Кафедра САП

Сучасне обладнання

На кафедрі нове апаратне обладнання та актуальне програмне забезпечення

Перейти
Кафедра САП

Міжнародні стажування

Міжнародна діяльність з освітніми, науковими і комерційними установами Європи та світу.

Перейти
Кафедра САП

Кваліфіковані викладачі

Наші викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію і проходять стажування у провідних закладах України та Європи

Перейти
Кафедра САП

Перспективні напрямки

Підготовка фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем.

Перейти
Кафедра САП

Наукові конференці

Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.

Перейти

Новини кафедри САП

29.03.24 День відкритих дверей 2024

29 березня 2024 року на кафедрі САП відбудеться День відкритих дверей, де абітурієнти зможуть ознайомитись з професорсько-викладацьким складом, перспективами розвитку кафедри, профільними напрямками спеціальностей, новітніми аудиторіями та обладнанням, та отримати всю вичерпну інформацію про вступ в НУ "Львівська політехніка" у 2024 році.

Зустріч відбудеться 29 березня на платформі Zoom за покликанням:https://us05web.zoom.us/j/85744984203?pwd=XaXaq3Bd7mwM73iiSk3AiUlajn1KOF.1

Meeting ID: 857 4498 4203

Passcode: 8C9xgH

Не пропустіть! Ми чекаємо на Вас!

#кафедра_САП, #ІКНІ, #НУ"Львівська політехніка"

Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра Систем Автоматизованого Проектування

Кафедру "Системи автоматизованого проектування" (САП) створено в 1989 році як профілюючу з метою підготовки інженерів за спеціальністю "Системи автоматизованого проектування" в складі радіотехнічного факультету.

З травня 2000 року завідувачем кафедри САП є Лобур Михайло Васильович.

Територіально кафедра розташована в IV навчальному корпусі (318-324 аудиторії). В розпорядженні кафедри 5 навчальних лабораторій, оснащених сучасними комп'ютерами (107 комп'ютерів), які підключені в загально-університетську мережу з можливістю доступу до Інтернету.

Лобур Михайло Васильович

Навчальний процес

 • Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області програмування, автоматизованого проектування, розробки складних систем.
 • В період навчання наші студенти проходять практичну підготовку в зарубіжних вузах, приймають участь в Міжнародних проектах, виступають на наукових конференціях в Україні та за кордоном.
 • Нашим студентам пропонують роботу вітчизняні та європейські ІТ-компанії, проектні організації та інформаційно-технічні відділи бізнесових структур, банків, великих підприємств.
 • Кращі випускники кафедри запрошуються на навчання в аспірантурі нашої кафедри та вузів Варшави, Кракова, Лодзі.
 • На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт".

Навчальна робота

На кафедрі САП студенти вивчають такі технології:
 • Високорівневі мови програмування: С#, Objective-C, Java, Python.
 • Низькорівневі мови програмування: С, Assembler.
 • Мови Веб-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД: MySQL, Microsoft SQL Server.
 • Системи комп'ютерного моделювання: LabView, Matlab, MathCAD, UML.
 • Фреймворки організації розподілених обчислень: Spark, CLUTO.
 • Мережні засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережних систем.
 • Інструментальні засоби та технології: AutoCad, Autodesk 3ds Max, SolidWorks, Abaqus, Intelasence, Comsol, Ansys, Powersshape, Mathcad, Matlab, Компас.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino, Raspberry Pi.
 • Операційні середовища: Windows, Linux, Android, IOS.
 • Інструментальні засоби обробки графіки: Photoshop, Corel Draw.

Працевлаштування випускників

Наші випускники можуть працювати
 • Фахівцями з проектування мікро-електромеханічних та робототехнічних систем та пристроїв.
 • Розробниками програмного забезпечення для програмно-апаратних та вбудованих систем.
 • Конструкторами комп'ютерних систем.
 • Аналітиками з комп'ютерних комунікацій.
 • Інженерами – програмістами.
 • Локалізаторами програмного забезпечення.
 • Адміністраторами баз даних.
 • Дизайнерами інтерфейсу користувача.
 • Веб-дизайнерами.
 • Верифікаторами, валідаторами.

Наукова робота

На кафедрі САП проводяться дослідження з таких напрямків:
 • Автоматизація конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв.
 • Проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування.
 • Автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для робототехнічних пристроїв.
 • Розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач.

Презентація наукових досліджень

Науковий журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice»

Науковий журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice»

Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Computer Design Systems. Theory and Practice» виходить раз на рік, починаючи з 2019 року. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Науковий журнал висвітлює результати теорії та практики моделювання складних об’єктів, процесів та систем, а також розробки та використання програмного забезпечення для автоматизованого проектування.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH).

Перейти на сайт

Конференція CADMD

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт

Основні напрямки міжнародної співпраці

 • Участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних зустрічах, семінарах та конференціях.
 • Спільна підготовка проектних пропозицій для участі у міжнародних програмах та грантах.
 • Виконання міжнародних грантів і науково-дослідних проектів, проведення спільних проектних досліджень
 • Обмін студентами та проведення ознайомчої практики в провідних закордонних установах.
 • Обмін викладачами, закордонні стажування та проведення спеціалізованих лекцій провідними вітчизняними та іноземними фахівцями.
 • Підготовка та публікація наукових статей спільно з закордонними колегами.

Міжнародні освітні програми

Кафедрою укладено угоди про спільні освітні програми з такими вузами:

В реалізації цих програм значна роль відводиться студентам – вони приймають безпосередню участь у виконанні наукових робіт, отримують можливість проходження практики у зарубіжних навчальних закладах, а кращі випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі у вказаних вузах.

На кафедрі розроблена та виконується програма "International Lecturer", яка передбачає проведення спеціалізованих лекцій провідними іноземними спеціалістами та викладання лекцій в зарубіжних університетах. Для цієї програми кафедра запрошує іноземних професорів та докторів, що є провідними спеціалістами в галузі моделювання та автоматизованого проектування складних технічних об'єктів та систем. Всі лекції є відкритими та проводяться у спеціалізованих мультимедійних аудиторіях.

Поширені запитання

IV навчальний корпус: 318-324 аудиторії. 5 навчальних лабораторій, викладацькі, кабінет завідувача кафедри.

IV навчальний корпус: 504 (а,б,в,г) аудиторія. 4 навчальних лабораторій, викладацькі, кабінет завідувача кафедри.