Наукові публікації викладачів кафедри (2012 рік)

Публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз даних:

Статті у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. M.I. Andriychuk, S.W. Indratno, A. G. Ramm "Electromagnetic Wave Scattering by a Small Impedance Particle: Theory and Modeling", Optics Communications, 285 (2012), - Pp. 1684-1691.
 2. A.G. Ramm, M.I. Andriychuk "Scattering of Electromagnetic Waves by Many Thin Cylinders: Theory and Computational Modeling", Optics Communications, 285 (2012), - Pp. 4019-4026.

Матеріали конференцій (тези доповідей) у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Vasylyuk Y. Ontology Model of Concept "Microsensor" in Microelectromechanical System. Proc. of the ХІ-th Intern. Conf. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012). - February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. Pp. 25-26.
 2. M. Andriychuk. Scattering of Electromagnetic Waves by Thin Cylinder: Asymptotic Solution. Proc. of XIth International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012), February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. -Lviv, NULP, 2012, - pp. 85-86.
 3. Vasyliuk I., Teslyuk V., Denysyuk P. Ontology model of Concept "Microsensor" in microelectromechanical systems// Proc. of the XIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2012). - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2012. - P. 94.
 4. I. Dykhta, M. Lobur, I. Farmaga, U. Marikutsa, ?. Ciupi?ski. Modeling of structure of composite material with fiber components. Proc. of the ХІ-th Intern. Conf. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012). - February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. Pp. 480-481.
 5. I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. Spiewak. Inclusions by Finite Element Method. Regular and Adaptive Meshing Algorithms for Modeling of Spherical. Proc. of the ХІ-th Intern. Conf. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012). - February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. Pp. 505-507.
 6. I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. ?piewak. Regular and Adaptive Meshing Algorithms for Modeling of Spherical Inclusions by Finite Element Method. Proc. of the ХІ-th Intern. Conf. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012). - February 21-24, 2012, Lviv-Slavske, Ukraine. Pp. 508-510.
 7. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Characteristics for reliability estimation of hierarchical systems // Proc. of the XIth Inter. Conf. on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, (TCSET'2012). - Lviv-Slavsko, Ukraine, 2012. - P. 151.

Публікації у фахових виданнях України:

Статті у тематичних серіях Вісника, міжвідомчих збірниках, збірнику наукових праць та журналах Національного університету "Львівська політехніка":

 1. М.В.Лобур, О.М.Матвійків, О.І.Файтас. Методи спектроскопії та обробка даних спектрального аналізу. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с.3-9.
 2. Маркелов О. Е. Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 15-21..
 3. Кривий Р.З., Ткаченко С.П., Теслюк В.М., Зелінський А.Я. Особливості розробки Веб-систем для еволюційних обчислень. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 22-25.
 4. Уляна Марікуца, Богдан Березюк, Ігор Фармага. Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 31-34.
 5. Р. Василюк, В.М. Теслюк.Розроблення чотирьохрівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 54-57; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 6. Лобур М. В., Фармага І. В., Шмігельський П. І.. Моделювання процесів теплообміну в нанокомпозитах. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування .Теорія і практика", №711-2011р., с. 101-104.
 7. Б.П. Дупак. Основні деформації кантелівера механічного типу. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 105-111.
 8. Мазур В.В., Каркульовський В.І., Мотика І.І. Управління інтелектуальним роботом для виконання операцій в обмеженому просторі. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 137-139.
 9. Мазур В., Фармага І., Шмігельський П.. Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 732. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка". 2012. с. 234-238.
 10. Марікуца У., Мазур В., Фармага І. Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 732. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка". 2012. с. 230-234.
 11. Пукач А., Теслюк В., Іванців Р.-А., Загарюк Р. Розроблення схемної моделі системи вимірювання та аналізу теплового портрету інтегральних пристроїв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, 2012. - No. 732. - С. 85 - 90; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 12. Свірідова Т.В. Симуляція проекту як спосіб підвищення мотивації до навчання. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 719. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка". 2012. c. 238-247.
 13. М.І. Андрійчук, В.П. Ткачук. Моделюванняя середовища із заданою магнітною проникністю на основі асимптотичного розв'язку задачі електромагнітного розсіяння.Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 58-63.
 14. З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, І.Ю. Юрчак, Т.А. Марусенкова. Алгоритм синтезу SPISE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 64-71.
 15. П. Тимощук, М. Тимощук. Існування та єдність встановлених станів аналогової нейронної системи визначення найбіль ших сигналів. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 140-146; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 16. А.Б. Романюк, І.А. Сундутова, М.М. Романишин. Методи вирішення лексичної багатозначності. Використання WORDNET для вирішення проблем багатозначності. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 147-157.
 17. А.Б. Романюк, Г.І. Кваснюк, М.М. Романишин. Розпізнавання багатослівних конструкцій. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 158-165.

Статті в інших фахових наукових виданнях України:

 1. OlgaLebedieva, OlehMatviykiv, MykhayloLobur . The Efficiency Analysis of Collaborative Computer-Aided Design. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 5-11(в межах робочого часу викладачів за зареєстрованою кафедральною тематикою).
 2. Roman Panchak, Konstantyn Kolesnyk, Marian Lobur. Variants of Topology Editing Strategy in the Subsystem of Printed Circuit Boards Manufacturability Improvement. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 24-28.
 3. Paterega Y.. Main Strategies for Autonomous Robotic Controller Design. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 36­-42.
 4. Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy.Problems of Developing Web Systems for Evolutionary Computation. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 47-51.
 5. Yuri Stekh, Mykhaylo Lobur, Vitalij Artsibasov. Research and Development of Methods and Algorithms Non-hierarchical Clustering. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 60-64.
 6. Андрій Романюк, Мар'яна Романишин. Тональний словник української мови на основі сентимент-анотованого корпусу. Міжвідомчий науковий збірник "Українське мовознавство". - К: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 42/1. c. 365-373.
 7. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д. Модель функціонування системи вимірювання малих величин електричного опору // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 62. - С.131 - 138.
 8. Пукач А.І., Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Оптимізація роботи системи вимірювання малих величин електричного опору // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 64. - С.156 - 164; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 9. Теслюк В.М., Пукач А.І., Іванців Р.-А. Д., Лобур М.В. Розроблення методу вимірювання малих величин електричного опору// Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 63. - С.111 - 118.
 10. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А.Д., Загарюк Р.В. Модель функціонування підсистеми автоматичного визначення діапазону значень величини вимірюваного електричного опору // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.22.11. - С. 346 - 355. ; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 11. PetroShmigelskyi, IhorFarmaga, PiotrSpiewak, LukaszCiupinski. Evaluation of Computational Complexity of Finite Element Analysis Using Gaussian Elimination. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp. 20-24.
 12. Ihor Farmaga, Uliana Marikutsa, Jan Wrobel, Andriy Fabirovskyy. Development of Computer-Aided Thermal Procedures of Technical Objects. Radioelectronics & Informatics. Scientific and Technical Journal, № 4 (55).-Kharkov. September - December, 2011.-Pp.42-47.
 13. Тимощук П.В., Шатний С.В..Система моніторингу та керування віддаленими об'єктами регулювання. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.-Львів: НЛТУ України.- Вип. 22.2., с. 313-318.
 14. Теслюк В.М., Матвійків Т.М., Струк А.Є., Загарюк Р.В. Комп'ютерне моделювання промиву бурової колони // Зб. наук. пр. ІППМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. - Київ, 2012, Вип. 63. - С.111 - 118.
 15. Теслюк В.М., Теслюк Т.В., Ляпандра А.С. Модель підсистеми клімат контролю для аналізу роботи інтелектуального будинку // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.22.9. - С. 132 - 135.

Публікації у наукових виданнях України, які не включені до переліку фахових видань:

Матеріали (тези доповідей) наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Roman Zaharyuk. Development of schematic model for measurement and analysis of thermal portrait of integrated devices. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 3-5; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 2. Mykhaylo Andriychuk.Scattering of EM Waves by Thin Cylinders and Creating the Medium with Negative Refraction. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp.26-30.
 3. Kolesnyk Konstantin, Panchak Roman, Lidia Kharchenko. Research of stressed state of a mechatronics sensor of a manipulator. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 108-109.
 4. Hanas Yuriy Yuriyovich, Kosobutskyy Peter Sidorovic. Reducing the impedance contrast border sections - a method of determining the parameters of layered structures of optical MEMS. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 117-119.
 5. Volodymyr Bondarchuk, Serhii Tkachenko.The Subsystem of the Automated Generation for the Public Transport Alternative Routes with Changes. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 141-143.
 6. Uliana Marikutsa, Olexander Halushko. Object Oriented Approach and Programming Patterns for Disturbed Projects. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 145-146.
 7. Holovatskyy R.I. Development of the infware for research the detection of the objects by passive detectors of movement. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 146-149.
 8. Holovatskyy R.I. Development of the software for research of objects detections of passive detectors of movement. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 149-153.
 9. Vitaliy Mazur. Urban Traffic Network Improvement. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 153-154.
 10. Yuri Stekh, Mykhoylo Lobur, Vitalij Artsibasov. Clustering Algorithm for Recommender Systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp.155-157.
 11. Pavlo Denysyuk, Taras Paliy, Jaroslav Voloshyn, Vasyl Teslyuk. Informational and Algorithmic Components of Mobile Robotic System. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 159-162; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 12. Pavlo Denysyuk, Jaroslav Voloshyn, Taras Paliy, Vasyl Teslyuk, Iuriі Paterega. The Structure of Mobile Robotic System Based on Arduino Controller. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 162-165; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 13. Ihor Farmaga, Nazariy Javorskyi, Petro Shmigelskyi. Class Model of Finite Element Mesh Generators for Heat Transfer Problem in Composite Materials. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 165-166.
 14. Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy. Peculiarities of Application Genetic Operators in The Parallelization Process of Genetic Search. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 186-188.
 15. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Andrii Pukach, Seniv Marjana. Ontology Presentation Based on Rule-Planning Reasoning. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 188-190; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 16. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Andrii Pukach, Roman Zaharyuk. Development of program model representation of MEMS in DTDB. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 188-190; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 17. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Bohdan Dmytryschyn, Oleg Faitas. Microfluidic Flow Multiscale Model for Bio-Diagnostic Lab-Chip Device. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 201-203.
 18. Oleg Faitas, Oleh Matviykiv, Mykhailo Lobur. Compare Neural Networks Framework for Spectrum Classification. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 203-206; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 19. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, PavloDenysyuk, Andriy Kernytskyy, Andrii Pukach, IaroslavVasyliuk. Development of Engineering Database for MEMS Elements. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 206-208; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 20. Petro Kosobutskyy, Mykhaylo Lobur, Bohdan Dupak. Algorithm Application Operator Method for the Modeling of One-Dimensional Motion Cantilever of Mechanical Type. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 215-217.
 21. DmytryschynBohdan, OlehMatviykiv, MykhailoLobur. Passive T-Micromixer with Barriers for Laminar Flow. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 219-221.
 22. Petro Shmigelskyi, Roman Kondratyuk. Autonomous Mobile Robot Control System Architecture. Based on Personal Computer. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyaa-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 221-223.
 23. Olha Dmytrash, Andriy Romanyuk. Recommendations on the IT Subjects Teaching Level Improvement for the Students of Applied Linguistics Based on the Vacancies Analysis at linguistlist.org. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 223-225.
 24. Oleg Faitas, Oleh Matviykiv, Mykhailo Lobur. Neural Network for Spectrum Classification Based on Encog. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 225-226; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 25. Bogdan Karkulovskyi, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy. Application of the Diacoptic Approach in the MEMS Components Modeling. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 226-227; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 26. Oleg Faitas, Oleh Matviykiv. Defining the Structure of the Neural Network for Spectrum Classification. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 20-23; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 27. Tetyana Sviridova. Software Metrics: What measure? How measure? Where apply? Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 33-34.
 28. Petro Kosobutskyy. Planning and Generating Trajectory for 5 DoF Serial. Link MCM Machine. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 35..
 29. Vitaliy Mazur. Analysis of Passenger Flows for Planning the City Route Network. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 38-39.
 30. Ihor Farmaga, Marian Lobur, Petro Shmigelskyi. Generation of Particle Reinforced Composites Models in TERMET Software. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 42-43.
 31. Rostyslav Kryvyy, Serhii Tkachenko, Volodymyr Karkuljovskyy.Flight Planning Based on Genetic Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 44.
 32. Konstantin Kolesnyk, Roman Panchak. Research of Frequency Analyze of a Mechatronics Sensor of a Manipulator. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 58-59.
 33. Oleh Matviykiv, Mykhaylo Lobur, Bogdan Dmytryshyn, Oleg Faitas. Multiscale Design Methodology for Microfluidic MEMS. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 67-68.
 34. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Yaroslav Vasylyuk. Development of Informational and Linguistic Support of Automatic Electrical Resistance Measuring System for MEMS. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 69-75; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 35. Vitaliy Mazur, Ihor Farmaga, Petro Shmigelskyi, Uliana Marikutsa. Design of Subsystems to Study Parameters of Comfortable Rooms. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 79-81.
 36. Bohdan Dmytryshyn, Oleh Matviykiv.Overview and Classification of Micromixers for Efficient Mixing in Microchannels. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 86-89.
 37. Taras Paliy, Jaroslav Voloshyn, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk.Programming Model of Mobile Robotic System Based on Arduino Controller. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 92-95; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 38. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. The Review of CAD Software in Machinery Design: Spectral Characteristics of GUI components. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 96-98.
 39. Bogdan Karkulovskyi, Vasyl Teslyuk, Andriy Kernytskyy.Modeling Method for Mechanical Microsystems Elements. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 99-100; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 40. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy. Modification of Image Background Search Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 108-111.
 41. Serhiy Tkachenko, Inna Solomko. The Necessary Conditions for the Equivalence for the Structures of Technical Systems. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 112-113.
 42. Теслюк В.М., Маркелов О.Е., Качала В.Б. Огляд підходів при виборі апаратно-програмних компонентів для дистанційного супроводу об'єктів. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали II Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2012. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. c. 105-107; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 43. Mariana Romanyshyn. The Algorithm of Deep Sentiment Analysis of Ukrainian Reviews. Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference of Students and Young Scientists. - Kyiv: "Bukrek", 2012. Pp. 173-177.
 44. Mykhaylo Andriychuk, Dmytro Chepak. Method of Arrangement of Two Coupling Circuits for Modeling the Drywall Constructions. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 10-12.
 45. Vasyl Kachala, Taras Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Model for the Automated Design of Mobile Robotic Systems using Petri Nets. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 50-51.
 46. Mariia Kogut, Roman Ivanciv. Development of a model of the operative diagnostic system in real time. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 53-55.
 47. Petro Kosobuckiy, Yuriy Khanas. Simulation of the Statistical Distribution Parameters Reflective Coatings Elements Single-Layered MEMS Synthesis Methods Fresnel and Monte-Carlo. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 57-59.
 48. Iryna Lyalikova, Oleh Matviykiv. Analysis of Microfluidic Flow in H-shape Separator. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 70-72.
 49. Oleksandr Markelov. Analytical Technique for Selecting a Tool to User Interface Prototyping. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 80-82.
 50. Stepan Pelyno, Oleh Matviykiv. Developing Software Tool for Designing Custom-Oriented Tourist Routes for Android Devices. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 129-131.
 51. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman-Andriy Ivantsiv, Pavlo Denysyuuk. Development of Technical Support of Automatic Electric Resistance Measuring System for MEMS. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 138-140; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 52. Iaroslav Vasyliuk, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Rostyslav Kryvyy. The Data Obtaining Method for Ontological Models. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 179-181; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 53. В. М. Теслюк, Л. Є. Харченко. Математичне моделювання динамічних процесів у довгомірних конструкціях з рухомим межами і навантаженнями. 3-я Міжнародна науково-технічна конференція "Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій". - Львів. 2012. - С. 74-76; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 54. Теслюк В. М., Харченко Л. Є. Математичне моделювання згинних коливань прямолінійної ділянки трубопроводу з урахуванням дії рухомого інтелектуального поршня. Міжнародна науково-практична конференція "Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем". - Кіровоград. 2012. - С. 85-87; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 55. Пукач А.І., Теслюк В.М., Іванців Р.-А. Д., Загарюк Р.В. Розроблення математичної моделі фільтрації теплового портрету інтегральних пристроїв // Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту" (ISDMIT'2012). - Херсон: ХНТУ, 2012.- С. 161 - 163; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 56. M. I. Andriychuk. Asymptotic Scattering of EM Waves by Thin Cylinders and Application// Proc. of 14th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), August 28-30, 2012, Kharkiv, Ukraine. - pp. 92-95.
 57. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Roman Zaharyuk. Development of method for measured electric resistance value range determining // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 256 - 258.
 58. Andrii Pukach, Vasyl Teslyuk, Pavlo Denysyuk. Development of small electric resistance measuring method // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 258 - 260.
 59. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т.В., Береговський В.В. Програмно-апаратна реалізація нейроконтролера для підсистеми клімат контролю інтелектуального будинку // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - P. 211 - 212.
 60. Lobur Mykhailo, Teslyuk Vasyl, Sydor Andriy. Modelling Parameters of Reliability for Composite Embedded Systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -Pp. 24-26; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 61. Stepanyuk Sergiy,Tymoshchuk Pavlo. Time Performance Improvement of Visual Attention Model Based on WTA Neural Network. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 43-46; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 62. BrenychYana, Tymoshchuk Pavlo.The Winner-Take-All Neural Networks of Classification. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 53-57; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 63. Zenon Hotra, Roman Holyaka, Iryna Yurchak, Tetyana Marusenkova, Victoriya Ilkanych, Iwan Hodynyuk. Noise immunity investigation of Galvanomagnetic Field Sensors. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 109-111.
 64. Halyna Klym, Iryna Yurchak. Nanostructured Ceramic Sensors as application to the information measuring systems. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 111-116.
 65. Oksana Nemesh, Andriy Romanyuk. Using the Hausser's SLIM Theory and Database Semantics in Information Technology. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 143-145.
 66. Piotr Zajac, Cezary Maj, Michal Szermer, Wojciech Zabierowski,
  Andrzej Napieralski, Mykhaylo Lobur. Electrothermal FEM Simulation of Uncooled. Titanium-based Microbolometer. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 192-195.
 67. MykhayloMelnyk, VasylTeslyuk, AndriyKernytskyy, MichalSzermer, WojciechZabierowski, PiotrZajac. Subsystem For the Computer-Aided Thermo-actuator Design. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 197-201.
 68. Pavlo Tkachenko, Uliana Polishchuk, Iryna Jurchak, Oleh Kulynsky. Min-Max Criterion in the Uniform Sampling Generation Tasks. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 208-210.
 69. Taras Teslyuk, Khrystyna Beregovska. Schematic Model of Climate Control Subsystem for Analysis of Intellectual Building Functioning. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 210-212.
 70. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Andrii Pukach, Vasyl Beregovskyi. Informational model of design database of MEMS. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 212-215; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 71. K. Kurzydlowski, M. Lobur, O. Vashchyshyn, Ya. Romanchuk, I. Turchyn. Transient Heat Conduction Problem of a Multilayered Half-Space. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 217-219.
 72. Andrzej ?ukaszewicz, Andriy Kernytskyy. CAx System as an Education Platform in Mechanical Branch. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 31-32.
 73. Nazariy Jaworski, Ihor Farmaga, Piotr ?piewak. Parallelization of Advancing Front Finite Element Meshing Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 48-50.
 74. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernytskyy, Andrzej Lukaszewicz.Development of Pattern Stabilization Algorithm. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 101-104.
 75. Sergii Shatnyi, Pavlo Tymoshchuk.Neural Network Digital Hardware Implementation of Standalone Control System. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 105-107.
 76. Pavlo Denysyuk, Taras Teslyuk, Vasyl Beregovskyi, Ivan Cheremisin, Marta Duda. Neural Controller of Intelligent Building Climate Control Subsystem on the Basis of a Multilayer Perceptron. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 26-28; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 77. Olga Grynyk, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk. System for Automation Testing Components of the Smart Home. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 44-47; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 78. Ihor Prots'ko, Roman Rikmas. Analysys Parallel Processing DHT using Convolution on SIMT Model. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 136-138; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 79. Sergii Shatnyi, Pavlo Tymoschuk. Hardware Model Design of Artificial Neural Network Using FPGA and MCU. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 160-162; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 80. Vasyl Teslyuk, Vasyl Beregovskyi, Andriy Kernytskyy, Tatyana Teslyuk, Pavlo Denysyuk, Oleksandr Moryshko. System for Building and Studying of Models Based on Artificial Neural Networks. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 169-172; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.

Публікації у інших зарубіжних наукових виданнях:

Статті у інших зарубіжних наукових виданнях:

 1. Tymoshuk P.Continuous-Time Model of Analogue K-Winners-Take-All Neural Circuit. In: Jayne, C., Yue, S., and Iliadis, L. (eds.) EANN 2012, CCIS, vol. 311. Springer, Heidelberg.-Pp. 94-103; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 2. M. I. Andriychuk. "Synthesis of Antenna Systems According to the Desired Amplitude Radiation Characteristics". In Book: Numerical Simulations - from Theory to Industry, Ed. by Mykhaylo Andriychuk, InTech Publishing House, ISBN 978-953-51-0749-1, Rieka, Croatia, 2012, - pp. 191-218.

Матеріали (тези доповідей) наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. Petro Kosobutskyy, Yuriy Hanas. Applications of extrema envelope spectra of Fabry-Perot layers for control parameter. 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (NN12), July 3-6, 2012, Thessaloniki, Greece. Pp. 8.
 2. Petro Kosobutskyy, Yuriy Hanas. The principle of creating interferometric sensors. 2012 Fall Meeting Symposium - Warsaw, Poland. P. 15.
 3. I. Farmaga, O. Matviykiv, M. Lobur, P. Shmigelskyi. Thermal analysis methods for automated design of composite materials in Termet Software. Proceedings of micromechanics and microsystems europe workshop MME2012, Ilmenau September 9 - 12, Pp. 4..
 4. M. I. Andriychuk, P. O. Savenko, M. D. Tkach. "Synthesis of Plane Equidistant Array According to Power Radiation Pattern". Proc. of XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2012), September 24-27, 2012, Tbilisi, Georgia. - Tbilisi, 2012, pp. 68-74.
 5. M. I. Andriychuk, V. P. Tkachuk. "Application of Acoustic Wave Scattering on the Small Particles for the Non-destructive Testing". Proc. of XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2012), September 24-27, 2012, Tbilisi, Georgia. - Tbilisi, 2012, pp. 211-216.