Головацький Руслан Іванович

Головацький Руслан Іванович

Старший викладач кафедри САП

E-mail: Ruslan.I.Holovatskyi@lpnu.ua

Освіта:

 • Державний університет "Львівська політехніка", факультет комп’ютерних технологій, напрямок "Комп’ютерна інженерія", присвоєно кваліфікацію бакалавра, 1993–1997.
 • Державний університет "Львівська політехніка", факультет комп’ютерних технологій, каф. ЕОМ, спеціальність "Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", присвоєно кваліфікацію спеціаліста - інженер-системотехнік, 1997-1998.
 • Дипломний проект "Блок цифрової обробки тепловізійного зображення", Державний університет "Львівська політехніка", 1998.

Професійна діяльність:

 • 1999–2001 – адміністратор баз даних, ВАТ "ЛЗТА".
 • 2001–2004 – завідувач навчально – комп’ютерним центром ЛДКХПП.
 • 2004–2022 – асистент кафедри САП.
 • 2022 – теперішній час – старший викладач кафедри САП.

Наукові інтереси:

Розпізнавання та ідентифікація об’єктів за їх тепловим зображенням; Цифрова обробка зображень; Цифрова обробка сигналів; Методи та алгоритми стиснення рухомих зображень; Об’єктно-орієнтоване програмування; Об’єктно-орієнтоване проектування; Програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних систем низькорівневими мовами (Assembler), Навчально-дослідні САПР, Розробка та впровадження вбудованих інтелектуальних систем.

Основні публікації:

 1. Головацький Р. І. Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2009. – №651. – С. 86–89.
 2. Holovatskyy R., Lobur M., Stekh Y., Kamiska M. A new hybrid method for predicting recommendations for collaborative recommender systems // Experience of designing and application of CAD systems : proceedings of 2023 17th International conference CADSM-2023 (Jaroslaw, Poland, 22-25 February, 2023). – 2023. – C. 18–21. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. R. Golovatsky, M. Lobur. Mathematical model of a pyroelectric sensor for the embedded systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали 5 Міжнародної конференції MEMSTECH 2009 (Львів-Поляна, Україна; 22-24 квітня 2009 р.). – 2009. – C. 191–193. (Головацький Р.І.) (SciVerse SCOPUS).
 1. Головацький Р. І., Лобур М. В. Визначення основних параметрів та їх граничних умов сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 31–42.
 1. Lobur M., Kosobutskyy P., Holovatskyy R., Jaworski N., Farmaga I. The atomic-force microscope – project of the CAD department of Lviv Polytechnic National University // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.402–404. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Roman Maisakovskyi, Kostyantyn Kolesnyk, Roman Panchak, Ruslan Holovatskyy. Automated Simulation of Scanning Tunneling Microscope Functional Parameters // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 107-109. (SciVerse SCOPUS).
 1. R. Kryvyy, S. Tkachenko, R. Golovatsyy. Features Home Automatio and System Development Based Raspberry Pi Using Java ME SDK / // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.484-486- Парал.тит.арк.англ.
 1. Mykhaylo Lobur, Ruslan Holovatskyy. Development of a database for the subsystem research pyroelectric sensors //Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 7-11. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 1. Lobur M.V., Holovatskyy R. I. Implementation of the Software for Research of Objects Detections of Passive Detectors of Movement // Scientific and Technical Jornal "Radioelectronics & informatics", Kharkow National University of Radioelectronics, 2012, №4. ISSN 1563-0064. С. 82-85. 2012.
 2. Lobur M.V., Holovatskyy R.I. Inplementation of the Software for Research of Objects Detections of Passive Detectors of Movement /Радіоелектроніка та інформатика-2012, No.4 59, - C.82-85.
 1. Holovatskyy R.I. Development of the infware for research the detection of the objects by passive detectors of movement. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 146-149.
 2. Holovatskyy R.I. Development of the software for research of objects detections of passive detectors of movement. Proceeding of the VIII-th International Conference MEMSTECH'2012"Perspective Technologies and Methods in MEMS Design", 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.-Pp. 149-153.
 1. M. Melnyk, P. Denysyuk, O. Vitovskyy, R. Golovatskyy. Automation of Graphical Dependencies Presentation in ANSYS. MEMSTECH’2010, 20-23 April 2010.- Polyana-Svalyava (Zakarpattya): Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 233-234.
 1. Головацький Р. І. Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем, Вісник НУ "ЛП" № 651, "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика" 2009 р. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- C. 88-92.
 2. Kostyantyn Kolesnyk, Pavlo Denysyuk, Vasyl Teslyuk, Ruslan Holovatsky, Determination of Productivity of Micropompe with Piezorezistive Engine, Proceedings of the of the Xth International Conference CADSM 2009 "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" 24-28 February 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 506-508.
 3. Mykhaylo Lobur, Ruslan Golovatsky, Mathematical model of a pyroelectric sensor for the embedded systems, Proceeding of the Vth International Conference MEMSTECH 2009 "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" 22-24 April 2009 Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 191-193.
 1. Ruslan Golovatskyy. Thermal effects on bjt devices for embedded systems // Proc.of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."-Lviv, Ukraine, 2008.-pp.83-84.
 1. Golovatsky R.I. Computation of Parameters Pyroelectric Thin Films in the Embedded Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.557-559.
 1. Лобур М.В., Головацький Р.І. КМОН інтегрований інфрачервоний детектор руху. Вісник НУ "Львівська політехніка", №548. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2005, с. 49-51.
 1. Головацький Р.І., Лобур М.В. Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об’єктів спостереження. Вісник НУ "Львівська політехніка", №522. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. Львів, 2004, с.112-120.
 2. Лобур М.В., Головацький Р.І. Методи адаптації чутливості пасивних інфрачервоних детекторів руху до об’єктів спостереження. Вісник НУ"ЛП" №512, "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика", с. 115.
 3. Lobur M., Golovatskyy R. Methods of sensitivity management of passive infrared detectors of movement //Тези доповідей міжнародної конференції CADSM 2005, Lviv – Polyana, UKRAINE, 23 – 26 лютого. p. 276.
 4. Golovatsky R.I., Lobur M.V. Method of sensitivity management of passive infrared detectors of movement. //Proc of the VIII-th International Conference CADSM’2005, February 23-26, 2005, Lviv-Polyana, Ukraine.