Наукові публікації викладачів кафедри (2021 рік)

Монографії

 1. Андрущак А.С. Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах Том.2. Електро-, п'єзо-, пружно- та акустооптичний ефекти в досліджених кристалах: колективна монографія / А.С. Андрущак, О.А. Бурий, Н.А. Андрущак, Дем'янишин Наталія. – Львів: "Простір-М", 2021. – 329 c.
 2. Kryzhovets T. Some aspects of automation management of water resources: монографія / T. Kryzhovets. – Beau Bassin, Mauritus: LAP Lambert Academic Publishing, 2021. – 52 c.
 3. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021:
  1. Trochimczuk R. Design of mechatronics systems using CAx environment / R. Trochimczuk, A. Łukaszewicz, M. Мelnyk, А. Kernytskyy. – c.7–14.
  2. Andriychuk M. Modeling materials with desired refractive index / M. Andriychuk, U. Marikutsa. – c.87–98.
  3. Belej O. Development of an algorithm for detecting attacks in sensor wireless systems / O. Belej, N. Bokla, T. Więckowski. – c.51–62.
  4. Bortnikova V. Queries classification using machine learning for implementation in intelligent manufacturing / V. Bortnikova, V. Yevsieiev, I. Botsman, I. Nevliudov, K. Kolesnyk, N. Jaworski. – c.63–74.
  5. Sokolovskyy Y. Parametric identification and modeling of rheological behavior of materials with fractal structure during heat treatment / Y. Sokolovskyy, V. Shymanskyi, M. Levkovych, Y. Kaspryshyn. – c.107–118.
  6. Sokolovskyy Y. Development software for study the wood drying chamber by using a three-dimensional mathematical model based on cellular automata / Y. Sokolovskyy, O. Sinkevych, R. Voliansky, I. Kapran. – c.133–144.
  7. Мelnyk M. Determination of the noise source height based on the vehicle types / M. Мelnyk, А. Kernytskyy, M. Lobur, A. Łukaszewicz. – c.157–164.

Посібники

 1. Гнатів Б.В. Дискретна математика: навчальний посібник / Б.В. Гнатів, В.Р. Гладун, Л.Б. Гнатів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 400 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – № 53 від 17.12.2020 р.
 2. Соколовський Я.І. Операційне числення: навчальний посібник / Я. І. Соколовський, О. І. Думанський, І. Б. Пірко, Н. О. Думанський, Б. О. Бекас, В.М. Шиманський. – Львів: Тріада плюс, 2020. – 255 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – № 5 від 27 лютого 2020 р.
 3. Стефанович Т.О. AutoCAD в комп'ютерному інжинірингу: навчальний посібник / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських. – Львів: Сполом, 2021. – 192 c. Рішення навчально-методичної ради Університету – № 59, 20 жовтня 2021 р.

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Iryna Yurchak, Yurii Kohut. Recommendation system for purchasing goods based on the decision tree algorithm // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 121–127.
 2. Yurchak I., Kupinskyy A. Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino // Комп'ютерні системи та мережі. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 68–79.
 3. Yurchak I., Svystun O. Recommendation dialog system for selecting the computer hardware configuration // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 70–76.
 4. Yurchak I., Skrypnyk D. The online platform "eSchool" // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol. 6, № 1. – С. 63–69.
 5. Iryna Yurchak, Eduard Yakubchyk. Image searching system // Досягнення у кіберфізичних системах. – 2021. – Vol 6, № 2. – С. 161–168.
 6. Уханська О. М., Гладун В. Р., Сеник А. П. Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2021. – Вип. 10. – С. 1–12. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 7. Щербовських С.В., Білас В.Я., Стефанович Т.О. Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2021. – Вип. 55. – С. 15–24.

У інших виданнях України:

 1. М.І. Андрійчук, М.Р. Мельник. Синтез плоских хвилеводних антенних решіток з урахуванням взаємного впливу випромінювачів // Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. – 2021. – Т. 64, № 9. – С. 538–549.
 2. Belej O., Kolesnyk K., Nestor N., Fedirko Y. Сonstruction of subsystem determination of attacks in cyberphysical systems by neural network methods // Штучний інтелект. – 2021. – № 2 (92). – С. 15–24.
 3. Beley O., Artyshchuk I., Spas N., Fedastsou M. Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models // Штучний інтелект. – 2021. – № 1 (вип. 91). – С. 22–30.
 4. Яворський Н.Б., Андрущак Н.А. Комбінований числово-аналітичний метод параметричного проєктування терагерцового підкладкового поляризатора на підставі дротяних сіток // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 122–130. (ДБ/СубТера, Фундаментальні дослідження).
 5. Гладун В.Р., Гоєнко Н.П., Вентик Л.С., Манзій О.С. Про обчислення гіпергеометричної функції F4 (1,2;2,2; z1, z2 ) за допомогою гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – № 32. – С. 86–90. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 6. Полотай О.І., Белей О.І., Мальцева Н.А. Фізичний зміст комп'ютерної стеганографії // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2021. – № 23. – С. 27–32.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Статті у періодичних виданнях:

 1. Andriychuk M. Modeling the plane radiation structures consisting of discrete elements // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 1–10.
 2. Belej O., Kolesnyk K. Applying smartphones for positioning in the middle of the room // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 11–18.
 3. Головацький Р.І., Лобур М.В. Визначення основних параметрів та їх граничних умов сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 31–42.
 4. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Матвіїв-Лозинська Ю.О. Закономірності чисел в трикутнику Фібоначчі, побудованого на степеневих перетвореннях квадратного тричлена // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 37–44.
 5. Kosobutskyi P., Lobur M., Matviiv-lozynska Y. Method of statistical imitation, its creator S. Ulam and basic principles of application for random processes modeling // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2021. – Вип. 3, № 1. – С. 21–30.
 6. Yuriy Khanas, Michał Borecki. Description of algorithms for balancing numerical matrices and their division into hierarchical levels according to their type and complexity // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2021. – T. 11, № 1. – Р. 44–49.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Bendak A., Andrushchak N. The possibility of selenium application in THz range // Oxide materials for electronic engineering fabrication, properties and applications (OMEE-2021 ) : book of abstracts international conference (September 28 - October 2, 2021 Lviv). – 2021. – C. 132.
 2. Buryy Oleg, Andrushchak N., Sahraoui B., Danylov Andriy, Andrushchak A. The optimal vector phase matching conditons for second harmonic generation in biaxial non-linear optical crystals // Oxide materials for electronic engineering fabrication, properties and applications (OMEE-2021 ) : book of abstracts international conference (September 28 - October 2, 2021 Lviv). – 2021. – C. 142.
 3. Гладун В.Р., Гоєнко Н.П., Манзій О.С., Сторонський Р.Р. Кутові множини відносної стійкості до збурень неперервних дробів // Міжнародна конференція з комплексного і функціонального аналізу, присвячена пам'яті Богдана Винницького : збірник тез (Дрогобич, 13-16 вересня, 2021 р.). – 2021. – C. 53–54.
 4. Hoyenko Natalka, Manziy O., Ventyk L., Hladun Volodymyr. On convergence of an expansion of function F4(1, 2; 2, 2; z1, z2) into a branched continued fraction // International Online workshop on approximation theory : book of abstracts, march 19-21, Ivano-Frankivsk, 2021. – 2021. – C. 17–18.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Яворський Н.Б., Фармага І.В., Марікуца У.Б. Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 359–366. (Index Copernicus International?).

Статті у закордонних виданнях:

 1. Mukhaylo Andriychuk. Asymptotic regularisation of the solution to the problem of electromagnetic field scattering from a set of small impedance particles // IET Microwaves, Antennas & Propagation. – 2021. – Vol. 15, iss. 10 : Special Issue: Method of analytical regularisation for new frontiers of applied electromagnetics. – P. 1330–1346. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. Mykhaylo Andriychuk, Mykhaylo Мelnyk. Synthesis of plane waveguide arrays taking into account mutual coupling of radiators // Radioelectronics and Communications Systems. – 2021. – Vol. 64, iss. 9. – P. 471–481. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriy Holovatyy. Development of IoT weather monitoring system based on Arduino and ESP8266 Wi-Fi module [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 4. Vitaliy Mazur, Sofiia Panchak. Experimental model of a mobile platform for moving on orthogonal routes [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 5. O. Matviykiv, T. Klymkovych, N. Bokla, V. Stakhiv. Simulation and analysis of the interdigital transducers surface acoustic waves generation and propagation in acoustophoretic Lab-chip [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 6. Pavlo Tymoshchuk. Design of parallel sorting system using discrete-time neural circuit model [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 7. Andrushchak Nazariy, Buryy Oleh, Andrushchak Anatoliy, Sahraoui Bouchta, Danylov Andriy. The optimal vector phase matching conditions in crystalline materials determined by extreme surfaces method: example of uniaxial nonlinear crystals [Електронний ресурс] // Optical Materials. – 2021. – Vol. 120. (ACM Digital Library, SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Antonyuk N., Medykovskyy M., Dverii M., Oborska O., Krylyshyn M., Vysotsky A., Tsiura N., Naum O., Chyrun L. Online tourism system development for searching and planning trips with user's requirements // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 831–863. (SciVerse SCOPUS).
 9. Belej O., Bokla N., Halkiv L. Detection of attacks in wireless networks of IoT // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2923 : Proceedings of selected papers of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2021), Kyiv, Ukraine, January 28, 2021 (online). – P. 153–163. (SciVerse SCOPUS).
 10. Belej Olexander, Kolesnyk Kostiantyn, Polotai Orest. Application of neural networks in intrusion monitoring systems for wireless sensor networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 1101–1115. (CrossRef, Springer).
 11. Belej Olexander, Halkiv Liubov, Lohutova Tamara. Development of evaluation templates for the protection system of wireless sensor network // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2021. – Vol. 69 : Data-centric business and applications. ICT systems—theory, radio-electronics, information technologies and cybersecurity. – P. 229–265.(SciVerse SCOPUS).
 12. Berko A., Andrunyk V., Chyrun L., Sorokovskyy M., Oborska O., Oryshchyn O., Luchkevych M., Brodovska O. The сontent analysis method for the information resources formation in electronic content commerce systems // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1632–1651.(SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 13. Borecki M., Ciuba M., Kharchenko Y., Khanas Y. Main aspects influencing the evaluation of atmospheric overvoltages in high-voltage networks [Електронний ресурс] // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. – 2021. – Vol. 69, iss. 1. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 14. Andriy Holovatyy, Sofia Holovata, Yaroslav Sokolovskyy, Bohdan Pobereyko. Mathematical modeling of boundary stress state of orthotropic material [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 15. A. Zdobytskyi, M. Lobur, T. Klymkovych, R. Kaczynski, A. Vasilev. Use of methods and technologies of additive production for optimization of parameters of designs [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 16. Grzegorz Litak, Marek Iwaniec, Jerzy Margielewicz, Mykhaylo Мelnyk, Wojciech Zabierowski, Joanna Iwaniec, Damian Gąska. Response identification in a vibration energy-harvesting system with quasi-zero stiffness and two potential wells [Електронний ресурс] // Energies. – 2021. – Vol. 14, iss. 13. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. M. Lobur, M. Melnyk, A. Kalwar, F. Kurdziel, K. Pytel, S. Gumula. The use of information systems for regulation of gas engine operating parameters [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 18. Kyryk M., Pleskanka N., Pitsyk M., Kyryk V. Infrastructure as code and microservices for intent-based cloud networking // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022. – Vol. 831 : Future intent-based networking. On the QoS robust and energy efficient heterogeneous software defined networks. – P. 51–68.(SciVerse SCOPUS).
 19. P. Kosobutskyy, N. Jaworski, I. Farmaha, U. Marikutsa, M. Iwaniec. The golden ratio regularities of decayed oscillations [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 20. Kravets P., Burov Y., Oborska O., Vysotska V., Dzyubyk L., Lytvyn V. Stochastic Game Model of Data Clustering // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2853 : Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security with CEUR-WS (Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021). – Р. 198–213.(SciVerse SCOPUS).
 21. U. Marikutsa, D. Korpyljov, F. Kurdziel, A. Kalwar, K. Pytel, S. Gumula. Analysis of the possibilities of using automatic control systems for operating gas engines for a chilled water Production [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 22. Oborska O., Andrunyk V., Chyrun L., Hasko R., Vysotskyi A., Shakleina I., Mushasta S., Petruchenko O. The intelligent system development for psychological analysis of the person's condition // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on Сomputational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. – Р. 1390–1419. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 23. Oleksiv N., Oborska O., Mykich K., Pukach Y., Tereshchuk O., Mushasta S. Information system of dynamic and adaptive control of human diet based on machine learning technology // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2917 : Modern machine learning technologies and data science workshop : proceedings of the 3rd International Workshop (MoMLeT&DS 2021), Lviv, Shatsk, Ukraine, June 5–6, 2021. Volume I: main conference. – P. 373–406. (SciVerse SCOPUS).
 24. Kostiantyn Kolesnyk, Roman Panchak, Viktor Sylovanyuk, Andriy Lisnichuk. Design model for determination of the strength fiber-reinforced concrete [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 25. Sokolovskyy Y., Sinkevych O., Levkovych M., Shymanskyi V., Yarkun V. The use of cellular automata in the study of heat and mass transfer processes in particular during wood drying [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 26. Sokolovskyy Y., Shymanskyi V., Levkovych M., Sokolovskyy I., Campos J. Mathematical modeling of rheological behavior of anisotropic biomaterials with taking into account effects of memory and self-organization // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 377–386. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 27. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of viscoelastic deformation problem In capillary-porous materials with fractal structure // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 640–654. (CrossRef, Springer).
 28. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of viscoelastic problem In biomaterials with fractal structure // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 360–369.(SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 29. Yaroslav Shchur, Andriy Kityk, Viktor Strelchuk, Nazariy Andrushchak, Patrick Huber, Anatolii Andrushchak, Andrii Nikolenko. Paraelectric KH2PO4 nanocrystals in monolithic mesoporous silica: structure and lattice dynamic [Електронний ресурс] // Journal of Alloys and Compounds. – 2021. – Vol. 868. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 30. Jaworski N., Andrushchak N., Lobur M., Iwaniec M. A finite element model of terahertz substrate-based wire-grid polarizer // Mathematics and Computers in Simulation. – 2021. – Vol. 188 In progress. – P. 404–414.(SciVerse SCOPUS).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Nataliia Bokla, Tamara Klymkovych, Oleh Matviykiv, Volodymyr Stakhiv, Mykhaylo Мelnyk. Design and simulation of microfluidic lab-chip for detecting heavy metals in water samples // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 46–49. (SciVerse SCOPUS).
 2. Kosobutskyy P., Jaworski N., Karkulovskyy V. Physical principles of nanotube thermal properties modeling using the Cauchy number analogue // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 16th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 22–26, 2021). – 2021. – C. 20–23. (SciVerse SCOPUS).
 3. Vitaliy Mazur. Robotic mobile platform for container transportation // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 10–13. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Belej O., Nestor N., Tomyuk V. Application of hybridization methods to detect network attacks in wireless sensor networks // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Pavlo Tymoshchuk. Design of parallel rank-order filtering system based on neural circuits of discrete-time // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 16–20. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Andriychuk Mykhaylo, Kuleshnyk Yarema, Senyk Volodymyr. Scattering properties of microantenna based on an array consisting of thin wires // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 162–166. (SciVerse SCOPUS).
 7. Andriychuk M., Tkachuk V. Electrodynamical model of linear array consisting of inclined semitransparent elements // 2021 IEEE 3rd Ukrainian сonference on еlectrical and сomputer еngineering (UKRCON) : conference proceedings (Lviv, Ukraine, August 26–28, 2021). – 2021. – C. 31–35. (ACM Digital Library, SciVerse SCOPUS).
 8. Mykhaylo Andriychuk, Victor Tkachuk. Modeling of radiation properties of quasi-optical transmitting lines // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 19–23. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Andrushchak N., Adamiv V., Haiduchok V., Teslyuk I., Yashchyshyn Y., Andrushchak A. S. Transmission spectra Investigation of nanoporous Al2O3 matrices filled with KDP, ADP and TGS crystals at visible, NIR, and SubTerahertz ranges // Nanomaterials: applications & properties : proceedings of 2021 IEEE 11th International conference NAP (Odesa, Ukraine, September 05–11, 2021). – 2021. – C. 1–5. (SciVerse SCOPUS?).
 10. Nazariy Andrushchak, Volodymyr Dutka, Anatoliy Andrushchak. A new approach of dielectric permittivity investigation of crystalline and nanocomposite materials at subTerahertz frequency range // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 54–58. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Berezko Leonid, Yurchak Iryna, Berezko Oleksandr, Sokolov Serhii. Algorithmic approach to design of new medical equipment // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 12–15. (SciVerse SCOPUS).
 12. Zdobytskyj Andriy, Klymkovych Tamara, Seniv Hryhorii, Lobur Muhaylo, Kernyskyy Andriy, Tsymbrylo Svitlana. Optimization of parameters of nanocomposite hip implants // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 134–137. (SciVerse SCOPUS).
 13. Andriy Zdobytskyi, Mykhailo Lobur, Roman Panchak, Robert Sika, Krzysztof Kalinowski. Increasing the strength of materials by topological optimization methods // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 6–9. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 14. Vasyl Tomyuk, Maciej Kaźmierczak, Mateusz Muszyński. Radius measurements of angular bearing raceways in the context of analytical computations of contact interactions // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 157–161. (SciVerse SCOPUS).
 15. Klymash M., Kyryk M., Demydov I., Hordiichuk-bublivska O., Kopets H., Pleskanka N. Research on distributed machine learning methods in databases // 2021 IEEE 4th International conference on advanced information and communication technologies : conference proceedings AICT-2021 (Lviv, Ukraine, September 21-25, 2021). – 2021. – C. 128–131. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science?).
 16. Tamara Klymkovych, Nataliia Bokla, Oleh Matviykiv, Volodymyr Stakhiv. Simulation and analysis of microparticles acoustophoretic separation in multi-channel lab-chip device // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 29–33. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Petro Kosobutskyy, Nazariy Jaworski, Marek Iwaniec. Discrete modelling of system statistical parameters by Fibonacci probability distribution // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 69–73. (SciVerse SCOPUS).
 18. Lobyr Mykhaylo, Salo Yulian, Farmaha Ihor, Pytel Krzysztof, Senkovych Olha. Automated ARM CPU-based cloud system for industrial Internet of things // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 25–28.(SciVerse SCOPUS).
 19. Lobur M., Shcherbovskykh S., Stefanovych T. Availability audit of IoT system data reserved by 3-2-1 backup strategy based on fault tree and state transition diagram Aaalysis // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020, Львів, Збараж, Україна, 23–26 вересня 2020 р. – 2020. – C. 373–376. (SciVerse SCOPUS).
 20. Lobur Mykhaylo, Shcherbovskykh Serghiy, Stefanovych Tetyana. Reliability audit of the duplicated wired channel with an accounting of reinforcement and cable jacket // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 19–22. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Michał Borecki, Yuriy Khanas. Selected possibility of using MEMS to assess the demand and transmission capacity of electric power systems // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 167–170.(SciVerse SCOPUS).
 22. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Mokrytska O., Kaspryshyn Y., Yavorska N. Investigation on the processes of deformation, heat- and-moisture transfer in media with the properties of the effects of "memory" and self-similarity // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 382–385.(SciVerse SCOPUS).
 23. Sokolovskyy Y., Levkovych M., Yarkun V., Protsyk Y., Nechepurenko A. Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Збараж, 23–26 вересня 2020 р.). – 2020. – C. 86–90. (SciVerse SCOPUS).
 24. Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Olha Herasymchuk, Olha Mokrytska, Tetiana Samotii. Software and algorithmic aspects of automating finite-element discretization // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 28–33. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 25. Yaroslav Sokolovskyy, Oleksiy Sinkevych, Volodymyr Shymanskyi, Iryna Boretska, Tetiana Samotii. Construction of asynchronous cell-automatic model for research the thermal mass transfer process // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 29–33. (SciVerse SCOPUS).
 26. Levkovych M., Sokolovskyy Y., Storozhuk O., Kroshnyy I., Kshyvetskyy B., Boretska I. Mathematical modeling and experimental studies of acoustic wave propagation in anisotropic medium // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 19–23. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 27. Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Mar'iana Levkovych, Oleksandr Storozhuk, Ihor Kapran. Software and algorithmic aspects of parallel calculation of non-isothermal moisture transfer in fractal-structure materials // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 171–175. (SciVerse SCOPUS).
 28. Tymoshchuk Pavlo, Pastyrska Iryna. A model analysis for embedded control of known continuous-time scalar nonlinear systems // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 107–110. (SciVerse SCOPUS).
 29. Ihor Farmaka, Petro Shmigelskyi, Anastasiia Khudiak, Mykhaylo Мelnyk. Modelling of heat transfer in particle and fiber reinforced composite materials // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 116–119. (SciVerse SCOPUS).
 30. Wiktor Hudy, Mykhaylo Lobyr, Stanislaw Gumula, Adam Kalwar, Adam Rusin, Krzysztof Pytel. Proposal of a five degrees-of-freedom manipulator as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 153–156. (SciVerse SCOPUS).
 31. Wiktor Hudy, Muhaylo Lobur, Stanislaw Gumula, Krzysztof Pytel, Malgorzata Piaskowska-silarska, Dawid Szczepaniak. Design and construction of a laser plotter as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 42–45. (SciVerse SCOPUS).
 32. Wiktor Hudy, Uliana Marikutsa, Stanislaw Gumula, Henryk Noga, Krzysztof Pytel, Marcin Niedbalec. Design and construction of a gutter-cleaning robot as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 38–41. (SciVerse SCOPUS).
 33. Wiktor Hudy, Oleh Matviikiv, Stanislaw Gumula, Krzysztof Pytel, Michał Kozioł, Krystian Bilski. Experimental solar-based rechargeable battery charger as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 86–89. (SciVerse SCOPUS).
 34. Wiktor Hudy, Mykhaylo Мelnyk, Stanislaw Gumula, Krzysztof Pytel, Franciszek Kurdziel, Jakub Tastekin. Development of a small scale laboratory centrifuge as an example of engineering education // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 54–57. (SciVerse SCOPUS).
 35. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy. Variational formulation of the stress-strain problem In capillary-porous materials with fractal structure // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020, Львів, Збараж, Україна, 23–26 вересня 2020 р. – 2020. – C. 200–203. (SciVerse SCOPUS).
 36. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Iryna Boretska, Ivan Sokolovskyy, Oleksandr Markelov, Oleksandr Storozhuk. Application of FEM with piecewise Mittag-Leffler functions basis for the linear elasticity problem in materials with fractal structure // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 16–19. (SciVerse SCOPUS).
 37. Jaworski Nazariy, Andrushchak Nazariy, Dziurakh Yurii. Features of porous composites dispersion relations simulation based on voxel-like microlevel models and supercell approach in COMSOL system // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 90–93. (SciVerse SCOPUS).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Maria Orynchak, Mykhaylo Мelnyk, Volodymyr Havran. Methods for forecasting the noise level of rail vehicles // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 253–256. (SciVerse SCOPUS).
 2. Andriychuk M., Bolesta I., Demchuk A. Investigation of radiation properties of nanoparticles by analytical-numerical approach // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 51–56. (SciVerse SCOPUS).
 3. Kuleshnyk Y., Senyk V., Andriychuk M. Phase optimization in the synthesis problem of plane equidistant arrays // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 169–173. (SciVerse SCOPUS).
 4. Andriychuk M., Tkachuk V. 3D radiating and focusing antenna system // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS).
 5. Diveyev Bohdan, Konyk Solomija, Мelnyk Mykhaylo, Vikovych Igor. Identification of magnetorheological properties by using refined plate theory // Advances in acoustics, noise and vibration - 2021 : proceedings of the 27th International congress on Sound and vibration, 11-16 July 2021. – 2021. – C. 1–8.(SciVerse SCOPUS).
 6. Olena Stankevych, Mykola Babyak, Nazar Stankevych. Investigation of the acoustic emission field in a half-space from the system of coplanar cracks // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory : proceedings of 2021 IEEE 26th International seminar/workshop DIPED (Tbilisi, September 8-10, 2021). – 2021. – C. 245–248. (SciVerse SCOPUS).

Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних:

Статті у періодичних закордонних виданнях:

 1. Kryzhovets T. Elements of method improvement of flood zones determination // Econtechmod. – 2020. – Vol. 9, No 1. – S. 25–29.
 2. Hladun V., Lybinsky B., Topylko P. Automated system of getting meter readings in the sphere of communal services // Mathematical Modeling. – 2021. – Vol. 5, iss. 4. – P. 128–129.