Випуск 2013 року

Спеціальність 7.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПс-21

Студент Тема диплому Керівник
Женчак Наталія Олегівна Розроблення системи для дослідження генетичних алгоритмів за допомогою фреймворка EvoJ. Кривий Р.З.
Іваньо Ігор Васильович Розроблення і реалізація автоматизованої системи для відслідковування роботи вантажних для операційної системи Android. Кривий Р.З.
Клевець Юрій Вікторович Розроблення підсистеми для автоматизованого розпізнавання автомобільних номерів. Мельник М.Р.
Курінна Наталія Сергіївна Розроблення підсистеми для розв'язання задач дробово-лінійного програмування. Денисюк П.Ю.
Пудилик Микола Олегович Підсистема автоматизованого дослідження процесу теплообміну для двохелементного шару. Мельник М.Р.
Ройбул Андрій Валентинович Дослідження моделей і методів інтелектуального аналізу даних в Microsoft SQL Server 2008. Стех Ю.В.
Саєвич Оксана Ігорівна Система автоматизованої апроксимації зображення генетичним алгоритмом за допомогою фреймворку EvoJ. Кривий Р.З.
Татунчак Андрій Степанович Підсистема автоматизованого формування супровідної документації секретаря ДЕК. Мельник М.Р.
Феденяк Ігор Васильович Розроблення підсистеми розв'язання задач оптимізації з використанням мурашкових алгоритмів. Денисюк П.Ю.
Шпанер Олег Романович Розроблення веб-орієнтованої системи для автоматизації роботи наукової конференції. Кривий Р.З.
Шургот Тарас Степанович Реалізація веб-орієнтованої системи на основі фреймворку JGAP для дослідження еволюційних обчислень. Кривий Р.З.

Група ІТПс-21з

Студент Тема диплому Керівник
Буткевич Любомир Володимирович Розроблення підсистеми автоматизованого формування меню ресторану. Мельник М.Р.
Вишневський Володимир Петрович Розробка системи захисту платіжних документів за транзакції в Інтернет магазині. Юрчак І.Ю.
Гусак Василь Васильович Розроблення автоматизованої система обробки інформації для автостанцій. Іванців Р.Д.
Кацедан Віктор Богданович Розроблення комп'ютерної системи обліку та обробки звернень користувачів в департамент інформаційних технологій банку. Юрчак І.Ю.
Москалик Андрій Васильович Використання засобів Ansys для автоматизованого проектування мікроболометра. Мельник М.Р.
Охрін Олег Зіновійович Розроблення моделі системи опалення та дослідження теплових потоків. Мазур В.В.
Роїк Віталій Дмитрович Розроблення автоматизованої підсистеми для розрахунку механічних конструкцій маніпуляційних роботів. Каркульовський В.І.
Сторонський Павло Романович Розроблення автоматизованої підсистеми для ідентифікації звукових сигналів. Каркульовський В.І.
Токарчук Олександр Людвігович Розроблення підсистеми дослідження точності вибраних чисельних методів. Мельник М.Р.

Спеціальність 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПм-22

Студент Тема диплому Керівник
Бідак Наталія Василівна Дослідження впливу варіантів побудови комутаційного поля на результати проектування електромережі приміщення з використанням дерев Штейнера. Ткаченко С.П.
Демчик Володимир Володимирович Дослідження і реалізація алгоритму для знаходження оптимального маршруту польоту квадрокоптерів на основі еволюційних обчислень. Кривий Р.З.
Дика Оксана Богданівна Дослідження і розроблення інформаційного забезпечення САПР пристроїв мікроелектроніки на основі об'єктно-орієнтованої СУБД. Стех Ю.В.
Клюк Богдан Ігорович Розроблення інформаційного забезпечення для синхронізації даних між Android-додатком та підсистемою "Конференція". Мельник М.Р.
Кожух Ольга Ярославівна Розроблення швидкодіючих алгоритмів розміщення в регулярному монтажному просторі на основі оптимальної редукції. Ткаченко С.П.
Костюк Олег Миколайович Розроблення та дослідження паралельного генетичного алгоритму для оптимального знаходження маршруту переміщення роботів. Кривий Р.З.
Лівчак Павло Володимирович Електродинамічне моделювання антен терагерцового діапазону. Кособуцький П.С.
Носиков Владислав Олексійович Дослідження процесу економічного банкрутства та автоматизація їх попередження для системи управління підприємством. Фармага І.В.
Пукшин Остап Іванович Дослідження методів розпаралелювання обчислень на основі діакоптичного підходу. Каркульовський В.І.
Стахура Ольга Степанівна Розробка та дослідження комплексу програм створення схем для бісерного гаптування. Ткаченко С.П.
Стефанський Андрій Андрійович Розробка методу оптимізації для вдосконалення конструкції аеростатів. Мельник М.Р.
Стрільчук Євген Петрович Розроблення та дослідження методу розв'язування задач проектування з використанням методу гілок і границь на основі технології CUDA. Теслюк В.М.
Чемерис Олег Ігорович Розроблення і дослідження системи генерації веб-презентації. Юрчак І.Ю.
Чура Ростислав Ігорович Дослідження систем управління підприємством та реалізація автоматизованих методів міжсистемної інтеграції даних. Фармага І.В.

Група ІТПм-21з

Студент Тема диплому Керівник
Яцик Надія Мирославівна Дослідження оптимальної редукції графових моделей для розв'язання декомпозиційних задач в САПР. Ткаченко С.П.
Гришко Олег Степанович Інтелектуальна система надання медичних послуг. Стех Ю.В.
Корчак Ольга Іванівна Розроблення та дослідження методу моделювання механічних компонентів МЕМС побудованому на діакоптичному підході. Каркульовський В.І.
Курінна Наталія Сергіївна Оптимізація генетичних алгоритмів. Теслюк В.М.
Лобур Орест Ігорович Розроблення та дослідження методів і алгоритмів спрощення регресії для рекомендаційних систем. Стех Ю.В.
Мельник Тарас Михайлович Розроблення методів моделювання неідеального теплового контакту для системи теплового проектування композиційних матеріалів. Марікуца У.Б.
Римар Олександр Павлович Розроблення підсистеми запобігання технічних аварій для системи інтелектуального будинку. Теслюк В.М.
Томілов Іван Миколайович Дослідження і реалізація генетичних алгоритмів при побудові комп'ютерних мереж. Кривий Р.З.

Спеціальність 7.05010103 "Системне проектування"

Група СПКс-21

Студент Тема диплому Керівник
Матляк Ірина Романівна Розроблення програмного модуля для автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи. Мазур В.В.
Пікулік Роман Володимирович Проектування підсистеми оперативного виявлення хімічних речовин. Марікуца У.Б.
Скіп Тарас Васильович Розроблення системи блокування несанкціонованих повідомлень у веб-ресурсі. Юрчак І.Ю.
Стрілецька Світлана Віталіївна Розроблення системи для паралельної реалізації симплекс-методу з використанням технології CUDA. Денисюк П.Ю.
Шиманський Остап Андрійович Реалізація методу скінченних елементів розривів і з'єднань для системи теплового проектування композиційних матеріалів. Фармага І.В.
Школик Орест Володимирович Розроблення системи обліку програмних та технічних ресурсів з використанням веб-технологій. Корпильов Д.В.
Шпак Андрій Миколайович Дослідження моделей, методів і алгоритмів статистичного аналізу даних засобами системи "R". Стех Ю.В.

Спеціальність 8.05010103 "Системне проектування"

Група СПКм-22

Студент Тема диплому Керівник
Ващишин Олеся Юріївна Розроблення та дослідження математичних моделей механічних конструкцій МЕМС. Каркульовський В.І.
Дружинець Олег Іванович Дослідження і розроблення матричних алгоритмів для рекомендаційних систем. Стех Ю.В.
Круц Тарас Васильович Розробка і дослідження алгоритмів для аналізу активності користувачів соціальної мережі Twitter. Кривий Р.З.
Макарчук Андрій Вікторович Дослідження і реалізація методів обміну даними та інтеграції між комерційними і спеціально розробленими CAx системами. Фармага І.В.
Нікітчук Юрій Сергійович Аналіз та вдосконалення систем автоматизованого тестування програмних продуктів. Марікуца У.Б.
Рикмас Роман Володимирович Розробка структури програмної системи для проектування зовнішніх теплових мереж. Ткаченко С.П.
Соломко Інна Григорівна Дослідження моделей оптимальної редукції в задачах аналізу та синтезу складних об'єктів та систем. Ткаченко С.П.
Стрілка Ольга Михайлівна Розроблення підсистеми збору та аналізу інформації для керування "Інтелектуальним будинком". Мазур В.В.
Тустанівський Іван Михайлович Розроблення підсистеми синхронізації даних при розпаралелюванні процесу автоматизованого проектування на базі САПР "AutoCAD". Мазур В.В.
Якимів Святослав Васильович Дослідження та реалізація методів розподіленого доступу для системи теплового проектування композиційних матеріалів. Фармага І.В.