Наукові публікації викладачів кафедри (2001 рік)

 1. Кособуцький П.С., Лобур М.В., Лопатинський І.Є. Фізичні основи напівпровідників та електронних структур: Навч. посібник / За ред. П.С. Кособуцького.- Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001.- 348 с.
 2. Fedasyuk D., Levus, Petrov D Flip-chip structure transient thermal model //Microelectronics Reliability, 2001, vol. 41/12, pp 1965-1970.
 3. D. Fedasyuk, D. Petrov, E. Levus Web-based Thermal simulator WEBTAFC / Комп'ютерні технології друкарства.- Збірник наукових праць № 6.- Львів 2001.- p. 146-152.
 4. D. Fedasyuk, D. Petrov, E. Levus WEB-based thermal simulator for flip-chip structures WebTAFC" //Proceedings of the 8th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'2001). Zakopane, Poland, 2001, p. 287-290.
 5. Каркульовський В., Мотика І. Моделювання складних механічних систем. Геометричний аналіз // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С. 7-11.
 6. Кісь Я., Чура І. Вирішення системотехнічних задач при проектуванні систем розкрою // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.11-14.
 7. Лобур М., Мазур В., Фармага І. Стратегічне планування та автоматизоване проектування організаційно-технічних систем: проблеми та перспективи // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.18-20.
 8. Теслюк В. Розробка та дослідження основних характеристик генератора рівномірного закону розподілу // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.62-67.
 9. Теслюк В., Гранат П., Корбецький О. Підсистема побудови рельєфу напівпровідникової поверхні інтегральної структури // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.67-71.
 10. Kosobutski P., Lobur M. Method of Parameter Control of Dielectric Layer Phase Thisckness on Si Crystal Surfase // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.71-75.
 11. Близнюк М., Маркелов О. Аналіз підходів до розробки діалогових систем та їх реалізація в інтерактивному графічному редакторі схем системи "Мікро-РС" // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.75-88.
 12. Казимира І., Близнюк М., Фармага І. Розробка та аналіз моделей вразливості ІС до локальних температурних перегрівів // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.121-130.
 13. Корпильов Д.Б., Ткаченко С. Застосування технології COBRA при побудові системного середовища САПР гібридних інтегральних схем // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.148-157.
 14. Петров Д., Федасюк Д., Левус Є. Тепловий аналіз МЕП із кристалами на жорстких виводах у середовищі Інтернет // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.164-172.
 15. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Aproaches to Engineering Databases // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.232-239.
 16. Лобур М., Мазур В., Фармага І. Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці //Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2001.Львів-Славсько,2001, C.216-217.
 17. Крупка М., Макар В. Проблеми комплексної інформатизації обліку у вищих навчальних закладах //Тези доповіді 7-ої Всеукраїнської наукової конференції "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики". Львів, 2000, С.57-58.
 18. Дияк І., Макар В., Тоцький О. Моделювання та розрахунок механічних коливань напівпровідникових приладів // Теоретична електротехніка, 2000, вип.55, С.132-140.
 19. Григоренко А., Дияк И., Макар В. Влияние анизотропии на динамические характеристики свободных колебаний конечных цилиндров //Прикладная механика, 2001, т.37, №5, С.74-83.
 20. Dyyak I., Makar O., Grigorenko O. The solution of 3D dynamik problems for unisotropic cylindricul bodies: semiance lytical finite element approach //Proceedings of 2-nd Europen Conference on Computation Mechanics:Solids, Structures and Conpled Problems in Engineering. Cracow, Poland, June 26-29, 2001.
 21. Коваль В., Макар В., Савула Я. Генерація адаптивних сіток з чотирикутних елементів у скінченоелементному аналізі // Тези доповідей 8-ої Всеукраїнської наукової конференції "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики". Львів, 2001, С.33-34.
 22. Mykola Blyzniuk, Olexandr Markelov Analysis of the approaches to dialogue system development and their realization in interactive graphical schematic editor of MICRO-PC circuit simulator // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.94-96.
 23. Vasyl Tesluk, Petro Granat, Orest Korbetskyy, Volodymyr Koval Some features of Monte-Carlo methods usage for IC manufacturing technological operation simulation // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.132-133.
 24. Irena Kazymyra, Mykola Blyzniuk, Ihor Farmaga Models of ICs Schematic Vulnerability to Local Temperatures: Development and Analysis // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv, Slavsko-Ukraine, pp.166-167.
 25. Andriy Kernytskyy, Mykhaylo Lobur, Jerzy Wrobel Modern approaches to engineering databases // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.214-216.
 26. Mykhaylo Lobur, Vitaliy Mazur, Ihor Farmaga Strategic planning and computer-aided design of organizational and technical systems// Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.216-218.
 27. Volodymyr Karkuljovskyy, Ihor Motyka Technique simulation of complicated mechanical systems // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.251-253.
 28. Irena Kazymyra, Mykola Blyzniuk, Ihor Farmaga Previous estimation of the non-uniform temperature field influense on the Ics functioning //Proceedings of the 8th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'2001). Zakopane, Poland, 2001, pp.271-274.
 29. M.Blyzniuk, I.Kazymyra, W.Kuzmicz, W.A.Pleskacz, J. Raik, R.Ubar Probabilistic analisis of CMOS physical defects in VLSI circuits for test coverage improvement // Microelectronics Reliability, Vol 41/12, 2001.
 30. M.Blyzniuk, I.Kazymyra Development of the special software tools for the defect/fault analisys in the complex gates from standard cell library // Proceedings of the 2001 IEEE International Simposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems (DFT'2001), IEEE Computer Society Press, San Francisco, California, USA, 2001, pp.132-140.
 31. Andrij Kernytskyy, Mykhaylo Lobur "Omega LP" - Design and production date management system for small machine-bulding enterprise // Proceedings of XIII Konferencja nt - Metody I srodky projectovania wspomaganego komputerovo", Warszawa, listopad 2001.
 32. Lobur M., Mazur V., Farmaga I. Strategic Planning and Computer-aided Design of Organizational and Technical Systems // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.216-218.
 33. Теслюк В., Корбецький О. Моделювання профілів розподілу домішкових іонів, вакансій та міжвузлових атомів у напівпровідниковому матеріалі при іонному легуванні // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, №1(5), 2001, 22-27.