Випуск 2010 року

Спеціальність 7.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-21

Студент Тема диплому Керівник
Боднар Олег Зеновійович Застосування генетичних алгоритмів для розв'язання задач ортогонального розміщення. Кривий Р.З.
Борис Тарас Володимирович Встановлення ізоморфізму простих графів в процесі редукцій з використанням бінарних матриць. Ткаченко С.П.
Бориславський Володимир Васильович Розробка автоматизованої системи для управління переміщенням робота. Колесник К.К.
Гатала Володимир Володимирович Розроблення системи автоматизації формування звітності кафедри з наукової роботи. Лебедєва О.О.
Кашицький Богдан Юрійович Використання редукції доповнень в процесі встановлення ізоморфізму простих графів. Ткаченко С.П.
Кузьмич Олег Васильович Розроблення підсистеми для розв'язання задач однофакторного дисперсійного аналізу. Денисюк П.Ю.
Миндьо Тарас Миронович Розроблення підсистеми для оцінки параметрів та перевірки гіпотези про нормальний розподіл випадкової величини. Денисюк П.Ю.
Навроцький Ігор Петрович Розробка системи автоматизованого проектування активних фільтрів. Корпильов Д.В.
Німировський Андрій Остапович Проектування та розроблення підсистеми керування контактами у системі взаємодії з клієнтом. Керницький А.Б.
Підлісний Василь Федорович Розроблення програмно-технічних засобів керування гібридним кроковим двигуном. Фармага І. В.
Підлісний Володимир Федорович Розроблення програмного інтерфейсу керування станком з ЧПК. Фармага І. В.
Романюк Богдан Валерійович Програма оптимізації розміщення елементів на платі методом попарних перестановок за критерієм мінімуму сумарної довжини сигнальних зв'язків. Корпильов Д.В.
Сидорак Ярополк Тарасович Розробка інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця інженера служби релейного захисту. Стех Ю.В.
Сівокозов Віктор Миколайович Розробка математичного забезпечення кешуючого проксі-сервера. Стех Ю.В.
Трофименко Олександр Сергійович Розробка підсистеми обчислення надійності блоку радіоелектронної апаратури. Корпильов Д.В.
Фульмес Руслан Миронович Проектування та розроблення підсистеми керування процесами продаж у системі взаємодії з клієнтом. Керницький А.Б.
Шукатка Андрій Романович Проектування та розроблення підсистеми керування маркетинговою діяльністю у системі взаємодії з клієнтом. Керницький А.Б.

Група ІТПз-21

Студент Тема диплому Керівник
Блонський Сергій Васильович Розробка автоматизованої системи підготовки тестів для проміжного та підсумкового контролю знань студентів Кривий Р.З.
Волощак Любомир Орестович Розроблення підсистеми для розв'язання задач двохфакторного дисперсійного аналізу. Денисюк П.Ю.
Галан Роман Романович Розроблення підсистеми для розв'язання задач дискримінантного аналізу. Денисюк П.Ю
Демчук Марія Зіновіївна Проектування та розроблення підсистеми керування обліком товарів і послуг у системі взаємодії з клієнтами. Керницький А.Б.
Довгун Тетяна Богданівна Розробка підсистеми керування постачанням та матеріально-технічним забезпеченням машинобудівного підприємства. Лебедєва О.О.
Кордюкевич Андрій Сергійович Розроблення підсистеми для розв'язання задач кластерного аналізу. Денисюк П.Ю.
Косик Роман Орестович Проектування та розроблення підсистеми планування робіт у системі взаємодії з клієнтами. Керницький А.Б.
Омелянчук Андрій Анатолійович Проектування та розроблення прототипу системи клієнт-банк. Романюк А.Б.
Реут Олександр Олегович Проектування та розроблення підсистеми автоматизації процесу обслуговування замовлень у системі взаємодії з клієнтами. Керницький А.Б.
Садова Олена Зеновіївна Дослідження і застосування принципів формування віртуальних підприємств. Лебедєва О.О.
Щербаков Юрій Леонідович Проектування структури та інформаційного забезпечення у системі взаємодії з клієнтами. Керницький А.Б.

Спеціальність 8.080402 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТП-22м

Студент Тема диплому Керівник
Бабяк Тарас Леонідович Автоматизація виробництва пресформ підошв в системі автоматизованого проектування PowerShape. Колесник К.К.
Бубела Андрій Станіславович Дослідження і проектування підсистеми інтелектуального аналізу XML—вебданих засобами java. Порівняння XML – дерев. Стех Ю.В.
Васильківський Олексій Ярославович Дослідження алгоритму пошуку ізоморфних підграфів в простому графі. Ткаченко С.П.
Гаврилів Світлана Юріївна Дослідження і розроблення математичного та програмного забезпечення розрахунку параметрів пристрою приводу бурового ловильного інструменту. Ткаченко С.П.
Дашинич Олександра Іванівна Дослідження і порівняльний аналіз результатів моделювання процесів теплопровідності в композитних матеріалах. Фармага І. В.
Дитюк Володимир Ярославович Розроблення підсистеми для дослідження та аналізу МЕМС за допомогою ієрархічних мереж Петрі. Денисюк П.Ю.
Дмитришин Богдан Богданович Моделювання та аналіз мікропотоків в рідинних МЕМС. Матвійків О.М.
Домброва Михайло Станіславович Дослідження і розроблення математичного та програмного забезпечення для систем Data mining. Стех Ю.В.
Дропа Роман Ігорович Дослідження і розроблення математичного та програмного забезпечення для підсистеми автоматизованого моніторингу довкілля. Марікуца У.Б.
Каркульовський Богдан Володимирович Розроблення та дослідження математичних моделей інтегрального електромагнітного актюатора. Теслюк В. М.
Ковальова Ірина Василівна Дослідження та проектування автоматизованого складання ділового календаря проектувальника на базі соціальних даних. Стех Ю.В.
Ловас Олександр Миколайович Розроблення підсистеми для аналізу та дослідження МЕМС за допомогою функціональних мереж Петрі. Теслюк В. М.
Лозинський Василь Ярославович Дослідження і проектування підсистеми звукового супроводу інформації обєктів після зчитування штрихкодів для підтримки (збільшення) продуктивності підприємств. Іванців Р.Д.
Мандрик Олег Михайлович Дослідження та розроблення математичного та програмного забезпечення DATA MINING в середовищі системи R. Стех Ю.В.
Михайлюк Ігор Миколайович Розробка та дослідження підсистеми для розв'язку краєвих задач методом граничних елементів. Теслюк В. М.
Оленич Ірина Дмитрівна Розроблення моделі Соломона-Ріда для дослідження компонентів комп'ютеризованих систем. Іванців Р.Д.
Паш Ростислав Ігорович Дослідження методів розпаралелювання проектних процедур в САПР Каркульовський В.І.
Плесюк Олег Миколайович Дослідження і розроблення підсистеми автоматизованого проектування транспортних потоків міста. Мазур В.В.
Пушкар Ігор Михайлович Дослідження методів оптимізації для визначення ефективного коефіцієнту теплопровідності. Фармага І.В.
Файтас Олег Ігорович Розроблення методів та моделей для оптометричного дослідження середовища в рідинних МЕМС. Матвійків О.М.
Філіпович Артур Юрійович Побудова системи персоналізації користувачів веб-ресурсів. Стех Ю.В.
Чорний Олег Богданович Дослідження і проектування підсистеми швидкого обміну проектними chat-повідомленнями. Денисюк П.Ю.
Шмігельський Петро Ігорович Моделювання процесів теплопровідності в композитних матеріалах методом скінченних елементів. Фармага І. В.
Шуркало Віталій Ярославович Розроблення підсистеми автоматизації конфігурування елементів гібридних МЕМС. Теслюк В. М.

Група ІТПз-21м

Студент Тема диплому Керівник
Вітовський Олег Іванович Дослідження факторів, які впливають на формування рівня шуму від транспортних потоків. Марікуца У.Б.
Загородній Михайло Володимирович Дослідження та застосування методів DataMining у системах взаємодії з клієнтами. Керницький А.Б.
Касіян Андрій Іванович Дослідження та застосування природних XML-баз даних для інтеграції гетерогенних САПР. Керницький А.Б.
Краєвський Олег Богданович Теоретичне дослідження методів прогнозування дорожнього шуму. Юрчак І.Ю.
Лопатін Олексій Петрович Дослідження точності методу прогнозування дорожнього шуму ASJ RTN в умовах м. Львова. Юрчак І.Ю.
Петришин Оксана Миронівна Дослідження методів видобування експертних знань для СППР. Керницький А.Б.
Пецух Андрій Ростиславович Теоретичне дослідження затухання звукової енергії при наявності шумозахисних бар'єрів. Юрчак І.Ю.
Синюк Надія Богданівна Моделювання виробничих процесів із використанням розширених мереж Петрі. Керницький А.Б.
Чистяк Віталій Ігорович Розробка архiтектури та адаптивного веб-сайту для автоматизованої системи дистанцiйного навчання. Стех Ю. В.
Шолубка Лев Романович Дослідження методів застосування технологій Web 2.0 для побудови автоматизованих систем реального часу. Каркульовський В.І.