TCSET’2010 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 23-27, 2010. - Lviv-Slavske, Ukraine. 2010.- P. 51.
 30. Vasyl Teslyuk, Bohdan Karkulyovskyi, Andriy Kernytskyy. Modeling of Capacitive Accelerometer Construction. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 208.
 31. Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh. Models and means of mems analysis based on stochastic Petri nets, Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET’2010). – Lviv-Slavsko, Ukraine. 2010.- P. 45.
 32. Rostyslav Kryvyy, Mykhaylo Lobur, Serhiy Tkatchenko, Yuriy Darnobyt. Optimization of Cutting Material with the Help of Genetic Algorithm. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010. Pp. 29-31.
 33. Rostyslav Kryvyy, Maryan Lobur, Sergiy Tkatchenko. Orthogonal Placement of Different Overall Components in Plane. Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET’2010). - Lviv-Slavske, Ukraine. 2010.- P. 329.
 34. Dmytro Korpyljov, Tetjana Sviridova, Mykhaylo Lobur, Sergij Tkachenko. Parallel programming in MPI standard for GRID systems. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.-Pp. 137-138.
 35. Rostyslav Kryvyy, Maryan Lobur, Sergiy Tkatchenko. Peculiarities of Random Form Blanks Placement in Cutting Task. VI th International Scientific and Technical Conference CSIT 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- P. 141.
 36. Volodymyr Bychkovsky, Mykhaylo Lobur. Piezoresistive Cantilever for Mechanical Force Sensors, Proceeding of the VIth International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 87-88.
 37. Oleh Chorny, Oleksandr Markelov, Pavlo Denysyuk. Program Development of information environment for exchanging project messages in CAD. V-th International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies"(CSIT'2010, Lviv, UKRAINE, October 14-16). – Lviv: Publishing House Vezha&Co 2010. P. 132.
 38. Bohdan Dupak, Mykhaylo Lobur. Rejection Cantilever of Mechanical Type Under Lateral Force. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14– 16 October 2010. - Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 106-108.
 39. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Reliability Parameters of Compound Embedded Systems. Proc. of the V-th International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2010). – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 245-246.
 40. Bogdan Dmytryshyn, Mykhaylo Lobur. Research and Design of Integrated Software Agents for Automated Autoconfiguration of Information Environments for MEMS CAD. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 219.
 41. Y. Kharchenko, K.Kolesnyk, R.Panchak. Research of the Lock Mode Operations of the Pump Unit. XVIII Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems." CADMD’2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 11-12.
 42. Farmaha, U. Marikutsa, P. Shmigelskyi. Solving of heat transfer problem of composite materials by finite element method. XVII Polish - Ukrainian Conference on "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems". – Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 124 – 125.
 43. Oleh Chorny, Oleksandr Markelov, Pavlo Denysyuk. Structural diagram of Information environment for exchanging drawing fragments like quick messages in CAD systems. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: Materials of the VI-th International Conference MEMSTECH'2010, April 20-23, 2010. – Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 217.
 44. R. Panchak, K. Kolesnyk. Subsystem of Technological Editing of Topology of Plated Circuits. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 121-122.
 45. Yuri Stekh, Fajsal M.E. Sardieh, Mykhaylo Lobur. System for a Cluster Analysis. Conference TCSET’2010 Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 23- 27.- Lviv-Slavske, Ukraine. 2010.- Pp. 236.
 46. Mykhaylo Melnyk, Vitaliy Mazur, Mykhaylo Lobur. The Automated Technique of Traffic Noise Research in the City. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 40-42.
 47. Oleg Faitas, Mykhaylo Lobur. The Concept of Software Structure for Automatization Project's Replies for Various CAD. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 221-222.
 48. Vitaliy Shurkalo, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur. The Development of Information and Technical Provisions of Various CAD’s. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv-Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 243-244.
 49. Ihor Prots’ko. The Efficient Computation of Discrete Hartley Transform on Base Cyclic Convolutions. Proceeding of the Vth International Scientific and Technical Conference CSIT 2010.- Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 157-158.
 50. Mykhaylo Lobur, Vitaliy Mazur, Mykhaylo Melnyk. The Investigation of Traffic Noise Source in City. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine.2010.- Pp. 144-145.
 51. Bohdan Dupak, Mykhaylo Lobur. The main deformation cantilever of mechanical type, Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine.2010.- Pp. 134-136.
 52. Mykhaylo Lobur. The Prospects of Micro- and Nanoelectromechanical Systems Development. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 146-148.
 53. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur, Sofiya Bobalo. Tracking User Interface Events: Information Structure of Tool. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 121-122.
 54. M. Lobur, O. Markelov. UI Technologies for CAD Software Development: Evaluative Approach of Componentry Applications. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії/Матеріали Міжнар. конф. TCSET’2010.- Львів-Славсько, Україна. 2010. P. 41.
 55. Yuriy Darnobyt, Volodymyr Karkulovsky, Rostyslav Chura, Iryna Kulynych. Usage of graphic processor technologies for acceleration of calculations illustrated by image restoration. Proc.of the Vth International Conference CSIT 2010. – Lviv. 2010.- Pp. 5 – 6.
 56. Yuriy Darnobyt, Volodymyr Karkulovsky, Iryna Kulynych. Use of Graphic Processor in Clutting Algorithms. Proc. of the XVIIIth Ukrainian-Polish Conference CADMD' 2010. – Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.-Pp. 32 – 33.
 57. Dmytro Korpyljov, Tetyana Sviridova, Mykhaylo Lobur. МРІ in GRID Systems: An Overview. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 226 – 227.
 58. Pavlo V. Tymoshchuk, S. Stepanyuk. Segmentation of magnetic resonance images using winner-take-all neurons Computer science and information technologies: Proceedings of Vth international scientific and technical conference CSIT’2010. – Lviv. 2010.- Pp.176-179.
 59. M. Andriychuk. Creation the Media with Desired Refraction Coefficient. Proc. of VIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, April 20-23, 2010, Lviv-Polyana, Ukraine. – Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 106-110.
 60. P.V. Tymoshchuk, V. I. Karkulovskyy and S. I. Bobalo. Structure-Functional Schemes of Wide-Range Frequency Multipliers of Sampled Harmonic Signals. Proc. VI Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design".- Polyana, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp.136-139.
 61. M. Andriychuk. Diffraction of Electromagnetic Field in Presence of Small Scatterer Bodies. Proc. of Xth International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 23-27, 2010.–Lviv: NULP, 2010. - P. 23.
 62. M. I. Andriychuk. Asymptotic solution of EM field wave scattering problem by small bodies: numerical results. Proc. of XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2010), September 27-30.– Lviv-Tbilisi. 2010.- Pp. 54-59.
 63. Bilal Radi A’Ggel Al-Zabi, Serhiy Tkatchenko, Petro Shmigelskyi. Solving of Typification Problem by Selection of Isomorphic Subgraphs. Transport Flow Models of Lviv City, MEMSTECH’2010.- Polyana-Svalyava, UKRAINE: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp.111-112.
 64. Vitaliy Mazur. Transport Flow Models of Lviv City. MEMSTECH’2010 20-23 April 2010.- Polyana-Svalyava, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 210.
 65. Dmytro Korpyljov, Tetyana Sviridova, Mykhaylo Lobur. МРІ in GRID Systems: An Overview. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 226-227.
 66. M. I. Andriychuk. Asymptotic Solution of EM Field Wave Scattering Problem by Small Bodies: Single Body Case. Proc. of 13th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2010), September 6-8.- Kyiv, Ukraine. 2010. – P.3.
 67. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Andriy Kernytskyy Developing Information Model Of The Reachability Graph // Proc. of the XVth International Seminar/Workshop Of Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED – 2010). –Tbilisi, Georgia, 2010. – P. 210 – 214.
 68. Андрій Пукач, Роман Іванців, Василь Теслюк. Методи та схеми вимірювання значення невідомого опору електричного кола. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010. – C. 48-49.
 69. А.Я. Зелінський, В.М. Теслюк. Модель бази знань для системи автоматизованого проектування МЕМС. Технічні вісті: Науково-публіцистичний часопис "Львівська політехніка".- Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2009. C. 20-22.
 70. Oresta Bandyrska, Volodymyr Riznyk, Iryna Yurchak. Application of the combinatorial models for innovative design techniques. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010.– Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 53-55.
 71. Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy, Jerzy Wrobel, Jerzy Bajkowski. Applying Knowledge-based Enginneering to Advanced Devices and Structures - Modelling, Analysis, Design and Testing Ptocesses. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16.- Lviv. 2010.- Pp. 59-62.
 72. D. Peleshko, N. Kustra, Yu. Pelekh, T. Sviridova. Automated system for accounting of industrial goods in production, proceedings of Vth International Conference of Computer Science and Information Technologies "CSIT’2010".- Lviv, Ukraine. 2010. - Pp. 84-86.
 73. M. Melnyk, P. Denysyuk, O. Vitovskyy, R. Golovatskyy. Automation of Graphical Dependencies Presentation in ANSYS. MEMSTECH’2010, 20-23 April 2010.- Polyana-Svalyava (Zakarpattya): Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 233-234.
 74. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk, Lopatin Oleksiy, Krayevskyy Oleh. Coloured Timed Petri Nets and Traffic Noise Model. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 207.
 75. Olga Lebedieva, Oleh Matvijkiv, Myhajlo Lobur, R. Dorosz, M. Muryz. Conflict Management in Distributed Collaborative Design Environments, Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October.- Lviv: Publishing House Vezha&Co.- Pp. 95-98.
 76. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Mykola Medykovskyy, Ievgen Struk. Data- and Software Development for CSP Solution Subsystem during MEMS Design. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 66.
 77. Krzystof Kurzydlowski, Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaga, Oleh Matviykiv. Data-Processing Method for Determination Thermophysical Parametrs of Composite Materials. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April 2010.- Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 264-266.
 78. B. Diveyev, I. Kogut, K. Kolesnyk, A. Smolskyj. Low Frequency Sound Optimal Insulation by Layered Plates with the Dynamic Vibration Absorbers, XVIII Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems." CADMD’2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co.2010.- Pp. 36-37.
 79. K. Kurzydlowski, Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaga, Oleh Matviykiv. Method for Determination Thermophysical Parameters of Composite Materials. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 88 – 90.
 80. Oleh Riznik, Iryna Yurchak, Anna Korchagina. Model of stegosystem images on the basis of pseudonoise codes. Proc.of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 51-52.
 81. Matviykiv Мykhaylo, Teslyuk Vasyl, Matviykiv Taras. Prospects of using carbon film sensors for gas contamination monitoring in coal mines and drilling rigs, Proc. of the Xth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET’2010). – Lviv-Slavsko, Ukraine, 2010.- P.371.
 82. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Petsukh. Structure Development of Compurter-Aided Noise Barriers Design System. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 235-236.
 83. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andriy Kernytskyy, Yuri Pidlypnyy. Subsystem for Analysis Tasks Solving on the System Level of MEMS Design Based on Queuing Systems. Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.-P. 247.
 84. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, lukasz Ciupinski, Krzysztof Kurzydlowski, Jan Wrobel. Software Tool for Synchronous Computer-Aided Nano-Design of CNT-Composite Materials. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October 2010.- Lviv. 2010.- Pp. 119-120.
 85. Andriy Kernytskyy, Nadiya Ivanska, Oksana Petryshyn, Andriy Kasiyan. Technological Knowledge Integration Model Using Petri Nets, Proceeding of the VI th International Conference MEMSTECH 2010 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 20-23 April.- Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 249.
 86. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Iaroslav Vasyliuk. The analysis of efficiency determining methods of noise barriers performance in subsystem of automated projection of noise barriers. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16.- Lviv. 2010.- Pp. 151-152.
 87. Uliana Marikuca, Ihor Farmaha, Teodor Rozankivskyy. The development of information–measuring system for the chemical matters exposure. Proc. of the VIth International Conference MEMSTECH’2010. – Lviv – Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 99 – 100.
 88. Vasyl Teslyuk, Oleksandr Lovas, Pavlo Denysyuk, Iaroslav Vasyliuk. The Development of Subsystem for Functional Petri Nets Analysis. Proc. of the XVIII Ukrainian - Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Inplementation and Educational Problems" (CADMD’2010). – Lviv, Ukraine, 2010.-Pp. 102-105.
 89. O. Lebedieva, O. Matvijkiv, M. Lobur, P. Czavkowski, J. Wrobel. The Particularity Use of Conflict Detecting Model. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 – 16 October.- Lviv, Ukraine. 2010.-Pp. 142-143.
 90. Andrzej Lukaszewicz, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur, Roman Panchak. Unmanned Air Vehicles Classification and MEMS application. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 – 16 October.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 66-68.

Публікації у інших зарубіжних наукових виданнях:

 1. Mykhaylo Melnyk, Mykhaylo Lobur, Andriy Kernytskyy. Informacyjna Model Systemy Automatyzowanego Projektowania Ekranow Akustycznych. Materialy I Miedzynarodowa Konferencja Monitoring Srodowiska, 24-25 maja 2010.- Krakow, Poland.2010.- Pp. 24.
 2. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Lobur. Information Technology of Automated Synthesis And Analysis Of Micro-Electromechanical Systems At The System Level. Book of Abstracts XV Polish – Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling And Simulation" MMS’2010. – Poland, Krasiczin, 2010.- Pp.85-86.
 3. Mykhaylo Lobur, Ihor Dykhta, Mar’yan Lobur, Oleh Matviykiv. Real-time displaying information for micro&nano structures simulation. Book of Abstracts the XV Polish-Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling and Simulation".- Krasiczyn, Poland. 2010.- Pp. 53-54.
 4. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Melnyk. Tasks of Workflow Modelling using Petri Nets. Book of Abstracts the XV Polish-Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling and Simulation".- Krasiczyn, Poland. 2010.- Pp. 31-32.
 5. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Ihor Farmaha, Uliana Marikuca. Application of synchronous technology in custom developed CAD/CAE tools. Book of Abstracts the XV Polish-Slovak Scientific Conference on "Machine Modeling and Simulation", Krasiczyn, 31.08-1.09.- Krasiczyn, Slovakia. 2010.- Pp. 57-58.
 6. Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Hamza Ali Yousef Al Shawabkeh, Andriy Kernytskyy. Developing Information Model Of The Reachability Graph. Proc. of the XVth International Seminar/Workshop Of Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED – 2010). – Lviv - Tbilisi, Georgia.- 2010. - P. 210.
 7. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. Comparative synthesis of waveguide array using the variational approach and R-function method. Proc. of XVth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2010), September 27-30, 2010, Tbilisi, Georgia. – Lviv-Tbilisi, 2010, pp. 169-173.
 8. M. I. Andriychuk, A. G. Ramm. Numerical Modeling in Wave Scattering Problem for Small Particles. Proc. of 18th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications, June 14-16.- Vilnius, Lithuania. Geozondas. 2010.- Pp. 224-227.