Випуск 2021 року

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ – 21

Студент Тема диплому Керівник
Авдєев
Сергій Павлович
Розроблення інформаційної системи онлайн-оголошень для купівлі та продажу комп'ютерних складових
Development of an online advertising information system for buying and selling computer components
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Бояновський
Павло Олександрович
Розроблення додатку для створення і поширення сцен доповненої реальності в середовищі Android
Development of a program for creating and distributing augmented reality scenes in the Android environment
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Ващук
Андрій Павлович
Розроблення моделі термоелектричного кулера в середовищі Comsol
Development of an thermoelectric cooler model using Comsol software
д-р. техн. наук Лобур Михайло Васильович
Войтович
Володимир Сергійович
Дослідження та аналіз даних одержаних з приладів розумного будинку
Research and analysis of data obtained from smart home devices
канд. техн. наук Колесник Костянтин Костянтинович
Волошина
Наталя Іванівна
Дослідження поширення тепла в матеріалах під час лазерного 3d друку
Investigation of heat distribution in materials during laser 3d printing
канд. техн. наук Здобицький Андрій Ярославович
Гадомський
Віктор Володимирович
Система проведення аналізу, дослідження та передбачення подій у послідовностях даних дискретного часу
System for analysis, research and forecast of events in discrete time data sequences
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Даниленко
Олександр Борисович
Розроблення системи управління персональними фінансами
Development of personal finance management system
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Демчук
Андрій Володимирович
Розроблення веб-ресурсу для навчання працівників IT компанії
Development of a web resource for an IT company employees training
канд. техн. наук Колесник Костянтин Костянтинович
Джусь
Олексій Петрович
Розробка системи моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості транзакцій цінних паперів забезпечених активами
Development of the cash flow modelling system for optimization of the structure, risk and value of Asset-Backed Security (ABS) transactions
д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Канонік
Назар-Богдан Петрович
Розробка інформаційно-рекомендаційної системи для пошуку школи з використанням геолокації
Development of an information and recommendation system for searching schools using geolocation
д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Катарина
Тарас Володимирович
Розробка криптобіржі на базі смарт-контрактів за допомогою React.js
Development of cryptocurrency exchange using smart contracts and React.js
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Ковальчук
Владислав Ростиславович
Розроблення платформи для обміну миттєвими повідомленнями з відстеженням геолокації в реальному часі
Development of a platform for instant messaging with real-time geolocation tracking
д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Козловський
Олександр Володимирович
Розробка і реалізація криптовалютного трекера на платформі iOS на базі Coin API
Development and implementation of cryptocurrency tracker on the iOS platform based on Coin API
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Кошеля
Іван Валерійович
Удосконалення існуючої системи шляхом міграції монолітної архітектури на мікросервісну
Improving the existing system by migrating a monolithic architecture to a microservice
канд. техн. наук Плесканка Назарій Михайлович
Кудиба
Роман Ярославович
Удосконалення рекомендаційної системи вибору закладів харчування для розвитку туризму України
Improving the recommendation system for choosing food establishments for tourism development in Ukraine
д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Логуш
Дмитро Ігорович
Розробка системи обробки зображення і розпізнання об'єктів засобами OPENCV
Development of an image processing system and object recognition using OPENCV tools
Корпильов Дмитрій Вікторович
Олійник
Андрій Ігорович
Моделювання процесів пошуку проблемно-орієнтованих текстів з використанням нейромережевих технологій
Modeling of search processes of problem-oriented texts using neural network technologies
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Стипанович
Микола Олегович
Розробка електронного терміналу для торгівлі криптовалютами з рекомендаціями на базі мобільної ОС iOS
Development of an electronic terminal for cryptocurrency trading with recommendations based on the mobile OS iOS
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Товт
Василь Васильович
Дослідження та проектування VR середовища акустичного спілкування здобувачів освіти
Research and development of a VR environment for students' acoustic communication
канд. техн. наук Маркелов Олександр Едуардович
Федірко
Юліан Андрійович
Реалізація нейромережевих алгоритмів для виявлення мережевих атак на кіберфізичні системи
Introduction of neural network algorithms for detecting network attacks on cyberphysical systems
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Шліхта
Володимир Анатолійович
Оптимізація та розширення існуючого фунціоналу додатку доповненої реальності для iOS на базі статистичних даних користувачів та відгуків
Optimization and improving of existing augmented reality application for iOS based on user statistics and feebdack
канд. техн. наук Марікуца Уляна Богданівна
Штикало
Роман Дмитрович
Розробка інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм
Development of an information system for the analysis of structural and logical schemes of educational programs
канд. техн. наук Плесканка Назарій Михайлович
Шупер
Віталій Андрійович
Розроблення геоінформаційної системи управління транспортними перевезеннями
Development of a geoinformation system for transport management
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович

Консультант з економічної частини - канд. екон. наук, доцент кафедри «Обліку та аналізу» Ольшанська Марія Володимирівна

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Системне проектування»

Група КНСП – 21

Студент Тема диплому Керівник
Бондарець
Богдан Віталійович
Розробка онлайн бібліотеки з автоматизацією неперервної інтеграції коду та неперервного розгортування в хмару
Development of online library application with automated continious integration and continious deployment into cloud
Корпильов Дмитрій Вікторович
Боярчук
Степан Юрійович
Система для фінансових установ з використанням блокчейн технологій
System for financial institutions using blockchain technology
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Гіщак
Оксана Богданівна
Розробка іоноселективної мембрани для паливного елемента в середовищі Comsol
Development of ion-selective membrane for fuel cell in Comsol Multiphysics
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Ігнатенко
Владислав Ростиславович
Оцінювання продуктивності працівників на базі системи управління персоналом
Employee productivity evaluation based on personnel management system
канд. техн. наук Юрчак Ірина Юріївна
Йовбак
Андріанна Василівна
Розроблення та дослідження автоматизованої системи забезпечення ефективної діяльності
Development and research of the automated system for assurance effective performance
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Коцюба
Віталій Сергійович
Розроблення інформаційної системи з документообігу для адвокатського обєднання
Development of an information system on document circulation for a bar association
канд. техн. наук Колесник Костянтин Костянтинович
Криницький
Олександр Вадимович
Оптимізація безперервної інтеграції та доставки з рішенням на базі Kubernetes
CI/CD optizimation with solutions based on Kubernetes
канд. техн. наук Каркульовський Володимир Іванович
Миханів
Остап Петрович
Розробка інформаційно-рекомендаційної системи для продажу-відстежування продуктів
Development of information and recommendation system for sales and tracking of products
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Підцерковний
Віталій Володимирович
Розроблення та дослідження моделі активного мікроміксера
Development and research of an active micromixer model
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Риб'як
Валерій Валерійович
Розроблення підсистеми GPS-трекера для рухомого транспорту з відправкою даних на сервер за допомогою GSM/GPRS шилда
Development of GPS-tracker subsystem for mobile transport with sending data to the server using GSM/GPRS shield
Корпильов Дмитрій Вікторович
Салук
Софія Ігорівна
Розробка системи оцінки рівня логічно-стратегічного мислення
Development of a system for assessing the level of logical and strategic thinking
канд. техн. наук Нестор Наталія Ігорівна
Сачко
Антон Юрійович
Розроблення підсистеми аналізу даних сонячної панелі із апаратно-програмного засобу Ардуіно
Solar panel data interface with Arduino hardware and software
д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький Петро Сидорович
Терлецький
Павло Андрійович
Дослідження та розроблення інформаційно-аналітичної системи прогнозування спортивних подій
Research and development of information-analytical system for forecasting sports events
канд. техн. наук Марікуца Уляна Богданівна
Ченчак
Ілля Сергійович
Розроблення інформаційної системи для надання технічних ремонтних послуг з використанням платформи хмарних обчислень AWS
Development of an information system for the provision of technical repair services using the cloud computing platform AWS
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Шиманський
Денис Адамович
Розроблення і аналіз статистичної моделі алгоритму Коллатца
Development and analysis of a statistical model of the Kollatz algorithm
д-р. фіз.-мат. наук Кособуцький Петро Сидорович
Шиян
Андрій Володимирович
Розробка та реалізація системи селекції турів-подорожей методом морфологічного аналізу
Development and implementation of the system for selection travel-tours using morphological analysis
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Штогрінець
Богдан Володимирович
Створення краудфандингової платформи для студентських проектів з використанням блокчейн технологій
Development of the crowdfunding platform for students projects, using blockchain technologies
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Яремко
Максим Степанович
Розробка чат-боту у мережі телеграм для побудови маршруту, розрахунку часу добирання та відстеження громадського транспорту у місті Львові. Неперервна інтеграція та розгортання коду в хмарному середовищі.
Development of a chatbot in the telegram network with dunctions of building routes, calculating pick-up time and tracking public transport in Lviv. Continuous integration and code deployment in the cloud environment
Корпильов Дмитрій Вікторович

Консультант з економічної частини - канд. екон. наук Патрікі Наталія Павлівна

2020 рік. ЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

Члени ЕК:

  1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
  2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  4. Мельник Михайло Романович к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  5. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  6. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА

Голова ЕК Крошний Ігор Миколайович, доцент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.