Наукові публікації викладачів кафедри (1994 рік)

 1. Коваль В.А., Фармага И.В., Федасюк Д.В. Моделирование нестационарных тепловых режимов (МОНСТР) микроэлектронных устройств численно-аналитическим методом. - журнал "Техника, экономика". Сер. Автоматизация проектировании/ Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации. 1994. Вып.2-3. С.49-60.
 2. Коваль В.А., Гранат П.П., Теслюк В.М. Автоматизированная система технологическою проектирования полупроводниковых ИС. -Техника, экономика. Сер.Автоматизация проектирования/ Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой информации. 1994. Выи.2-3. С.98-106.
 3. Vladimir Koval, Igor W. Farmaga, Andrzej I.Strojwas, Steven W. Director MONSTR: A Complete Thermal Simulator of Electronic Systems. - 31 st DESIGN AUTOMATION CONFERENCE, Proceedings 1994, San Dieigo convention center, San Diego, CA, June 6-10, 1994,-.P570-575.
 4. М. Михальчук, Д.Федасюк ОС UNІX i графічна оболонка XWINDOW. Огляд та проблеми застосування. - Тези доповіді 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції "УКРСОФТ-94", Львів. 1994, С.47-49.
 5. Теслюк В.М., Романко В.О. Розробка математичних моделей аналізу дифузійних процесів в напівпровідникових структурах. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки i виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 6. Коваль В.О., Близнюк М.Б., Казимира І.Я. Дослідження ефективності алгоритмів схемотехнічного проектування в учбовій підсистемі MICROPC - "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 7. Бобало С.І., Мотика І.І. Оптимізація траєкторії переміщення шпінделя при свердлінні друкованих плат. - Матеріали Міжнародної науково практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 8. Федасюк Д.В. Декомпозиційні моделі і метода теплового проектування мікроелектронних пристроїв. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 9. Гранат П.П., Коваль В.Я., Підлипний Ю.В. Систематизація технологічних операцій, рівнів контролю та діагностики процесу виробництва ІС. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, -1994.
 10. Гранат П.П., Коваль В.Я., Рудницький В.І. Використання методу головних компонент для аналізу результатів тестового контролю. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів. 1994.
 11. Гранат П.П., Коваль В.Я., Рудницький В.І. Використання методу головних компонент для аналізу результатів тестового контролю. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 12. Гранат П.П. Система наскрізного фізико технологічного аналізу напівпровідникових ІС. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 13. Гранат П.П., Теслюк В.М., Романко В.0. Розробка математичних моделей аналізу дифузійних процесів в напівпровідникових структурах - матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів",-Львів. 1994.
 14. Гранат П.П., Теслюк В.М., Назар А.В. Математична модель формування епітаксійних шарів - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.
 15. Теслюк В.М. Задачі технологічного аналізу в циклі наскрізних САПР ВІС - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів",Львів, 1994.
 16. Закалик Л.І., Гранат П.П., Райвич М.Г. Аналіз напівпровідникових кремнієвих структур, - Вісник ДУЛП "XС років РТФ", Львів 1994.
 17. Гранат П.П., Романюк А.Б., Райвич М.Г. Вибір початкових наближень для аналізу статичних процесів в напівпровідникових структурах. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки І виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів", Львів, 1994.