Випуск 2014 року

Спеціальність 7.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПс-21

Студент Тема диплому Керівник
Васько Ігор Петрович Дослідження характеристик мікропомпи у системі Ansys Мельник М.Р.
Гілевич Юрій Ігорович Розробка і реалізація інформаційної системи для ознайомлення з навчальним процесом Кривий Р.З.
Думітро Роман Анатолійович Автоматизація інфографічної персоніфікованої онлайн звітності виробничої активності персоналу Маркелов О.Е.
Задвірний Юрій Олегович Автоматизація відеозвітування студентів за навчальними графіками для дистанційного навчання Маркелов О.Е.
Ковальчук Дмитро Ярославович Розробка інформаційної системи з сервісом планування бюджету сім'ї Корпильов Д.В.
Кривченков Костянтин Олександрович Розроблення та реалізації інтелектуальної системи нагадування для мобільної системи Андроїд Корпильов Д.В.
Нижник Андрій Романович Автоматизація візуалізації частотних рейтингів з геосоціалізованих потоків інформування Маркелов О.Е.
Огороднік Максим Петрович Дослідження основних конструкцій МЕМС-гіроскопів Мельник М.Р.
Сарабура Марія Сергіївна Розроблення підсистеми автоматизованого формування звіту по захисту дипломних та магістерських робіт Мельник М.Р.
Свистович Юрій Іванович Моделювання процесу капілярного ефекту мікрореактора для лабораторії на чіпі Мельник М.Р.
Сеньків Мар`яна Миколаївна Автоматизація розв'язку задачі комівояжера з використанням мультиагентних систем Кривий Р.З.
Сосна Олександр Андрійович Розроблення системи автоматизованого керування освітленням в приміщенні Корпильов Д.В.
Цюра Мирослав Святославович Розроблення підсистеми редагування вхідного файлу для станка ЧПУ "Термопорізка" 3D моделі Корпильов Д.В.
Шендюх Роман Ростиславович Розроблення автоматизованої підсистеми обслуговування клієнтів таксопарку Корпильов Д.В.

Група ІТПс-21з

Студент Тема диплому Керівник
Богма Віталій Олександрович Розроблення інформаційного забезпечення для автоматизованого проектування технологічних процесів Колесник К.К.
Гнідець Любомир Володимирович Проектування системи контролю доступу та інформаційної безпеки малого підприємства Іванців Р.Д.
Задільський Тарас Романович Розроблення автоматизованої підсистеми проектування елементів НВЧ пристроїв Каркульовський В.І.
Клецун Христина Орестівна Розроблення програми автоматизованого дослідження характеристик мікроактюатора у системі ANSYS Мельник М.Р.
Малашняк Юрій Миронович Розроблення моделі мікроболометра у системі MatLab Мельник М.Р.
Ненчук Олег Олегович Розроблення АРМ а практики від навчального закладу Мельник М.Р.
Ничипорчук Сергій Олександрович Реконфігурований пристрій стиснення даних Стех Ю.В.
Плюта Володимир Петрович Моделювання у системі ANSYS поведінки рідини при протіканні через мікроотвори Зелінський А.Я.
Синишин Юрій Богданович Розроблення програми автоматизованого дослідження характеристик електромагнітного мікрогенератора Зелінський А.Я.
Смачило Тетяна Іванівна Розроблення автоматизованої підсистеми реалізації продукції із використанням засобів Інтернет-технології Кривий Р.З.
Судніков Юрій Олегович Розроблення автоматизованої підсистеми проектування мікроелектронних пристроїв та їх розміщення на платі Колесник К.К.
Цюра Володимир Богданович Розроблення підсистеми автоматизованого планування навантаження викладачів на кафедрі САП Зелінський А.Я.

Спеціальність 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПм-22

Студент Тема диплому Керівник
Вівчар Данило Романович Розроблення та дослідження математичного і програмного забезпечення системи управління освітленням за допомогою мережі Інтернет Стех Ю.В.
Гавришко Володимир Олександрович Розроблення системи і застосунків для проведення хмарних обчислень параметрів МЕМС-сенсора Ткаченко С.П.
Галушко Олександр Миколайович Дослідження методів та розроблення обчислювального ядра розподіленої системи автоматизованого проектування Фармага І.В.
Глушко Олег Ігорович Розроблення та дослідження математичного і програмного забезпечення прогнозування рейтингів в рекомендаційній системі на основі моделей довіри Стех Ю.В.
Дмитрик Михайло Васильович Розроблення підсистеми планування розкладу проведення спортивних змагань Кривий Р.З.
Здрок Роман Григорович Розроблення та дослідження математичного і програмного забезпечення методів прогнозування рейтингів в рекомендаційній системі на основі коефіцієнтів подібності векторів Стех Ю.В.
Ільчишин Соломія Богданівна Дослідження та реалізація методів для вирішення транспортних задач на основі задачі комівояжера Кривий Р.З.
Ковальчук Андрій Миколайович Дослідження і автоматизація програмування варіантного користувацького інтерфейсу для бланкового електронного документообігу Лобур М.В.
Кретович Назарій Орестович Дослідження та створення генератора сітки скінченних елементів для з'єднання вала і втулки з некруглим профілем Колесник К.К.
Кульпа Роман Андрійович Розроблення системи і застосунків для проведення хмарних обчислень параметрів МЕМС-акселерометра Ткаченко С.П.
Лізанець Данило Іванович Розроблення та дослідження моделі опто-механічного сенсора тиску засобами САПР Лобур М.В.
Лукомський Євген Ігорович Застосування технології CUDA для розв'язання оптимізаційних задач Теслюк В.М.
Чобан Дмитро Романович Розроблення підсистеми технічного зору для мобільної робототехнічної системи на базі Rasperry Pi Теслюк В.М.

Група ІТПм-21з

Студент Тема диплому Керівник
Баглай Андрій Іванович Розроблення математичного і програмного забезпечення адаптивного сайту Інтернет-магазину Стех Ю.В.
Банах Назарій Анатолійович Дослідження та розроблення підсистеми пошуку оптимуму використовуючи алгоритм найкращої спроби з направляючим гіперквадратом Теслюк В.М.
Бейдик Віталій Олегович Розробка і реалізація підсистеми для створення топологічних розрізів на основі геопросторових даних Кривий Р.З.
Винницький Володимир Анатолійович Розроблення математичного і програмного забезпечення фреймворку для написання веб-сервісів у банківській системі Стех Ю.В.
Габа Богдан Олексійович Розроблення математичного і програмного забезпечення врахування інтересів користувачів в адаптивному веб-сайті Стех Ю.В.
Дашо Іван Васильович Розроблення алгоритмів функціонування та програмного забезпечення системи захисту адміністративної частини веб-ресурсу Юрчак І.Ю.
Довжик Володимир Васильович Дослідження математичного і програмного забезпечення інтелектуального аналізу даних в системі “WEKA” Стех Ю.В.
Карвацький Руслан Зіновійович Вимірювальна підсистема для дослідження теплових режимів композитних матеріалів Фармага І.В.
Мартиник Юрій Григорович Розроблення колаборативного середовища роботи для системи ТЕРМЕТ Фармага І.В.
Нищий Роман Богданович Розроблення імітаційної моделі для дослідження методів визначення ефективного коефіцієнту теплопровідності Марікуца У.Б.
Ревуцький Андрій Степанович Розроблення інформаційної підсистеми для моделювання теплових процесів у композитних матеріалах Марікуца У.Б.
Шеверя Євгеній Іванович Розробка підсистеми управління кліматом в приміщенні Корпильов Д.В.
Шемечко Василь Ігорович Розроблення математичного і програмного забезпечення інформаційного порталу гібридної веб-мережі Стех Ю.В.

Спеціальність 7.05010103 "Системне проектування"

Група СПКс-21

Студент Тема диплому Керівник
Васюта Ольга Михайлівна Система автоматизації перевірки знань студентів за допомогою тестування Денисюк П.Ю.
Гайдук Ростислав Ігорович Розроблення автоматизованої підсистеми для проведення занять з курсу "Методи та засоби об'єктно-орієнтованого проектування" Каркульовський В.І.
Зайло Ірина Романівна Інформаційне забезпечення підсистеми геометричних моделей для бісерного гаптування Маркелов О.Е.
Квітко Артем Васильович Розроблення рекомендаційної системи для автоматизації процесу планування подорожі Кривий Р.З.
Ковалик Юрій Миронович Автоматизація інфографіки інтерактивності інтерфейсу користувача з моніторингу подій Маркелов О.Е.
Левицький Роман Олегович Проектування та розроблення веб-сервера з підтримкою методу балансування навантаження Юрчак І.Ю.
Олексин Віктор Іванович Розробка веб-системи каталогу з елементами соціальної мережі Юрчак І.Ю.
Пелех Павло Зіновійович Проектування та розробка системи обробки заявок на веб-сервісі Юрчак І.Ю.
Сміхура Віталій Романович Розроблення програмного забезпечення підсистеми моделювання кантелівера Дупак Б.П.
Шершунь Любомир Олегович Автоматизована система моніторингу персонального харчування людини Фармага І.В.
Штогрин Олег Володимирович Автоматизація процесу 3D моделювання топології обличчя людини на основі базових компонентів Маркелов О.Е.

Спеціальність 8.05010103 "Системне проектування"

Група СПКм-22

Студент Тема диплому Керівник
Казарян Артем Геннадійович Дослідження і автоматизоване програмування сегментного прототипу інтерфейсу користувача з графічного ескізу Лобур М.В.
Кобилюх Ярослав Богданович Розроблення системи автоматизованого обліку персонального бюджету з використанням алгоритмів прогнозування Денисюк П.Ю.
Когут Микола Миронович Дослідження та автоматизація ранжування електронної переписки у системі дистанційного навчання Іванців Р.Д.
Комарницький Михайло Володимирович Моделі та засоби автоматизованого проектування підсистеми віддаленого управління робототехнічною системою на базі мікрокомп'ютера Raspberry Pi Теслюк В.М.
Кузбит Андрій Іванович Дослідження та моделювання розподілу компонентів композитних матеріалів Фармага І.В.
Матвійчук Катерина Вікторівна Розроблення підсистеми керування мобільною робото-технічною системою на основі ПЛІС Теслюк В.М.
Оліярник Петро Петрович Розроблення і дослідження методу і алгоритму пошуку асоціативних правил за допомогою парадигми MapReduce і фреймворку Hadocp Стех Ю.В.
Столярчук Наталія Вікторівна Розроблення інтерфейсу віддаленої взаємодії з інформаційною підсистемою системи ТЕРМЕТ Фармага І.В.
Федина Павло Васильович Дослідження і проектування системи автоматизованого багатотермінального доступу до віддалених абонентів Каркульовський В.І.
Черешньовська Оксана Юріївна Розроблення системи автоматизації процесу ретопології високополігональних тривимірних моделей Теслюк В.М.

2014 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування".

ДЕК по захисту бакалаврських робіт базового напрямку: 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 3. Ткаченко Сергій Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н., асистент кафедри САП
 5. Панчак Роман Теодорович, ст. викладач кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - асистент каф. САП, Мельник Михайло Романович.


ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальностями:

 • 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"
 • 8.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 4. Ткаченко Сергій Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ДЕК - Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - доцент каф. САП Марікуца Уляна Богданівна.


ДЕК по захисту дипломних робіт та проектів за спеціальностями:

 • 7.05010102"Інформаційні технології проектування"
 • 7.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Ткаченко Сергій Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - доцент каф. САП Марікуца Уляна Богданівна.