Випуск 2012 року

Спеціальність 7.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-21

Студент Тема диплому Керівник
Гаванчук Олександр Ігорович Підсистема автоматизації документообігу бібліотеки закладу дошкільної освіти. Денисюк П.Ю.
Жемевко Василь Володимирович Розроблення веб-серверу з реалізацією принципу балансування навантаження. Юрчак І.Ю.
Кондратюк Юрій Валерійович Підсистема автоматизованого формування розкладу занять на кафедрі САП. Мельник М.Р.
Красілович Богдан Ігорович Розроблення моделей для аналізу теплового режиму будинку. Фармага І.В.
Меліков Максим Руфетдінович Підсистема опрацювання слабоструктурованих даних на основі штучної нейронної мережі типу "Машина геометричних перетворень Денисюк П.Ю.
Пилипчук Олександр Сергійович Підсистема автоматизованого формування списку наукових праць викладачів кафедри САП. Мельник М.Р.
Побережник Володимир Васильович Розробка інформаційного забезпечення сайту маршрутів громадського транспорту. Ткаченко С.П.
Приймак Сергій Володимирович Підсистема опрацювання нечітких даних на основі штучних нейронних мереж Хопфілда. Денисюк П.Ю.
Слободяк Володимир Володимирович Розробка підсистеми автоматичного регулювання параметрів середовища на основі МП AVR. Корпильов Д.В.
Солтис Ярослав Миронович Інформаційне забезпечення підсистеми аналізу теплового режиму будинку. Фармага І.В.
Сухомлинов Артур Олексійович Розроблення автоматизованої підсистеми для моделювання гіроскопів. Каркульовський В.І.

Група ІТП-21з

Студент Тема диплому Керівник
Андрушко Ірина Іванівна Розроблення підсистеми виявлення рухомих об'єктів на серії послідовних зображень. Мельник М.Р.
Берездецький Юрій Васильович Методи і алгоритми розроблення рекомендаційних систем. Стех Ю.В.
Білик Юрій Орестович Розроблення навчальної підсистеми розрахунку і проектування черв'ячних механічних передач. Керівник ст.викл. Панчак Р.Т.
Браузер Вадим Леонидович Автоматизована система формування замовлень та продажу товарів мережі аптек. Фармага І.В.
Бріліантова Олена Олександрівна Проектування графічного інтерфейсу користувача системи автоматизації розроблення користувацької документації. Керницький А. Б.
Гудима Тарас Андрійович Розроблення веб-системи оцінки якості знань претендентів на вакантні посади. Денисюк П.Ю.
Дмитрів Ольга Володимирівна Розроблення підсистеми автоматизованого добору параметрів акустичних екранів. Мельник М.Р.
Ковтун Андрій Євгенович Розроблення автоматизованої системи планування та моніторингу роботи конференції. Кривий Р.З.
Корендович Олег Ігорович Система автоматизації видачі кредитів банком. Фармага І.В.
Кулик Володимир Миколайович Розроблення сайту комп'ютерної фірми. Каркульовський В.І.
Кучерявий Олександр Васильович Розроблення підсистеми автоматизованого формування технологічних карт на виготовлення картинних рам. Мельник М.Р.
Маршалек Юрій Ігорович Підсистема розв'язання задач багатокритеріальної оптимізації з використанням методу умовного центру мас. Денисюк П.Ю.
Москальчук Володимир Васильович Підсистема планування та керування завданнями у системі автоматизації розроблення користувальної документації. Керницький А.Б.
Набиванець Софія Богданівна Інформаційне забезпечення системи автоматизації розроблення довідкової документації. Керницький А.Б.
Павлів Мар`ян Зеновійович Дослідження моделей і методів представлення текстового документу в системах інформаційного пошуку. Стех Ю.В.
Палас Андрій Ярославович Розроблення і дослідження методів і алгоритмів пошукової оптимізації в середовищі системи Яндекс. Стех Ю.В.
Санкін Володимир Аркадійович Розроблення і дослідження методів і алгоритмів пошукової оптимізації в середовищі системи Google. Стех Ю.В.
Сартов Роман Ігорович Розроблення навчальної підсистеми для вивчення алгоритмів на графах. Каркульовський В.І.
Соболевська Мар`яна Петрівна Розроблення електронного довідника телефонних номерів НУ"Львівська політехніка". Мельник М.Р.
Сухова Марія Романівна Розроблення АРМ секретаря міжнародних конференцій. Мельник М.Р.
Чолій Микола Миколайович Розроблення підсистеми контролю та оцінювання виконання лабораторних робіт студентами. Мельник М.Р.

Екстерни

Студент Тема диплому Керівник
Курівчак Андрій Володимирович Проектування систем вентиляції у побутових приміщеннях. Керницький А.Б.
Мартин Володимир Миколайович Розроблення автоматизованої підсистеми для дослідження кінематичних механізмів. Колесник К.К.
Сухов Віталій Анатолійович Підсистема для розв'язання задач цілочисельного програмування з використанням методу гілок і границь. Денисюк П.Ю.

Спеціальність 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-22м

Студент Тема диплому Керівник
Бондарчук Володимир Петрович Підсистема автоматизованого генерування альтернативних маршрутів з пересадками для громадського транспорту. Ткаченко С.П.
Ващишин Оксана Юріївна Ідентифікація несправних електричних двигунів на основі аналізу звукового сигналу Лобур М.В.
Дихта Ігор Ярославович Розроблення моделі для графічної підсистеми синхронного моделювання теплових процесів в композитах Матвійків О.М.
Когут Марія Миронівна Модель оперативно-діагностичної системи реального часу Іванців Р.Д.
Лобур Мар'ян Михайлович Метод ідентифікації людини по голосу на основі Гаусової змішаної моделі Теслюк В.М.
Лялікова Ірина Андріївна Моделювання та дослідження діагностичних мікропотокових рідинних лабораторних чіпів. Матвійків О.М.
Пелиньо Степан Богданович Розроблення системи проектування туристичних маршрутів для пристроїв на ОС АНДРОЇД Матвійків О.М.
Петролюк Андрій Сергійович Моделювання п'єзоелектричного мікромотора та дослідження його робочих характеристик Мельник М.Р.
Стахова Дар'я Петрівна Аналіз підходів дослідницького тестування для покращення якості програмного продукту Свірідова Т.В.
Тертула Юрій Володимирович Розроблення нейроконтролера підсистеми освітлення інтелектуального будинку на основі штучних нейронних мереж типу «Машина геометричних перетворень» Денисюк П.Ю.
Філіпович Андрій Зіновійович Дослідження відхилення структури мікродзеркала від напруги відхилення Мельник М.Р.
Холоднюк Тетяна Олександрівна Побудова моделі на основі системи масового обслуговування для аналізу підсистем інтелектуального будинку. Теслюк В.М.
Ціжман Ярослав Ігорович Розробка алгоритмічної моделі для дослідження системи аеродинамічного проектування автомобільних корпусів. Кривий Р.З.
Чепак Дмитро Михайлович Розроблення та дослідження методів моделювання лекал гіпсокартонних конструкцій з метою мінімізації відходів. Андрійчук М.І.
Чупа Роман Ігорович Розроблення та дослідження підсистеми для автоматизованого синтезу мереж Петрі. Денисюк П.Ю.

Група ІТПз-22м

Студент Тема диплому Керівник
Брунець Олег Олегович Розроблення та дослідження методу опрацювання сканованих тривимірних об'єктів. Теслюк В.М.
Данилович Олег Степанович Розроблення та дослідження архітектури навчально-дослідної САПР, побудованої на проектних модулях. Каркульовський В.І.
Курило Тарас Михайлович Розроблення та дослідження методів моделювання мікроактюаторів. Каркульовський В.І.
Оборська Оксана Володимирівна Розроблення та дослідження методів моделювання інтегральних акселерометрів. Каркульовський В.І.

Спеціальність 7.05010103 "Системне проектування"

Група СПК-21

Студент Тема диплому Керівник
Волошин Ярослав Михайлович Реалізація програмного та апаратного забезпечення мобільної робототехнічної системи на базі контролера ARDUINO. Денисюк П.Ю.
Гав'юк Юрій Юрійович Розроблення автоматизованої системи узгодження роботи викладацького персоналу кафедри на базі ОС АНДРОЇД. Кривий Р.З.
Деренько Роман Олегович Система автоматизації обліку та аналізу трафіку мережевих комунікацій. Свірідова Т.В.
Клекот Володимир Романович Моделювання та аналіз мікропотоків в рідинних мікроміксерах. Дмитришин Б.Б.
Краснощок Віталій Васильович Розробка програмного забезпечення для аналізу спектрів рідин. Файтас О.І.
Попович Іван Петрович Підсистема опрацювання слабоструктурованих даних в складних системах на основі багатошарового перцептрона. Денисюк П.Ю.
Сацків Андрій Володимирович Конвертація та інтеграція даних між комерційними та користувацькими САПР. Матвійків О.М.
Сергієнко Михайло Вікторович Модель діалогового спілкування роботизованого пристрою. Іванців Р.Д.
Синенький Мар'ян Ростиславович Підсистема розрахунку теплового режиму РЕА з довільним розташуванням модулів в умовах природного і примусового повітряного охолодження. Фармага І.В.
Смолярчук Максим Юрійович Розроблення підсистеми для розв'язання задач цілочисельного програмування. Теслюк В.М.
Удич Тарас Васильович Розроблення підсистеми розв'язання задач оптимізації з використанням статичного методу парної проби. Денисюк П.Ю.

Спеціальність 8.05010103 "Системне проектування"

Група СПК-22м

Студент Тема диплому Керівник
Герман Юрій Васильович Розроблення 3D моделі для аналізу теплового режиму приміщення. Фармага І.В.
Гриник Ольга Андріївна Розроблення та дослідження системи автоматизації аналізу результатів тестування об'єкту проектування. Теслюк В.М.
Дещинська Наталія Юріївна Дослідження ефективного вибору інструменту автоматизованого тестування аплікації під ОС Android. » Свірідова Т.В.
Качала Василь Богданович Розроблення та дослідження системи автоматизованого дистанційного мобільного відеоспостереження. Теслюк В.М.
Косовський В'ячеслав Михайлович Дослідження методів синтезу мовних сигналів на прикладі української мови. Мельник М.Р.
Мороз Теодор Семенович Розроблення методів та засобів шифрування відеоінформації. Фармага І.В.
Палій Тарас Ігорович Розроблення та дослідження програмного та математичного забезпечення мобільної робототехнічної системи на базі контролера ARDUINO. Денисюк П.Ю.
Черемісін Іван Юрійович Реалізація та дослідження нейроконтролера підсистеми клімат-контролю інтелектуального будинку на основі багатошарового перцептрону. Денисюк П.Ю.
Яворський Назарій Борисович Розроблення дискретних моделей для системи теплового проектування композитних матеріалів. Фармага І.В.