Наукові публікації викладачів кафедри (2002 рік)

 1. Кособуцький П., Лобур М., Лопатинський І., Прокопчук О., Рудавський Ю. Моделювання фізичних процесів у кристалах: Навч.посібник/ За ред. П.С. Кособуцького.- Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002.- 192 с.
 2. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Production Data Management System as a tool for engineering databases integration in small machine - building enterprise // Proceedings of the International Carpathian Conference ICCC 2002. Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002, p. 581-586.
 3. Kazymyra I, Blyzniuk M, Farmaga I. Pre-layout Estimation of ICs Schematic Susceptibility to the Non-uniform Themperature Field Distribution // Proceedings of the 8th International Worcshop on THERMal Inwestigations of Ics and Systems (THERMINIC Workshop). Madrid, Spain, October 1-4, 2002, p. 309-313.
 4. Близнюк М., Казимира І. Програмні засоби аналізу дефектів і функціональних помилок у стандартних КМОН комірках // Праці міжнародної конференції з індуктивного моделювання МКІМ-2002. Україна, Львів, 20-25 травня, 2002, с. 276-282.
 5. Федасюк Д., Левус Є. Комп'ютерне моделювання та забезпечення температурних режимів мікроелектронних пристроїв з кристалами, встановленими на жорсткі виводи // Праці міжнародної конференції з індуктивного моделювання МКІМ-200. Україна, Львів, 20-25 травня, 2002, с.335-340.
 6. Грицишин Я., Лобур М., Ткаченко С., Чура И. Особенности разработки САПР раскроя материалов// Труды международной конференции "Искусственные интеллектуальные системы и интелектуальные САПР". М. Издательство физико - математической литературы , 2002, с. 404-409.
 7. Lobur M., Sviridova T., Napieralski A. Modeling and simulation of hight order microelektromechanical filters// Proceedings of the 9th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. (MIXDES'2002). Wroclaw, Poland, 2002, p.467-470.
 8. Blyzniuk I, Kazymyra I. How to Raise Schoolchildren's Interest to Microelectronics Studies // Proceedings of the 9th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'2002). Wroclaw, Poland, June 20-22, 2002, p. 129-132.
 9. Fedasyuk D., Petrov D. ITSim - New Generation of the CAD Tools for the Distributied Thermal Design of Microelectronic Systems // Proceedings of the 9th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (MIXDES'2002). Wroclaw, Poland, June 20-22, 2002, p.389-392.
 10. Петров Д., Федасюк Д. Мережева система теплового проектування МЕП // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", №443, 2002, с. 144-149.
 11. Маркелов О.Е. Розробка сценаріїв діалогів графічного редактора електричних схем системи схемотехнічного проектування "Micro-PC" // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", №443, 2002, с.193-199.
 12. Близнюк М., Казимира І. Один із шляхів розв'язання проблем недостатньої продуктивності проектування мікроелектронних засобів // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", №443, 2002, с.206-210.
 13. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Production data management system // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", №443, 2002, с.256-263.
 14. Лобур М., Матвійків О. Методологія використання моделі чутливості в моделюванні соціально-економічних та екологічних систем // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 9-17.
 15. Корпильов Д. Методологія створення об'єктно-орієнтованих програмних систем за допомогою мови UML // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 3-9.
 16. Теслюк В. Підсистема моделювання технологічних операцій виготовлення ІС із використанням методу Монте-Карло // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 42-48.
 17. Мотика І., Нестор Н. Моделі операцій контролю для аналізу точності технологічних процесів // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 57-61.
 18. Близнюк М., Казимира І. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу дефектів і функціональних помилок у стандартних комірках КМОН BIC // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с.65-74.
 19. Левус Є., Федасюк Д. Архітектура та функціонування системи теплового проектування TAFC // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 109-117.
 20. Федасюк Д.. Петров Д. Алгоритм автоматичного синтезу теплоелектричних сіток для теплового моделювання МЕП різного конструктивно-технологічного виконання // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 122-128.
 21. Каркульовський В., Мотика І. Моделювання складних механічних систем. Статичний аналіз // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 128-134.
 22. Ткаченко С., Чура І., Грицишин Я. Оптимізація розміщення плоских об'єктів на площині довільної форми // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с.134-136.
 23. Голощук Р., Кісь Я., Чура І. Базові системні принципи побудови програмно-технічної структури інтелектуальної інформаційної системи для автоматизації роботи кафедр // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с.137-140.
 24. Стех Ю., Керницький А. Аналіз технології клієнт-сервер у сучасних системах управління базами даних // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №444, 2002, с. 141-145.
 25. Данилюк О., Козовий А., Матвіїшин В., Юрчак І. Математична модель оптимізації режимів електричних мереж енергопостачальтних компаній // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Електроенергетичні та електромеханічні системи", №449, 2002, с.82-87.
 26. Данилюк О., Батюк Н., Юрчак І., Матвіїшин В. Моделювання на основі штучних нейронних мереж з функціональним синтезом // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології", №450, 2002, с.126-132.
 27. Lobur M., Napieralski A., Sviridova T. Application of CFDRC softvare for modeling of chosen microstructures // Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.172-175.
 28. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Production Data Management System for Small Electromechanic Enterprise// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.301-302.
 29. Markelov O. The Development of the Dialogue Scripts of the Graphical Schematic Editor of "Micro-PC" Circuit Simulator// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.307-309.
 30. Blyzniuk M, Kazymyra I. How to Increase Ics Design Productivy: One of the Approaches// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.387.
 31. Petrov D., Fedasyuk D. ITSim - Network CAD Tool for Thermal Design of Microelectronic Components// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.367-368.
 32. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Production data management System as a tool for engineering databases integration in small machine - building enterprise// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.301-302.
 33. Kernytskyy A., Lobur M., Wrobel J. Production data management System for small Electromechanic Enterprise// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.301-302.
 34. Коваль М.І., Макар В.М., Савула Я.Г. Генерація адаптивних сіток в скінченноелементному аналізі // Вісник ЛНУ ім. Ів. Франка, серія "Прикладна математика та інформатика", №6, 2002, с. 48-52.
 35. Юрчак І., Павлюк О. Швидке прогнозування чисел Вольфа за допомогою нейромереж з неітераційним навчанням // Матеріали XII Відкритої науково-технічної конференції молодих науковців та спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України "Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи та сигнали". Україна, Львів, 15-17 травня 2002р.,с. 141-144.
 36. Tkachenko R., Yurchak I. Variant of Constructing Artificial Feedforvard Neural Networks with Non-iterative Learning// Громадсько-науковий часопис "Технічні вісті", 2002/1(14), 2(15), c.41-44.