Наукові публікації викладачів кафедри (1996 рік)

 1. Коваль В.О. Комп'ютерні системи проектування. Перспективи розвитку. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.9-10.
 2. Ткаченко С.П., Якименко В.І. Автоматичне дотрасування з'єднань ГІС. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна. Львів). - С. 18-19.
 3. Ткаченко С.П., Чура І.І. Програмне забезпечення підсистеми структурної верифікації конструкторської САПР "ТОПОС" - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року. Україна, Львів). - С.20-21.
 4. Близнюк М.Б., Казимира І.Я. Рішення задачі багатокритеріальної параметричної остримізації: один з підходів - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року,Україна. Львів). -С.23-24.
 5. Близнюк М.В., Казимира І.Я. Програмна система побудови спрощених моделей електронних схем - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна. Львів). - С.25-26.
 6. Керницький А.Б., Мотика І.І., Стех Ю.В. Архітектура діалогової оболонки для створення експертних систем. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна. Львів). - С.32-33.
 7. Гранат П.П., Сухорольський М.А., Романюк А.Б., Діденко В.O. Рішення задач фізико-топологічного моделювання елементів ІС з застосуванням методу граничних елементів. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.49-50.
 8. Гранат П.П., Назар А.В., Романко В.О., Грушевая Н.А. Методи автоматизованого математичного моделювання технологічних процесів виробництва ІС. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.51-52.
 9. Теслюк В.М., Романко В.О., Корбецький О.Р., Назар А.В. Моделювання дифузійних процесів методом скінченних елементів. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня І996 року, Україна, Львів). - С.52-53.
 10. Федасюк Д.В. Моделювання і аналіз температурного поля кристала ІС встановленого на жорсткі виводи. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року" Україна, Львів). - С.54-55.
 11. Коваль В.О.. Матвійків О.М. Аналіз газодинамічних процесів в мікроелектронній технології методом скінчених елементів. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.124-125.
 12. Підлипний Ю.В., Коваль В. Я. Попередня обробка результатів тестових контролів. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів.(27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.126-127.
 13. Долгов Ю.С., Коваль В.Я., Підлипний Ю.В. Генератор статистичного багаторівневого моделювання технологічних процесів виготовлення ІС. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). - С.132-1ЗЗ.
 14. Мотика І.І., Нестор Н.І. Метод аналізу виробничих похибок. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). -C.165-166.
 15. Лобур М.В., Котлярова Ю.А. Автоматизована система опрацювання вхідної інформацїї. - Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів та підготовки інженерних кадрів". (27 лютого - 3 березня 1996 року, Україна, Львів). -C.210-211.
 16. Моделирование массопереноса в процессах газофазной эпитаксии с помощью метода конечных елементов / Матвийкив О.М., Лаховская И.С., Бондаренко А.А., Грушевая Н.А.: Гос.ун-т "Львовская политехника". -Львов 1996. -14с.: -Библиогр.:2 назв. -Укр.- Деп. в ГНТБ Украины.
 17. V. A. Koval, D.V. Fedasyuk The MCM`s Thermal Testing - 14 th IEEE VLSI TEST SIMPPOSIUM. April 28 - May1, 1996 Princton, New Jersey, USA.
 18. Kovaql V. A., Fedasyuk D.V. 3D transient thermal simulation of microelectronic system - International Worshop on Thermal Investigations of ICs and Microstructures, Budapest, Hungary, 25-27 september 1996.
 19. Vladimir A. Koval, Mykola B. Blyzniuk, Irena Ya. Kazymyra Acceleration of Circuit Design : One of the Approaches. 3rd Advanced Trainig Course "Mixed Design of Integrated ciruits and systems" , Lods, Poland, 30 May - 1 Jun 1996, pp., 113-118.
 20. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk Thermal analysis and modeling of the flip-chip bonding. The analitical approach. Proceeding of the 3rd Advanced Training Course " Vixed Design of Integrated circuits and systems", Lodz, Poland, 30 May - 1 June 1996, pp.113-118.
 21. Vladimir A. Koval, Dmytro V. Fedasyuk Thermal simulation of cemiconductor ICs: general and practical approach. Microelectronics jornal 27 (1996), pp. 1-7.