Наукові публікації викладачів кафедри (2008 рік)

 1. Андрійчук М.І. Pозрахунок електродинамічних параметрів мікросмужкових неоднорідностей з використанням аналітико-числового підходу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 103 - 109.
 2. Андрійчук М.. "Аналітико-числовий метод визначення елементів імпедансної матриці мікрополоскових структур". - Матеріали міжнародної конференції "Сучасні проблеми механіки та математики". Львів, ІППММ НАН України, 2008, т. 3, с. 12-14.
 3. Бандирська О.В., Різник В.В., Юрчак І.Ю. Aлгебричний метод проектування кругових шкал з високою розділь¬ною здатністю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 83 - 89.
 4. Білаль Аль-Забі, Керницький А.Б., Лобур М.В., Ткаченко С.П. Нові інваріанти встановлення ізоморфізму графів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 90 - 93.
 5. Головатий А.. "Розробка VHDL-AMS моделі мікро механічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування", ВІСНИК НУ "Львівська політехніка", видання "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". - Львів, 2008. – № 616. - C. 54 - 59.
 6. Головатий А.І., Новіцький Я.М. "Визначення впливу паразитних коливань на конструктивні параметри МЕМС гіроскопів", Вісник НУ "Львівська політехніка", видання "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів". - Львів, 2008. – № 614. - C.68-75.
 7. Каркульовський В.І., Керницький А.Б., Мотика І.І., Каркульовський Б.В., Кісь Я.П. Автоматизована навчальна система "чисельні методи в інформаційних технологіях " // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 21 - 25.
 8. Лебедєва О.О., Матвійків О.М. Аналіз та вирішення конфліктів проектування засобами організаційно-технічного забезпечення в колективних САПР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 26 - 31.
 9. Лобур М.В., Головатий А.І.. "Розробка моделі для автоматизованого проектування МЕМС давача кутової швидкості засобами VHDL-AMS", збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є.Пухова. Випуск 46 стр.115-122.
 10. Лобур М.В., Теслюк В.М., Каркульовський В.І., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі VHDL-AMS модель схемотехнічного рівня для автоматизації розробки п’єзоелектричного мікрофона // Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2008", - Львів, 28 - 30 жовтня, 2008 р. – C. 40 – 43.
 11. Марікуца У., Лобур М., Березюк Б. Ідентифікація хімічних речовин при моніторингу повітряного середовища мультисенсорною автоматизованою системою // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 19. - Львів, 2008. - С. 83 – 92.
 12. Марікуца У.Б. Автоматизована аналізуюча система моніторингу газового середовища. // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 45. – С. 123-131.
 13. Марікуца У.Б. Технічні системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика - Львів, 2008. – № 626. – С.12 - 16.
 14. Мельник М.Р., Лобур М.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Розробка методу знаходження "числа Френеля" для довільної кількості акустичних екранів // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 19. - Львів, 2008. - С. 139 – 147.
 15. Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І. Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 126 - 130.
 16. Процько І.О. Підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетво¬рень через циклічні згортки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 74 - 78.
 17. Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Колесник К.К. Обгрунтування раціонального способу розведення зубця стрічкової пилки. //Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства: Вид-во типографії з-ду ФЕД, Харків. 2007-№61.С.111-116.
 18. Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О. Алгоритми кодування інформації за допомогою числових в’язанок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 79 - 82.
 19. Романюк А.Б., Макар В.М. Розробка дворівневого морфо¬ло¬гіч¬ного аналізатора української мо¬ви в програмному середовищі pc-kimm // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 39 - 47.
 20. Теслюк В.М. Метод для автоматизації побудови VHDL-AMS моделей елементів МЕМС на схемотехнічному рівні // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 45. – С.118 - 123.
 21. Теслюк В.М. Розроблення та аналіз структурних схем МЕМС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіотехніка та телекомунікації. -Львів, 2008. - № 618. - С. 58 - 62.
 22. Теслюк В.М., Аль Омарі Тарік Розробка VHDL-AMS моделі для автоматизованого проектування ємнісного мікрофона за допомогою МЕМС технологій // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2007, Випуск 44. – С.93 - 98.
 23. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі. Математичні моделі синтезу технологічних процесів виробництва ІС та МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 20. - Львів, 2008. - С. 197 – 203.
 24. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех, Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі Розробка математичних моделей МЕМС на основі мереж Петрі для системного рівня автоматизованого проектування // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 46. – С.120 - 126.
 25. Теслюк В.М., Загарюк Р. В. Розробка VHDL-AMS моделі ємнісного акселерометра пластинчастої конструкції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, 2007. – № 604. – С. 76 - 80.
 26. Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Алі Аль Омарі, Бобало С.І. Pозробка vhdl-ams моделі ємніс¬ного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 110 - 115.
 27. Теслюк В.М., Керницький А.Б., Денисюк П.Ю., Хамза Алі Юсеф Аль Шавабкех Розробка бази даних для інформаційних технологій виготовлення МЕМС // Збірник наукових праць Української академії друкарства "Комп’ютерні технології друкарства", № 20. - Львів, 2008. - С. 82 – 91.
 28. Теслюк В.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі .Алгоритмічні моделі акустичних мікрофонів для інформаційної технології аналізу та синтезу МЕМС на компонентному рівні // Матеріали науково-методичної конференції "Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій - 2008", - Львів, 28 - 30 жовтня, 2008 р. – C. 54 – 58.
 29. Теслюк В.М., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Каркульовський В.І. VHDL-AMS модель для автоматизації схемотехнічного рівня розробки п’єзоелектричного мікрофона // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008, Випуск 49. – С.206 - 212.
 30. Тимощук П.В. Аналогова нейронна схема ідентифікації к максимальних сигналів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – №626. – С. 3 - 9.
 31. Andriychuk M. I., Bulatsyk O. O., Voitovich N. N.. "Application of Modified Newton Method to Nonlinear Integral Equation of Circular Antenna Synthesis Problem". - Proc. of XIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008). Lviv-Tbilisi, 2008, pp. 134-137.
 32. Andriychuk M. I., Hemour S.. "Application of Space Domain Integral Equation Approach for Electromagnetic Analysis of Microstrip Structures". - Proc. of 12th Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2008), pp. 340-342.
 33. Andriychuk M., Hemour S. "Analytical-Numerical Approaches for Calculation of Impedance Matrix for Microstrip Structures" - Proc. of IXth International Conference on Modern Problems of Radioengineering, Telecommunications, and Computer Science (TCSET-2008). February 19-23, 2008, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 181-184.
 34. Andriychuk Mykhaylo. Application of Space Domain Integral Equation Technique for High Frequency Description of Open Microstrip Discontinuities// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.32-36.
 35. Bilal Radi A’Ggel Al-Zabi, Kernytskyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Tkatchenko Serhiy. On Graph Isomorphism Determining Problem// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.84.
 36. Chura Ihor, Darnobyt Yuriy, Karkulyovskyy Volodymyr. Computer-Aided Input Method Of Constructively-Topological Data Of Flat Details. // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.pp.73-74.
 37. Chura Ihor, Kernytskyy Andriy. Formalization of Location and Spasing Tasks Modern Methods of Design / Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007, Vol.31, №3. - P.15-24.
 38. Darnobyt I., Kryvyy R., Lobur M., Tkatchenko S.. Possibilities of the use of genetic algorithms in design of MEMS elements// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.87.
 39. Golovatskyy Ruslan. Thermal Effects On Bjt Devices For Embedded Systems // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.83-84.
 40. Grigoriev Vitaliy, Panchak Roman. The Prinsiple of Formation of Smart Database of Safety Electronic Devices / Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007,Vol.31, №3. - P.32-37.
 41. Grytsyshyn Yarema, Tkachenko Sergiy. Design Patterns in Web-Oriented Cutting Systems / Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007,Vol.31, №3. - P.38-43.
 42. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Bobalo Sofia. Modeling and Analysis of Technical Characteristics of Micromechanical Z-axis Gimbaled Gyroscope Using VHDL-AMS// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.72-74.
 43. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl. Determination Of Parasitic Oscillations Effect On Constructive Parameters Of Mems Gyroscopes // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.47-55.
 44. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl. VHDL-AMS Model of Mechanical Elements of MEMS Tuning Fork Gyroscope for the Schematic Level of Computer-Aided Design// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.138 - 140.
 45. Holovatyy Andriy. Simulation Of Dynamic Characteristics Of Micromechanical Gyroscope With Temperature Effect. // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.66-70
 46. Ivantsiv R.-A., Marikuca U. Principals of Functioning Of Two-Channel Analysing System// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.88-90.
 47. Karkulyovskyy Volodymyr, Kernytskyy Andriy, Motyka Ihor, Karkulyovskyy Bohdan. Educational Systems for Studying Numerical Methods Application in Engineering Courses / Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007,Vol.31, №3. - P.44-50.
 48. Kernytskyy Andriy, Motyka Ihor, Nedostup Leonid, Nestor Nataliya. Basic Set Of Models For Statistical Analysis Of Technological Processes // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.98-99.
 49. Kharchenko Evgen, Kolesnyk Konstantin, Panchak Roman. Influence Of Clearance In Elastic Clutches On The Dynamic Of Drive Systems // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-P.12-13.
 50. Kolesnyk Konstantin, Panchak Roman Research of a Thermoelasticity of Semiconducting Microstructures// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.94.
 51. Lebedeva Olga. Organizational and Technical Framework for Conflicts Resolution in Collaborative CAD Systems// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.85-86.
 52. Lobur M., Stekh Yu., Kernytskyy A., Faisal M.E. Sardieh. Some Trends in Knowledge Discovery and Data Mining// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.95-97.
 53. Lobur M., Tkatchenko S.,Kernytskyy A., Kryvyy R. Type of Migrations of Individuals in Parallel Genetic Algotithms. // Proceeding of the IXth International Conference "Modern problems of Radio Engineering, Telecomunications and Computer sciense" TCSET 2008, - Lviv - Slavske.
 54. Lobur Mychaylo, Kryvyy Rostyslav, Tkatchenko Serhiy, Darnobyt Yuri. Possibilities of the Use of Patterns in MEMS Design. //Proc. of the XVI Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 13 – 14 October 2008, Lviv, Ukraine, pp 45-47.
 55. Lobur Mykhaylo, Holovatyy Andriy. Creation of Design Algorithm of Working Elements of Micromechanical Gyroscopes// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.49-52.
 56. Maricutsa U., Ivantsiv R.-A., Sviridova T., Lobur M. Development and Investigation of Analysing System with chemical sensors // Proceedings of the 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Poznan 2008, Ukraine, p. 593-597.
 57. Marikutsa Ulyana, Farmaha Ihor, Berezuk Bogdan. Design Of Methods Of Substances // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.96-97.
 58. Matviykiv Oleh, Lebedeva Olga. The Methology Of Distributed Synchronized Collaborative Design In Industrial Cad Systems // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.100-103.
 59. Mazur Vitaliy. Models Of Transport Flow Motion Across Cross-Roads // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.81-82.
 60. Mazur Vitaliy. Transport Motion Model in Intensive Traffic Flow// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.129.
 61. Melnyk Mykhaylo, Wojciech Ciesielka. The Study Of Accuracy Of Prognostication Method Rls 90 For City Traffic // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems"-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.104-106.
 62. Pereyma Mykola. Mathematical model of piezoelectric MEMS accelerometer// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.69-71.
 63. Prots’ko Ihor. The generalized technique of computation the discrete harmonic transforms// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.101-102.
 64. Riznyk Volodymyr, Bandyrska Oresta, Yurchak Iryna, Talan Marta. Applications of the Ideal Ring Bundles theory for combinatorial optimization of coded design and electronic engineering. MEMSTECH’2008, May 21-24, 2008, Lviv-Polyana, Ukraine. Pp.37-39
 65. Stekh Yuri, Fajsal M.E. Sardieh, Kernytskyy Andriy, Nykyforchyn Roman. Dialog Graphical System Of Classification With The Help Of Distance Function // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.88-89.
 66. Sviridova L., Sviridova T. Using VHDL-AMS technology in MEMS design // Збірка тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних Силах України", 04-05 березня 2008р., Львів, с. 270
 67. Sviridova T., Kushnir Y., Lobur M., Korpyljov D. A Description of Electrostatic Ring Gyroscope // Proceedings of the IVth International Conference of Young Scientists "Prospective technologies and methods in MEMS design", May 21-24, Lviv-Polyana 2008, Ukraine. P. 11-13.
 68. Sviridova T.,Kushnir Y.,Lobur M. Modeling and Simulation of Electrostatic Ring Gyroscope // Proceedings of the 15th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Poznan 2008, Ukraine p 413-416.
 69. Sviridova Tatyana, Kushnir Yuriy, Lobur Mykhaylo, Korpyljov Dmytro. A Description of Electrostatic Ring Gyroscope// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.11-12.
 70. Svurudova Tetyana, Lobur Mykhaylo. Microresonator-Nathematical Model / Journal Mashine Dynamics Problems – Poland, Warshaw University of Technology. - 2007,Vol.31, №3. - P. 87-91.
 71. Tariq (Moh’d Taisir) Ali Al Omari, Lobur Mychaylo, Farmaha Ihor, Kernytskyy Andriy. VHDL-AMS макромодель п’єзоелектричного мікрофонa// Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.85-87.
 72. Teslyuk V., Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Denysyuk P., Kernytskyy A. The Method for Automated Design of VHDL-AMS Models of MEMS Elements on Circuit Level. // Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. – P.141-142.
 73. Teslyuk Vasyl, Tarik Al Omari, Hamza Alshavabkekh, Pavlo Denysyuk, Mykhaylo Melnyk / Computer-Aided Design of MEMS at System Level. Journal Mashine Dynamics Problems –Poland, Warshaw University of Technology. - 2007. - Vol.31, №3. - P.92-104.
 74. Teslyuk Vasyl, Tariq (Moh’d Taisir) Ali AlOmari, Denysyuk Pavlo, Kernytskyy Andriy, Lobur Mykhaylo. Optimization Model Of Input Parameters Of Mems Base Elements Of Plate Constructions // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.90-92.
 75. Teslyuk Vasyl, Zelinskyy Andriy, Hamza Ali Yousef Alshawabkeh. Development Of Design Database Of Mems Elements Function // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.93-96.
 76. Tkachenko R., Yurchak I., Polishchuk U. Neurolike networks on the basis of Geometrical Transformation Machine// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.77-80.
 77. Tkachenko Serghiy, Hrytsyshyn Yarema, Tsynitsky Leonid. Cutting Cad Systems And Their Role In The Evolution Of Cutting Optimization Algorithms // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems." - Lviv, Ukraine, 2008.-pp.39-41.
 78. Tymoshchuk Pavlo, Karkul’ovsky Volodymyr, Bobalo Sofiya. Design of Analog Phase Shifters of Harmonic Signals// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.53 - 56.
 79. Tymoshchuk Pavlo. Stability Analysis Of Continuous-Time Model Of K-Winners-Take-All Neural Circuit // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-P.29-30.
 80. Tymoshchuk Pavlo V. A Dynamic K-Winners-Take-All Analog Neural Circuit// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.13-18.
 81. Zaharyuk Roman, Teslyuk Vasyl, Farmaga Ihor, Hamza Ali Yousef AlShawabkeh. VHDL-AMS – Model for Capacitive Interdigital Accelerometer// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.134-137.
 82. Zaharyuk Roman. Analysis of the Linear Acceleration Measurement Methods// Proc.of the IVth International Conference of Young Scientists (MEMSTECH’2008) - Lviv - Polyana, May, 21-24, 2008. - P.26.
 83. Zayats Vasyl, Lobur M. Approach to Construction of Defense System of Working Computer from Strange Access on Hand Motor Reactions of User. // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 13 – 14 October 2008, Lviv, Ukraine, P. 17-18.