Випуск 2006 року

Спеціальність 7.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-61

Студент Тема диплому Керівник
Болсун Ігор Валерійович АРМ бухгалтера бюджетної установи в середовищі 1С Бухгалтерії. Стех Ю.В.
Брук Євгеній Павлович Розробка інтегрованої системи для автоматизованого проектування мікро електромеханічних сенсорів п'єзорезистивного типу. Колесник К.К.
Бучинський Андрій Володимирович Розробка та реалізація програмного забезпечення для обліку нерухомості в агентствах нерухомості. Грицишин Я.М.
Вітюк Владислав Валерійович Реалізація СУБД обліку кадрів і оплати роботи партнерів або працівників фірми з ієрархічною структурою співпраці. Чура І.І.
Гаванчук Євгеній Ігорович Розробка та реалізація програмного забезпечення для обліку пацієнтів офтальмологічного кабінету. Грицишин Я.М.
Даньків Назар Володимирович Розробка онлайнової системи для роботи з бібіліотечними ресурсами. . Керницький А.Б.
Зашкільняк Андрій Леонідович Розробка автоматизованої системи розрахунку заробітної плати. Фармага І.В.
Йовбак Сергій Васильович Моделювання комп'ютерних систем за допомогою кольорових мереж Петрі. Ткаченко С.П.
Кияк Антон Юліанович Розробка інформаційного забезпечення системи ведення єдиного ліцензійного реєстру на автотранспорті. Керницький А.Б.
Когут Юрій Богданович Розробка підсистеми для розв'язку задач багатокритеріальної оптимізації. Денисюк П.Ю.
Комарницький Андрій Михайлович Розробка підсистеми ведення контекстної реклами в пошукових системах. Грицишин Я.М.
Кравець Василь Богданович Розробка системи електронних замовлень у видавничій справі. Керницький А.Б.
Назар Олександр Ігорович Розробка та реалізація методів визначення подібності та кластеризації для документів гомогенної структури. Каркульовський В.І.
Оприск Тарас Васильович Розробка параметризованої бази даних кріпильних елементів для системи AutoCad. Панчак Р.Т.
Роман Володимир Ігорович Розробка автоматизованої системи електронної реєстрації підприємств. Керницький А.Б
Ряпич Тарас Романович Розробка інформаційної системи кадрового обліку. Романюк А.Б.
Сивулич Тарас Теодорович Розробка і реалізація алгоритмів для роботи з криволінійними об'єктами в середовищі САПР розкрою. Чура І.І.
Ушаков Ілля Михайлович Розробка навчальної підсистеми автоматизованого проектування плоских важільних механізмів. Каркульовський В.І.
Федевич Христина Богданівна Розробка підсистеми для аналізу МЕМС на рівні макромоделювання. Денисюк П.Ю.
Шатний Олександр Олександрович Автоматизація товарообігу малого підприємства з використанням Web-технологій. Фармага І.В.

Група ІТПз-21

Студент Тема диплому Керівник
Василів Оксана Василівна Підсистема для аналізу кореляційних залежностей між електричними та механічними параметрами МЕМС. Денисюк П.Ю.
Васьковець Сергій Леонтійович. Розробка і реалізація алгоритму розміщення прямокутних деталей на листах прямокутної форми. Чура І.І.
Вензилович Антон Еміліанович Розробка компютерної підсистеми підтримки прийняття рішень при визначенні ринкової вартості транспортних засобів. Марікуца У.Б.
Годиш Тарас Васильович Підсистема обліку споживання електроенергіх в системі "ПОБУТ". Мотика І.І.
Данилевський В. Ю. Підсистема моделювання засобів віброзахисту електронної апаратури. Каркульовський В.І.
Ждиняк Зиновій Зиновійович Реалізація алгоритмів компоновки друкованих плат. Ткаченко С.П.
Зімбіцький Андрій Миколайович Розробка мережевої підсистеми для тестування та оцінювання знань студентів. Денисюк П.Ю.
Казновський Олег Ігорович Розробка Web-системи для інформаційної підтримки робочого місця менеджера. Теслюк В.М.
Каймакова Тетяна Володимирівна Розробка підсистеми перевірки цілісності баз даних. Денисюк П.Ю.
Куксов Владислав Геннадійович Розробка автоматизованої системи аналізу наслідків неналежного виконання договірних зобов'язань. Фармага І.В.
Мищишин Ігор Володимирович Розробка підсистеми для автоматизації роботи книжкового магазину. Денисюк П.Ю.
Музика Уляна Михайлівна Реалізація підсистеми обліку основних засобів і заявок на обслуговування із застосуванням SADT-моделей. Чура І.І.
Носов Олексій Евгенович Розробка онлайнової системи створення мультимедійних документів. Керницький А.Б.
Олійник Іван Богданович Розробка підсистеми маркетингових досліджень ринку ПРЕА. Фармага І.В.
Палій Олександр Євгенович Розробка підсистеми для автоматизації процесу синтезу блоків ОЗП та ПЗП. Денисюк П.Ю.
Петлівчук Назар Мирославович Розробка автоматизованої системи обробки замовлень клієнтів та постачальників. Фармага І.В.
Смаглюк Сергій Миколайович Розробка підсистеми для автоматизації документообігу реабілітаційного центру. Денисюк П.Ю.
Смілка Роман Степанович Підсистема обліку відновлювальних робіт в системі "ПОБУТ". Мотика І.І.
Стасюк Галина Володимирівна Розробка системи внесення змін до єдиного ліцензійного реєстру. Керницький А.Б.
Хомин Павло Валерійович Розробка навчального імітатора ЕОМ. Денисюк П.Ю.
Хомка Наталя Іванівна Розробка системи управління персоналом на стадії підбору кадрів за допомогою сучасних інформаційних технологій. Фармага І.В.
Бродович Ольга Володимирівна Розробка компютеризованої інформаційної системи підготовки державної статистичної звітності онкологічної МСЕК 1. Керницький А.Б.

Спеціальність 8.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-61м

Студент Тема диплому Керівник
Антонюк Андрій Анатолійович Розробка та дослідження інформаційної моделі для автоматизації обліку проектної документації. Теслюк В.М.
Атаманова Ірина Анатоліївна Розробка та дослідження алгоритмів для підсистеми автоматизованої настройки графічного інтерфейсу. Теслюк В.М.
Багрій Андрій Романович Розробка бази даних для випуску конструкторсько-технологічної документації в системі P-CAD. Панчак Р.Т.
Білоус Назар Борисович Розробка формальної мови для АРМ бізнес-процесу придбання АСУП. Ткаченко С.П.
Булич Ростислав Орестович Проектування фреймворку для розробки бізнес-програм з веб-інтерфейсами. Керницький А.Б
Дворчин Андрій Степанович Розробка технології автоматизованого проектування мікроелектромеханічних сенсорів за допомогою CAD/CAM/CAE систем. Колесник К.К.
Деревенко Андрій Миколайович Дослідження методів і алгоритмів технології DATA MINING. Стех Ю.В.
Дутко Любомир Степанович Дослідження методів оптимізації функціонування серверних компонент. Каркульовський В.І.
Дяків Оксана Петрівна Розробка підсистеми для аналізу та дослідження технологічної операції осадження. Теслюк В.М.
Коваль Любомир Богданович Розробка моделі веб-системи управління проектами. Керницький А.Б
Челяда Мирон Богданович Розробка підсистеми для аналізу та дослідження МЕМС на системному рівні проектування. Теслюк В.М.
Ясенецький Максим Сергійович Дослідження технологічності фотошаблонів друкованих плат і розробка підсистеми для їх аналізу. Панчак Р.Т.

Група ІТП-62м

Студент Тема диплому Керівник
Балан Сергій Михайлович Розробка та дослідження математичних моделей для автоматизованого проектуван- ня базових акустичних елементів МЕМС. Теслюк В.М.
Джавала Юрій Романович Розробка шаблонів об'єктів у задачах розкрою матеріалів на основі об'єктно-орієнтованого програмування. Чура І.І.
Жипа Сергій Олександрович Дослідження засобів автоматизації при застосуванні у розробці підсистеми електрон ного документообігу технологічної підготовки виробництва. Панчак Р.Т.
Кривий Ростислав Зіновійович Дослідження і застосування генетичних алгоритмів в САПР. Ткаченко С.П.
Марунчин Остап Володимирович Дослідження та аналіз STEP- протоколу для реалізації інформаційного забезпечення при проектуванні вбудованих систем. Теслюк В.М.
Марциняк Анна Ігорівна Дослідження методів захисту баз даних у САПР. Панчак Р.Т.
Кияк Галина Богданівна Набуття знань у підсистемі підтримки прийняття рішень системи підготовки технологічної документації. Керницький А.Б.
Паранчак Тарас Мирославович Розробка методу вибору алгоритму розміщення плоских фігур для експертної системи САПР розкрою. Чура І.І.
Плечінь Василина Романівна Розробка і реалізація методу деталізації статичного матричного зображення на основі зміщення фотоматриці. Чура І.І.
Сеньків Михайло Петрович Дослідження методу структурних матриць для автоматизованого проектування складних систем. Каркульовський В.І.
Стахів Володимир Михайлович Розробка інтелектуалізованої підсистеми вибору технічного забезпечення. Керницький А.Б.
Ступін Олександр Сергійович Застосування генетичних алгоритмів для вирішення задач пошуку мінімального маршруту. Керницький А.Б.
Хіміч Ірина Євгенівна Розробка та дослідження математичних моделей термічних МЕМС. Теслюк В.М.