Наукові публікації викладачів кафедри (1992 рік)

  1. Вавринюк Ю.Р., Пастернак В.В. Організаційно-технологічний базис САПР гібридних інтегральних мікросхем "ТОПОС" - Вісник Львівського політехнічного інституту "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв", №264, Львів 1992 р., с. 3-6.
  2. Стех Ю.В. Алгоритм розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь для задач проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв" №264, Львів 1992 р., с. 54-56.
  3. П.П. Гранат, П.Д. Луців, Я.С. Марків. Комплекс програм обробки і експертного аналізу експериментальних даних. - Тези доповідей міжнародного семінару "Моделювання та контроль якості в задачах забезпечення надійності радіоелектронних пристроїв", Шауляй, 1992 р., 2 с.
  4. П.П. Гранат, П.Д. Луців, Я.С. Марків. Методика обробки і експертної оцінки експериментальних даних. Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, 1992 р., І с.
  5. П.П. Гранат. Метод діагностики відмов ВІС, заснований на розпізнаванні образів. Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, 1992 р.
  6. С.П. Ткаченко, В.І. Лівчак, В.В. Пастернак та ін. "Спеціалізований графічний редактор САПР ГІМС "ТОПОС" - Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, ТРТІ, 1992 р.
  7. О.В. Аксьонов, С.П. Ткаченко Система проектування аналогових напівпровідникових ІС. Постановка задачі. - Тези доповідей 3-ї міжнародної конференції "Інтелектуальні САПР", Таганрог, ТРТІ, 1992 р.
  8. Гранат П.П., Кіселичник М.Д., Теслюк В.М. Моделі дифузійних процесів в напівпровідникових структурах. - 3бірник наукових праць "Радіотехнічний - вчора, сьогодні, завтра", Львів, ЛПІ. 1992.
  9. Закалик Л.І., Гранат П.П., Романюк. А.Б., Райвич М.Г. Аналіз напівпровідникових кремнієвих структур. - Збірник наукових праць "Радіотехнічний - вчора, сьогодні, завтра", Львів. ЛПІ, 1992.