Випуск 2017 року

Спеціальність 7.122.02 «Інформаційні технології проектування»

Група КНс-22

Студент Тема диплому Керівник
Баран Богдан Романович Розробка автоматизованої системи збору та аналізу даних про поведінку користувача Інтернет-ресурсу доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Литвинко Сергій Миколайович Дослідження алгоритму стиснення даних за допомогою перетворення числових матриць доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Мельник Юрій Олександрович Розроблення підсистеми формування завдання практики з використанням засобів Google доцент каф. САП Фармага І.В.
Олекса Андрій Юрійович Автоматизоване проектування підйомного механізму з гідравлічним приводом доцент каф. САП Колесник К.К.
Плейзор Владислав Дмитрович Проектування та реалізація автоматизованої аналітичної системи для Інтернет-проекту доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Романів Юрій Романович Проектування і реалізація геоінформаційної системи відображення якості сервісу закладів доцент каф. САП Юрчак І.Ю.

Консультант з економічної частини – к.е.н., асист. кафедри «Обліку та аналізу» Лемішовська О.С.

Група КНс-21з

Студент Тема диплому Керівник
Гулюк Мирослав Ігорович Написання та налаштування построцесора для станка ЧПУ з використанням засобів програми PowerMill ст. викл. каф. САП Панчак Р.Т.
Ковальчик Андрій Тарасович Розроблення інформаційного забезпечення ERP-системи доцент каф. САП Марікуца У.Б.

Консультант з економічної частини – к.е.н., асист. кафедри «Обліку та аналізу» Лемішовська О.С.

Спеціальність 8.122.02 «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ-21

Студент Тема диплому Керівник
Байона Пашкоал Франсішку Застосування технології Blockchain в електронному голосуванні асистент каф. САП Кривий Р.З.
Бухно Сергій Сергійович Розроблення автоматизованої підсистеми пошуку та замовлення послуг на базі чат-боту доцент каф. САП Денисюк П.Ю
Годованець Святослав Миколайович Моделювання термопружного стану біметалевого циліндра при електромагнітній дії засобами Matlab ст. викл. каф. САП Панчак Р.Т.
Дерба Володимир Степанович Проектування і реалізація автоматизованої системи для розумного підбору товарів доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Загакайло Володимир Ростиславович Дослідження і моделювання систем охолодження засобами Comsol в кластері доцент каф. САП Фармага І.В.
Канчалаба Тарас Романович Дослідження і моделювання роботи інтелектуального пристрою відтворення зображення у вертикальній площині Зав. кафедри САП Лобур М.В.
Колібанич Олена Анатоліївна Розроблення автоматизованої системи навчання та оцінювання рівня знань англійської мови з використанням системи тестування IELTS. доцент каф. САП Денисюк П. Ю.
Красовський Сергій Петрович Розроблення системи для відтворення об'єктів проектування в середовищі доповненої реальності асистент каф. САП Кривий Р.З.
Курко Юрій Валерійович Розроблення системи автоматизації процесу створення туристичних програм на основі аналізу запитів і можливостей клієнтів доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Куць Остап Андрійович Розробка та аналіз автоматизованих засобів для системи управління бізнес-процесами та взаємовідносинами з клієнтами. доцент каф. САП Фармага І.В.
Пекарський Микола Анатолійович Порівняльний аналіз та реалізація механізмів досягнення консенсусу доцент каф. САП Фармага І.В.
Риткіна Світлана Миколаївна Розроблення та дослідження моделі крапельного лаб-чіпа засобами САПР Comsol доцент каф. САП Матвійків О.М.
Савчук Іванна Василівна Проектування автоматизованої системи для сортування текстових повідомлень з використанням кластерного аналізу доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Стефанюк Олег Володимирович Дослідження коливань в елементах технічних об'єктів методом розпізнавання образів зав. кафедри САП Лобур М.В.
Харевич Володимир Тарасович Розроблення автоматизованої системи розпізнавання образів зі знімків дистанційного зондування землі асистент каф. САП Кривий Р.З.
Чарнецький Артем Олександрович Розроблення автоматизованої системи пошуку робочої сили з застосуванням паттернів проектування доцент каф. САП Матвійків О.М.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Нашкерська М.М.

Група КНІТ-21з

Студент Тема диплому Керівник
Загоруйко Дмитро Андрійович Дослідження методів автоматизованого проектування тренажерів для спортзалу доцент каф. САП Колесник К.К.
Кухарчишин Богдан Ігорович Дослідження шляхів автоматизації збору та опрацювання наукових праць працівників кафедри САП Керівник: доцент каф. САП Мельник М.Р.
Пліхтяк Юрій Петрович Дослідження шляхів шумозахисту житлових будівель від дорожнього шуму доцент каф. САП Мельник М.Р.
Стельмах Андрій Романович Дослідження шляхів удосконалення акустичних властивостей синагоги «Цорі Ґільод» доцент каф. САП Мельник М.Р.
Тепла Надія Ярославівна Дослідження методів трасування променів для моделювання поширення звукових хвиль в закритих приміщеннях доцент каф. САП Мельник М.Р.
Труш Василь Григорович Дослідження методів автоматизованого проектування складних технічних систем доцент каф. САП Каркульовський В.І.
Фарина Юрій Олегович Розроблення апаратно-програмної системи моніторингу радіаційного фону на мікро-контролері AVR доцент каф. САП Головатий А.І.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Нашкерська М.М.

Спеціальність 7.122.03 «Системне проектування»

Група КНс-23

Студент Тема диплому Керівник
Абрам Богдан Ярославович Розробка графічного веб-редактора растрових зображень. доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Березка Тарас Ількович Веб-проектування та розроблення автоматизованої системи для туристичної фірми асистент каф. САП Климкович Т.А.
Біруля Ганна Валеріївна Розроблення терапевтичної системи діагностики захворювань доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Бойко Олексій Ігорович Розроблення онлайн помічника для планування подорожей в сервісі обміну повідомленнями Messenger. асистент каф. САП Файтас О.І.
Дідик Дмитро Сергійович Розроблення програмного та інформаційного забезпечення для роботи з Google аналітикою асистент каф. САП Дупак Б.П.
Жук Богдан Олександрович Розроблення програмного та інформаційного забезпечення для аеропорту асистент каф. САП Дупак Б.П.
Кохановський Назар Борисович Моделювання руху безпілотного автомобіля. доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Мальчишин Роман Ігорович Розроблення автоматизованої системи координування роботи футбольного тоталізатора асистент каф. САП Дупак Б.П.
Микитяк Василь Юліанович Розроблення автоматизованої підсистеми для надання послуг по ремонту автомобілів асистент каф. САП Дупак Б.П.
Назар Богдан Вікторович Розроблення автоматизованої підсистеми для збору даних з давачів за допомогою FPGA асистент каф. САП Дупак Б.П.
Писаренко Валерій Борисович Розроблення автоматизованої підсистеми для пошуку товарів у торгових приміщеннях асистент каф. САП Дупак Б.П
Ракочий Тарас Іванович Розробка додатка пошуку транспорту для спільної поїздки для ОС Android асистент каф. САП Файтас О.І
Савчук Олена Іванівна Розроблення автоматизованої підсистеми для планування, мотивації та досягнення цілей доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Селезень Антон Юрійович Розробка системи формування варіантів вивісок у громадському просторі асистент каф. САП Кривий Р.З.
Скалецький Захар Орестович Розроблення автоматизованої підсистеми для перегляду громадських місць асистент каф. СП Дупак Б.П
Сологуб Святослав Ігорович Розробка контрольно-пропускної системи з використанням алгоритмів розпізнавання образів доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Супрун Надія Петрівна Розробка програмного та інформаційного забезпечення для електронної бібліотеки асистент каф. САП Дупак Б.П.
Тихун Юрій Анатолійович Проектування і розроблення багатофункціональної аудіоплеєрної системи доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Шмігельський Володимир Ігорович Розроблення автоматизованої підсистеми для безпеки будинку асистент каф. САП Дупак Б.П.

Консультант з економічної частини – к.е.н., доцент кафедри "Обліку та аналізу" Скибінська З.М.

Спеціальність 8.122.03 «Системне проектування»

Група КНСП-21

Студент Тема диплому Керівник
Бринецький Мар'ян Тарасович Розроблення автоматизованої системи для медичних закладів. асистент каф. САП Кривий Р.З.
Євтух Олеся Василівна Проектування та розроблення платформи для соціальної комерції. доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Ласка Галина Любомирівна Дослідження та підвищення ефективності використання гнучких методів організації розробки програмного забезпечення доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Магеровський Андрій Васильович Проектування і дослідження елементів системи класифікації зображень на основі напрямлених градієнтів доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Малоїд Тарас Васильович Дослідження та розроблення системи пошуку плагіату асистент каф. САП Кривий Р.З.
Метельський Всеволод Романович Дослідження і проектування середовища реалізації алгоритмів засобами візуального програмування доцент каф. САП Іванців Р.Д.
Тищенко Данило Олексійович Розробка геоінформаційної підсистеми візуалізації інфраструктури міста асистент каф. САП Корпильов Д.В.
Якубенко Віталій Віталійович Розробка системи автоматизованого розподілу даних в хмарних сховищах асистент каф. САП Кривий Р.З.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Скибінська З.М.

2017 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування".

ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальностями:

 • 8.122.02 «Інформаційні технології проектування»
 • 8.122.03 «Системне проектування»

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 4. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 5. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА

Голова ЕК Миклушка Ігор Зеновійович, декан факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.


ДЕК по захисту дипломних робіт та проектів за спеціальностями:

 • 7.122.02 «Інформаційні технології проектування»
 • 7.122.03 «Системне проектування»

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н, доцент каф. САП
 5. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА

Голова ЕК Миклушка Ігор Зеновійович, декан факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.