Наукові публікації викладачів кафедри (1995 рік)

 1. В.О.Коваль. Комп'ютерні технології в Україні. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 2. В.Я.Коваль, П.П.Гранат, Ю.В.Підлипний, Я.Й.Сарапін. Рівні діагностування технологічних процесів виробництва інтегральних схем. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 3. Р.В.Корбецький, М.В.Лобур, І.С.Лаховська. Математична модель перерозподілу домішок в епітаксійному шарі. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 4. В.М.Теслюк, В.В.Пастернак, О.М.Насипайко. Математична модель окислення кремнію з врахуванням витрат кисню. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р.,Україна, Львів.
 5. В.В.Григор'ев, Г.Г.Масютін, Р.Т.Панчак. Структура інформаційного забезпечення САПР друкованих плат "ЕЛЕКТРОН" - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 6. Н.В.Гармаш, В.В.Григор'ев, Г.Г.Масютін. Р.Т.Панчак. Автоматизація формування інформації для маркування друкованих плат в САПР "ЕЛЕКТРОН" - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 7. Г.Г.Масютін. М.М.Нестеров, Р.Т.Панчак. Структура та принципи побудови підсистеми технологічних перетворень топології в САПР ДП "ЕЛЕКТРОН" - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 8. В.В.Григор'ев, Г.Г.Масютін, Р.Т.Панчак. Структура, принципи побудови та досвід експлуатації САПР високотехнологічних друкованих плат "ЕЛЕКТРОН" - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-36 лютого 1995р., Україна, Львів.
 9. В.М.Теслюк Дифузійна математична модель впровадження домішок. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 10. Ю.В.Підлипний, Е.В.Александров, В.Я.Коваль Алгоритми побудови регресійних моделей технологічних процесів виготовлення ІС. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 11. П.П.Гранат, А.В.Назар. Методика розробки діалогових систем для задач технологічного аналізу. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 12. В.М.Теслюк, В.В.Пастернак, В.О.Романко. Двовимірне моделювання дифузійних процесів. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 13. Ю.В.Підлипний, В.Я.Новаль, В.І.Рудницький. Аналіз характеристик ІС по результатах тестового контролю. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 14. В.O.Коваль, П.П.Гранат, В.М.Теслюк. Математичні моделі технологічних переходів "охолодження" та "форсажу". - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 15. П.П.Гранат, М.Г.Райвич. Розрахунок та ідентифікація статичних параметрів моделі Гумеля-Пуна біполярного транзистора. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 16. О.М.Матвійків. Пакет програм моделювання процесів осадження плівкових полікристалічних МОПФХО-шарів. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 17. А.І.Остапчук, Н.А.Грушевая, М.С.Говоруха. Етапи та задачі технологічного аналізу напівпровідникових ІС. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 18. В.І. Рудницький, І.Є.Ілюк,, С.І.Бобало. Аналіз результатів тестового контролю методами дисперсійного аналізу. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 19. А.Б.Романюк, М.Г.Райвич. Теоретичні основи розробки кінетично-топологічних моделей напівпровідникових структур. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 20. О.Р.Корбецький. Модель плазмохімічного травлення (ПХТ) діоксиду і нітриду кремнію. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 21. А.Б.Керницький, В.В.Смірнов, Ю.В.Стех. Експертна система прогнозування призового стану науково-виробничого підрозділу. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 22. В.С.Калашник, А.Б.Керницький. Ю.В.Стех. Учбово-дослідна система кластерної обробки даних по критерію відстані. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 23. А.В.Керницький, Ю.В.Стех. Діалогова оболонка для створення експертних систем. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 24. В.О.Коваль, І.І.Мотика, В.І.Каркульовський. Моделювання вібрацій в конструкціях РЕЗ. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-36 лютого 1995р., Україна, Львів.
 25. В.О.Коваль, Й.Б.Близнюк. І.Я.Казимира. Методика побудови і використання спрощених моделей ІС в задачах призначення допусків. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 26. М.Б.Михальчук, Д.В.Федасюк. Розробка графічного інтерфейсу системи теплового моделювання МЕП в середовищі UNIX - XWINDOW. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 27. В.О.Коваль, С.П.Ткаченко, Д.В.Корпильов, І.І. Чура. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 28. І. Я.Казимира. - Квазіоптимальний алгоритм перенумерації вузлів схем. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 Лютого 1995р., Україна, Львів.
 29. Д.В.Федасюк. Моделювання температурної чутливості мікроелектронних систем. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 30. І.І.Чура. Комбінований хвильовий алгоритм для перевірки конструкторсько-технологічних обмежень на топології МЕП. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 31. П.П.Гранат. Концепція діагностики технологічних процесів виготовлення напівпровідникових ІС. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 32. Н.О.Шпак, Алгоритм призначення зовнішніх мереж матричних ВІС. - Тези доповідей науково-технічної конференції "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки", 20-26 лютого 1995р., Україна, Львів.
 33. Д.Федасюк, М.Михальчук. МОНСТР: програмна система теплового проектування мікроелектронних пристроїв. - Тези доповідей 5-ої міжнародної науково-практичної конференції ".Україномовне програмне забезпечення УКРСОФТ-95", 18-20 жовтня 1995р.
 34. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk, Igor W. Farmaga, Myroslav B. Mllchalchuk. MONSTR: The simulator for thermal design of electronic systems. — Proceedings of2nd Advanced Training Course: Mixed design of ylsi circuits - education of computer aided design of modern ylsi circuits. - Krakov, Poland, 29—31 May 1995.
 35. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk. Muitilevel Thermal simulation of MCM's by Systems "MONSTER-M". Proceedings of the European Design and Test Conference Paris 1995.
 36. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk. Thermal simulation of the semiconductor IC's: General and practical approach — International Workshop on Thermal investigations of ICs and Microstructures, September , 25—26, 1995 Grenoble France.
 37. П.П.Гранат. Моделювання процесів термічної дифузії в кремнієвих структурах. - Львів: Держ. ун-т "Львівська політехніка", 1995. -145с. Деп. в ДНТБ Україна №2320-Ук95 від 25.10.95р.