Наукові публікації викладачів кафедри (2003 рік)

 1. Кособуцький П.С., Лобур М.В. Моделювання коливань простих систем: Монографія/Сер. Прикладна і комп'ютерна фізика.-№2.- Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003.- 224с.
 2. Лобур М.В., Колесник К.К., Перейма М.Е., Денисюк П.Ю. Математична модель сенсора ємнісного типу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи", №487, Львів, 2003, с.145-151.
 3. Юрчак І.Ю. Використання програмної моделі нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" для моделювання складних об'єктів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.21-26.
 4. Мазур В.В. Автоматизоване проектування транспортних мереж на функціонально-логічному рівні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.44-48.
 5. Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Теслюк В.М. Багаторівнева об'єктно-орієнтована архітектура системного середовища САПР гібридних інтегральних схем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.55-64.
 6. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Гранат П.П. Розробка та реалізація підсистеми збереження та обробки даних системи"ПроМІС-Т". Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.64-70.
 7. Маркелов О.Е., Маркелов В.Е. Один із шляхів застосування мови HTML та CSS при розробці графічного редактора електричних схем"Mikro-PC Schematic 2002" Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.70-80.
 8. Лобур М.В., Іванців Р.Д.Підвищення надійності і точності амплітудно-часових перетворювачів вбудованих мікроелектронних пристроїв. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.121-127.
 9. Лобур М.В. Узагальнений аналіз релаксаційних процесів в електромагнітних і механічних осциляторних моделях як базових для математичного проектування мікроелектронних компонент вбудованих систем. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.144-149.
 10. Макар В.М., Матвійків О.М. Н-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 1:апостеріорні оцінки похибки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.149-156.
 11. Лобур М.В. Інформаційна інтеграція систем проектування у рамках парадигми паралельного інжинірингу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.26-31.
 12. Довгалюк І.С., Стех Ю.В. Автоматизована система електронного архіву підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.31-40.
 13. Денисюк П.Ю., Лобур М.В., Теслюк В.М., Яндзикевіч З. Проблеми побудови систем автоматизації проектування гідростатичних систем методом функціональних блоків. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.44-50.
 14. Панчак Р.Т., Григор'єв В.В., Толочко І.Л. Гіпертекстова система підготовки конструкторської документації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.64-69.
 15. Керницький А.Б. Застосування мережених технологій для створення системи технічного документообігу малої машинобудівної компанії. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.69-72.
 16. Мазур В.В. Дорожній компілятор для автоматизованого проектування транспортних мереж. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.72-75.
 17. Макар В.М., Матвійків О.М . Н-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів.Стратегія згущення і адаптивні сітки.Частина 2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.94-100.
 18. Юрчак І.Ю. Нейромережі "Функціонал на множині табличних функцій" в задачах відображення. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №471, 2003, с.114-120.
 19. М.В. Лобур, Я. Грицишин, С. Ткаченко, И. Чура. Особенности разработки САПР, М.: Труды международных конференций . Издательство физико-механической литературы, 2003 р., с. 404-409.
 20. Харченко Є.В., Колесник К.К. Вплив зазороутворення в пружних муфтах на динамічні явища у привідних системах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні".-Львів, 2002.-№467.-С.93-98.
 21. Колесник К. К., Філь П. В. Математичне моделювання процесів пуску електромеханічної привідної системи з пружною муфтою та черв'ячною передачею // Вісник Східноукраїнського національного університету. - Луганськ: Вид-во СНУ. - 2003. - № 8(66). - С. 121-125.
 22. В.М.Макар, О.М.Матвійків, H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 1: апостеріорні оцінки похибки // Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка", серія "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.149-155.
 23. В.М.Макар, О.М.Матвійків, H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Cтратегія згущення і адаптивні сітки. Частина 2. // Вісник Національного Університету "Львівська Політехніка", серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №471, 2003, с.94-100.
 24. Свірідова Т. Підходи до проектування та моделювання мікроактуаторів з використанням САПР ANSYS та CFD ACE+, Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 487 "Електроенергетичні та електромеханічні системи", 2003, с.208-211
 25. М.І. Андрійчук, О. Ф. Заморська "Синтез резонаторних антен з використанням методу допоміжних джерел". Компютерні системи проектування. Теорія і практика. Вісник Національного Університету "Львівська політехніка", 2003, № 471. С. 19-25.
 26. М.І. Андрійчук "Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами". Математичні методи та фізико-механічні поля. 2003. Том 46, № 3. С. 166-173.
 27. M.Lobur , V.Tesluyk ,K.Kolisnyk, M.Pereyma. Thermomechanical characteristics research of actuators based on the bimetallic plates.ACSN'2003,September 24-26,2003 Lviv, Ukraine, 39-43.
 28. Lobur M. Mathematical models for output parameters electrodynamic actuators analysis. ACSN'2003,September 24-26,2003 Lviv,Ukraine.36-39.
 29. Pavlo Denysyuk, Mykhajlo Lobur, Vasyl Tesljuk, Zenon Jendzykewicz. Problems of construction of systems of automation of designing of hydrostaticsystems by a method of function blocks.CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.69-73.
 30. Mykhaylo Lobur, Yaroslav Kosobutskyy, Petro Kosobutski. Simulation of dynamic oscillator energy exchange with resistance environment and force source of sinusoidal action and its correlation with spectrum vibrations CADSM'2003,February 18-22, 2003, Lviv-Slasko, Ukraine.
 31. Mykhaylo Lobur. The generalized analysis of relaxation processes in electromagnetic and mechanical oscillatory models fundamental for mathematical modeling of microelectronics components of integrated Systems.CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.74-76.
 32. Mykhaylo Lobur. Designing of microelectromechanical structures for built-in systems using CAD-tools.CADSM'2003,February 18-22,2003, Lviv-Slasko, Ukraine 77-79.
 33. Mykhaylo Lobur. Computer-aided systems information integration in the frame of concurrent engineering approach. CADSM'2003,February 18-22,2003, Lviv-Slasko, Ukraine.216-218.
 34. Vitalij Mazoor. Road compiler for computer aided design of transport networks. CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.302-304
 35. Dmytro Korpyljov, Sergiy Tkatchenko, Vasyl Tesluk . Multilevel object-oriented architecture of system CAD environment of hybrid integratedcircuits.CADSM'2003, February 18-22, 2003, Lviv-Slasko, Ukraine.304-307.
 36. Dmytro Fedasyuk. Thermal modeling of microelectronics equipment taking into account thermal contact conductance. CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko, Ukraine.319-321.
 37. Volodymyr Makar, Oleg Matviykiv. H-adaptive finite element modelling system.CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.321-324.
 38. Sergij Tkatchenko, Igor Chura, Yarema Hrytsyshyn, Volodymyr Karkuliovskyy. The placement of the optional form objects on the optional platform. CADSM'2003, February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.417-421.
 39. Olexandr Markelov, Vadim Markelov .Aspects of using WML while developing the Micro-PC Schematic 2003 circuit graphical editor CADSM'2003,February 18-22, 2003, Lviv-Slasko, Ukraine.497-501.
 40. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Tesluk, Jerzy Wr?bel, Stefan Tomaszek. Usage of network technologies for creation of small machinery bulding enterprise's document management system. CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.501-503.
 41. Kostyantyn Baybakov, Tetyana Sviridova, Roman Kohut, Mykhaylo Lobur. Using OFDM for multiple access schemes in 4g communication systems CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.572-574.
 42. Roman Ivanciv, Mykhaylo Lobur. Reliability and precision increase of amplitude-temporal transformers of build-in microelectroelectronic systems. CADSM'2003,February 18-22,2003,Lviv-Slasko,Ukraine.581-583.
 43. M. Lobur, T. Sviridova, K. Baybakov. Ortogonal Freguuency Division Multiplexing as Air Interface for Fourth Generation Communication Systems. (MIXDES'2003). Lodz, Poland, 2003. -p. 621-624.
 44. M. Lobur, T. Sviridova. Analysis of mechanical mechanical features of microstructure using model of microresonator. Polsko-ukrainska konferencja "CAD w budowie maszyn". Zbior referatov. Warshawa, Polska, 2003.-p.20-27.
 45. V.Makar and O.Matviykiv. H-adaptive Finite Element Modelling System // 7-th International Conference CADSM-2003, Lviv-Slavske, Ukraine, February 18-22, 2003.
 46. D.Fedasyuk and V.Makar. Coupled thermo-mechanical modeling and optimization of power semiconductor devices // 9-th International Workshop on THERMal INvestigations of Ics and Systems, Aix-en-Provence, France, 24-26 September 2003, pp. 93-98.
 47. М. І. Андрійчук "Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами". Математичні методи та фізико-механічні поля. 2003. Том 46, № 3. С. 166-173.
 48. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska "Synthesis of resonant antennas with semitransparent external boundaries". Proc. of IVth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 9-12 September 2003, Sevastopol, Ukraine. Vol. 1. P. 199-202.
 49. M. I. Andriychuk "Waveguide array synthesis using the power criterion". Proc. of VIIIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory, September 23-25, 2003, Lviv, Ukraine. P. 117-121.
 50. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Modeling of Resonant Antennas for Communication Systems Using the Method of Auxiliary Sources". Proc. of VIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 18-22 February, 2003, Lviv-Slavske, Ukraine. Lviv, NULP, 2003. P. 84-87.
 51. Gramatova E., Hristov M., Kuzmicz W., Lantsov V., Lobur V., Nelayev V., Stepanets V., Ubar R., Wuttke H.-D. Result of international cooperation for development and exchange of web-based educational materials. //Материалы III Международной научно-методической конференции "Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века". 13-15 ноября 2003 г. Минск , Беларусь. С.17-23.
 52. Лобур М.В., Керницький А.Б., Теслюк В.М. Детская онлайновая энциклопедия микроэлектроники (TEENAGER'S MICROELECTRONICS) как средство формирования ученого процесса. //Материалы III Международной научно-методической конференции "Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века". 13-15 ноября 2003 г. Минск , Беларусь. С.368-373.