Наукові публікації викладачів кафедри (2017 рік)

Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України

У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах)

 1. Mazur V. Planning of routes on in-depth study of passenger flows // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.51–55.
 2. Khanas Y., Ivantsiv R. Finding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.31–35.
 3. Shatnyi S., Tymoschyk P.Hardware implementation design in labview of fuzzy ART based partially parallel clustering system // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.68–72.
 4. Hryhorenko Y., Marikutsa U., Malkovska O. Development of a mobile application for second language acquisition // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.22–26.
 5. Karkulovskyi B., Karkulovskyi V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R. Automated system for study course "Designing methods" // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.27–30.
 6. Marusenkova T., Yurchak I. An algorithm checking the uniqueness of quadrics' intersection point for vector quantities smart sensors // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.45–50.
 7. Melnyk M., Martynyak A., Kernytskyy A. Reverberation time study of an auditorium // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – P.56–61.
 8. Стефанович Т.О., Щербовських С.В. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні". – 2017. – № 867. – C.29–35.
 9. Стефанович Т.О., Щербовських С.В. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні". – 2016. – № 839. – C.8–14.
 10. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Опотяк Ю.В., Теслюк В.М. Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – № 864. – C.201–209.
 11. Чирун Л., Висоцька В. Online newspaper content analysis based SEO technologies // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика: [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України; голова Ред.-видавн. ради Н.І. Чухрай; [відп. ред. М.В. Лобур]. – 2016. – № 859. – C.3–16.

У інших виданнях України:

 1. Лозинський А.Я., Машевська М.В., Нарушинська О.О., Теслюк В.М. Застосування мультиагентного підходу для покращення параметрів синхронізації в ігрових системах // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.183–190.
 2. Береговська Х.В., Машевська М.В., Зелінський А.Я., Теслюк В.М. Розроблення методу побудови моделей систем "Інтелектуальний будинок", створених на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.176–182.
 3. Береговська Х.В., Машевська М.В., Теслюк В.М. Розроблення моделей систем "інтелектуальний будинок", побудованих на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.78. – C.175–185.
 4. Борейко О.Ю., Теслюк В.М., Машевська М.В., Гураль І.В. Технічне забезпечення контролера збору даних системи автоматизованого опрацювання пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста // Моделювання та інформаційні технології: збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2017. – Т.79. – C.190–197.
 5. П. Малачивский, Я. Матвийчук, Я. Пизюр, Р. Малачивский. Равномерное приближение функций двух переменных // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – Vol.53, № 3. – P.111–116.
 6. Бокла Н., Семенко А., Шестопал Є., Домрачева К. Аналіз впливу виду маніпуляції сигналу на енергетику радіолінії // Зв'язок. – 2017. – № 1. – C.34–37.
 7. Стефанович Т.О., Щербовських С.В. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із передаванням функцій між однотипними модулями // Відбір і обробка інформації. – 2017. – № 44(120). – C.29–36.

Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України

Статті у періодичних виданнях:

 1. Семенко А.І., Бокла Н.І., Домрачева К.О., Шестопал Є. О. Телекомунікаційна система з покращеним прийманням амплітудно-маніпульованого сигналу // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2017. – Т.255, № 6. – C.178–181.
 2. M. Tykhan, O. Ivakhiv, V. Teslyuk. New type of piezoresistive pressure sensors for environments with rapidly changing temperature // Metrology and Measurement Systems. – 2017. – Vol.24, № 1. – P.185–192..

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. M. Andriychuk. Solving the electromagnetic wave scattering problem by integral equation method // Workshop on direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory: proceedings XXIInd International seminar (Dnipro, 25–28 September, 2017). – 2017. – P.233–237.
 2. Головатий А.І., Теслюк В.М. Тенденції розвитку технології "Internet of Things" та перспективи використання ІОТ-пристроїв в повсякденному житті // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.11–13.
 3. Климкович Т.А. Досвід застосування магнітоваріаційних спостережень при вивченні сейсмотектонічних процесів у Закарпатській сейсмоактивній зоні // Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем:матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – 2017. – C.40–41.
 4. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Використання демографічних характеристик користувачів при прогнозуванні рекомендацій // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.139–142.
 5. Лобур М.В., Стех Ю.В., Шварц М.Є. Метод прогнозування рекомендацій з врахуванням інтересу спільноти користувачів // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.135–138.
 6. Лозинський А.Я. Застосування мультиагентного підходу для прийняття рішень в ігрових системах // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.33–34.
 7. Максим'юк К.В. Зменшення потужності множин альтернатив структур РТ // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.35–37.
 8. Маркелов О.Е. Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт" НУ "Львівська політехніка" – Львів, 2017. – С.20, - Бібліогр.: 28 назв. – 2017. – C.1–20.
 9. Маркелов О.Е. Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів. // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 184 с. – Бібліографія: с. 164–182 (160 назв). – 2017. – C.1–184.
 10. Матвійчук Я.М. Застосування принципу редукції до ідентифікації математичних моделей різної складності // Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародного симпозіуму), 9–11 листопада 2017 р., Чернівці, Україна. – 2017. – C.22–25.
 11. Шварц М.Є., Стех Ю.В. Моделі і методи побудови рекомендаційних систем // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.37–38.
 12. Jaworski N., Andrushchak N. A numerical model of light propagation in porous composite structures // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування: збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P.92. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження).
 13. Андрущак А.С., Бурий О.А., Андрущак Н.А., Кулик Б.Я., Микитюк З.М. Наноінженерія анізотропних матеріалів для створення оптичних комірок із підвищеною енергетичною ефективністю // First International Workshop "Actual problems of fundamental science" – APFS'2015 (May 29 - June 2, 2015, Lutsk-Lake "Svityaz'", Ukraine). – 2017. – C.10–15. (ДБ/Анізотропія, Фундаментальні дослідження).
 14. Береговська Х.В., Теслюк В.М. Інтеграція сенсорів і актюаторів в моделі систем "інтелектуальний будинок" // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.19–21.
 15. Борейко О.Ю., Теслюк В.М. Автоматизоване визначення параметрів пасажиропотоку громадського транспорту для системи "розумного" міста // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.31–33.
 16. Борейко О.Ю., Теслюк В.М. Автоматизоване визначення параметрів пасажирського потоку громадського транспорту для системи «розумного» міста // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – C.32–33.
 17. Т.А. Климкович, В. Максимчук, Є. Накалов, В.М. Миронюк. Магнітоваріаційний моніторинг при вивченні сейсмотектонічних процесів у сейсмоактивних зонах // Наукова конференція-семінар «Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах». – 2017. – C.138–141.
 18. Kulyk B., Andrushchak N., Andrushchak A., Sahraoui B. Exploration of second harmonic generation in KDP-based crystalline nanocomposites // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування: збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P.91. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження).
 19. Лобур М.В., Матвійків О.М., Лобур І.П. Моделювання мікрорідинних систем // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.217–219.
 20. Лобур М.В., Супрун О.М. Моделювання загроз безпеки інформаційних ресурсів // Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій: збірник наукових праць III Всеукраїнської науково-практичної конференції КМПЗ - 2017 (Рівне, 28-30 вересня 2017 р.). – 2017. – C.39–41.
 21. В. Максимчук, Т.А. Климкович. Геомагнітний та магнітоваріаційний моніторинг у Закарпатській сейсмоактивній зоні // "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-франківськ, 23-25 березня 2017). – 2017. – C.290–291.
 22. Semenko A., Domracheva K., Bokla N. Analysis of telecommunication systems interference with multiposition phased-shift signal // Матеріали 2-ї Міжнародної конференції з передових інформаційно-комунікаційних технологій (AICT-2017),(Львів,4-7 липня 2017р.). – 2017. – P.205–209.
 23. Стефанович Т.О., Щербовських С.В. Застосування мікроконтролера Andrunio Nano у навчальному процесі студентів технічних спеціальностей // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі: матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – C.123–126.
 24. Стрямець С.П., Стрямець О.С. Застосування ГІС для визначення запасу вуглецю в букових пралісах та старовікових лісах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя створення об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини": Історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту (Рахів, 26-29 вересня 2017 р.). – 2017. – C.323–329.
 25. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Адамів В. Алгоритми захисту об'єктів "розумного міста" на базі ESP8266 // Advanced computer information technologies (ACIT‘2017): proceedings All-Ukrainian conference with international participation, 19–20 May 2017. – 2017. – C.212–213.
 26. Теслюк В.М., Борейко О.Ю., Мельник А. Моделювання руху громадського транспорту на основі мереж Петрі // Advanced computer information technologies (ACIT‘2017): proceedings All-Ukrainian conference with international participation, 19–20 May 2017. – 2017. – C.25–26.
 27. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Медиковський М.О., Машевська М.В., Теслюк В.М. Система автоматизованого синтезу пристроїв на базі мікроконтролерів. // Матеріали VIII-ої Українсько-польської науково-практичної конференції «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016), 27-30 серпня 2016 року. Львів-Чинадієво, Україна. – 2017. – C.142–145. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 28. Цмоць І.Г., Теслюк Т.В., Медиковський М.О., Опотяк Ю.В., Теслюк В.М. Базові інтелектуальні компоненти систем багаторівневого управління енергоефективністю регіону. // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI'2016). – 2017. – C.151–153. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки).

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. П. Кособуцький. Стосовно моделювання математичного сподівання і дисперсії вибірок гаусово розподілених величин // Український фізичний журнал. – 2017. – Т.62, № 9. – C.823–826. (НМБД?).
 2. Михайло Мельник, Андрій Керницький. Дослідження методів визначення часу реверберації T20 // Вісник Української Академії Друкарства "Комп'ютерні технології друкарства". – 2017. – № 1(37). – C.102–109. (ACM Digital Library, Index Copernicus International).
 3. Михайло Мельник, Андрій Керницький. Інформаційна модель бази даних акустичних матеріалів // Вісник Української Академії Друкарства "Комп'ютерні технології друкарства". – 2017. – № 1(37). – C.118–128. (ACM Digital Library, Index Copernicus International).
 4. Нарушинська О.О., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – Т.189, № 3. – C.342–347. (EBSCO).
 5. Теслюк Т.В., Береговський В.В., Теслюк В.М., Денисюк П.Ю. Методи та моделі автоматизованого проектування системи "інтелектуального будинку" на базі нейроконтролерів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Т.26.7. – C.342–349. (Index Copernicus International).
 6. Boreiko O., Teslyuk V., Zelinskyy A., Berezsky O. Development of models and means of the server part of the system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.1, № 2 (85). – P.40–47. (Борейко О.Ю., Зелінський А.Я.) (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 7. Мандзій Б.А., Матвійчук Я.М. Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв'язування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Радіоелектроніка та телекомунікації". – 2017. – № 874. – C.39–46. (Index Copernicus International).
 8. Теслюк В.М., Береговська Х.В., Угрин Л. Є. Розроблення методу навчання моделей систем "розумного будинку" на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 6. – C.139–144. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Index Copernicus International).
 9. Теслюк В.М., Лозинський А.Я., Теслюк Т.В. Застосування мультиагентного підходу в процесі реалізації ігрової програми "Bacterial war" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 6. – C.178–181. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Index Copernicus International).
 10. Теслюк Т.В., Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Medykovskyy M. Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 2/8 (86). – P.4–9. (АСУ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 11. Tykhan M., Mokrytskyy V., Teslyuk V. Efect of the membrane thermodeflection on the accuracy of a tensoresistive pressure sensor // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.4, № 7 (88). – P.32–37. (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS, Ulrich's Periodicals Directory).
 12. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Теслюк Т.В. Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1(187). – C.398–408. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (ACM Digital Library, EBSCO).
 13. Цмоць І.Г., Теслюк Т.В., Машевська М.В., Теслюк В.М. Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2017. – Т.27.1. – C.197–202. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, Index Copernicus International).
 14. Shcherbovskykh S., Spodyniuk N., Stefanovych T., Zhelykh V., Shepitchak V. Development of a reliability model to analyse the cause of a poultry model failure // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Vol.4, № 3(82). – P.4–9. (EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS).

Статті у закордонних виданнях

 1. M. Andriychuk. MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine chapter // Electron Devices Society. – 2017. – Vol.24, № 1. – P.33–34. (SciVerse SCOPUS).
 2. Andrushchak N., Jaworski N., Lobur M. Improvement of the Numerical Method for Effective Refractive Index Calculation of Porous Composite Materials Using Microlevel Models [Electronic resource] // Acta Physica Polonica A. – 2017. – (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження)(НМБД?).
 3. Oleksandr Markelov. Development of computer-aided tools for UI synthesis based on monitoring of usage and the source code repository // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2016. – Vol.5, № 12. – P.2733–2737. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 4. M. Andriychuk, Y. Kuleshnyk. Closed solution to EM wave scattering problems and creating materials with specific performances // IOSR Journal of Engineering. – 2016. – Vol.6, № 11. – P.68–76. (НМБД?).
 5. Buryy O., Andrushchak N., Ratych A., Demyanyshyn N., Mytsyk B., Andrushchak A. Global maxima for the acousto-optic effect in SrB4O7 crystals // Applied Optics. – 2017. – Vol.56, № 7. – P.1839–1845. (ДБ/Анізотропія, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS).
 6. Kosobutskyy P., Kovalchuk A. Model of spatial dependence of the transport coefficient of photons scattered in a tissue // Optica Applicata. – 2017. – Vol. XLVII, № 1. – P.111–117. (НМБД?).
 7. Kulyk B., Andrushchak N., Andrushchak A., Sahraoui B. Study of Second Harmonic Generation in KDP Filled Porous Alumina Nanocomposite [Electronic resource] // Acta Physica Polonica A. – 2017. – (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (Кулик Б.Я., Андрущак Н.А.) (НМБД?).
 8. P.S. Malachivskyy, Y. N. Matviychuk, Y. V. Pizyur, R. P.Malachivskyy. Uniform Approximation of Functions of Two Variables // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Vol.53, № 3. – P.426–431. (ПМ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 9. Teslyuk T., Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Medykovskyy M., Опотяк Ю.В. Architecture and Models for System-Level Computer-Aided Design of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise // Automation 2017. International Conference Automation 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – № 689. – C.538–557. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS).
 10. Tykhan M., Ivakhiv O., Teslyuk V. New type of piezoresistive sensors for environments with rapidly changing temperature // Metrology and Measuring Systems. – 2017. – Vol.24 (2017), № 1. – P.185–192. (Google Scholar).
 11. Цмоць І.Г., Теслюк В.М., Теслюк Т.В., Ignatyev I. Basic Components of Neuronetworks with Parallel Vertical Group Data Real-Time Processing // Automation 2017. International Conference Automation 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol.689. – P.558–576. (АСУ-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. M. Andriychuk. Modeling the non-homogeneous media with specific refraction coefficient // First IEEE Ukraine conference on electrical and computer engineering UKRCON-2017: proceedings (May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine). – 2017. – P.202–205. (SciVerse SCOPUS).
 2. M. Andriychuk. Two approaches to solving the antenna synthesis problems according to the amplitude radiation pattern // Antenna theory and techniques: XI International conference (24–27 May 2017, Kiev, Ukraine). – 2017. – P.14–19. (SciVerse SCOPUS).
 3. Andrushchak N., Neznaradko Y., Hnatyuk V. Development and implementation of image processing technique for laser-based 3D scanner // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.309–313. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 4. Hurskyi A., Matviykiv O., Lobyr M. Research of electrocardiography sensors for healthcare monitoring // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.164–166. (SciVerse SCOPUS).
 5. Kosobutskyy P., Ferens R. Statistical analysis of noise measurement system based on accelerometer-gyroscope GY-521 and Arduino platform // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.405–407. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Kosobutskyy P., Jaworski N., Lobur M. Analysis of Cauchy criterion similarities in miniaturization of elastico-dynamic cantilever systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.6–8. (SciVerse SCOPUS).
 7. Kryvyy R., Karkulovskyi V., Korpyljov D. Application of COMSOL API for autonomous modeling of thin film resonator // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.421–423. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Kuzmynykh M., Matviykiv O., Lobyr M. Analysis of electromyography methods for healthcare monitoring // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.101–104. (SciVerse SCOPUS).
 9. Lizanets D., Matviykiv O., Halushko O. Method of finite-element mesh repositioning for FSI modeling of living cell behavior in microfluidics // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.4–7. 0,17 ум.д.ар. (Лізанець Д. І., Галушко О.М.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 10. Lobur M., Kosobutskyy P., Holovatskyy R., Jaworski N., Farmaga I. The atomic-force microscope – project of the CAD department of Lviv Polytechnic National University // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.402–404. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Mazur V. Computer-aided design of the route network based on packet models // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.396–398. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 12. Matviychuk Y. Reduction principle of the mathematical model // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.142–145. (SciVerse SCOPUS).
 13. Narushynska O., Teslyuk V., Vovchuk B. Search model of customer's optimal route in the store based on algorithm of machine learning A // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.284–287. (Нарушинська О.О., Вовчук Б. З.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 14. Pukach P., Melnyk M., Brodyak O., Pukach P.Asymptotic method for the investigation of the mathematical model of nonlinear bending vibrations for some electromechanical screw system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.46–49. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 15. Shatnyi S., Tymoshchuk P.Simulation of sequential and partially parallel Fuzzy ART neural network // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.372–374. (Шатний С.В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 16. Schwarz M., Lobur M., Stekh Y. Analysis of the effectiveness of similarity measures for recommender systems // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.275–277. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 17. Schwarz M., Lobur M., Stekh Y. Some trends in modern recommender systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.167–169. (SciVerse SCOPUS).
 18. Yurchak I., Dudas V. Investigation into applicability and efficiency of SQLite for implementation of Dijkstra's algorithm // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.282–284. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 19. Jaworski N., Andrushchak N. A method of nanoporous anodic aluminum oxide structure modeling based on bezier curves generation // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.63–66. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (Яворський Н. Б., Андрущак Н.А.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 20. Matviychuk Y., Andrushchak A., Andrushchak N. Application of a principle of mathematical models reduction for optimal vector of induced optical effects in crystalline materials for optoelectronics // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.70–73. 0,17 ум.д.ар. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 21. Bak R., Lavriv O., Koval B. Load balancing based on multi-hop handover for wireless cellular networks // First IEEE Ukraine conference on electrical and computer engineering UKRCON-2017: proceedings (May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine). – 2017. – P.1103–1106. (ДБ/5G, Прикладні дослідження і розробки) (Бак Р. І., Лаврів О.А.) (SciVerse SCOPUS).
 22. Boreiko O., Teslyuk V. Model of data collection controller of automated processing systems for passenger traffic public transport "smart" city based on Petri nets // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.62–65. (SciVerse SCOPUS).
 23. Boreiko O., Teslyuk V. Information model of the control system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.113–116. (Борейко О.Ю.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 24. Boreiko O., Teslyuk V. Model of a controller for registering passenger flow of public transport for the "Smart" city system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.207–209. (Борейко О.Ю.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 25. Vysotska V., Chyrun Lу., Chyrun Liliya. Information technology of processing information resources in electronic content commerce systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції, Львів, 6–10 вересня 2016 р. – 2016. – P.212–222. (ІСМ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 26. Hryhorenko Y., Londar S., Marikutsa U., Farmaga I. Design and development of mobile application for learning technical terms // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.399–401. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 27. Diveyev B., Konyk S., Melnyk M., Vysocka C.Acoustical performance of layered beams in the lower frequency range // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.91–95. (Коник С. І., Мельник М. Р.) (SciVerse SCOPUS).
 28. Iwaniec M., Teslyuk V., Mashevska M., Lobur M., Holovatyy A., Kolesnyk K. Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345 // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.25–29. (Машевська М.В., Головатий А.І.) (SciVerse SCOPUS).
 29. Kazarian A., Teslyuk V. Structure and model of the smart house security system using machine learning methods // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.105–108. 0,17 ум.д.ар. (Казарян А. Г.) (SciVerse SCOPUS).
 30. Kazarian A., Tsmots I., Teslyuk V. Intelligent house as a service and its practical usage for home energy efficiency. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.220–223. 0,17 ум.д.ар. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Казарян А. Г.) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 31. Kyryk M., Pleskanka M., Pleskanka N. The efficiency and productivity of the CDNs // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.270–273. (ДБ/5G, Прикладні дослідження і розробки) (Плесканка М.В., Плесканка Н. М.) (SciVerse SCOPUS).
 32. Kyryk M., Pleskanka N., Pleskanka M. Content delivery network usage monitoring // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.306–308. (ДБ/5G, Прикладні дослідження і розробки) (Плесканка Н. М., Плесканка М.В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 33. Kyryk M., Pleskanka N., Yanyshyn V. Performance evaluation model for spectrum decision methods in cognitive radio // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.289–291. (ДБ/5G, Прикладні дослідження і розробки) (Плесканка Н. М., Янишин В. Б.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 34. Kolesnyk K., Panchak R., Pylypenko V., Abliasisov I., Fedoseev O., Ferens R. Managing kinematics of robot using a unity system based on Arduino // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.44–46. (SciVerse SCOPUS).
 35. Korobchinsky M., Vysotska V., Chyrun L., Chyrun L. Peculiarities of content forming and analysis in Internet newspaper covering music news // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.52–57. (ІСМ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 36. Kostenko I., Pelekh Y., Nykolyshyn T., Karkulovskyi V. Mathematical modelling and method of investigation of the limiting equilibrium of an anisotropic cylindrical Shell with Crack // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.146–150. (SciVerse SCOPUS).
 37. Kulyk B., Andrushchak N., Andrushchak A., Göring P., Sahraoui B. Nonlinear optical response of KDP/Al2O3 crystalline nanocomposite // Матеріали 7 Міжнародної конференції з наноматеріалів, застосування та властивостей (NAP–2017). – 2017. – P.03NNSA26-1–03NNSA26-2. (ДБ/Нанокомпозит, Фундаментальні дослідження) (SciVerse SCOPUS).
 38. Lavriv O., Buhyl B., Huskov P., Bak R. Heterogeneous network capacity distribution among service flows // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.173–175. (ДБ/5G, Прикладні дослідження і розробки) (Лаврів О.А., Бугиль Б.А., Гуськов П. О., Бак Р. І.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 39. Lizanets D., Matviykiv O., Walchak R. The model of a light transmittance through translucent objects in lens-free imaging setups // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.78–80. (SciVerse SCOPUS).
 40. Lobur M., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. Modelling of type I and II errors of switching device for systems with hot and cold redundancy based on two-terminal dynamic fault tree // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.19–21. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 41. Marusenkova T., Yurchak I., Solomko R. Improvement of the interval arithmetic-based algorithm for solving quadrics' equation sets in microcontrollers // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.417–420. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 42. Kernyskyy A., Pukach P., Melnyk M. Development of subsystems for reverberation time definition in lecture auditorium // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.354–356. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 43. Naum O., Vysotska V., Chyrun L., Kanishcheva O. Intellectual system design for content formation // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.131–138. (ІСМ-10, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 44. Riznyk O., Balych B., Yurchak I. A synthesis of Barker sequences by means of numerical bundles // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.344–346. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 45. Riznyk O., Balych B., Yurchak I. A synthesis of barker sequences is by means of numerical bundles // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.82–84. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 46. Riznyk O., Povshuk O., Kynash Y., Yurchak I. Composing method of anti-interference codes based on non-equidistant structures // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.15–17. (АСУ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).
 47. Sviridova T., Gulov G., Marikutsa U. Mobile specific testing: Tips &Tricks // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.378–380. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 48. Semenko A., Bokla N., Shestopal J. MІMO system (2x2) with channels code division implying a modified pseudo-random Gold's sequence // Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо'2016/UkrMiCo'2016): збірник матеріалів (Київ, 11-15 вересня 2016 р.). – 2017. – P.301–303. (НМБД?).
 49. Semenko A., Kushnir N., Bokla N., Kosovan G. Forming of wideband signal by means of its modulation with pseudo-random sequence created on the basis of a chaotic determined signal [Electronic resource] // Information and telecommunication technologies and radio electronics : collection of proceedings of the international scientific and technical conference (Odesa, Ukraine, 11–15 September 2017). – 2017. (SciVerse SCOPUS).
 50. Stefanskyi A., Starzak L., Napieralski A., Lobyr M. Analysis of SPICE models for SiC MOSFET power devices // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.79–81. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 51. Teslyuk V., Beregovska C., Denysyuk P.Decomposition of models of smart-home systems // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.22–24. (SciVerse SCOPUS).
 52. Teslyuk V., Beregovska K., Denysyuk P., Mashevska M. Method of development Smart-Hose-Systems Models, based on Petri-Markov Nets, and extended by functional components // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.352–355. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 53. Teslyuk V., Zelinskyy A., Karpa D. The structure of the user's health state diagnostic and predicting system on the basis of the neural network // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017): proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P.47–50. (SciVerse SCOPUS).
 54. Teslyuk T., Цмоць І.Г., Teslyuk V., Medykovskyy M., Opotyak Y. Architecture of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise. // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.429–433. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 55. Farmaga I., Marikutsa U., Stefaniuk O. Problems of testing of a highly specialized software // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.67–69. (SciVerse SCOPUS).
 56. Khomytska I., Teslyuk V. Modelling of phonostatistical structures of English backlingual phoneme group in style system // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.324–327. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 57. Khomytska I., Teslyuk V. Modelling of phonostatistical structures of the colloquial and newspaper styles in english sonorant phoneme group // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P.67–70. (Google Scholar, SciVerse SCOPUS, Springer, Web of Science).
 58. Цмоць І.Г., Kazarian A., Teslyuk V., Mashevska M. Units and structure of automated "smart" house control system using machine learning algorithms // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.364–366. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (Казарян А. Г., Машевська М.В.) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 59. Tsmots I., Teslyuk T., Teslyuk V., Medykovskyy M., Holovatyy А. Intelligent components of multilevel system for energy efficiency management in regional economy // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.319–323. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 60. Jaworski N., Ivaniec M. Numerical simulation of dental implant insertion process // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.59–61. (SciVerse SCOPUS).

Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних

Статті у періодичних закордонних виданнях

 1. Boreiko O., Teslyuk V., Chorna I. Analysis and prospects of smart city technology development. Analiza i perspektywy rozwoju technglogii smart sity // Innowacyjna Edukacja Jako Skladowa Inteligentnego miasta: Series monographs Faculty of Architecture, Civil Engeenering and Applied Arts Katovice School of Technology. – 2017. – № 14. – P.60–70.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном, опублікованих за кордоном

 1. Jaworski N., Lobyr M., Matviykiv O., Farmaga I., Marikutsa U. Synthesis of effective thermal characteristics of anodic alumina by the microlevel cellular composite materials model // Microtechnology and thermal problems in electronics, MICROTHERM 2017: official proceedings of international conference, June 27 –29 2017, Lodz, Poland. – 2017. – P.26–28..

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном, опублікованих в Україні

 1. Bohdan Vasylyshyn, Mykhaylo Lobyr. Device for accurate dosing of liquids // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.45.
 2. Yuri Kvych, Olha Melnyk, Konstijantyn Depa, Ihor Sorokin, Muhaylo Lobyr. Design and manufacture of the casing for radio electronic equipment // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.13–14.
 3. Petro Kosobutskyy, Volodymyr Karkulovskyi, Mykhaylo Melnyk. Physical principles of optimization of the static regime of a cantilever type power-effect sensor with a constant rectangular cross-section // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.9–10.
 4. Muhaylo Lobyr, Mykhaylo Schwarz, Yuriy Stekh. The method of sequential clustering for predicting recommendations // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.19–20.
 5. Vitaliy Mazur, Roman Ferens. The control system for the training model of cnc machine tool // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.27–28.
 6. Mykhaylo Melnyk, Andriy Kernyskyy, Muhaylo Lobyr. Comparison of methods for measuring reverberation time // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.29–30.
 7. Vitalii Yakubenko, Oleg Faitas, Rostyslav Kryvyy. Developing a system of automated data distribution for cloud storage // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.47–48.
 8. Eugene Zasoba, Denys Kotelovych, Igor Farmaga, Uliana Marikutsa. Odometry calculation of wheeled vehicle model in Gazebo and ros environment // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.49–50.
 9. Yuri Kvych, Olha Melnyk, Konstijantyn Depa, Ihor Sorokin, Muhaylo Lobyr. Design and development of omnidirectional sound source // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.15–16.
 10. Igor Nevlyudov, Vladyslav Yevsieiev, Svitlana Miliutina, Kostyantyn Kolesnyk. Object semantic model for life cyclemodel "jump" // XXV Polish-Ukrainian conference on "CAD in machinery design-implementation and educational problems": book of abstracts (Bielsko Biala, October 20-21, 2017). – 2017. – P.31–32.