Випуск 2007 року

Спеціальність 7.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-61

Студент Тема диплому Керівник
Боговид Олександр Сергійович Дослідження алгоритмів встановлення ізоморфізму графів. Ткаченко С.П.
Герасим`юк Сергій Олександрович Розробка навчальної система для вивчення моделей базових нейронів. Денисюк П.Ю.
Герасим Андрій Богданович Розробка підсистеми для автоматизації розв'язання задач лінійного програмування з допомогою М-методу. Денисюк П.Ю.
Демняк Олексій Миронович Розробка підсистеми для розв'язання оптимізаційних задач з допомогою статистичного випадкового пошуку. Денисюк П.Ю.
Думанський Роман Богданович Розробка підсистеми архівування для системи технічного документообігу малого машинобудівного підприємства. Перейма М.Є.
Дундяк Андрій Романович Автоматизоване тестування програмної системи на функціональному рівні. Свірідова Т.В.
Кашицький Роман Юрійович Розробка підсистеми автоматизації фінансового контролю і планування підприємства. Фармага І.В.
Малець Ігор Богданович Розробка підсистеми для автоматизації розв'язання транспортної задачі. Денисюк П.Ю.
Назаровець Тарас Богданович Розробка підсистеми видачі ліцензій з міжнародних перевезень. Керницький А.Б.
Семирозум Микола Романович Розробка підсистеми для автоматизації аналізу мереж Петрі. Теслюк В.М.
Сироїжка Роман Васильович Розробка підсистеми для розв'язання задач регресійного аналізу. Денисюк П.Ю.
Ханас Юрій Богданович Розробка підсистеми автоматизації діяльності аптеки. Фармага І.В.
Хілобок Павло Володимирович Система автоматичного аудиту програмно-апаратного забезпечення комп'ютера. Панчак Р.Т.

Група ІТПз-11

Студент Тема диплому Керівник
Бабенко Олеся Василівна Розробка системи бронювання проживання в готелях по картах через Інтернет. Керницький А.Б.
Бенцаровський Роман Богданович Розробка та реалізація модифікованого алгоритму виявлення руху в автоматичних підсистемах зору. Чура І.І.
Вербін Валерій Борисович Автоматизована система складання плану виробництва для лісопереробного заводу. Стех Ю.В.
Гавришко Св'ятослав Любомирович Застосування мереж Петрі для моделювання процесу розпаралелювання проектних процедур в САПР. Каркульовський В.І.
Гольчук Володимир Іванович Проектування та розробка системи електронного магазину для Інтернет. Матвійків О.М.
Геречко Ігор Романович Розробка навчальної підсистеми вивчення генетичних алгоритмів. Керницький А.Б.
Гусєв Сергій Олександрович Розробка підсистеми для автоматизованого розв'язання бігармонійного рівняння з допомогою методу скінченних різниць. Денисюк П.Ю.
Дика Руслана Артурівна Розробка інформаційного забезпечення для відділу дерматології Львівської обласної онкологічної лікарні. Керницький А.Б.
Іващук Любомир Васильович Розробка інформаційного забезпечення системи обліку звернень абонентів Львівської філії ВАТ Укртелеком. Стех Ю.В.
Килимчук Андрій Михайлович Розробка інформаційної системи відділу кадрів будівельної компанії. Керницький А.Б.
Ковалик Іван Романович Розробка інформаційної системи бібліотеки. Керницький А.Б.
Кривень Ярослав Богданович Розробка підсистеми для інформаційної підтримки кур'єрської служби. Керницький А.Б.
Оприско Наталя Володимирівна Розробка науково-дослідної системи класифікації образів і дослідження алгоритму Перцептрону. Стех Ю.В.
Петруш Руслан Васильович Розробка підсистеми електронного маркетингу. Керницький А.Б.
Потоцький Михайло Євгенович Розробка інформаційного забезпечення системи обліку санітарно-епідеміологічної ситуації у Львівській області. Стех Ю.В.
Ревера Андрій Миронович Реалізація протоколів обміну шифрованими даними Мотика І.І.
Творидло Андрій Володимирович Розробка 3D моделей місцевості в середовищі ГІС ArcView засоб ами мови VRML. Чура І.І.
Тикайло Ярослав Степанович Розробка онлайнової системи кадрової агенції. Денисюк П.Ю.
Федчишин Св'ятослав Любомирович Розробка інформаційної системи для підтримки діяльності громадської комунальної організації. Перейма М.Є.
Чабан Юрій Тарасович Розробка системи навчання з учителем в одношарових нейронних мережах. Перейма М.Є.
Черняк Ярослав Володимирович Розробка системи навчання з учителем в багатошарових нейронних мережах. Перейма М.Є.
Явин Ігор Ярославович Розробка системи для вивчення властивостей прогнозування багатошаровими перцептронами. Перейма М.Є.

Спеціальність 8.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-2м

Студент Тема диплому Керівник
Баїк Маркіян Ярославович Розробка і дослідження алгоритму знаходження рівня затоплення обмеженої поверхні. Чура І.І.
Бондарук Юрій Іванович Дослідження і розробка алгоритмів нечітких дерев рішень в технології Data mining. Стех Ю.В.
Вербовой Микола Вікторович Розробка інформаційного забезпечення для КП "Типізація". Ткаченко С.П.
Гриценко Олег Юрійович Розробка та дослідження класифікатора елементів в схемах радіоелектронних пристроїв. Ткаченко С.П.
Грицьків Андрій Іванович Дослідження методів вирішення оптимізаційних задач в САПР. Каркульовський В.І.
Гутта Микола Олександрович Дослідження і розробка алгоритмів асоціативних правил в технології Data mining. Стех Ю.В.
Добрянський Маркіян Ігорович Розробка алгоритму розширюваного префікса для кодування і подібних процесів. Керницький А.Б.
Друль Остап Орестович Розробка та дослідження адаптивної підсистеми розподілених обчислень. Романюк А.Б.
Заяць Андрій Васильович Розробка методу групування фігур для рішення розподілених обчислень. Чура І.І.
Іванів Роман Володимирович Розробка і дослідження алгоритмів роботи мультиагентних систем. Стех Ю.В.
Кузик Роман Ярославович Дослідження алгоритмів паралельного розрізання графа схеми ЕОА . Ткаченко С.П.
Кузнєцова Євгенія Олександрівна Розробка і дослідження алгоритму виділення обличчя на растровому зображенні. Чура І.І.
Мазан Людмила Мирославівна Розробка та дослідження VHDL-AMS-моделей для автоматизованого проектування акустичних елементів МЕМС. Теслюк В.М.
Мельник Михайло Романович Застосування генетичних алгоритмів для автоматизованого проектування МЕМС. Теслюк В.М.
Моленда Тарас Михайлович Розробка методів конкуруючого навчання нейронних мереж. Романюк А.Б.
Никифорчин Роман Богданович Розробка графічної діалогової системи класифікації образів за допомогою функції відстані. Стех Ю.В.
Новак Михайло Тарасович Розробка системи для оптимізації рішення задачі комівояжера системою колонії мурах. Керницький А.Б.
Огородник Роман Зіновійович Дослідження та розробка підсистеми розподіленого колективного проектування для AutoCAD. Матвійків О.М.
Пилипчій Олег Ігорович Терапевтична діагностична система на базі технології клієнт-сервер. Іванців Р.-А.Д.
Сегеда Володимир Валерійович Моделювання та дослідження підсистеми автоматичного вибору фрези в верстатах з ЧПК. Матвійків О.М.
Солопова Ірина Вячеславівна Розробка та дослідження інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця менеджера готелю з використанням Data mining технологій. Стех Ю.В.
Фуц Андрій Романович Дослідження та проектування файлової системи для спеціалізованого Flahs-накопичувача. Іванців Р.-А.Д.
Цимбрила Роман Михайлович Використання Гаусових сумішей в задачах інформаційного моделювання. Романюк А.Б.

Група ІТПз-11м

Студент Тема диплому Керівник
Демцюх Олена Романівна Розробка інформаційного забезпечення візуального відображення пошукової географічної інформації із застосуванням HTML-технологій. Стех Ю.В.