Наукові публікації викладачів кафедри (2015 рік)

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. M. Andriychuk. Modeling the Electromagnetic Wave Scattering by Small Impedance Particle // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур. -Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 36-42 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 2. B. Karkulovskyy, V. Karkulovskyy, R. Bolshevskyy. Simulation of Mechanical Components Integrated Accelerometers // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 68-70 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 3. K. Kolesnyk, N. Kretovych, M. Ziaei. Automatic Quadrilateral Mesh Generation for Non-Circular Shaft Profiles // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 30- 35 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 4. P. Livchak, P. Kosoboutskyy. High-Field Strength thе Sources Based on Tilted Pulse Front Pumping: Operation Principle and Perspectives // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 15-20 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 5. U. Marikutsa, О. Narushynska. Designing Multi-Sensory System for Monitoring Gas // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 60-63 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 6. V. Mazur. Improvement of City Traffic Network Based on an Analysis of its Features // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур. -Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 56-59 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 7. M.R. Melnyk, A.B. Kernyskyy, M.V. Lobur, P. Zajac, M. Szermer, C. Maj, W. Zabierowski. Optimization of Microelectric Actuator Design Using Golden Section Search to Get the Defined Output Characteristics // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 77-84 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 8. M. Pasyeka, I. Yurchak. Designing the Conceptual Model of the Management of Higher Education the Basis of Information and Interperating Web Technologies. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.- Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 21-25 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 9. A. Pukach, B. Dupak. Development of Model, Based on Petri Nets, for the Planning Stage of Robotic Systems Design System // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур. -Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 85-90 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 10. Y. Stekh, M. Lobur, V. Artsibasov, V. Chystjak. Fuzzy Model for Recommender Systems // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 64-67 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 11. R. Kulpa, V. Havryshko. Educational Programs for Calculating the Parameters of Mems Using Cloud Computing // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 91-94 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 12. P. Tymoshchuk. Internet Information Retrieval, Parallel Sorting, and Rank-Order Filtering Based on Dynamical Neural Circuits of Maximal Value Signal Identification // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.- Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 10-14 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808
 13. A. Zayats, A. Romaniuk. Creation of the Annotated Text Corpus for Automatic Recognition of Semantic Relations Within Named Entities // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014 – С. 95-102 – Вісник / Національний Університет «Львівська політехніка»; № 808

У інших виданнях України:

 1. Б.Б. Любінський, Р.А. Бунь,О. С. Стрямець. Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 71. – С. 50-58.
 2. О.С. Стрямець, С.П. Стрямець. Просторовий аналіз процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Люблінського воєводства // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – C. 142-148.
 3. О.С. Стрямець. Моделювання георозподіленої фітомаси лісів на прикладі Мазовецького воєводства Республіки Польща // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.2.Чарковська Н.В. Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі / Н. В. Чарковська, О. С. Стрямець, Р.А. Бунь// Вісник Національного університету "Львівська політехніка": № 783: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2014. – С. 478-486.
 4. Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца. Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - № 25.8. - С. 359-366.
 5. R. Bun, O. Stryamets. Geodistributed analysis of forest phytomass in the Polish Carpathians // Geodistributed analysis of forest phytomass in the Polish Carpathians Forum Carpaticun'2014: Local Responces to Global Challenges, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine: Conference Abstracts. – Lviv, 2014.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях

 1. А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування // Зб. наук.-техн. пр.: Нау-ковий Вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01. – С. 374 – 381. IndexCopernicusз 2013 р. (ICV 2013: 4.38), Google-Scholar

Статті у закордонних виданнях

 1. N.A. Andrushchak, I.D. Karbovnyk, K. Godziszewski, Ye. Yashchyshyn, M.V. Lobur, A.S. Andrushchak. New Interference Technique for Determination of Low Loss Materials Permittivity in the Extremely High Frequency Range // IEEE Trans. Instrum. Meas, vol. 64, Issue. 11, pp. 3005-3012, 2015
 2. R. Bun, B. Lyubinsky, N.Charkovska, O. Stryamets. Geodistributed analysis of forest phytomass: Subcarpathian voivodeship as a case study // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, nomber 1. – P. 95-104. [IndexCopernicus]
 3. A. Holovatyy, V. Teslyuk, R. Kryvyy. VHDL-Ams Model of the Integrated Membrane Micro-Accelerometer with Delta -Sigma (??) Analog-To-Digital Converter for Schematic Design Level // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 65 – 70. [IndexCopernicus]
 4. N. Jaworski. Effective Thermal Characteristics Synthesis Microlevel Models in the Problems of Composite Materials Optimal Design // ECONTECHMOD: an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – 2015. - Vol. 4. - No. 2. - P. 3-12.
 5. O. Matviykiv. Mesoscale modeling of complex microfluidic flows // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, nomber 1. – P. 79-87. [IndexCopernicus]

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. M. Andriychuk. Creating Specific Refraction Coefficient of Medium using a Set of Embedded Thin Wires // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.32-35-Парал.тит.арк.англ.
 2. M.I. Andriychuk. New Solution to Electromagnetic Wave Scattering Problem by Small Impedance Particle // Proc. of 2015 XXth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), Sept. 21-24, 2015, Lviv, Ukraine. – P. 39-42.
 3. N.A. Andrushchak, V.S. Andrushchak. Algorithms of Setup Operation for Measuring the Materials Permittivity in Millimeter Wave Range // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.102-105-Парал.тит.арк.англ.
 4. N.A. Andrushchak, Ye.M. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Grothe, S. Kaskel, A.S. Andrushchak, A.V. Kityk. Electro-optical investigation of bulk and nanostructured materials with tailored anisotropy in subTHz frequency range // Proceedings of Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2015), 2015, August 26-29, Lviv (Ukraine). – p.19.
 5. O. Boreiko, V. Teslyuk, C. Beregovska, A. Mykhailiuk. Model of Telecommunication Networks for Intelligent Building Circuits Testing Using ANN // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.349-351-Парал.тит.арк.англ.
 6. D. Nyzovets, K. Matviichuk, V. Teslyuk, R. Zaharyuk, O. Shepelyuk. Model of subsystem obstacle detection for mobile RTS on based FPGA // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.255-257-Парал.тит.арк.англ.
 7. B. Dupak, M. Lobur, R. Ivanciv. Development Model of Research Sample Surface with Piezoresistive Deflection Registration of Cantilever Beam // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.60-62-Парал.тит.арк.англ.
 8. A. Pukach, B. Dupak. Development of Reconfigurable Antennas Design Model for Mobile Robotic Design System // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.207-210- Парал.тит.арк.англ.
 9. B. Dupak, H. Kovalchuk, P. Denysyuk, T. Melnyk. Development of UML Diagrams to Improve Production Cantilevers of Mechanical Type // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.472-474- Парал.тит.арк.англ.
 10. O. Faitas, O. Matviykiv. Adapted Methodology for Design Micro Liquid System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка" – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.1-3-Парал.тит.арк.англ.
 11. O. Faitas, O. Matviykiv. Informational Model for Microfluidic System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка" – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.34-36-Парал.тит.арк.англ.
 12. I. Farmaga, U. Marikutsa, D. Vivchar, D. Nyzovets. Development of Measurement Subsystem for Thermal Characteristics Composites Research // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.28- 30-Парал.тит.арк.англ.
 13. M. Fediv, T. Marusenkova, I. Yurchak. An Approach to Porting a PC Application's GUI to emWin-based Firmware // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.66-68-Парал.тит.арк.англ.
 14. M.I. Gorbachuk, A.M. Lazor, M.S. Pasyeka, V.V. Bandyra, I. Yurchak, P. Kravets. Method and Parallelization Algorithms of Synthesis of Empirical Models Taking Into Account the Measurement Errors // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.319-327- Парал.тит.арк.англ.
 15. O. Halushko, O. Matviykiv., D. Lizanets. Concept of a Software Tool for Thermal Modeling of Microfluidic Lab-Chip Devices // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.24-27- Парал.тит.арк.англ.
 16. O. Halushko, O. Matviykiv. Data Management for Distributive Collaborative CAD System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.18-20-Парал.тит.арк.англ.
 17. A. Holovatyy, V. Teslyuk. Verilog-AMS model of mechanical component of integrated angular velocity microsensor for schematic design level // ХVI Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми електротехніки" – "Computational Problems of Electrical Engineering" (СРЕЕ) / Національний Університет "Львівська Політехніка", 2015 - C. 3.
 18. A. Holovatyy, T. Teslyuk, M. Lobur. VHDL-AMS Model of Delta-Sigma (??) Modulator for A/D Converter in MEMS Interface Circuit // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.51- 52-Парал.тит.арк.англ.
 19. A. Holovatyy. VHDL-AMS Model of MEMS Capacitive Accelerometer with Delta-Sigma A/D Converter for Behavioral Level Design // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.313-315- Парал.тит.арк.англ.
 20. D. Horman, T. Marusenkova, I. Yurchak. Algorithm of Polynomials' Root Separation for ARM-Based Microcontrollers // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.50-52- Парал.тит.арк.англ.
 21. R. Ilkiv, B. Karkulovskyi, V. Karkulovskyy, R. Bolshevskyy. Educational System for Simulation Micro-accelerometers // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.487-488- Парал.тит.арк.англ.
 22. R. Ivanciv, Y. Khanas. Methods of information security based cryptographic transformations matrix Noiseimmunity // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.218-220- Парал.тит.арк.англ.
 23. K. Kolesnyk, P. Denysyuk, R. Panchak, R. Kryvyy. Research of the Tense-Deformed State of Elastic Element of Micropompe and Determination of its Functionlies // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.140-142-Парал.тит.арк.англ.
 24. D. Korpyljov, S. Tkachenko. Development of Database Users of Web-oriented CAD System for Microelectronic Devices of Designing // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.451-453-Парал.тит.арк.англ.
 25. P. Kosobutskyy, O. Narushynska, A. Kovalchuk. Statistical Analysis of Spectroscopy Reflectance, Absorption and Transmission of Light in the Turbid Planar Layer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.51-54-Парал.тит.арк.англ.
 26. P. Kosobutskyy, A. Kovalchuk, M. Szermer, W. Zabierowski, P. Zajac, C. Maj. Statistical Optimization of the Cantilever Beam // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.245-247-Парал.тит.арк.англ.
 27. P. Kosobutskyy, A. Kovalchuk, M. Szermer, W. Zabierowski, P. Zajac,C. Maj. Statistical optimization of the cantilever beams // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.245-247-Парал.тит.арк.англ.
 28. R. Kryvyy, L. Gumennyi, V. Karkuljovskyy, R. Panchak. Development of Automation Subsystem Modeling Using COMSOL API // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.24-27- Парал.тит.арк.англ.
 29. R. Kryvyy, S. Tkachenko, R. Golovatsyy. Features Home Automatio and System Development Based Raspberry Pi Using Java ME SDK // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.484-486- Парал.тит.арк.англ.
 30. M. Kulpa, O. Kovalyshyn, P. Livchak. Design of the Electric Drive Wheel Mechanism with Pneumatic Accumulator in CATIA Environment // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.21- 23-Парал.тит.арк.англ.
 31. P. Livchak, P. Kosobutskyy, D. Vunnuk, M. Kyryk, V. Yanyshyn. Calculation of terahertz antenna gratings generated by illumination of semiconductor // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.126-128-Парал.тит.арк.англ.
 32. D. Lizanets, O. Matviykiv, M. Lobur. Software for optical detection module for microfluidic devices // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.122 - 125-Парал.тит.арк.англ.
 33. D. Lizanets, O. Matviykiv, M. Lobur. Software for Optical Detection Modulefor Microfluidic Devices // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.122-125-Парал.тит.арк.англ.
 34. M. Lobur, O. Matviykiv, D. Lizanets. Cells Modeling Approaches for Microfluidic Biodevices // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.11-13-Парал.тит.арк.англ.
 35. M.V. Lobur, Y.M.Yashchyshyn, P.V. Livchak, N.A. Andrushchak, O.M. Matviykiv, M.I. Andriychuk, O. Farafonov, M. Mischenko, N. Furmanova, J. Lacik, O. Wilfert, Z. Raida. Development of Master Degree Program on Design and Application of Reconfigurable Smart Radioelectronic Devices // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.122-125- Парал.тит.арк.англ.
 36. C. Maj, P. Zajac, M. Szermer, M. Melnyk, M. Lobur, A. Napieralski. Analytical Modeling of Membrane Bending in Range of Large Deflections // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львів. Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.4-6-Парал.тит.арк.англ.
 37. V. Mazur, M. Melnyk. Computer-aided Design of Passenger Traffic System // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Нац. Ун-т "Львів. Політехніка"– Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.78-80-Парал.тит.арк.англ.
 38. V. Mazur. Improving the Route Network Based on the Analysis of the Passenger Flo // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.252-254-Парал.тит.арк.англ.
 39. M. Melnyk,V. Teslyuk, J. Dziuban, P. Knapkiewicz, A. Kernytskyy, M. Lobur. Comparative Analysis of Simulation Results and Experimental Data of Deflection of Silicon Membrane of MEMS Pressure Sensor / // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.14-17-Парал.тит.арк.англ.
 40. M. Melnyk, A. Kernytskyy, M. Lobur, M. Szermer, P. Zajac, C. Maj, W. Zabierowski. Custom method for automation of microbolometer design and simulation // Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), 2015 Proceedings of the 22nd International Conference. IEEE, 2015. p. 301-304.
 41. M.R. Melnyk, A.B. Kernytskyy, M.V. Lobur, P. Zajac, M. Szermer, C. Maj, A. Napieralski. Applying the golden section search in optimization of micro actuator design // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.24-27-Парал.тит.арк.англ.
 42. R. Peleshchak, M. Lobur, U. Marikutsa, O. Kuzyk. Nanoacoustoelectronic Converters Based on Graphene Nanotubes and its Amplitude-frequency Response // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.186-188-Парал.тит.арк.англ.
 43. I. Prots'ko, V. Teslyuk. Computational structure of DST-II using convolvers // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.200-202-Парал.тит.арк.англ.
 44. Prots'ko Ihor, Rikmas Roman, Teslyuk Vasyl. Repeatability the Block Cyclic Structures the basis matrices of DCT for sizes pn // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.107-109- Парал.тит.арк.англ.
 45. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi. Hardware Implementation of Discrete-Time Neural Circuit of Largest/Smallest Signal Identification // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.226-230- Парал.тит.арк.англ.
 46. Y. Stekh, M. Lobur, V. Artsibasov, V. Chystyak. Methods and Tools for Building Recommender Systems // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.300-305-Парал.тит.арк.англ.
 47. A. Sydor, V. Teslyuk. Modelling Time Reliability Indices of Unsymmetrical Hierarchical Systems with Rayleigh Distributed Output Elements / // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.428-430- Парал.тит.арк.англ.
 48. T. Teslyuk, P. Denysyuk, A. Kernytskyy, V. Teslyuk. Automated Control System for Arduino and Android based Intelligent Greenhouse // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.7-10- Парал.тит.арк.англ.
 49. V. Teslyuk, M. Melnyk, A. Kernytskyy, K. Matviichuk, P. Denysyuk. Modeling and Analysis of Three-Dimensional Design of the Mixer Considering Production Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.42-44-Парал.тит.арк.англ.
 50. I. Tsmots, V. Teslyuk, O. Skorokhoda, Y. Kis, O. Tabun. Methods of Processing and Model of Parallel-Vertical Neural Element // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.239-241- Парал.тит.арк.англ.
 51. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi. Hardware Implementation Design of Analog Neural Rank-Order filter // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.88-91-Парал.тит.арк.англ.
 52. P.V. Tymoshchuk, S.V. Shatnyi. Hardware Implementation Design of Analog Sorting Neural Network // Proceedings of the XXth International Seminar / Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, Lviv, Ukraine September 21-24, 2015, p.p. 168 - 171.
 53. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi. Hardware Implementation of Discrete-Time Neural Circuit of Largest Smallest Signal Identification // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.226-230- Парал.тит.арк.англ.
 54. P. Tymoshchuk, S. Shatnyi. Neural Network for Dynamic Data Classification Based on Discrete-Time Winner-Takes-All Neural Circuits // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали десятої міжнар. конф. CSIT 2015, 14-17 вересня 2015, Львів, Україна / Національний Університет «Львівська політехніка»– Л.: Вежа і Ко, 2014 . C.43-46-Парал.тит.арк.англ.
 55. I. Vasyliuk, V. Teslyuk, A. Zelinskyy. MEMS Data Extractor Model // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.406-408-Парал.тит.арк.англ.
 56. I. Yurchak, N.Tkachenko. Modeling of the Design Process MEM`s Products Based on the Process Approach by ISO 9001 // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка"– Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.45-47-Парал.тит.арк.англ.
 57. A. Zayats, M. Zayats. Relation Instances Creation Algorithm for Relation Extraction System // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.478-480-Парал.тит.арк.англ.
 58. П. Кособуцький, А. Ковальчук. Монте-Карло Моделювання Впливу Флуктуацій Оптичних Параметрів Мутних Середовищ На Закономірності Розсіяння Фотонів // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015: Х Міжнар. наук.- практ. конф. (22– 26 черв. 2015 р.): тези доп. / НАН України [та ін.], 2015. – С. 73–76.
 59. А. Романюк, О. Карпінська. Розпізнавання іменованих сутностей при видобуванні інформації з медичних текстів // Збірник праць матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – Львів – 2015. – C. 166-167.

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних):

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном

 1. V. Dasho, V. Vozniak, I. Konstantinovsky, M. Lobur. The main mechanical problems implementations of complex identification // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.9-10.
 2. I. Farmaga, M. Lobur, U. Marikutsa, P. Shmigelsky. Composite model export from termet CAE // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.13-14.
 3. K. Kolesnyk,V. Yevsieiev, S. Miliutina. Software development life cycle model // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.19-20.
 4. I. Konstantinovsky, V. Dasho, V. Vozniak, M. Lobur. The analysis of modern devices of keystores and designing system that meets needs // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.21-22.
 5. M. Kulpa, V. Bereziuk, U. Marikutsa. Design and development server part of smart house control system // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.25-26.
 6. M. Kulpa, M. Lobur. Design of a short-time energy saving tank for light weight transport vehicle // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.27-28.
 7. O. Kykush, O. Matviykiv. Expert system design of malfunctions diagnostics // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.29 - 30.
 8. D. Lizanets, O. Matviykiv, M. Lobur. Models based on mechanical properties of biological cells in microfluidics // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.31 - 33.
 9. M. Lobur, V. Mazur. Lviv and Ukraine may join to european system of the high- speed rail passenger transportation // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Вид-во Варшавської політехніки, 2015 – С.35-38.
 10. R. Ivantsiv, V. Teslyuk. Research automated technologies POS / A. Lozynskyi, // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.39-40.
 11. M. Melnyk, A. Kernytskyy, V. Mazur. Mathematical Model of the Height of the Dominant Noise Source in the Stream of Vehicles // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-Польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Вид-во Варшавської політехніки, 2015 – С.45-46.
 12. O. Matviykiv, M. Lobur, D. Lizanets, O. Halushko. Multiscale Modeling of Droplets Manipulation in Lab-Chip Device // Microtechnology and Thermal Problems in Electronics: Materials of the Int. Conf. (MicroTherm2015), Lodz, Poland. - Lodz University of Technology Publishing House, Lodz. - 2015. - P. 96-97.
 13. D. Nyzovets, M. Lobur, L. Starzak. The development of information technology for managing heterogeneous devices in mobile systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.47-48.
 14. V. Vozniak, V. Dasho, I. Konstantinovsky, M. Lobur. Troubleshooting for storing keys in the complex // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали XXIII Міжнародної Українсько-польської конференції CADMD2015, 9-10 жовтня 2015., Бохніа, Польща /Л.: Видавництво Варшавської політехніки, 2015 – С.51-52.