Наукові публікації викладачів кафедри (2020 рік)

Монографії

 1. Андрущак А.С. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах. Т.1. Аналітичний опис, геометричне представлення та методика експерименту: монографія / А.С. Андрущак, О.А. Бурий, Н.А. Андрущак, Н.М. Дем'янишин. – Львів: "Простір-М", 2019. – 200 c.

Підручники, посібники

 1. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Інструментальні засоби Веб-технологій: навчальний посібник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. – 242 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – №9369 від 12.11.2020
 2. Березко Л.О., Юрчак І.Ю. Практикум з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі»: навчальний посібник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019. – 295 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Зареєстровано в НМУ НУ «ЛП» №8682 від 10.04.2019
 3. Висоцька В.А., ОборськаО.В. Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 516 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Гриф надано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (Протокол № 37 від 04 вересня 2018 р.)
 4. Tymoshchuk P., Lobur M. Principles of artificial neural networks and their applications: навчальний посібник – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2020. – 292 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Recommended by the Scientific and Methodological Council of the Institute of Computer Sciences and Information technologies at L’viv Polytechnic National University (protocol No 49 from 24.06.2020)
 5. УханськаО.М., Гладун В.Р. Елементи варіаційного числення: навчальний посібник – Львів: Видавництво "Растр-7", 2020. – 214 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – Протокол № 46 від 20.12.2019
 6. M. Szermer, A. Napieralski, C. Maj, L. STARZAK, W. Zabierowski, P. Zajac, M. Lobur, O. Matviykiv, M. Мelnyk, J. Dziuban, G. De Mey, P. PONS, A. PETRENKO. MEMS fundamentals with ANSYS simulation of basics sensors and actuators: навчальний посібник – Łódź: Lodz University of Technology Press, 2020. – 168 c.

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах)

 1. Belej O. The main cluster node formation in wireless sensory networks // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 34–41. 0,36 ум.д.ар.
 2. Zdobytskyi A., Matviykiv O., Lobur M., Klymkovych T., Bokla N. Portable system for sampling liquid atmospheric precipitation // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 71–78. 0,36 ум.д.ар.
 3. Kosobutskyy P. Methodical aspects of statistical modeling of two-dimensional systems of random variables // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 43–57. 0,67 ум.д.ар.
 4. Kosobutskyy P. On the universal regularity of the numbers of generalized recurrence sequence and solutions to Its characteristic equation of second order // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 27–33. 0,31 ум.д.ар.
 5. Kosobutskyy P., Nestor N. The formulas for sum of products of sequences associated with the metallic means // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 73–78. 0,27 ум.д.ар.
 6. Тимощук П.В. Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 67–72. 0,27 ум.д.ар.
 7. Kosobutskyy P., Ferens M. Some features of the direct and inverse transformation of random variables // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 50–60. 0,54 ум.д.ар.
 8. Tymoshchuk P., Shatnyi S. Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 1–11. 0,49 ум.д.ар.
 9. Щербовських С.В., Стефанович Т.О. Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником IoT-пристроїв // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 42–49. 0,36 ум.д.ар.

У інших виданнях України

 1. Белей О.І., Логутова Т.Г. Безпека передачі даних для інтернету речей // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2019. – № 2 (6). – С. 6–18. 0,58 ум.д.ар.
 2. Белей О.І., Сватюк О.Р. Розробка алгоритму для шифрування повідомлень у сенсорних безпровідних мережах // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 1 (9). – С. 69–84. 0,71 ум.д.ар. (САП-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Казарян А.Г., Теслюк В.М. Розробка моделі керування приладами системи «розумний» будинок з використанням мережі Петрі та алгоритму штучної нейронної мережі // Моделювання та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 86. – С. 126–135. 0,45 ум.д.ар.
 4. Кушнір М., Семенко А.І., Косован Г., Бокла Н.І., Шестопал Є.О. Інформаційна безпека хаотичних систем зв’язку // Вісник Університету "Україна". Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – 2019. – № 1(22). – С. 175–180. 0,27 ум.д.ар.
 5. Белей О.І., Сватюк Д.Р., Сватюк О.Р. Застосування згорткових нейронних мереж для безпеки розпізнавання об'єктів у відеопотоці // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 4 (8). – С. 97–112. 0,71 ум.д.ар. (САП-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України

Статті у періодичних виданнях

 1. Тимощук П.В. Модель нейронної схеми слідкуючого керування нелінійними динамічними системами неперервного часу // Комп’ютерні системи та мережі. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 92–96. 0,22 ум.д.ар.
  Белей О.І., Сватюк О.Р. Менеджмент інноваційних змін на підприємстві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 55–64. 0,45 ум.д.ар. (ЕКМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 2. Kutyuk O., Lytvyn V., Oborska O., Vysotska V., Dosyn D., Demchuk A., Burov Y., Kravets P. Intelligent system development of distant matrix analysis for recruitment in the IT sector // Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings. – 2020. – Proceedings of the 4th International conference "Computational linguistics and intelligent systems" COLINS 2020 (Lviv, Ukraine; June 23-24, 2020). Vol. II: Workshop. – P. 41–78. 1,7 ум.д.ар.
 3. Lytvyn V., Oborska O., Vysotska V., Dosyn D., Demchuk A., Burov Y., Kravets P., Oleksiv N. Problems of ontology structure and meaning optimization and theirs solution methods // Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings. – 2020. – Proceedings of the 4th International conference "Computational linguistics and intelligent systems" COLINS 2020 (Lviv, Ukraine; June 23-24, 2020). Vol. II: Workshop. – P. 21–40. 0,89 ум.д.ар.
 4. Teslyuk V., Denysyuk P., Teslyuk T. Development of the basic capacitive accelerometers models based on the VHDL-AMS language for the circuit level of computer-aided design // Український журнал інформаційних технологій. – 2020. – Вип. 2, т. 1. – С. 15–20. 0,54 ум.д.ар.
 5. Цмоць І. Г., Теслюк В. М., Подольський М. Р., Дубук В. І. Засоби візуалізації енергобалансів і аналітична підтримка процесу управління енергоефективністю економіки регіону // Український журнал інформаційних технологій. – 2020. – Вип. 2, т. 1. – С. 1–7. 0,31 ум.д.ар.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. Юрчак І.Ю., Хіч А.О. Програмний сервіс аналізу криптовалютних ринків для мобільного клієнта [Електронний ресурс] // Сучасний стан та перспективи розвитку комп'ютерних систем та мереж : матеріали щорічного семінару магістрів кафедри Електронні обчислювальні машини, Львів, 16–21 вересня 2019. – 2019. 0,04 ум.д.ар.
 2. Бондарєв А.П., Нестор Н.І. Результати моделювання технологічних операцій обробки із розділенням потоків виробів на виході // Сучасні інформаційні та електронні технології : труди ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-29 травня 2020 р., Україна, Одеса. – 2020. – C. 11–13. 0,13 ум.д.ар.
 3. Гладун В.Р., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Інструментарій моніторингу та аналізу методичного наповнення в умовах діяльності кафедри // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 139. 0,04 ум.д.ар.
 4. Гладун В.Р., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Система керування та монiторингу методичної роботи кафедри // 16-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів конференції, 6–7 лютого, 2020 р., Львів. – 2020. – C. 26–27. 0,09 ум.д.ар.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Яворський Н.Б., Андрущак Н.А. Моделювання дисперсійних співвідношень пористих композиційних матеріалів на підставі коміркових мікрорівневих структурних моделей // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 142–151. 0,45 ум.д.ар. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження) (Яворський Н. Б., Андрущак Н.А.) (Google Scholar).
 2. Гладун В.Р., Бешлей Ю.І. Створення фреймворку тестування інформаційної системи оцінювання роботи науково-педагогічних працівників та визначення їх рейтингів // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2019. – Вип. 23. – С. 13–19. 0,31 ум.д.ар. (CiteFactor, Google Scholar).
 3. Стефанович Т.О., Щербовських С.В. Оцінювання надійності провідного дубльованого керуючого каналу із спільною та роздільними кабельними оболонками // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2020. – Вип. 54. – С. 50–58. 0,4 ум.д.ар. (CrossRef, Google Scholar, ResearchBib).
 4. Теслюк В.М., Казарян А.Г. Вибір оптимального типу штучної нейронної мережі для автоматизованих систем "розумного" будинку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 5. – С. 90–93. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar).
 5. Хомицька І.Ю., Теслюк В.М., Базилевич І.Б., Береговський В.В. Статистичні моделі та програмні засоби розмежування авторських стилів англійської прози // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 5. – С. 135–139. 0,22 ум.д.ар. (Google Scholar).
 6. 6. Khomytska I., Shylinska I., Teslyuk V., Bazylevych I. Approach for minimization of phoneme groups in authorship attribution // International Journal of Computing. – 2020. – Vol. 19, issue 1. – P. 55–62. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).

Статті у закордонних виданнях

 1. Borecki M., Ciuba M., Kharchenko Y., Khanas Y. Substation reliability evaluation in the context of the stability prediction of power grids // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. – 2020. – Vol. 68, № 4. – P. 769–776. 0,36 ум.д.ар.
 2. P. Kosbutskyy. Phidias numbers as a basis for Fibonacci analogues // Notes on Number Theory and Discrete Mathematics. – 2020. – Vol. 26, No. 1. – P. 172–178. 0,31 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Belej Olexander, Halkiv Liubov. Development of a network attack detection system based on hybrid neuro-fuzzy algorithms // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2608 : Proceedings of the third International workshop on computer modeling and intelligent systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27–May 1, 2020. – P. 926–938. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 4. Belej O., Więckowski T., Staniec K. The need to use a hash function to build a crypto algorithm for blockchain // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1173 : Theory and applications of dependable computer systems. Proceedings of the Fifteenth international conference on dependability of computer systems DepCoS-RELCOMEX, June 29 – July 3, 2020; Brunów, Poland. – P. 51–60. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 5. Belej O., Więckowski T., Staniec K., Lobyr M., Matviykiv O., Shcherbovskykh S. Development of methodology for counteraction to cyber-attacks in wireless sensor networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1173 : Theory and applications of dependable computer systems. Proceedings of the Fifteenth international conference on dependability of computer systems DepCoS-RELCOMEX, June 29 – July 3, 2020; Brunów, Poland. – P. 41–50. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 6. Pitsun O., Datsko T., Derysh B., Tsmots I., Teslyuk V., Berezsky O. Specified diagnosis of breast cancer on the basis of immunogistochemical images analysis // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 129–135. 0,31 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 7. Buryy Oleg, Andrushchak Nazariy, Demyanyshyn Nataliya, Andrushchak Anatoliy. Determination of acousto-optical effect maxima for optically isotropic crystalline material on the example of GaP cubic crystal // Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics. – 2019. – Vol. 36, iss. 8. – P. 2023–2029. 0,31 ум.д.ар. (ДБ/Нанокристаліт, Фундаментальні дослідження) (Андрущак Н.А.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Veres O., Oborska O., Vasyliuk A., Brezmen Y., Rishnyak I. Problems and peculiarities of the IT project management of ontological engineering for person psychological state diagnosing // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2565: Proceedings of the first International workshop IT project management (ITPM 2020), Slavsko, Lviv Region, Ukraine, February 18-20, 2020. Vol.1. – Р. 162–177. 0,71 ум.д.ар. (Оборська О. В.) [н.к. - Верес О.М.] (SciVerse SCOPUS).
 9. Holovatyy A., Teslyuk V., Kryvinska N., Kazarian A. Development of microcontroller-based system for background radiation monitoring [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2020. – Vol. 20, iss. 24. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science?).
 10. Anatoliy Katrenko, Iryna Krislata, Oleh Veres, Oksana Oborska, Taras Basyuk, Andrii Vasyliuk, Ihor Rishnyak, Nazariy Demyanovskyi, Oksana Meh. Development of traffic flows and smart parking system for smart city // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 730–745. 0,71 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 11. Gaska Krzysztof, Lobur Mykhailo, Jaworski Nazariy, Bajdur Wioletta, Ciuła Józef, Vovk Myroslava, Ščurek Radomír. Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) // Przemysł Chemiczny. – 2019. – Т. 98, № 11. – P. 1822–1827. 0,04 ум.д.ар.(Web of Science).
 12. Matviykiv O., Klymkovych T., Farmaha I., Bokla N., Marikutsa U., Pytel K. Thermal design of microreactor structural elements for water quality analyser // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. – Vol. 1534 : MicroTherm 2019 - Microtechnology and thermal problems in electronics 24-26 June 2019, Lodz, Poland. – P. 1–7. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 13. Ostrovka D., Teslyuk V. The analysis of file format conversion tools for storing 3D objects for the iOS platform // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I: Main conference. – P. 341–350. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 14. Andrii Stefanchuk, Olga Lozynska, Taras Basyuk, Oksana Oborska, Anatolii Vysotskyi, Khrystyna Mykich, Iryna Zavuschak. Intelligent system of visualization and creation of choreographic setting // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 1196–1223. 1,25 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 15. Teslyuk V., Kazarian A., Kryvinska N., Tsmots I. Optimal artificial neural network type selection method for usage in smart house systems [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2020. – Vol. 21, iss. 1. 0,04 ум.д.ар. (НМБД?).
 16. Teslyuk V., Kazarian A., Kryvinska N., Tsmots I., Teslyuk T. Automated synthesis method of "smart" home systems based on the architectural pattern redux // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2533 : Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23–25, 2019. – P. 58–69. 0,54 ум.д.ар. (dblp, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Teslyuk T., Teslyuk V., Kunanets N., Veretennikova N., Lypak H. A mobile museum guide application // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I: Main conference. – P. 314–326. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 18. A. Albin, K. Ozga, N. Andrushchak, K. Upadhya, U. Deekshitha, A. Ani, I. V. Kityk, J. Jedryka, A. Wojciechowski, P. Poornesh, S. D. Kulkarni. Second and third harmonic nonlinear optical process in spray pyrolysed Mg:ZnO thin films // Optical Materials. – 2020. – Vol. 102. – P. 1–8. 0,36 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 19. Khomytska I., Teslyuk V. The multifactor method applied for authorship attribution on the phonological level // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 189–198. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 20. Khomytska I., Teslyuk V., Kryvinska N., Bazylevych I. Software-based approach towards automated authorship acknowledgement - chi‐square test on one consonant group [Електронний ресурс] // Electronics (Switzerland). – 2020. – Vol. 9, iss. 7. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Tsmots I., Teslyuk V., Teslyuk T., Lukashchuk Y. The method and simulation model of element base selection for protection system synthesis and data transmission [Електронний ресурс] // International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control. – 2020. – Vol. 10, issue 1. 0,04 ум.д.ар. (ДБ/Нейрозахист, Прикладні дослідження і розробки) (НМБД?).
 22. Tsmots I., Teslyuk V., Khavalko V., Lukashchuk Y., Poniszewska-maranda A. Use of augmented reality technology to develop an application for smart factory workers // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2533 : Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23–25, 2019. – P. 23–34. 0,49 ум.д.ар. (dblp, SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. Vitaliy Mazur. Organization of decentralized real-time information-control system // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 102–106. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. Mykhaylo Andriychuk, Volodymyr Senyk, Yarema Kuleshnyk. EM wave scattering on thin flexible films supplemented by a set of micro particles // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 64–67. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Andrushchak Nazariy, Vynnyk Dmytro, Yashchyshyn Yevhen, Sol’skii Ivan, Bajurko Paweł, Godziszewski Konrad, Andrushchak Anatoliy. Estimation of the diffraction efficiency of oxide single crystals acousto-optic devices in the sub-terahertz frequency range // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 829–833. 0,22 ум.д.ар. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Belej O., Halkiv L. Using hybrid neural networks to detect DDOS attacks // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 61–66. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 5. Belej O., Nestor N., Polotai O., Panchak S. Developing a model of cloud computing protection system for the Internet of things // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 53–58. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Belej O., Sadeckii J., Lohutova T. The features of security of transfer and storage data for the Internet of Things in cloud database // Problems of infocommunications science and technology : conference proceedings 2019 IEEE International scientific-practical conference, October 8–11, 2019, Kyiv, Ukraine. – 2019. – C. 117–122. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 7. Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T., Wiȩckowski T. W., Staniec K. Load-sharing Accounting between Communication Channels for Three Servers System Based on k-Terminal Dynamic Fault Tree // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 201–205. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 8. Zdobytskyj Andriy, Lobur Mykhailo, Dutka Volodymyr, Prodanyuk Mykola, Senkovych Olha. Determination of dispersion medium parameters by intelligent microelectromechanical system // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 49–52. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Kyryk Maryan, Pleskanka Nazar, Pleskanka Maryana, Nykonchuk Petro. Load balancing method in Edge computing // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 978–981. 0,18 ум.д.ар. (ДБ/IBN, Прикладні дослідження і розробки) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 10. Bokla N., Kushnir M., Semenko A., Kosovan G., Shestopal Y. Increasing the cryptosecurity of telecommunication systems with spread spectrum by using pseudorandom sequences based on two ergodic chaotic signals // Advanced information and communication technologies, AICT–2019 : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine, July 2–6 2019). – 2019. – C. 455–458. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 11. Lobur M., Korpyljov D., Jaworski N., Iwaniec M., Marikutsa U. Arduino based ambient air pollution sensing system // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 32–35. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 12. Matviykiv O., Klymkovych T., Bokla N., Lobur M., Мelnyk M., Timofiejczuk A. Simulation of acoustophoretic separation of microplastic particles in mkFluidic Lab-chip // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 123–126. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 13. Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn, Musij Roman. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 98–101. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 14. Musii Roman, Melnyk Nataliia, Dmytruk Veronika, Marikutsa Uliana, Shayner Hanna, Shynder Valentyn. Simulation of the termo-force behavior of a conductive cylindrical implant in unsteady electromagnetic fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 133–136. 0,18 ум.д.ар. (ІМ-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 15. Igor Nevliudov, Kostyantyn Kolesnyk, Nataliia Demska, Victor Palagin, Iryna Botsman, Victoria Nevlyudova. Stiffness matrix of MEMS on the stress-strain method basis // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 142–145. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 16. Mykhailo Lobur, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Adam Kalwar, Stanislaw Gumula, Bassel Nesser. The use of automation systems in ventilation stations as a support in the process of generating cold for the needs of central air conditioning // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 169–172. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Krzysztof Pytel, Uliana Marikutsa, Zygmunt Szczerba, Adam Kalwar, Franciszek Kurdziel, Mohamed Soliman. Application of information technology engineering tools to simulate an operation of a flow machine rotor // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 28–31. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 18. Mykhaylo Мelnyk, Adam Kalwar, Krzysztof Pytel, Wiktor Hudy, Franciszek Kurdziel, Stanislaw Gumula. Predicting the use of solar photovoltaic panels for generating electricity in the area with air pollution // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 107–110. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 19. Semenko A. I., Shestopal Y., Kriviy S., Bokla N. Mathematical model of telecommunication system with MIMO 3x3 // The Fourth international conference on information and telecommunication technologies and radio electronics (UkrMiCo-2019) : conference proceedings, 09–13 September 2019, Odesa, Ukraine. – 2019. – C. 9165373-1–9165373-4. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 20. Khomytska I., Teslyuk V., Bordyuk L. The Kolmogorov-Smirnov’s test for authorship attribution on the phonological level // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020 (Збараж, 23–26 вересня 2020 р.). – 2020. – C. 259–262. 0,18 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?).
 21. N. Jaworski, N. Andrushchak, M. Lobur, M. Iwaniec, W. Sitek. Composite material microlevel cellular model data transfer and verification by FEM analysis software systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 17–22. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 22. Jaworski N., Iwaniec M., Andrushchak N., Woźny J., Lobur M., Karkulovskyy V. Simulation of corrugated graphene structure by microlevel cellular models and Gaussian random fields // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 127–132. 0,27 ум.д.ар. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 23. Yanchuk O., Marchuk Oleg, Myronchuk Galyna, Moroz I., Andrushchak Nazariy, Vyshnevskyi O., Kityk Iwan, Kityk Andriy, Jedryka J., Wojciechowski Artur, Andrushchak Anatoliy, Ozga Katarzyna. CdS nanocrystallines: synthesis, structure and nonlinear optical properties // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 988–992. 0,22 ум.д.ар. (ДБ/Нанокристаліт, Фундаментальні дослідження) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном

 1. Heorhiadi N., Yemchenko I., Matsuk V., Vilhutska R., Luchko H., Goncharenko O., Danko T., Hladun V. Evaluation of the effectiveness of engineering and technological solutions in the enterprise management system // Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage : proceedings of the 34th International business information management association conference, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – 2019. – C. 7342–7350. 0,4 ум.д.ар. (ПЕЕТ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS?, Web of Science).
 2. Matviykiv O., Bokla N., Klymkovych T., Marikutsa U., Farmaha I., Lobur M., Banaś M. Lab-chip diagnostic device for the rainwater monitoring system using wireless sensors network // Mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of 26th International conference MIXDES 2019 (Rzeszów, Poland; June 27 – 29, 2019). – 2019. – C. 241–245. 0,22 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 3. Pawlowski G., Bochko O., Sytar L., Noga I., Pavlenchyk A., Zhavnerchyk O., Henyk O., Hladun V. Evaluation of the development strategy of the Ukrainian financial sector // Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage : proceedings of the 34th International business information management association conference, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – 2019. – C. 9969–9975. 0,31 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science).
 4. Y. Shchur, A. Andrushchak, V. Strelchuk, A. Nikolenko, V. Adamiv, N. Andrushchak, P. Göring, P. Huber, A. Kityk. KH2PO4 + host matrix (alumina / SiO2) nanocomposite: Raman scattering insight // 21st International conference on transparent optical networks, ICTON 2019 : conference proceeding, Angers, France, 9–13 July 2019. – 2019. – C. 1–4. 0,18 ум.д.ар. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer).

Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних

Статті у періодичних закордонних виданнях

 1. V. Tomyuk, G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński. Impact of various types of soybean cake to soy straw briquettes on the heat of briquette combustion // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, № 3. – P. 23–26. 0,18 ум.д.ар.
 2. V. Tomyuk, G. Wcisło, B. Pracuch, P. Łagowski, D. Kurczyński, A. Leśniak. Determining the effect of the addition of temperature on the rheological properties of biofuels FAME and RME // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, No. 4. – P. 3–7. 0,22 ум.д.ар.
 3. Bogdan Pracuch, Vasyl Tomyuk, G. Wcisło. Determining the effect of oil after frying fish for the production of biofuels with a fractional composition of FAME // EconTechMod. – 2019. – Vol. 8, № 3. – P. 37–41. 0,22 ум.д.ар.
 4. Yuriy Khanas, Michał Borecki. Research on the use of algorithms for matrix transformations for encrypting text information // Security and privacy. – 2020. – Vol. 3, is. 6. – P. 1–13. 0,04 ум.д.ар.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Beley O. Secure data transmission in wireless sensor networks of the internet of things // Information technology for practice 2019 : proceedings of the 22nd International conference IT4P-2019 (Ostrava, Czech Republic; October 10, 2019). – 2020. – C. 135–151. 0,76 ум.д.ар.

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених в Україні

XVIth International conference on the perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH), Lviv, 22.04.2020 – 26.04.2020.

 1. Musii Roman, Melnyk Nataliia, Dmytruk Veronika, Marikutsa Uliana, Shayner Hanna, Shynder Valentyn. Simulation of the termo-force behavior of a conductive cylindrical implant in unsteady electromagnetic fields.
 2. Lobur M., Korpyljov D., Jaworski N., Iwaniec M., Marikutsa U. Arduino based ambient air pollution sensing system.
 3. Jaworski N., Iwaniec M., Andrushchak N., Woźny J., Lobur M., Karkulovskyy V. Simulation of corrugated graphene structure by microlevel cellular models and Gaussian random fields.
 4. Belej O., Nestor N., Polotai O., Panchak S. Developing a model of cloud computing protection system for the Internet of things.
 5. Matviykiv O., Klymkovych T., Bokla N., Lobur M., Мelnyk M., Timofiejczuk A. Simulation of acoustophoretic separation of microplastic particles in mkFluidic Lab-chip.
 6. Krzysztof Pytel, Uliana Marikutsa, Zygmunt Szczerba, Franciszek Kurdziel, Adam Kalwar, Mohamed Soliman. Application of information technology engineering tools to simulate an operation of a flow machine rotor.
 7. Krzysztof Pytel, Mykhaylo Мelnyk, Wiktor Hudy, Franciszek Kurdziel, Adam Kalwar, Stanislaw Gumula. Predicting the use of solar photovoltaic panels for generating electricity in the area with air pollution.
 8. Zdobytskyj Andriy, Lobur Mykhailo, Dutka Volodymyr, Prodanyuk Mykola, Senkovych Olha. Determination of dispersion medium parameters by intelligent microelectromechanical system.
 9. Mykhaylo Andriychuk, Yarema Kuleshnyk, Volodymyr Senyk. EM wave scattering on thin flexible films supplemented by a set of micro particles.
 10. Musij Roman, Мelnyk Mykhaylo, Drohomyretska Khrystyna, Oryshchyn Oksana, Tsymbrylo Svitlana, Shynder Valentyn. Modeling of the temperature-force regime of an electrically conductive spherical implant in unstable electromagnetic fields.
 11. Vitaliy Mazur. Organization of decentralized real-time information-control system.
 12. Igor Nevliudov, Nataliia Demska, Victor Palagin, Victoria Nevlyudova, Iryna Botsman, Kostyantyn Kolesnyk. Stiffness matrix of MEMS on the stress-strain method basis.
 13. Krzysztof Pytel, Mykhailo Lobur, Franciszek Kurdziel, Adam Kalwar, Stanislaw Gumula, Bassel Nesser. The use of automation systems in ventilation stations as a support in the process of generating cold for the needs of central air conditioning.

15th International conference on advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering, Lviv, Slavske, 25.02.2020 – 29.02.2020.

 1. Kyryk Maryan, Pleskanka Nazar, Pleskanka Maryana, Nykonchuk Petro. Load balancing method in Edge computing.
 2. Yanchuk O., Marchuk Oleg, Myronchuk Galyna, Moroz I., Andrushchak Nazariy, Vyshnevskyi O., Kityk Iwan, Kityk Andriy, Ozga Katarzyna, Jedryka J., Wojciechowski Artur, Andrushchak Anatoliy. CdS nanocrystallines: synthesis, structure and nonlinear optical properties.
 3. Andrushchak Nazariy, Vynnyk Dmytro, Yashchyshyn Yevhen, Sol’skii Ivan, Bajurko Paweł, Godziszewski Konrad, Andrushchak Anatoliy. Estimation of the diffraction efficiency of oxide single crystals acousto-optic devices in the sub-terahertz frequency range.

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології"/XXI International scientific-practical conference "Modern information and electronic technologies", Одеса, 25.05.2020 – 29.05.2020.

 1. Бондарєв А.П., Нестор Н.І. Результати моделювання технологічних операцій обробки із розділенням потоків виробів на виході.

2019 IEEE International scientific-practical conference "Problems of infocommunications science and technology", Kyiv, 08.10.2019 – 11.10.2019.

 1. Belej O., Sadeckii J., Lohutova T. The features of security of transfer and storage data for the Internet of Things in cloud database.

IEEE Third international conference on data stream mining & processing (DSMP-2020), Lviv, Ukraine, 21.08.2020 – 25.08.2020.

 1. Belej O., Halkiv L. Using hybrid neural networks to detect DDOS attacks.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства", Львів, 08.10.2020.

 1. Гладун В.Р., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Інструментарій моніторингу та аналізу методичного наповнення в умовах діяльності кафедри.

XIV-та Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2019)/IEEE 2019 14th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies (CSIT), Львів, 17.09.2019 – 20.09.2019.

 1. Wiȩckowski T.W., Lobur M., Shcherbovskykh S., Staniec K., Stefanovych T. Load-sharing Accounting between Communication Channels for Three Servers System Based on k-Terminal Dynamic Fault Tree.

The Fourth international conference on information and telecommunication technologies and radio electronics, Odesa, 09.09.2019 – 13.09.2019.

 1. Semenko A.I., Shestopal Y., Kriviy S., Bokla N. Mathematical model of telecommunication system with MIMO 3x3.

3rd International conference on advanced information and communications technologies (AICT-2019), Lviv, 02.07.2019 – 06.07.2019.

 1. Kushnir M., Semenko A., Kosovan G., Bokla N., Shestopal Y. Increasing the cryptosecurity of telecommunication systems with spread spectrum by using pseudorandom sequences based on two ergodic chaotic signals.

XV-та Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2020)/IEEE 2020 15th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies (CSIT), Збараж, 23.09.2020 – 26.09.2020.

 1. Khomytska I., Teslyuk V., Bordyuk L. The Kolmogorov-Smirnov’s test for authorship attribution on the phonological level.

XV Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH)"/XVth International conference on the perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH), Поляна, Україна, 22.05.2019 – 26.05.2019.

 1. N.Jaworski, N.Andrushchak, M.Lobur, M.Iwaniec, W.Sitek. Composite material microlevel cellular model data transfer and verification by FEM analysis software systems.

Перелік міжнародних наукових заходів, проведених за кордоном:

22nd International conference on information technology for practice, Ostrava, 10.10.2019.

 1. Beley O. Secure data transmission in wireless sensor networks of the internet of things.

34th International business information management association conference "Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage", Madrid, 13.11.2019 – 14.11.2019.

 1. Heorhiadi N., Yemchenko I., Danko T., Matsuk V., Goncharenko O., Hladun V., Vilhutska R., Luchko H. Evaluation of the effectiveness of engineering and technological solutions in the enterprise management system.
 2. Pawlowski G., Bochko O., Sytar L., Noga I., Pavlenchyk A., Zhavnerchyk O., Henyk O., Hladun V. Evaluation of the development strategy of the Ukrainian financial sector.

26th International conference "Mixed design of integrated circuits and systems" MIXDES 2019, Rzeszów, 27.06.2019 – 29.06.2019.

 1. Matviykiv O., Bokla N., Klymkovych T., Marikutsa U., Farmaha I., Lobur M., Banaś M. Lab-chip diagnostic device for the rainwater monitoring system using wireless sensors network.

21st International conference on transparent optical networks, ICTON 2019, Angers, 09.07.2019 – 13.07.2019.

 1. Y.Shchur, A.Andrushchak, V.Strelchuk, A.Nikolenko, V.Adamiv, N.Andrushchak, P.Göring, P.Huber, A.Kityk. KH2PO4 + host matrix (alumina / SiO2) nanocomposite: Raman scattering insight.

Перелік державних наукових заходів, проведених в Україні

16-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН), Львів, 06.02.2020 – 07.02.2020.

 1. Гладун В.Р., Пабирівський В.В., Сеник А.П., Уханська О.М. Система керування та монiторингу методичної роботи кафедри.

Перелік наукових семінарів кафедри

Науковий семінар каф. САП. протокол №1 від 16.04.2020р. Доповідь проф. каф. САП Кособуцького Петра Сидоровича на тему «Моделювання фізичних процесів в МЕМС»., 16.04.2020.

 1. Кособуцький П.С. "Моделювання фізичних процесів в МЕМС"

Науковий семінар каф. САП. протокол №2 від 28.05.2020р. Доповідь зав. каф. САП Лобура М.В. на тему «Наскрізна система проектування вбудованих систем», 28.05.2020.

 1. Лобур М.В. "Наскрізна система проектування вбудованих систем"

Науковий семінар каф. САП. протокол №3 від 22.10.2020р. Доповідь аспіранта першого року навчання з відривом від виробництва Гаврана В.Б. за результатами виконання дисертаційної роботи «Моделі та методи автоматизованого проектування метаматеріалів із заданими електрофізичними характеристикам»., 22.10.2020.

 1. Гавран В.Б. "Моделі та методи автоматизованого проектування метаматеріалів із заданими електрофізичними характеристикам"

Науковий семінар каф. САП. протокол №4 від 17.12.2020р. Доповідь аспірантки першого року навчання з відривом від виробництва Оринчак М.Р. за результатами виконання дисертаційної роботи «Моделі та методи оцінки шумового навантаження від рейкових транспортних засобів»., 17.12.2020.

 1. Оринчак М.Р. "Моделі та методи оцінки шумового навантаження від рейкових транспортних засобів"