Випуск 1995 року

Спеціальність 22.03 "Системи автоматизованого проектування"

Група САП-51 Група САП-52
Гринь С.А. Бондаренко О.О.
Дьомін С.В. Васіна С.Г.
Зобків В.Р. Голобородько Л.М.
Ланьо С.В. Давиденко А.В.
Лежнєв Д.В. Івашків О.Б.
Лежнєва М.І. Кухар Я.І.
Лисяк Я.Л. Мирончук О.М.
Ляшенко О.В. Обожда В.Л.
Мартин Ю.Ю. Обожда Н.В.
Парамущак О.І. Скалецький О.І.
Позігун О.С Спутаник Б.В.
Приходько А.В. Федоришин Ю.М.
Стариков В.В. Чучко В.А.
Якименко В.І. Шубалий О.І.