Науковий напрямок кафедри САП

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САП та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадженню систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.

На кафедрі САПР проводяться дослідження з наступних напрямків:


Теоретичними результатами виконання науково-дослідних робіт є нові математичні моделі, методи, алгоритми проектування та виробництва мікроелектронних пристроїв, а також проектування і функціонування організаційно-технічних систем.

Практичні результати - програмно-методичні комплекси та методики, САПР/САПР ТП мікроелектронних пристроїв, САПР ОТС.

Лідери наукових думок

 • Моделювання характеристик випромінюючих систем (антени, антенні гратки, хвилеводні і квазіоптичні лінії передач) за амплітудною діаграмою спрямованості (можливе застосування до МЕМС).
 • Дослідження процесів розсіювання акустичних та електромагнітних хвиль на сукупності тіл малого розміру (мікро- та наночастинки) і моделювання на цій основі середовищ (матеріалів) із специфічними фізичними властивостями (кіральні середовища і матеріали).
 • Відновлення форми розсіюючих об’єктів за даними виміряних чи змодельованих діаграм розсіювання.
 • Розробка числових методів розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь і дослідження їх розв’язків; розроблення градієнтних методів оптимізації невипуклих функціоналів.
 • Оптика неоднорідних середовищ.
 • Моделювання фізичних процесів, в тому числі методами дискретної, рекурентної та нейро-(перспектива) математики.
 • Моделювання систем із флуктуаціями.
 • Оптимізація систем.
 • Створення ефективних систем автоматизованого проектування теплотехнічних об'єктів та їх елементів.
 • Математичне і програмне забезпечення для моделювання та скінченно-елементного аналізу нерівноважних тепломеханічних процесів у складних середовищах, зокрема, з фрактальною структурою.
 • Інформаційні технології побудови дискретних моделей форм об'єктів у теплотехнічних САПР та забезпечення скінченно-елементного аналізу поведінки об'єктів з використанням хмарних технологій і технологій паралельних обчислень.
 • Інформаційні моделі і програмні засоби аналізу та прогнозування процесів у самоорганізованих технічних системах.

Презентація наукових досліджень

Науковий журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice»

Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Computer Design Systems. Theory and Practice» виходить раз на рік, починаючи з 2019 року. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Науковий журнал висвітлює результати теорії та практики моделювання складних об’єктів, процесів та систем, а також розробки та використання програмного забезпечення для автоматизованого проектування.

Перейти на сайт

Конференція CADSM

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці" (CADSM).

Перейти на сайт

Конференція MEMSTECH

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію "Перспективні технології і методи проектування МЕМС" (MEMSTECH).

Перейти на сайт

Конференція CADMD

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію "САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання".

Перейти на сайт