Наукові публікації викладачів кафедри (2014 рік)

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Mykhaylo Lobur, Ruslan Holovatskyy. Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 7-11 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 2. Tymoshchuk Pavlo. Information retrieval from data sets of maximal value via analogue neural circuit identification from signal set //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 16-20 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 3. Oleksandr Markelov. Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 46-50 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 4. O. Halushko, I. Farmaga, P. Shmigelskyi. Thermal analysis of composites in the termet system. //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 51-56 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 5. Dmytro Korpyljov, Sergij Tkachenko. The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 61-65 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 6. Y.Stekh, V. Artsibasov. Some methods in software development recommendation systems. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 74-78 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 7. Romaniuk A., Romanyshyn M. Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 83-86 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 8. Mazur V., Strilka O. Research of automatization and formation of comfort zones //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 113-117– (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 9. Тимощук П. В. Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2013– No 773 : Комп'ютерні системи та мережі– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013– С. 126–130.– Бібліогр.: 16 назв.
 10. Харченко Л.Є. Аналіз напружено-деформованого стану надземної ділянки трубопроводу з урахуванням податливості грунту // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / Вісник національного університету «Львівська політехніка» № 787– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014– С. 66–72– Бібліогр.: 10 назв.

У інших виданнях України:

 1. Пукач А.І., Теслюк В.М. Розроблення моделі на основі мереж Петрі для системи проектування мобільних робототехнічних систем // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України– Київ, 2013, Вип. 69– С.101 – 108.
 2. Теслюк В.М., Харченко Л.Є. Алгоритм модального аналізу і обгрунтування параметрів розрахункової моделі надземної ділянки трубопроводу // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць– Вип. 72– Київ: Інститут моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України– 2014– С. 182 – 192.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. Faitas Oleh, Matviykiv Oleh. Design Methodology for Opto-Microfluidic Devices// Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.14-Парал.тит.арк.англ.
 2. Andriychuk Mykhaylo. Investigation of Radiation for Plane Arrays with Desired Power Directivity // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.23-26-Парал.тит.арк.англ.
 3. Lobur Mykhaylo, Vashchyshyn Oksana, Kryvyy Rostyslav, Serhiienko Vladyslav. HCI System Implementation // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.69-70-Парал.тит.арк.англ.
 4. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Improving the Accuracy and Speed Meters DC and AC Currents // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.71-Парал.тит.арк.англ.
 5. Ivanciv Roman-Andriy, Khanas Yuriy. Investigation of the Stability Parameter of Active Filters of High Quality Factor // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.72-73-Парал.тит.арк.англ.
 6. Tymoshuk Pavlo, Shatnyi Serhii. KWTA Neural Network Hardware Implementation Using FPGA for Signals Classification // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.82-85-Парал.тит.арк.англ.
 7. Lobur Mykhaylo, Vashchyshyn Oksana, Kryvyy Rostyslav. Mathematical Model for the Method of Recognition and Classification // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.86-87-Парал.тит.арк.англ.
 8. Lobur Mykhaylo, Vashchyshyn Oksana, Kryvyy Rostyslav, Serhiienko Vladyslav. Method of Recognition and Classification of 3D Objects Based on Their Features // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.95-96-Парал.тит.арк.англ.
 9. Andrii Pukach, Bohdan Dupak, Pavlo Denysyuk. Development Of Model, Based On Petri Nets, For The Planning Stage Of Robotic Systems Design System //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.25-33-Парал.тит.арк.англ.
 10. Pavlo Livchak. Terahertz Generation In Nonlinear Crystals Using Tilted Pulse Front Pumping //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.50-52-Парал.тит.арк.англ.
 11. Pavlo Livchak. Terahertz Generation By The Optical Rectification Using Nonlinear Crystals //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.56-59-Парал.тит.арк.англ.
 12. Serhii Shatnyi. Circuitry Implementation Using Altera FPGA //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.84-90-Парал.тит.арк.англ.
 13. Mykhailo Lobur, Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi. Investigation of Correlation of Basic Lifting Parameters for Aerostatics-Based Platforms //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.91-95-Парал.тит.арк.англ.
 14. Rostyslav Kryvyy, Serhiy Tkachenko, Roman Panchak/ Features home automation system development based Raspberry Pi using WebIOPi //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.108-110-Парал.тит.арк.англ.
 15. Danylo Lizanets, Mykhailo Lobur. Computer-Aided Approach to Increase the Performance of Analysis of the Optical Measurement MEMS Output //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.114-117-Парал.тит.арк.англ.
 16. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitaliy Artsibasov. Methods and Models in Trust Recommendation Systems //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.137-138-Парал.тит.арк.англ.
 17. Mykhaylo Andriychuk. Modeling the Scattering Properties of an Impedance Particle //САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.139-142-Парал.тит.арк.англ.
 18. Yuriy Steh, Danylo Vivchar. Realisation Of The Network Illumination Managing With The Help Of Websocket Protocol Based On Arduino And Raspberry Pi Platforms //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.146-147-Парал.тит.арк.англ.
 19. Oleg Faitas, Oleh Matviykiv. Automatic Spectroscopic Diagnostics Tool for Microfluidic POC Systems //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.148-150-Парал.тит.арк.англ.
 20. Vitaliy Mazur. Improvement Of City Traffic Network Based On The Analysis Of Its Topological Features //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.151-154-Парал.тит.арк.англ.
 21. Roman-Andriy Ivantsiv, Khanas Yuriy. Research Methods And Actions For The Transformation Matrix Arrays //САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.166-172-Парал.тит.арк.англ.
 22. Roman-Andriy Ivantsiv, Khanas Yuriy. Analysis Of The Transformation Matrix Key-Based Cryptographic Algorithm DES //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.175-185-Парал.тит.арк.англ.
 23. Stoliarchuk N.V., Farmaga I.V. Development Of The Remote Interaction Interface With The Information Subsystem Of Termet System //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.162-165-Парал.тит.арк.англ
 24. M. Andriychuk. Asymptotic Solution to Problem of Electromagnetic Scattering for Particles with Impedance Boundary Conditions // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: Proc. of International Conference , February 25-March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine. –Lviv, NULP, 2014, pp. 109-111.
 25. A.Zayats, A.Romanyuk. Evaluation of semantic relations extraction methods from textdata // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства і бізнесу 2014: матеріали III міжнар.конф., 11-14 лютого 2014, Рівне, Україна /– Р.: Вид-во Кобзар, 2014 – C.132-133– Бібліогр.: 9 назв.
 26. A.Zayats, A.Romanyuk. Semantic relations types in medical textdata // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали III міжнар.конф. ICS`2014, 21-24 травня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вид-во НУЛП, 2014 – C.158-159– Бібліогр.: 3 назв.
 27. Tymoshuk Pavlo, Shatnyi Serhii. Neural Network for Dynamic Data Classification Based on Discrete-Time. Winner-Takes-All Neural Circuits // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C.43-46.
 28. Teslyuk Vasyl, Chereshniovska Oksana. Automation System Of The Retopology Process Of Three Dimensional High Poly Characters' Models // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 72-74.
 29. Teslyuk Vasyl, Kharchenko Lidiya. Computer-Aided Design Of Aboveground Sections Of Pipelines // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C.81-82.
 30. Teslyuk Vasyl, Matviichuk Kateryna, Komarnytskiy Mychaylo, Denysyuk Pavlo, Zelinskyy Andriy. The Model of System-level Design for Subsystem Control over the Mobile Robotic System // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C.157-158.
 31. Halushko Oleksandr, Kretovych Nazarii, Lizanets Danylo, Kolesnyk Kostyantyn. Application of the SW API for an Automatization of the Basic Elements of Design Cycle // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.1-3-Парал.тит.арк.англ.
 32. Jaworski Nazariy, Farmaga Ihor, Marikutsa Uliana, Hnatyshyn Yurii. Synthesis of Particle-Reinforced Composite Material Effective Heat Conduction Coefficient in TERMET Software. The Numerical Experiment // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.42-47-Парал.тит.арк.англ.
 33. Denysyuk Pavlo, Moskalyuk Taras, Melnyk Mykhaylo. UML Model Administration of Smart House Via a WEB-Tools // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.121-122-Парал.тит.арк.англ.
 34. Oleksandr Markelov, Andrii Kovalchuk. Usage Of MS Visual Studio Winforms Designer As Schematic Prototyping Tool For Solidworks 3D: Experience Of Both API Integration //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.46-49-Парал.тит.арк.англ.
 35. Pavlo Fedyna, Volodymyr Karkulovsky. Research And Designing Of The System Of Automated Multiterminal Access To Remote Subscribers //САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.68-73-Парал.тит.арк.англ.
 36. Nazariy Jaworski, Ihor Farmaga, Ruslan Karvatskiy. Finding The Composite Materials Linear Temperature Expansion Coefficient Based On Thermoelasticity Problem Numerical Simulation //САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.77-83-Парал.тит.арк.англ.
 37. Oleksandr Halushko, Igor Farmaga, Yurii Martynyk. Design and Realization of Supportive Application for 3D Mesh Generation //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.111-113-Парал.тит.арк.англ.
 38. Oleksandr Halushko, Igor Farmaga, Uliana Marikutsa, Andrii Revutskyi, Roman Nyshchyi. Software Basis for Collaborative Working Environment //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.133-136-Парал.тит.арк.англ.
 39. Sergii Tkachenko, Roman Kulpa, Volodymyr Havryshko. Training Programs For Calculating The Parameters Of MEMS Using Cloud Computing //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD 2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.143-145-Парал.тит.арк.англ.
 40. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitaliy Artsibasov, Oleg Glushko. Fuzzy Model for Recommendation Systems //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.155-158-Парал.тит.арк.англ.
 41. M. Andriychuk. Asymptotic Solution to Problem of Electromagnetic Scattering for Particles with Impedance Boundary Conditions // Proc. of International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, February 25-March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine. –Lviv, NULP, 2014, pp. 109-111.
 42. Маркелов О.Е., Баранко О.Я. Серверна складова підсистеми автоматизації персоніфікованого інформування студентів поточним станом навчального процесу // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна /М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 123-124 .- Бібліогр.: 2 назв. - ISBN: 978-966-654-343-4
 43. Маркелов О.Е., Гурський А.І. Клієнтська складова підсистеми персонального стану навчального процесу для інформування студентів та викладача під ОС Android // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 125-126 .- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 44. Маркелов О.Е., Казарян А.Г. Процес перетворення графічних прототипів віконних форм інтерфейсу користувачів ПЗ у програмний код // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 127-128 .- Бібліогр.: 3 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 45. Маркелов О.Е., Ковалик Ю. М. Дослідження програмних інструментів моніторингу подій ПЗ для виявлення продуктивності взаємодій з користувачами //Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 129-130 .- Бібліогр.: 6 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 46. Маркелов О.Е., Ковальчук А.М. Систематизація площинних шаблонів компонування груп елементів користувацького інтерфейсу // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 131-132 .- Бібліогр.: 3 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 47. Маркелов О.Е., Ковалюк О.Л. Автоматизація електронного ведення журналу викладача з статистичним аналізом результативності студентів //Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 133-134 .- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 48. Маркелов О.Е., Потапчук І.В. Автоматизація підбору тем керівників та студентів за критеріями, при дипломному проектування для дистанційного навчання // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 135-136 .- Бібліогр.: 5 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 49. Маркелов О.Е., Штогрин О. Автоматизація процесу 3D-моделювання топології обличчя певної особи на основі адаптації базової 3D-моделі // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 137-138 .- Бібліогр.: 7 назв- ISBN: 978-966-654-343-4.

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних):

Статті у інших періодичних закордонних виданнях

 1. Bohdan Dupak, Mykhajlo Lobur, Roman Ivantsiv, Petro Kosobutskyy. The Analysis of Distorting Effects in Atomic Force Microscopy Based on Cantilever of Mechanical Type //Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.24-28.
 2. Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi, Andriy Kernytskyy. Development of СAD Structure for Design of Aerostatic Complex // Machine Dynamics Research- Poland, Warsaw University of Technology- 2013., Vol. 37, No. 3 - P. 61-65.– Bibliogr.: 6 titles
 3. Igor Farmaga, Oleksandr Halushko, Uliana Marikutsa, Mykhaylo Lobur. Development Process as an Improving Factor for a Complex Interactive Educational Process // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.30-33.
 4. Rostyslav Kryvyy, Serhiy Tkachenko. Planning Navigation Routes for Mobile Robots // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.56-59.
 5. Oleh Matviykiv, Bohdan Dmytryshyn, Oleg Faitas. Multiphase Flow Models for Applications in Microfluidic Mechanics // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.71-75.
 6. Oleksandr Halushko, Uliana Marikutsa, Pertro Shmigelskyi. Development Process as an Improving Factor for a Complex Interactive Educational Process // Machine Dynamics Research 2013, No 2, Vol. 37,pp.37-41– Bibliogr.: 3 titles.
 7. Matviykiv O. Collaborative Framework for Multiscale Design of mkFluidic BioMEMS// Machine Dynamics Research, Vol. 37, No 3.pp.53-60 – Bibliogr.: 5 titles.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном

 1. M. I. Andriychuk. /New Solutions to Synthesis Problem of Plane Array with Hexagonal Geometry // Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED): Proc. of XIXth International Seminar, Sept. 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia, pp. 67-71.
 2. P.Kosobutskyy,M.Lobur, D. Lizanets. Monte Carlo Modeling of Stiffness of MEMS Membrane // Mixed 2014,: Proc. of International Seminar Poland, Gdansk, P.23-26– Bibliogr.: 2 titles.
 3. Oleksandr Halushko, Mykhaylo Lobur, Igor Farmaga, Petro Shmigelskyi. Design Issues of the Composites CAE System //20th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications MIKON-2014: Proc.of Intern.Conf., 16-18 June 2014, Gdan'sk, Poland .pp. 119-121 – Bibliogr.: 6 titles.
 4. Kosoboutskyy P., Lizanets D., Lobur M. Simulation of Multibeam Acoustic Waves Interference in Plane-Parallel Coatings for MEMS // MIKON-2014. — June 16 - 18, 2014. — Т. 1. Proc.of Intern.Conf., 16-18 June 2014, Gdan'sk, Poland .pp. 150-153 – Bibliogr.: 6 titles.
 5. Melnyk M., Teslyuk V., Denysyuk P. The Improvement of Traffic Noice Prediction Methods by Taking into Concideration the Amendments on Acoustic Waves Reflection at Small Distances to Buildings // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED – 2014): Proc. of the XIXth International Seminar – Tbilisi, 2014– P. 174 – 176.
 6. Mykhaylo Melnyk, Andrii Stefanskyi, Andriy Kernytskyy.Study of transverse edges of rigidity frames for aok case and of their rational selection construction // Механіка матеріалів та структур: матеріали сьомого міжнар. симпозіуму, 3-6 черв.2013, Августов, Польща.-С.140-141– Бібліогр.: 3 назв.
 7. Serhii Shatnyi. Neural Network-based Information Technology for Biomedical Signal Processing // Microwaves, Radar and Wireless Communications: Proc. of 20th International Conference on Poland.Volume 1.pp.140-142 – Bibliogr.: 15 titles.

Публікації у наукових виданнях у співавторстві з працівниками інших підрозділів університету, установ та організацій

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Rostyslav Kryvyy, Anna Luno. The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013– С. 57-60 – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 2. Bogdan Karkulovskyy, Volodymyr Karkulovskyy, Andriy Kernytskyy. Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013– С. 79-82 – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 3. K. Кolesnyk, M. Ziaei, K.-H. Neumann, N. Kretovych. Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013– С. 109-112– (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 4. Holovatyy A., Teslyuk V., Lobur M. Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 66-73 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).
 5. Сидор А., Теслюк В., Береговський В. Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп'ютерні науки та інформаційні технології- Львів, 2013– № 771– С. 167 - 173.
 6. Ia. Vasyliuk, V. Teslyuk, P. Denysyuk. Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л. : Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – С. 105-108 . – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 777).

У інших виданнях України:

 1. Цмоць І.Г., Ваврук І.Є., Теслюк В.М. Моделювання інтелектуального управління рухом мобільної роботехнічної системи //Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України– 2013– Вип.23.15– С. 290 – 300.
 2. Теслюк В.М., Береговський В.В., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В., Лозинський А.Я. Використання xml для систем автоматизованого генерування моделей на основі мереж петрі // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України– Київ, 2013, Вип. 70– С.129 – 136.
 3. Теслюк В.М., Береговський В.В., Теслюк Т.В., Сидор А.Р. Лозинський А.Я. Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж петр // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України– Київ, 2013, Вип. 68– С.85 – 92.
 4. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ваврук І.Є. Оцінювання складності методу управління робототехнічною системою на базі нечіткої логіки за кількістю операцій // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України– Київ, 2013, Вип. 69– С.114 – 119.
 5. Борейко О.Ю., Теслюк В.М., Березький О.М. Розроблення компонентів системи відеонагляду "Інтелектуального будинку" на базі Raspberry PI // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць– Вип. 71– Київ: Інститут моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України– 2014– С. 66 – 71.
 6. Теслюк В.М., Береговський В.В., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В. Розроблення структури та моделі підсистеми запобігання технічних аварій для системи інтелектуального будинку // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України– 2013– Вип. 23.18– С. 241 – 245.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Matviykiv Oleh, Szermer Michal, Augustyniak Izabela. Bio-Particles Flow Model for Computer-Aided Design of Lab-Chip Devices // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.6-7-Парал.тит.арк.англ.
 2. Sare?o Katarzyna, Dziuban Jan, Lizanets Danylo, Lobur Mykhaylo. Computer-Aided Optical Detection for Silicon Mems Pressure Sensor. // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.8-13-Парал.тит.арк.англ.
 3. Klym Halyna, Yurchak Iryna, Kochan Roman. Design of Nanostructured Sensor Thick-film Structures for Microelectronics // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.15-Парал.тит.арк.англ.
 4. Marusenkova Tetyana, Yurchak Iryna. Determining Coefficients of Nonlinear Characteristics of Magnetic 3D-probes // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.16-19-Парал.тит.арк.англ.
 5. Tsmots Ivan, Teslyuk Vasyl, Vavruk Iryna. Methods and Algorithms for Autonomous and Remote Control of Mobile Robotic System Motion // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.36-38-Парал.тит.арк.англ.
 6. Melnyk Mykhaylo, Kernytskyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Szermer Michal, Zajac Piotr,Zabierowski Wojciech. Stady of Characteristics of MEMS Thermo-ElectricActuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.39-41-Парал.тит.арк.англ.
 7. Kryvyy Rostyslav, Melnyk Mykhaylo, Matviykiv Oleh, Zajac Piotr, Maj Cezary,Szermer Michal. Using Comsol Multiphysics for Modeling Processes in Microbolometer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.48-50-Парал.тит.арк.англ.
 8. Kobyliuk Yaroslav, Sviridova Tetyana, Denysyuk Pavlo. Acceleration of Automated Testing Using Selenium WebDriver and Java // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.56-57-Парал.тит.арк.англ.
 9. Stekh Yuri, Lobur Mykhaylo, Artsibasov Vitalij, Lobur Orest, Chystyak Vitalij, Veres Oleh, Rishnyak Ihor. Rating Based Recommender System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.106-108-Парал.тит.арк.англ.
 10. Boreiko Oleg, Teslyuk Vasyl, Berezsky Oleg, Beregovska Cristina. Video Monitoring System's Module for Smart Home // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C. 126-128-Парал.тит.арк.англ.
 11. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Lobur Mykhaylo. MATLAB-Simulink Model of Mechanical Component of Fully Differential Capacitive MEMS Accelerometer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.32-35-Парал.тит.арк.англ.
 12. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Lobur Mykhaylo. VHDL-AMS Model of Single-Axis Piezoresistive MEMS Accelerometer for Behavioral Design Level // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.51-52-Парал.тит.арк.англ.
 13. Kryvyy Rostyslav, Tkachenko Serhiy, Karkuljovskyy Volodymyr, Panchak Roman, Bilal Radi Aggel Al-Zabi. Development of Genetic Algorithms for Research Based EVOJ // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.63-64.
 14. M. Pasyeka, I. Yurchak. Information Technology And Management Systemology Regional Structures At Risk //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.34-45-Парал.тит.арк.англ.
 15. Masoud Ziaei, Kostyantyn Kolesnyk, Nazarii Kretovych. Automatic Quadrilateral Mesh Generation for Non-circular Shaft Profiles //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.60-67-Парал.тит.арк.англ.
 16. Mykhailo Lobur, Јukasz Starzak, Andrii Stefanskyi. Power Semiconductors for Electric Vehicles: Realities and Prospects //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.96-100-Парал.тит.арк.англ.
 17. Tetyana Marusenkova, Iryna Yurchak. Approach To Roots Separation For Solving Nonlinear Equations On ARM Cortex-Based Microcontrollers //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.101-103-Парал.тит.арк.англ.
 18. Nazariy Andrushchak, Volodymyr Koziy, Ivan Karbovnyk, Anatoliy Andrushchak. Automated optical refractive index measurements using LabVIEW controlled gearless motor //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.122-127-Парал.тит.арк.англ.
 19. Nazariy Andrushchak, Andriy Yatskevych. A New Technological Method for Evaluation of Postoperative Orthopedic Surgeries //САПР у проектуванні машин.Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 2014– С.128-132-Парал.тит.арк.англ.
 20. Sydor A., Teslyuk V. Analysis of Reliability Indicators for Unsymmetrical Ramified Systems // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2014): Proc. of the XIIth Inter. Conf. – Lviv-Slavsko, Ukraine, 2014– P. 221 – 222.
 21. Тeslyuk V., Beregovskyi V., Denysyuk P., Тeslyuk T. Structural Model of the Subsystem, which Prevents Industrial Accidents in the System of Smart House // XIIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2014): Proc. of the Intern.Conf.– Lviv-Slavsko, Ukraine, 2014– P. 607 – 609.
 22. M. Andriychuk, OI. Bulatsyk, N. Voitovich. Polynomial Approach to Linear Antenna Array Synthesis Problem accorging to Power Radiation Pattern with restriction to its Norm // 15th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2014): Proc. of the Intern. Conf., August 26-28, 2014, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 36-38.
 23. Теслюк В.М., Костюк А.В., Леськів Л.В., Лозинський А.Я. Розроблення підсистеми автоматизованого синтезу блоків пам'яті спеціалізованих комп'ютерних систем // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів– Тернопіль: ТНЕУ – P. 82 – 85.
 24. Теслюк В.М., Перкий Л.Є., Лозинський А.Я.. Розроблення підсистеми для автоматизованого аналізу та синтезу моделей СКС на основі стохастичних мереж Петрі // Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології", (ACIT'2014)– Тернопіль: ТНЕУ – P. 86 – 88.
 25. Лозинський А.Я., Маркелов О.Е., Іванців Р.-А.Д. Фактори впливу на параметри людино-технічних, людино-інформаційних комплексів // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014 .-С. 177-178 .- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 26. Сідей Т.Ю., Теслюк В.М. Модель структури web-аплікації на основі мереж Петрі // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології, (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів – Тернопіль: ТНЕУ – P. 40 – 41.
 27. Теслюк В.М., Дудкіна Н. Ю., Береговська Х.В. Розроблення структури, алгоритму та моделі роботи підсистеми моніторингу інтелектуального будинку // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів– Тернопіль: ТНЕУ – P. 42 – 44.
 28. Борейко О.Ю., Береговська Х.В., Теслюк В.М. Модель комп'ютерної мережі «інтелектуального будинку» на основі одноплатних ком'ютерів raspberry pi // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології (ACIT'2014): Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів – Тернопіль: ТНЕУ – P. 48 – 51.
 29. Dmytryk Mykhaylo, Kryvyy Rostyslav, Panchak Roman, Rybchak Zorian, Senyshyna Anastasia. Develop an Algorithm Scheduling Sport Competititons // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 95-96
 30. Ilchyshyn Solomiya, Kryvyy Rostyslav, Tkachenko Serhiy, Karkuljovskyy Volodymyr, Hodovanska Sofiya, Petruk Taras. Analysis of Algorithms for Solving Transportation Tasks on Graphs // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 97-98.
 31. Prots'ko Ihor, Rikmas Roman, Teslyuk Vasyl. The Program Implementation Of The Synthesis The Efficient Algorithms For Computation Of DCT-II Via Cyclic Convolutions // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 116-118.
 32. Denysyuk Pavlo, Teslyuk Taras, Banakh Nazarii, Pidlypnyy Yuri, Shepelyuk Oleh, Panchuk Ivanna. The Subsystem of Solution of the Optimization Problem with Usage of Best Effort Algorithm with Directional Hyper Square // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 119-121.
 33. Markelov Oleksandr, Kazarian Artem. Computer Aided Programming of Segment User Interface Prototype from Graphic Sketch // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C.148-148.
 34. Berezsky Oleg, Berezsky Oleg, Boreiko Oleg, Teslyuk Vasyl. Technical And Methodical Providing For Engineering Education Of Speciality "Computer Systems And Networks" // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 151-152.
 35. Choban Dmytro, Matviichuk Kateryna, Teslyuk Vasyl, Maj Cezary, Martsyshyn Roman. Structural Model Of Controlling And Machine Vision Systems Of Mobile Robot Platform // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка»– Л. : Вежа і Ко, 2014 . C. 153-156.
 36. Vasyliuk Iaroslav, Teslyuk Vasyl. Architecture Design of Cooperation Program Module with Ontology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали десятої міжнар. конф. MEMSTECH 2014, 22-24 червня 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2014 – C.4-5–Парал.тит.арк.англ.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Перелік видань, що входять до науконометричних баз Scopus:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Sydor A.R., Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y. Recurrent expressions for reliability indicators of compound electropower systems // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"– 2014, No. 4– P. 47 – 49. (Реферативні бази України: реферативний журнал «Джерело»).
 2. Medykovskyy M.O., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок // Journal "Tekhnichna elektrodynamika"– 2014, No. 4– P.135 – 137. (Реферативні бази України: реферативний журнал «Джерело»).
 3. Teslyuk V.M., Kis Y.P., Teslyuk T.M. Improving the efficiency of the solution of linear programming tasks with usage of CUDA-technology // Аctual Problems of Economics– 2014– № 1(151)– P. 536 – 541.
 4. Medykovskyy M.О., Teslyuk V.M., Shunevych O.B. The optimization of the wind turbine's structure using the method of dynamic programming // Аctual Problems of Economics– 2014– № 2 (152)– P. 508 – 515.
 5. Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y., Teslyuk T.M. Automation constructing an optimal meal plan in nursery schools // Аctual Problems of Economics– 2014– № 4 (154)– P. 516 – 524.
 6. Prots'ko I., Teslyuk V. Algorithm of efficient computation DST using cyclic convolutions // WSEAS TRANSACTIONS on SIGNAL PROCESSING– 2014, Vol.10– P. 278 – 288.

Статті у закордонних виданнях:

 1. Teslyuk V., Beregovskyi V., Pukach A. Automation of the smart house system-level design // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie S'rodowiska. – 2013. – Zeszyt 4. – p.81 – 84. (BazTech, Index Copernicus)
 2. Mykhailiuk A., Teslyuk V. Development of the algorithmic software and information Supplies for the linguistic ontology based on structured electronic encyclopedic resource formation method // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie S'rodowiska– 2014, Vol. 4, No. 2 – p. 62 – 68.

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних)

Статті у інших періодичних закордонних виданнях:

 1. Holovatyy A., Teslyuk V., Lobur M Verilog-AMS model of comb-drive sensitive element of integrated capacitive microaccelerometer for behavioral level of computer-aided design // ECONTECHMOD– 2014, vol. 5, no. 3– P. 23 –26
 2. Mykhajlo Lobur, Petro Kosobutskyy, Andrzej Napieralski, Lyubomyr Monastyrski. Sensors on the Basis of Porsi for MEMS // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.61-64.
 3. Cezary Maj, Piotr Zajac, Michal Szermer, Andrzej Napieralski, Mykhailo Lobur. Mechanical Behaviour and Modeling of Initially Stressed Membranes // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.66-70.
 4. Sergii Tkachenko, Oksana Soprunyuk, Victor Tkachenko, Inna Solomko. Efficiency Enhancement of Optimal Reduction Method by Strengthening. Parallelism of Structural Models Formation Process // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.86-90.
 5. Jaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Anton Mykhailiuk. Ontological Models Based on Mereology, Topology and Theoretical Data // Journal Machine Dynamics Research.-Poland, Warsaw University of Technology– 2013- Vol.3, No. 2-P.92-96.
 6. Anton Mykhailiuk, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Pavlo Denysyuk. Development of the Linguistic Ontology Construction Method on the Base of Structured Electronic Encyclopedic Resource // Machine Dynamics Research- Poland, Warsaw University of Technology– 2013, Vol. 37, No. 3 – P. 89 – 97.
 7. A.G. Ramm., M.I. Andriychuk. Application of the Asymptotic Solution to EM Field Scattering Problem for Creation of Media with Prescribed Permeability // Journal of Applied Mathematics and Computing – 2014– 45, No 1– Pp. 461-485.
 8. A.G. Ramm., M.I. Andriychuk. Calculatyion of Electromagnetic Wave Scattering by a Small Impedance Particle of an Arbitrary Shape // Mathematical Modeling of Natural Phenomena– 2014– 9, No 5– Pp. 254-269.
 9. M. Andriychuk, M. Voytovych. Modified Newton Method for Antenna Power Synthesis Problem with Fixed Norm of the Pattern // Journal of Computational and Applied Mathematics– 2014– Iss. 2 (116)– Pp. 3-10.
 10. Tsmots Ivan, Vavruk Iryna,Tkachenko Roman, Teslyuk Vasyl. Designing and simulation a motion control system of mobile robot based on fuzzy logic // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET– 2014), Volume 3, Issue 9– P. 3143 – 3147.
 11. Lidiya Kharchenko, Yevhen Kharchenko. Fluctuation of multi-section aboveground pipeline region under the influence of moving diagnostic piston // Vibration in Physical Systems– Vol. 26– Poznan: Poznan University of Technology– 2014. Pp. 105-112.– Bibliogr.: titles.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном

 1. A. Ramm, M. Andriychuk. Creating Media with Prescribed Permeability Using the Asymptotic Solution to EM Wave Scattering Problem // Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON): Proc. of 20th International Conference , June 16-18, 2014, Gdansk, Poland– Vol. 1, pp. 356-359. doi: 10.1109/MIKON.2014.6899916.
 2. M.I. Andriychuk, O.O. Bulatsyk, N.N. Voitovich. Comparing Different Approaches to Linear Antenna Synthesis Problems according to Power Radiation Pattern // Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED): Proc. of 2014 XIXth International Seminar, Sept. 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia, pp. 15-18.
 3. Halyna Klym, Ivan Hadzaman, Iryna Yurchak. Design and Properties of Nanostructured Thick-film Structures for Sensor Microelectronics // MIXDES 2014, "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems: Proc.of the 21st International Conference, June 19-21, 2014, Lublin, Poland, p. 101
 4. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Piotr Zajac, Wojciech Zabierowski. Application of a Genetic Algorithm for Dimension Optimization of the MEMS-based Accelerometer // Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), 2013 Proceedings of the 20th International Conference. IEEE, 2013. pp1-3– Bibliogr.: 5 titles.
 5. Nazariy Jaworski, Ihor Farmaga, Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Piotr Spiewak, Lukasz Ciupinski, Krzysztof J Kurzydlowski. Thermal Analysis Methods for Design of Composite Materials with Complex Structure // Electrochemical Conference on Energy & the Environment (ECEE), Meeting Abstracts, vol 6, pp. 585-585, The Electrochemical Society, Shanghai, China, 2014/4/1. – Bibliogr.: 0 titles.
 6. P.Kosobutskyy, M.Komarnitskyy,C.Maj, et.al. Simulink multibeam acoustic waqves interference in plane-paralell layers without shear stress from MEMS // Proc.of Int.Conf. Mixed 2014, Poland, Gdansk, P.34-36– Bibliogr.: 2 titles.
 7. Matviykiv O., Lobur M., Napieralski A., Szermer M., Zabierowski W., Augustyniak I. Multiscale Flow Model for Simulation of Biofluidic Mixtures in Lab-Chip Devices // Proc.of 21st International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES 2014, Lublin, Poland, June 19 – 21, 2014.pp.89-92– Bibliogr.: 8 titles.
 8. Augustyniak I. Kubicki W., Dziuban J., Lizanets D., Matviykiv O., Lobur M. Measurement Set-up for Lab-on-a-chip Fluorimetric Detection // Proc.of 21st International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES 2014, Lublin, Poland, June 19 – 21, 2014. pp.85-88.– Bibliogr.: 1 titles.
 9. Vasyliuk I., Teslyuk V. Software Model to MEMS Data Access based upon MongoDB // Workshop On Direct And Inverse Problems Of Electromagnetic And Acoustic Wave Theory (DIPED – 2014): Proc. of Intern. Conf.– Tbilisi, 2014– P. 183 – 186.