Наукові публікації викладачів кафедри (2005 рік)

 1. Корпильов Д.В., Ткаченко С.П., Свірідова Т.В. Аналіз і синтез архітектури складних апаратних і програмних систем. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с. 8-13.
 2. Каркульовський В.І., Керницький А.Б., Мотика І.І., Чура І.І. Побудова архітектури навчальної САПР. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.13-18.
 3. Мазур В.В. Автоматизоване проектування пасажирсько-транспортної системи міста. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.18-21.
 4. Юрчак І.Ю. Сучасні напрямки розвитку нейрокомп’ютерних технологій. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.21-24.
 5. Стех Ю.В., Керницький А.Б. Алгоритми ієрархічної кластеризаціїдля великих множин документів. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.68-73.
 6. Процько І.О. Приведення до ефективних обчислень ортогональних перетворень Хартлі. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.85-90.
 7. Головацький Р.І., Лобур М.В. Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об’єктів спостереження. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.112-120.
 8. Андрійчук М.І., Заморська О.Ф. Моделювання хвилеводних випромінювальних систем на основі їхніх амплітудних характеристик. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.129-136
 9. Іванців Р.Д., Марікуца У.Б., Антонюк М. Підвищення точності фазового детектування. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.120-125.
 10. Мазур В.В. Ідентифікація моделей для автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи міста. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.161-165.
 11. Макар В.М., Матвійків О.М. Н-адаптивне моделювання на основі методу скінчених елементів. Частина 3. Результати моделювання на прикладі задачі Ляме. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.168-175.
 12. Теслюк В.М., Раєвський П., Лобур М.В., Денисюк П. Математична модель інтегрального ємнісного сенсора. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.175-181.
 13. Теслюк В.М., Денисюк П. Математична модель термоеластичного рідинного актюатора.. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.181-186.
 14. Григор’єв В.В., Панчак Р.Т. Проблеми документування розробок пристроїв електронної техніки в сучасних САПР. Вісник НУ "Львівська політехніка", №512. Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. Львів, 2004, с. 44-48.
 15. Фаді Аль-Келані "Особливість компресії мовних сигналів на основі використання ортогональних перетворень"-Відбір і обробка інформації, Національна Академія наук України "Фізико-Механічний інститут", Вісник № 20(96), 2004, с. 137-142 .
 16. Лобур М. В.,Фаді Аль-Келані. "Аналіз методів компресії мовних сигналів"-Радіоелектроніка та телекомунікації, Національний університет "Львівська Політехніка", Вісник № 508, 2004, с. 42-45.
 17. Фаді Аль-Келані. "Дослідження характеристик мовного сигналу в задачах розпізнавання"- Комп’ютерні системи та мережі, Національний університет "Львівська Політехніка", Вісник № 523, 2004, с. 140-144.
 18. Лобур М. В., Фаді Талал Ахмед Аль-Келані, Лисак Ю.В. "Використання пакетних вейвлетів для визначення ознак розпізнавання мовних сигналів"-Моделювання та інформаційні технології, Національна Академія наук України "Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова", Випуск 31, Київ-2005, с. 41-46.
 19. Никифорчин Р.Б.,Процько І.О. Формування блочно-матричних структур для алгоритмів гармонічного перетворення даних. Автоматика, вимірювання та керування. Вісник НУ "ЛП". №530, 2005. c.175-180.
 20. Grigoriev V., Panchak R. The problems of formation of design documentacion for devices with PCB in modern CADs are analized, solution are proposed. // Proceeding of 8-th International Symposium "Microelectronics Technologies and Nicrosystems", P.44-48.
 21. Райд Фатхи Сахавне. Моделювання нейронних мереж для реалізації алгоритмів розпізнавання. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.202-206.
 22. Теслюк В.М., Лобур М.В., Керницький А.Б. Математические модели оптимизации технологического процесса производства ИС и микровстроенніх систем. Сборник научных трудов V-ой Международной научно-практической конференции "ВУЗОВСКАЯ НАУКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО", Минск, 13-15 октября, 2004 г., с.314 – 317.
 23. Лобур М. В., Теслюк В.М., Колесник К. К. Математична модель для аналізу вихідних характеристик інтегрального сенсора тиску на компонентному рівні проектування. Науково-технічний збірник "Электроника и связь", Тематичний випуск "Проблеми електроніки", Ч.2, Київ, НТУУ "КПИ", 2005 р., с.109-111.
 24. Лобур М.В., Теслюк В.М., Герус В.А. Метод захисту проектної інформації в системі наскрізного проектування вбудованих систем (Method of protection of a design information a system through designing of built-in systems). CADSM’2005. //Матеріали VIII-ї Міжнародної НТК "Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці", 23-26 лютого 2005, Львів-Поляна , с. 533 – 534.
 25. Lobur M., Lau G., Fadi Al-Kelani. Increasing of information detence level using multimodal biometry. //. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine,pp.38-40
 26. Teslyuk V.M., Zagaryuk, M. Pereyma. Модель акселерометра ємнісного типу (Mathematical Model of the Capasitive Accelerometer) CADSM’2005. //Матеріали VIII-ї Міжнародної НТК "Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці", 23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, с. 525-526.
 27. Teslyuk V.M., Denysyuk P., M. Pereyma. Математична модель термоактюатора рідинного типу (Mathematical Model of the thermoelastic element of vfluid actuator). CADSM’2005. //Матеріали VIII-ї Міжнародної НТК "Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці", 23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, с. 531-532.
 28. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Kernytskyy A., Denysyuk P. Дослідження функціональних можливостей мікросенсора ємнісного типу та одержання його робочих вихідних характеристик (Study of Functional Possibilities of Capacity Type Microsensor and its Operating Characteristics) CADSM’2005. //Матеріали VIII-ї Міжнародної НТК "Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці", 23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, с. 528-530.
 29. Teslyuk V.M., Lobur M.V., Rayevskyy P., Kernytskyy A., Denysyuk P. Модель інтегрального сенсора електростатичного типу (Design of Integral Capasity Sensor) CADSM’2005. //Матеріали VIII-ї Міжнародної НТК "Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці", 23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, с. 526-527.
 30. Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K., Denysyuk P., Kernytskyy A. Stady on the influence of physical and machanical properties of elastic part matherials on stressed and strained state of capacity sensor. WaRSAW University of Technology/ Institute of Mashine Fundamentals Proc. of the XIII Polish-Ukrainian Conference "CAD in Nachinery Design – Inplementation and Educational Problens", Warshaw, May, 2005.
 31. Teslyuk V.M., Lobur M.V., Rayevskyy P., Kernytskyy A. Mathematical Model for Optimization of Input Design Parameters Of Integrated Electrostatic Sensors. WaRSAW University of Technology. Institute of Mashine Fundamentals. Proc.of the XIII Polish-Ukrainian Conference "CAD in Nachinery Design – Inplementation and Educational Problens", Warshaw, May, 2005.
 32. Теслюк В.М., Лобур М.В., Раєвський П., Денисюк П.Ю. Оптимізація вихідних конструктивних параметрів інтегрального сенсора електростатичного типу. ISDMIT’2005. //Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій", 18-21 травня, 2005, м. Євпаторія, Крим, Том, 4., с.155-158.
 33. Теслюк В.М., Гранат П.П., Марков В.О. Система для розв’язку оптимізаційних задач при проектуванні інтегральних мікровбудованих систем OptimMEMS. //Матеріали міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій", 18-21 травня, 2005, м. Євпаторія, Крим, Том, 4., с.159-164.
 34. Teslyuk V., Antonyuk M, Lobur M. Bio-Robot for Research and Analisys of Human Organizm. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p.18-19.
 35. Teslyuk V.,Perejma M., Denysyuk P. Feature of Optical Embedded System Design. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p.31-33.
 36. Teslyuk V., Denysyuk P. Mathematical Model for Electrostatic Micropumps. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p.44-45.
 37. Rayevskyy P, Lobur M., Teslyuk V., Kolesnyk K. Mathematical Model of The Magnetic Actuator. Feature of Optical Embedded System Design. //Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p. 46-48.
 38. Teslyuk V., Farmaga I., Kernytskyy A. Model For The Components Level Design Of Integral Piezoelectric Pressure Sensor. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p. 49-51.
 39. Teslyuk V.,Zaharyuk, Chura I., Karkulovskyy V. Model For The Components Level Design Of Integral Piezoelectric Pressure Sensor. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p. 52-53.
 40. Teslyuk V.,Zaharyuk, Denysyuk P., Rayevskyy P. Optimization TaskSolution Automated System In MEMS Design. //MEMSTECH 2005. Proceeding of the 1-st International Conference of Young Scientists "Persprctive technologies and Methods in MEMS Design", 25-28 May, 2005 Lviv-Polyana, Ukraine, p. 63-66.
 41. Lobur M., Sviridova Design of micromechanical filter using correlation dependenciens between mechanical and electrical parameters. // MIXDES Proceedings of The 12-th International Conference "Mixed Design Of Integrated Circuits And Systems", Krakov, Poland, 22-25 June, 2005, p.325-327.
 42. Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К. Застосування САЕ – систем для дослідження напружено-деформованого стану пружного елемента сенсора ємнісного типу та визначення його функціональних можливостей. Вісник ДУ"Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі". №523, Львів, 2004 р .С.92-98.
 43. Лобур М.В., Головацький Р.І. Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об’єктів спостереження. Вісник НУ"ЛП" №512, "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", с. 115.
 44. Lobur M., Golovatskyy R. Methods of sensitivity management of passive infrared detectors of movement //Тези доповідей міжнародної конференції CADSM 2005, Lviv – Polyana, UKRAINE, 23 – 26 лютого. p. 276
 45. P.Tymoshchuk, E.Kaszkurewicz, "A winner-take all circuit using neural networks as building blocks", Neurocomputing, vol. 64, 2005, p. 375-396.
 46. Лобур М.В., Теслюк В.М., Керницький А.Б, Денисюк П.Ю., Раєвський П.Ю. Гетерогенна система автоматизованого проектування вбудованих систем., Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації ", № 534, Львів, 2005р., - 130 - 138 с.
 47. Лобур М.В., Свірідова Т.В., Теслюк В.М. Аналіз кореляційних залежностей між механічними та електричними параметрами мікровбудованих систем., Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації ", № 534, Львів, 2005р., - 147 - 152 с.
 48. A. Kernytskyy, M. Lobur, V. Karkulyovskyy. Children’s Online Microelectronics Encyclopedia As a Tool Of Education Process Creation And Popularization Of Microelectronics.//Proc. Of 11-th International Conference "Mixed Design Of Integrated Circuits And Systems", 24-26 June 2004. Szczecin, Poland, p.649-653.
 49. М.Лобур, А.Керницький, Електронний документообіг – запорука якісного управління організацією.//Матеріали Міжнародної науково-практична конференція. "Теорія і практика управління у суспільстві знань", 10-11 листопада 2005 p.
 50. P.Tymoshchuk, M.Lobur, P.Denysyuk, and G.Lau, "Parametric synthesis of mathematical model of analog WTA neural network of second order by genetic algorithms" Proc. of the Int. Conf. "Perspective technologies and methods in MEMS design", Lviv-Polyana, Ukraine, May 25-28, 2005.
 51. P.Tymoshchuk P., M. Lobur. "Qualitative analysis of precise frequency multiplier of harmonic oscillations". //Proc. of the X Int. Seminar Workshop "Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory", Lviv, Ukraine, Sept. 12-15, 2005.
 52. P.Tymoshchuk and M. Lobur. "Optimization of WTA neural network by genetic algorithms", Int. Workshop "East-West Design & Test", Odesa, Ukraine, Sept. 15-19, 2005.
 53. M. Andriychuk, "Phase Optimization in the Synthesis Problems with the Amplitude Radiation Pattern". //Proc.of the VIIIth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 23-26 February, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine. Lviv, NULP, 2005.
 54. М. I. Andriychuk, L. M. Klakovych, P. O. Savenko, M. D. Tkach. "Numerical solution of nonlinear synthesis problems of antenna arrays with regard for coupling of radiators". //Proc.of the Vth International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine.
 55. M. I. Andriychuk, O. F. Zamorska. "Separation of variables in the synthesis problems of phased antenna arrays". // Proc. of the International Conference on Antenna Theory and Techniques, 24-27 May 2005, Kyiv, Ukraine.
 56. M. I. Andriychuk. "Optimization of the Antenna Radiation Patterns Using the Phase Control". //Proc of the XIIIth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine.
 57. M. I. Andriychuk. "Synthesis of circular array in the given range of frequencies". //Proc. of the X-th International Seminar Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2005), September 12-15, 2005, Lviv, Ukraine.
 58. Antonyuk M., Ivanciv R.-A., Maricutsa U. Increase in Accuracy of Phase Detecting. //Матеріали VIII-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2005 "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці",23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, Україна.
 59. Roman-Andriy Ivantsiv, Ulyana Marikutsa. Digital Method of Measuring the phase Shift. //Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених MEMSTECH 2005," Перспективні технології і методи проектування МЕМС" 25-28 травня 2005, Львів-Поляна, Україна.
 60. Mykhaylo Lobur, Ulyana Marikutsa, Tetyana Sviridova. Perspectives of using of chemical sensors.// Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених MEMSTECH 2005, "Перспективні технології і методи проектування МЕМС", 25-28 травня 2005, Львів-Поляна, Україна.
 61. Sofia Bobalo, Ulyana Marikutsa, Oleksandr Markelov. The Thermomechanical Mathematical Models of Microelectronic Devices Components at Critical Models of Functioning. I //Матеріали Міжнародної конференції молодих вчених MEMSTECH 2005, "Перспективні технології і методи проектування МЕМС", 25-28 травня 2005, Львів-Поляна, Україна.
 62. Antonyuk M., Ivanciv R.-A., Maricutsa U. Increase in Accuracy of Phase Detecting. //Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції CADSM 2005 "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці".,23-26 лютого 2005, Львів-Поляна, Україна.
 63. Vitaliy Grigoriev, Roman Panchak, The Features of conducTor TRACK routing in circuit boards with surfase mountable devices. //Proc. of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 64. Golovatsky R.I., Lobur M.V. Method of sensitivity management of passive infrared detectors of movement. //Proc of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 65. Prots’ko I. Computational parallel models of the discrete harmonic transforms. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 66. R. Nykyforchin, I. Prots’ko. Computational Algorithm Of The Discrete HarmonicComponents For Microelectronic Systems. //Proc.of the 1-st Intermational Conference of Young Scientists MEMSTECH 2005, May 25-28, 2005, Lviv-Polyana, UKRAINE.
 67. V. Karkulovskyy , A. Kernytskyy., I. Motyka., Chura I. Development of Education CAD Architecture. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 68. D. Korpyljov, S. Tkachenko, T. Sviridova. Using of Object-Oriend System Engineering in Development of Distributed Systems for Design of Hybrid Integrated Circuits.//Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine, .
 69. Yuri Stekh. Hierarhical Clustering Algorithms for Document Datasets. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 70. M. Lobur, V. Ivanyuk, O. Kapshiy, G. Lau. Quantizer error of image processing systems.//Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 71. V. Mazur. Computer Aided Design of Transport Network on System and Functional-logical Levels. //Proc. of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 72. S. Tkatchenko, Y. Grytsyshyn. Web-oriented CAD-system for material cutting. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 73. M. Lobur, T. Sviridova. Mathematical model of electrostatic actuator for RF MEMS. //Proc.of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 74. M. Lobur, Fadi-Al-Kalani. The Formation of Discourse Competense in the Process of Conducting Discussions at the Lessons of Foreign Languages. //Proc.of the International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.
 75. M. Lobur, R. Sahawneh. Realization Of Algorithms Of Recognition In Neuron Networks. //Proc.of the 1-st Intermational Conference of Young Scientists MEMSTECH 2005, May 25-28, 2005, Lviv-Polyana, UKRAINE.
 76. M. Lobur, G. Lau. Sysrems Of Strukture Recognition Using Color Image. //Proc.of the 1-st Intermational Conference of Young Scientists MEMSTECH 2005, May 25-28, 2005, Lviv-Polyana, UKRAINE.
 77. M. Lobur, Fadi Al-Kelani. "Illumination of the basic Problems Which Arise at Recognition and Substantial Interpretation of a Language Signal"// Proc. Of the VIII International Conference CADSM 2005. Lviv.Polyana, pp.551-552.