Наукові публікації викладачів кафедри (2016 рік)

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. Andriychuk M. New solutions to a linear antenna synthesis problem according to the giv amplitude pattern // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 42–47.
 2. Ivantsiv R., Khanas Y. Development of algorithm transformation matrices by their reduction // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 48–52.
 3. Lobyr M., Kulpa M. Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 16–19.
 4. Тимощук П. Aналогова нейронна схема ідентифікації найбільших за величиною з множини сигналів з невідомого діапазону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології : Збірник наукових праць. – 2015. – Т.826. – C. 3–8.
 5. Tymoschyk P., Shatnyi S. A hardware implementation of neural circuit of maximal/minimal value discrete-time signal identification. //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 27–34.
 6. Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца. Метод побудови випадкових перехідних шарів та його застосування у мультимасштабному моделюванні структур гетерогенних середовищ за допомогою технології OPenCL // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології – 2015. – Т.826. – C. 385–394.
 7. Jaworski N., Shmigelskyi P., Farmaga I. Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 77–83.
 8. Андрунник В., Висоцька В.А., Чирун Л.В. Особливості формування електронних дайджестів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2016. – № 843. – C. 3–14.
 9. В. Андрунник, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун. Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерціі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Інформаційні системи та мережі". – 2015. – № 829. – C. 321–348.
 10. Andrushchak N., Vasylyshyn V., Chornenkyy V. Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3d scanning devices //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 84–91.
 11. Holovatyy A., Teslyuk V., Panchak R., Koshurets S.. Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 20–26.
 12. Karkulovskyi B., Karkulovskyi V., Kryvyy R., Panchak R., Pauchok O. Application of structural matrices for the simulation of mems devices //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 53–56.
 13. Kvych Y., Lohush D., Dupak B., Kolesnyk K. Research on software for virtual guide //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 57–61.
 14. Kosobutskyy P., Karkulovska M. Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". – 2015. – № 828. – P. 3–11.
 15. Lizanets D., Matviykiv O., Yurchak I. Modeling of biologcal cells deformation in microfluidic systems // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". – 2015. – № 828. – P. 20–24. .
 16. Marikutsa U., Narushynska O., Medvid A. Applying comsol multiphysics for research and development of capacitive pressure sensor //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828). – 2016. – P. 62–65.
 17. Масюк А.С., Левицька Х.В. Фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Хімія, технологія речовин та їх застосування". – 2016. – № 841. – C. 388–392. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 18. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Визначення характеристик надійності захисної арматури посудини, яка працює під тиском, з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні". – 2015. – № 822. – C. 98–105.
 19. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Інформатизація вищого навчального закладу". – 2015. – № 831. – C. 85–89.
 20. Цмоць І.Г., Теслюк В.М. Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – 2016. – № 843. – C. 228–238. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 21. Н.Б. Шаховська, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун. Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до проведення самостійних наукових досліджень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Інформаційні системи та мережі". – 2015. – № 832. – C. 254–284.

У інших виданнях України:

 1. Лобур М.В., Іванців Р.Д., Колесник К.К., Ханас Ю.Ю. Розроблення алгоритму скорочення матрицьв залежності від їх розміру та вміісту // Науково-технічний журнал "Технология приборостроения",№2, 2015, Харків, Україна – 2016. – C. 29–31.
 2. А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун. Аналітичний метод супроводу текстового контенту інформаційних ресурсівв // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2016 р. – 2016. – C. 11–20.
 3. Матвійків Т.М., Теслюк В.М. Метод автоматичного усунення ударів та sвібрацій під час буріння // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – 2015. – C. 324–329.
 4. Матвійків Т.М., Теслюк В.М. СППР усунення ударів та вібрацій при глибинно-похилому бурінні // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – 2016. – C. 363–370.
 5. В.М. Оксентюк, Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Визначення для пожежного автопідйомника причин непрацездатності системи повороту платформи із урахуванням засобів резервування // Збірник наукових праць "Пожежна безпека". – 2015. – № 27. – C. 110–120.
 6. Т.О. Стефанович, Р.І. Желяк, С.В. Щербовських. Аналіз причини непрацездатності системи із містковою структурою з урахуванням зміни навантаження внутрішнього елемента // Відбір і обробка інформації. – 2016. – № 43(119). – C. 39–45.
 7. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 13. – C. 166–176.
 8. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із несиметричним навантажувальним резервуванням за схемою 2-із-3 // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2016. – № 22 (98). – C. 347–353.
 9. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Модель надійності для аналізу причин нероботоздатності гідравлічної станції із резервуванням запобіжного клапана // Відбір і обробка інформації. – 2015. – № 42(118). – C. 19–26.
 10. I. Tsmots, V. Teslyuk, I. Vavruk. A fuzzy logic based navigation system for a mobile robot in uncertain environment. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", серія "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження". – 2015. – № 4 (42). – P. 7–10.
 11. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Ігнатєв І.В. Проектування спеціалізованих компонент нейро-орієнтованих комп'ютерних систем. // Моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Т.75. – C. 143–150. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 12. Tsmots I., Teslyuk V., Romanyuk A. A fuzzy logic based navigation system for a mobile robot in uncertain environment // The Scientific Journal. National Technical University Of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". POWER ENGINEERING economics, technique, ecology. – 2015. – № 4(42). – P. 7–11.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. P. Tymoschyk, S. Shatnyi // Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory":Proc. XX Int. Seminar/Workshop "Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory"(L'viv, Ukraine, September 21-24, 2015). – 2016. – P. 168–171.
 2. Petro Kosobutskyy, Kostyantyn Kolesnyk, Igor Farmaga, Roman Panchak. Relaxation of Energy of Forced Vibration Oscillator // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016). – 2016. – P. 39–44.
 3. Vitaliy Mazur. Determining the Location of the Vehicles Using the Infrared Marker Lights // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016). – 2016. – P. 12–16. (КПКВ 2201380).
 4. Pavlo Tymoschyk, Sergii Shatnyi // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016). – 2016. – P. 29–30. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 5. Андрущак А.С., Готра З.Ю., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Кітик А. Інформаційна технологія оптимального використання анізотропних матеріалів як робочих елементів пристроїв інфокомунікаційних систем // "Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах": Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 3-5 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 257–259. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження)
 6. Андрущак А.С., Матвійчук Я. М., Андрущак Н.А., Васьків А. П., Rysek A., Kityk A. Кристалічні нанокомпозити із заданою анізотропією як активні елементи оптоелектронних пристроїв // Relaxed, nonlinear and acoustic optical processes and materials: Proc. of EIGHTH INTERNATIONAL WORKSHOP ( Lutsk–Lake "Svityaz" June 1-4, 2016). – 2016. – P. 70–72. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження)
 7. Andrushchak N., Kityk A., Andrushchak A. Perspective of Design of Crystalline Nanocomposites with Tailored Anisotropy as Active Elements in Optoelectronics // Нанотехнології і наноматеріали: Праці IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24-27 серпня, 2016). – 2016. – P. 24. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження)
 8. Buryy Oleg, Andrushchak Nazariy, Demyanyshyn Natalia, Andrushchak Anatoliy, Mytsyk Bohdan. The Acousto-Optic Effect Maxima in SrB4O7 Crystals // Proceedings of 13th International Conference on Laser and Fiber Optical Networks Modeling, 13-15 September, 2016, Odessa. – 2016. – P. 65–66. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження)
 9. В.А. Висоцька, Л. Б. Чирун, Л.В. Чирун, М.Р. Мельник. Аналіз процесу супроводу текстового комерційного контенту // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMIT'2016)":Mіжнародна наукова конференція (Залізний Порт, Україна. – 25-28 травня 2016). – 2016. – C. 42–44.
 10. Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Liliya Chyrun. The Commercial Content Digest Formation and Distributional Process // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.). – 2016. – P. 186–189.
 11. Курко Ю.В., Магеровський А.В., Вівчар Д. Р., Мельник М.Р. Автоматизація формування та обліку експедитерської документації транспортного підприємства // ACIT'2016/ "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології". ТНЕУ. - Тернопіль. 20-21 травня 2016. – C. 188-190. // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів (м. Тернопіль, 2016 р.). – 2016. – C. 188–190.
 12. Orest Lozynskyy, Andriy Lozynskyy, Yaroslav Paranchuk, Roman Paranchuk, Ihor Holovach, Volodymyr Tsyapa, Mykhaylo Melnyk. Fuzzy Extreme Control and Electric Mode Coordinates Stabilization of Arc Steelmelting Furnace // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.). – 2016. – P. 49–54.
 13. Markelov O., Basalkevych O. Automation of prototyping the pattern tests from an electronic compendium of lectures // 5-ий Міжнародний науковий молодіжний науковий форум "Litteris et Artibus": Матеріали (Львів,Україна, 26-28 листопада 2015). – 2016. – P. 84–87.
 14. Маркелов О.Е., Сухацький Р. В. Розроблення програмного забезпечення відеореєстрації навчальних робіт // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2016. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 199 с., -С. 132-133.
 15. Маркелов О.Е., Цедуляк Т.Б. Створення програмного забезпечення інтерактивної 2D кінематичної метафори "робочого столу" інтерфейсу користувача // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів (м. Тернопіль, 2016 р.). – 2016. – C. 134–135.
 16. Tetyana Stefanovych, Serghiy Shcherbovskykh. Computational Problems in Automatized Reliability Analysis based on Fault Tree // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.). – 2016. – P. 149–151.
 17. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Аналіз причин відмови системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції, 26–29 квітня 2016 р. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 2016. – C. 302–303.
 18. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Аналіз причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей VІІ міжнародної наукової конференції // Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 2016. – C. 217–219.
 19. Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Розроблення набору правил для україномовного методу творення відмінкових форм імен та по батькові на базі Google Apps // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі (ICT'2015) : матеріали VIІ-ої науково-практичної конференції, м. Львів, 17-19 листопада 2015 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 2015. – C. 20–22.
 20. Iryna Khomytska, Vasyl Teslyuk. Specifics of Phonostatistical Structure of the Scientific Style in English Style System // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) – 2016. – P. 129–131.
 21. Natalya Shakhovska, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun. Features of E-Learning Realization Using Virtual Research Laboratory // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) – 2016. – P. 143–148.
 22. Natalia Melnykova, Uliana Marikutsa, Andre Slych. The Intelligent System Architecture of Personalized Managemen // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016) – 2016. – P. 27–28.
 23. Natalia Melnykova, Natalya Shakhovska, Uliana Marikutsa. The Scheme Application of the Medical Expert System // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016) – 2016. – P. 63–66.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. К.В. Матвійчук, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Програмна модель підсистеми керування мобільною робототехнічною системою // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Т.26.5. – C. 325–333. (Index Copernicus International).
 2. Нарушинська О. О., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3.(Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS).
 3. Береговський В. В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т. В. . Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів [Електронний ресурс] // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.0. – 2016. – Т.26.0. (Index Copernicus).
 4. Береговський В.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Теслюк Т. В. Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.0. [Електронний ресурс] // Зб. наук.-техн. пр. : Науковий Вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.0. – 2016. – Т.26.0. (Index Copernicus).
 5. Бурий О.А., Андрущак Н.А., Яремко О.М., Убізський С. Б. Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Радіоелектроніка та телекомунікації". – 2016. – № 849. – C. 285–292. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження) (Index Copernicus International).
 6. І. Москвіна, Т.О. Стефанович, С.В. Щербовських. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2016. – № 6 (80). – C. 113–119. (Index Copernicus International, РИНЦ).
 7. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Сидор А.Р., Береговська Х.В. Модель телекомунікаційної моделі мережі «інтелектуального будинку» // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2016. – Т.26.1. – C. 351–357. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
 8. Теслюк В.М., Денисюк П.Ю., Береговський В.В., Теслюк Т.В. Розроблення нейроконтролера управління підсистемою безпеки "інтелектуального будинку [Електронний ресурс] // Journal "Tekhnichna elektrodynamika". – 2016,. – 2016. – (Scopus,Compendex, Index Copernicus, Elibrary, Ebsco. Proguest).
 9. Shcherbovskykh S., Spodyniuk N., Stefanovych T., Zhelykh V., Shepitchak V. Development of a reliability model to analyse the causes of a poultry module failure // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Vol.4, № 3(82). – P. 4–9. (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS).

Статті у закордонних виданнях:

 1. P. Kosobutskyy, A. Kovalchuk // Optica Applicata. – 2016. – Vol.47. – P. (КПКВ 2201380) (Ковальчук А. М.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Andriychuk M., Hoholyuk O. Sponsored by IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSCS-West Ukraine Chapter [Conference Reports] // IEEE Solid-State Circuits Magazine. – 2016. – P. 60–61. (SciVerse SCOPUS).
 3. V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov. Analysis of business processes in electronic content-commerce systems University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Production Engineering. - Vol. 5, No 1. - LUBLIN–RZESZУW,2016. – pp. 111-125 // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – Vol.5, № 1. – P. 111–125. (Index Copernicus International).
 4. N. Melnykova, U. Marikutsa. Specifics personalized approach in the analysis of medical information. // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – Vol.5, № 1. – P. 113–120. (Index Copernicus International).
 5. T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh, Р. Drozdziel. The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves // Diagnostyka. – 2015. – Vol. 16, № 4. – P. 17–24. (SciVerse SCOPUS).
 6. Teslyuk V., Beregovska C., Pukach A., Ivantsiv R. Automation of determining the range of values for MEMS resistive parameters // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – Vol.5, № 2. – P. 101–108. (Index Copernicus International).
 7. Tsmots I., Medykovskyy M., Skorokhoda O., Teslyuk V. Design of Intelligent Component of Hierarchical Control System // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – P. 3–10. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).
 8. L. Chyrun, V. Vysotska, I. Kozak. Informational resources processing intellectual systems with textual commercial content linguistic analysis usage constructional means and tools development // ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – Vol.5, № 2. – P. 85–94. (Index Copernicus International).
 9. Chyrun L., Vysotska V., Laba R. Information resources analysis in electronic content commerce systems // Applied Computer Science. ACS journal – Poland. – 2016. – Vol.11, № 2. – P. 48–66. (Index Copernicus International).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. Bogdan Dupak, Yuliya Karpish, Halyna Kovalchuk, Oleg Kykush // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 40–44. (SciVerse SCOPUS).
 2. Volodymyr Dutka, Starychenko Melnyk, Andriy Kernytskyy. Usage of Acceleration and Angle of Rotation of Hand for Wireless Control of Computer // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 45–47. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 19–21. (SciVerse SCOPUS).
 4. Mykola Kulpa, Kolesnyk. The Role of Sensors in the Electric Drive Wheel: Ways of Enhancing Informatory Functions // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 101–103. (SciVerse SCOPUS).
 5. Vitaliy Mazur. Planning of Routes Based on Distribution of Passenger Flows in Time and Space // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 196–199. (SciVerse SCOPUS).
 6. MarusenkovaTetyana, Yurchak Iryna, Knysh Bohdan. EEPROM/Flash-SPI Simulator for Training Students that Learn Microcontrollers Programming // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 158–160. (SciVerse SCOPUS).
 7. Taras Petruk Teslyuk, Mykhaylo Melnyk, Olga Narushynska // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 37–39. (SciVerse SCOPUS).
 8. Prots'ko I., Teslyuk V., Lozynskyi А. Processing module of FFT in monolithic single-chip MEMS // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XII Міжнародної конференції MEMSTECH 2016, (Поляна, Україна, 20-24 квітня 2016р.). – 2016. – P. 84–86. (SciVerse SCOPUS).
 9. Pavlo Tymoschyk, Andrii Hurskyi // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 137–139. (SciVerse SCOPUS).
 10. Faitas Oleg, Matviykiv Oleh, Kryvyy Rostyslav. Methodology of Spectral Diagnostics Automation Using Micro Flow Systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 81–83. (SciVerse SCOPUS).
 11. Yuriy Khanas, Roman-andriy Ivantsiv. Application Mirroring of Matrices to Prevent Excessive Reduction // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 143–145. (SciVerse SCOPUS).
 12. Andrushchak A., Buryy O., Andrushchak N., Yaremko O., Rysek A., Kityk A. Global maxima of linear electro-optic effect for selected widely used crystalline materials // 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL2016, 12-15 September, 2016, Odessa, Ukraine. – 2016. – P. 176–178. (ДБ/ Анізотропія, Фундаментальні дослідження) (Андрущак Н.А.) (SciVerse SCOPUS).
 13. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В., Мельник М.Р. Особливості формування критеріїв оцінювання знань студентів згідно їх компетентності у ІТ-сфері // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матер. V-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 червня 2016 року, м. Львів, Україна. – 2016. – C. 117–118. (Scopus).
 14. Берко А.Я., Висоцька В.А., Чирун Л. Б., Чирун Л.В. Особливості формування критеріїв оцінювання знань студентів згідно їх компетентності в ІТ-сфері // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матер. V-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 червня 2016 року, м. Львів, Україна. – 2016. – C. 117–118. (Scopus).
 15. Oleg Boreiko, Vasyl Teslyuk. Structural Model of Passenger Counting and Public Transport Tracking System of Smart City // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 124–126. (SciVerse SCOPUS).
 16. Volodymyr Vozniak, Volodymyr Dasho, Ivan Konstantinovsky, Mykhaylo Lobur. Models and Methods of Control and Accounting Keys in Department // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues: Proc. of the XXIV Ukrainian-Polish Conference (Lviv, Ukraine, 21-22 october, 2016). – 2016. – P. 51–52. (Scopus).
 17. Halushko O., Matviykiv O. An Overview of Multiscale Modeling Techniques and Methods for MEMS Simulation // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 9–11. (SciVerse SCOPUS).
 18. Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Cezary Maj. Mask Layout Design of Single- and Double-Arm Electrothermal Microactuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 28–30. (SciVerse SCOPUS).
 19. Andriy Zelinskyy, Vasyl Teslyuk, Taras Maloid // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 16–18. (SciVerse SCOPUS).
 20. Ivan Karbovnyk, Nazariy Andrushchak, Ihor Shchur. Using LabVIEW in Automated Measurements of Refractive Indices in Optical Range // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). – 2016. – P. 195–197. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).
 21. Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Liliya Chyrun, Lyubomyr Chyrun, Mykhaylo Melnyk. Distance Learning Method for Modern Youth Promotion and Involvement in Independent Scientific Researches // Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing. – 2016. – P. 269–274. (Scopus).
 22. Danylo Lizanets, Rafal Walchak, Mykhaylo Melnyk. Algorithms and Approaches for Processing an Output Signal from Lab-on-a-Chip Devices in Bioanalysis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 6–8. (SciVerse SCOPUS).
 23. Danylo Lizanets, Oleh Matviykiv. Modeling of the Thin Microscopic Shells for Microfluidic Cell Analysis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 34–36. (SciVerse SCOPUS).
 24. M. Lobyr, S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych. Reliability Modeling of Bridge Structure System with Load-Sharing Taking into Account // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 87–89. (SciVerse SCOPUS).
 25. Andriy Maherovsky,Kurko ,Roman Ivantsiv, Danylo Vivchar. Research Block Ciphers Based on Matrix Transformations // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 202–204.(SciVerse SCOPUS).
 26. Cezary Maj, Piotr Zajac, Michal Szermer, Mykhaylo Melnyk, Andrzej Napieralski, Mykhaylo Lobur. Analytical Modelling of Bossed Membrane // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 12–15. (SciVerse SCOPUS).
 27. Roman Maisakovskyi, Kostyantyn Kolesnyk, Roman Panchak, Ruslan Holovatskyy. Automated Simulation of Scanning Tunneling Microscope Functional Parameters // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 107–109. (SciVerse SCOPUS).
 28. Kateryna Matviichuk , Vasyl Teslyuk, Taras Teslyuk // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 104–106. (SciVerse SCOPUS).
 29. Mykhaylo Melnyk, Oleksandr Basalkevych. Identification of Moving Objects in Video by Means of a Graph Model // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 170–173. (SciVerse SCOPUS).
 30. Mykhaylo Melnyk, Pavel Knapkiewicz, Vasyl Teslyuk, Jan Dziuban, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer. Mechatronic Laboratory Stand // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 31–33. (SciVerse SCOPUS).
 31. M. S. Pasieka, Н. М. Пасєка, І. Ю. Юрчак. Analysis of Structural-Logical Models of Learning Process and Their Impact on Improving the Quality of Education in the Context of Information Technology // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – C. 140–142. (SciVerse SCOPUS).
 32. Volodymyr Pikh, Yaroslav Nykolaychuk, Iryna Yurchak. The Method of Discrete Spectral Cosine Transform in Haar-Krestenson's Theoretical-Numerical Basis // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 223–228. (SciVerse SCOPUS).
 33. Puzankova Viktoriia Faitas, Yuri Tyhun. Conceptual Structure of Application for Personalized News Feeds // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 54–56. (SciVerse SCOPUS).
 34. Oleg Riznyk, Iryna Yurchak, Oleksandr Povshuk // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 220–222. (SciVerse SCOPUS).
 35. Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk. Modelling Reliability Indices of Hierarchical Systems // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). – 2016. – P. 111–113. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).
 36. Hahanov V., Chumachenko S., Mishchenko A., Sergienko V., Hahanova Y., Melnyk M. Cloud Services of Smart Cyber University // Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). – 2016. – P. 540–544. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS).
 37. Tsmots I., Skorokhoda O., Teslyuk V., Rabyk V. Designing Features of Hardware and Software Tools for Intelligent Processing of Intensive Data Streams // Data Stream Mining and Processing : Processing of the 2016 First IEEE International Conference (DSMP'2016), August 23-27, 2016, Lviv, Ukraine. – 2016. – P. 332–335. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Scopus).
 38. Lyubomyr Chyrun, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn, Mykhaylo Melnyk. Specifics Informational Resources Processing for Textual Content Linguistic 214 Analysis Lyubomyr Chyrun, Victoria Vysotska, Vasyl Lytvyn // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 214–219. (SciVerse SCOPUS).
 39. Nazariy Jaworski, Marek Iwaniec, Mykhaylo Lobyr. Composite Materials Microlevel Structure Models Visualization Distributed Subsystem based on WebGL // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 22–24. (SciVerse SCOPUS).
 40. Nazariy Jaworski, Marek Iwaniec, Mykhaylo Lobyr, Igor Farmaga. Diamond-Based Metal Matrix Composite Effective Heat Conduction Coefficient Synthesis Microlevel Model Verification // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). – 2016. – P. 25–27. (SciVerse SCOPUS).

Публікації у інших наукових закордонних виданнях (що не входять до наукометричних баз даних):

Статті у інших періодичних закордонних виданнях:

 1. Mykola Kulpa Lobur, Kostyantyn Kolesnyk. Design of a Short-Time Energy Saving Tank (Reservoir) for Light Weight Transport Vehicle // Machine Dynamics Research. – 2015. – Vol.39, № 1. – P. 59–66.
 2. Vysotska Victoria, Chyrun Lyubomyr, Kozlov Pavlo. Design and analysis features of generalized electronic content-commerce systems architecture // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. – 2016. – Vol.6/2. – P. 48–59.
 3. Kulpa M., Lobur M., Kolesnyk K. Design of a Short-Time Energy Saving Tank (Reservoir) for Light Weight Transport Vehicle // Machine Dynamics Research. – 2015. – Vol.39, № 1. – P. 59–66.
 4. Mykola Kulpa , Mykhailo Lobur, Kostyantyn Kolesnyk, Stephan Uwe. Design of a Short-Time Energy Saving Tank (Reservoir) for Light Weight Transport Vehicle // Machine Dynamics Research. – 2016. – Vol.39, № 1. – P. 59–66.
 5. Danylo Lizanets, Mykhaylo Lobur, Oleh Matviykiv. Models Based on Mechanical Properties of Biological Cells in Microfluidics // Machine Dynamics Research. – 2015. – Vol.39, № 3. – P. 127–135.
 6. Igor Nevlyudov, Vladyslav Yevsieiev, Svitlana Miliutina, Kostyantyn Kolesnyk. High – Level Programming Language Decomposition Parametric Model // Machine Dynamics Research. – 2015. – Vol.39. – P. 81–91.
 7. Ramm, M. Andriychuk. Antenna synthesis by the Modulus of the Diagram // Journal of Advances in Applied Mathematics . – 2016. – Vol. 1, no. 1. – 2016. – Vol.1, № 1. – P. 1–10.
 8. Myroslav Tykhan, Orest Ivakhiv, Vasyl Teslyuk. The Method of Signal Processing, when Measuring Non-stationary Value // Energy Engineering and Control Systems. – 2015. – Vol.1, № 1. – P. 57–62.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. M. Andriychuk. Linear Antenna Synthesis by an Amplitude Radiation Pattern // Proc.of Int. Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2016). – 2016. – P. 4.
 2. Bun R.A., Nahorski Z., Horabik-pyzel J., Danylo O., Charkovska N.V., Topylko P., Halushchak M., Lesiv M., Striamets O. High resolution spatial inventory of GHG emissions from stationary and mobile sources in Poland: summarized results and uncertainty analysis // Proceedings of 4th International Workshop on Uncertainty in Atmospheric Emissions. – 2016. – P. 41–48. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)