Scientific publications. 1993

 1. Близнюк М.Б., Горук І.Е. Евристичний алгоритм визначення тонкоплівкових резисторів підгонки та їх допусків на етапі проектування. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.3.
 2. Гранат П.П., Теслюк В.М. Моделювання технологічних процесів напівпровідникових інтегральних схем на базі ПЕОМ. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.19.
 3. Лівчак В. І., Пастернак В. В., Ткаченко С. П. Спеціалізований графічний редактор САПР ГІМС. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.40.
 4. Луців П.Д., Назар А.В., Шиндяпін С.В. Засоби керування базою даних програмної системи моделювання та діагностики технологічного процесу виробництва напівпровідникових ІС. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту. №272, 1993р., ст.43.
 5. Марків Я.С. Методика обробки експериментальних даних. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв" Вісник Львівського Політехнічного інституту, N272,1993р., ст.47.
 6. Мотика І.І., Стех Ю.В. Комбінований ітераційний алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.52.
 7. Федасюк Д.В. Розрахунок перехідних теплових процесів в конструкціях МЕП з навісними елементами. "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, N272, 1993р., ст.77.
 8. Чура І.І. Багатовіконний монітор САПР "ТОПОС". "Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв"; Вісник Львівського Політехнічного інституту, №272, 1993р., ст.85.
 9. Коваль В.О., Бідний Д.І., Корбецький Р.В., Остапчук А.І. Багаторівневе забезпечення технологічної відтворюваності ІС в середовищі САПР/САПР ТП Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.3.
 10. Ілюк І.Е., Гранат П.П., Марків Я.С. Систематизація та класифікація контролюючих параметрів і дефектів при виробництві ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки І застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.10.
 11. Луців П.Д. Методи та інструментальні засоби розробки діалогових програмних систем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.15.
 12. Луців П.Д., Александров Е.В. Методика діагностики причин браку при виготовленні напівпровідникових ІС засобами експертних систем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.16.
 13. Саваневський В.В., Перегінсьвий В.П., Луців П.Д. Підтримка рішень при управлінні технологічним процесом виробництва напівпровідникових ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.17.
 14. Коваль В.O., Ілюк І.Є., Стех Ю.В. Архітектура експертної системи моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.18.
 15. Гранат П.П., Стех Ю.В., Коваль В.Я. Моделі представлення знань та логічного виводу в експертній системі моделювання і діагностики технологічного процесу виробництва інтегральних схем. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.19.
 16. Коваль В.О., Гранат П.П., Теслюк В.М. методика моделювання технологічних процесів виробництва ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці". Львів-1993, ст.20.
 17. Близнюк М.Б., Горук І.Є. Оцінка ефективності оптимізаційних моделей в задачах призначення допусків Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993. ст.31.
 18. Луців П.Д., Романів А.В., Процик А.С. Метод розрахунку пасивних елементів при наскрізному моделюванні ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці", Львів-1993, ст.34.
 19. Марків Я.С., Підлипний Ю.В. Підсистема побудови математичних моделей об'єкту діагностики при виробництві ВІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.35.
 20. Марків Я.С., Бобало С.І. Метод діагностики технологічного процесу виробництва ІС по результатах тестового контролю. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.36.
 21. Мотика І.І., Каркульовський В.І. Ієрархія моделей для моделювання механіки РЕЗ. Збірник тезі в доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.43.
 22. Стех Ю.В. Буквенно-символьний метод розрахунку схемних функцій для САПР ВІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.44.
 23. Ткаченко С.П., Лівчак В.І., Аксьонов В.О., Корпильов Д.В. Розміщення елементів біполярних ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.45.
 24. Ткаченко С.П., Лівчак В.І., Ромашок А.В. Автотрасування з'єднань ГІМС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки І застосування приладо-технологічних СДПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.46.
 25. Лівчак В.І., Пастернак В.В., Ткаченко С.П. Графічний редактор для проектування ГІМС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.52.
 26. Чура І.І., Бартіш А.Ю. Представлення даних топології МЕЗ для рішення задач верифікації. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.54.
 27. Воблий О.М., Костшк І.В., Мотика І.І. Моделювання високотемпературних технологічних операцій виготовлення товстоплівкових резисторів. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.56.
 28. Федасюк Д.В., Степанюк Ю.В. математична модель теплообміну конструкцій ІС з врахуванням виводів. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.58.
 29. Стецюк О.О., Степанюк. Ю.В., Федасюк Д.В. Програмно-методичний комплекс "МОНСТР-ІС". Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.60.
 30. Гранат П.П., Корпильов Д.В. Графічний редактор генерації і редагування топології ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Досвід розробки і застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці"; Львів-1993, ст.70.
 31. Стех Ю.В., Марків Я.С., Коваль В.Я. Методика діагностик технологічного процесу виробництва ВІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 32. Гранат П.П., Романюк А.Б., Райвич М.Г. Принципи розробки оптимальної і універсальної системи фізико-топологічного моделювання напівпровідникових пристроїв. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 33. Гранат П.П., Процик А.С., Теслюк В.М. Програмно-методичний комплекс моделювання технологічних процесів виробництва ІС. Збірник тезів доповідей науково-практичної конференції "Високі технології в проектуванні технічних пристроїв та автоматизованих систем", Воронеж, 1993.
 34. Мотика І.І., Каркульовський В.І. Застосування методів теорії мереж для моделювання механічних систем. Зб. тезів доповідей науково-практичної конференції "Машинне моделювання і забезпечення надійності мікроелектронних пристроїв", Запоріжжя 1993.
 35. Коваль В.0., Фармага І.В., Федасюк Д.В., Остапчук А.І. Procedings of EURO-DAC`s93, p. 290-293, 1993 "CAD: The Numerical and Ahalitical Metods Combined for the Analysis of ICB Thermal Fild"
 36. V. Koval , S. Director, and A. Strojwas "Termal Design of Electronic System", Research Report No. CMUCAD-S3-43, CMU Research Center CAD Carnegie Mellon University, PA 15213-3890.