Міжнародні проекти

Назва/Акронім:
Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design / MastMST
Ід. номер:
517238-TEMPUS-1-2011-1-PL-TEMPUS-JPCR
Програма:
Tempus IV, 5-th Call - Joint Projects (JP)
Тематика:
Curricular Reform
Тривалість:
3 роки
Початок-Кінець:
15.10.2012 - 14.10.2015
Заг. бюджет:
1 123 982,46 €
1 107 727,18 € - кошти гранту EACEA
116 255,28 € - власні кошти співфінансування
Координатор:
Кафедра напівпровідників та оптоелектронних приладів, Лодзинський технологічний університет (Лодзь, Польща)
Партнери:
 1. Лодзинський технологічний університет, Польща
 2. Технічний університет Ільменау, Німеччина
 3. Ліонський Інститут прикладних наук, Франція
 4. Університет м. Павіа, Італія
 5. Національний університет "Львівська політехніка"
 6. Харківський Національний університет радіоелектроніки
 7. Донецький Національний технічний університет
 8. Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка
 9. Міністерство освіти і науки України
 10. Науково-виробниче підприємство "КАРАТ" , Львів
 11. Науково-дослідний інститут Мікроприладів НАН України, Київ
 12. ТзОВ "Алдек-КТС", Харків
Анотація:
Основною метою проекту є створення умов в українських технічних університетах для наскрізного 3-х рівневого навчання по спеціальності Проектування та Інженерія Мікросистем відповідно до регіональних потреб ринку праці.
Для реалізації основної мети заплановано адаптувати та розробити курси з проектування, виробництва і тестування мікросистем. Розробка таких навчальних курсів передбачає тісну інтеграцію існуючих фундаментальних курсів з механіки, електроніки та комп'ютерної інженерії з акцентом на мікро- і нано- механіку.
Враховуючи міждисциплінарний характер мікросистемних пристроїв, в проекті запропоновано 3-х рівневий цикл викладання: основні курси початкового рівня повинні викладатись для студентів бакалаврського рівеня, розширені курси повинні проводитися для магістерського рівнія, а експертні (дослідницькі) курси повинні пропонуватись для аспірантів. В проекті заплановано створити нові і модифікувати існуючі 5 навчальних курсів для бакалаврату, створити 6 і змінити 2 навчальні курси для магістратури, а також розробити 2 нових курси для аспірантури. Професорсько-викладацький склад з усіх 4-університетів буде брати участь у підготовці визначених курсів.
Зусилля по розробці заропонованої навчальної програми будуть направлені на методології проектування та випробування: дві відповідних лабораторії з новітнім обладнанням буде встановлено в 4-х українських вузах. Партнери з вузів ЄС проведуть навчання та тренінги для викладацького і технічного персоналу щодо роботи в цих лабораторіях. Три українські компанії, що беруть участь в проекті для того, щоб надати практичний досвід українським студентав в області проектування, виготовлення, налаштування та обслуговування мікросистемних пристроїв під час запланованих літніх шкіл та регулярних робочих практик.
Основні цілі:
 1. Створення нової спеціалізації "Магістр з інженерії проектування мікросистем"
 2. Розроблення програм і навчальних матеріалів для нової спеціалізації
 3. Встановлення/модернізація двох типів мікросистемних лабораторій
 4. Впровадження мікросистемних технологій в програму підготовки бакалаврів
 5. Організація навчання магістрів та покращення підготовки аспірантів в області комп’ютерного проектування мікросистем
 6. Підготовка високо-кваліфікованих інженерних кадрів для національної високо-технологічної галузі
 7. Організація літньої школи та студентських практик з Проектування мікросистем
 8. Реалізація широкого співробітництва між Українськими та Європейськими партнерськими інституціями
List of Work Packages:
WP.1 Створення і затвердження нової магістерської спеціалізації
WP.2 Розроблення нових навчальних програм з "Проектування мікросистем"
WP.3 Організація нових навчальних лабораторій в області "Проектування мікросистем"
WP.4 Підготовка академічного складу для впровадження нової спеціалізації
WP.5 Поглиблене практичне навчання студентів на підприємствах України та в Європейських вузах
WP.6 Поширення результатів проекту на інші технічні вузи України
WP.7 Забезпечення контролю якості та моніторинг виконнання проекту WP.8 Управління проектом
Відповідальність каф. САПР:
Робочі пакети: WP1, WP3

http://ewent.meil.pw.edu.pl/

Назва:
East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Action 2 Lot 8
Акронім:
EWENT
Анотація:
The EWENT (East-West European Network on higher Technical education) programme can be considered as an element of common East-West European collaboration and partnership. The project aims mainly at launching a research and education network comprising HEIs from the European Union, Belarus, Moldova and Ukraine. EWENT project was selected under Erasmus Mundus Action II, which manages a scholarship programme funded by the European Commission. The EWENT programme is focused on engineering and technology fields of study. The programme objective is to promote and transfer the exchange of persons, knowledge and skills at higher education level.
The EWENT programme offer student and staff scholarships to nationals of European Union, Belarus, Moldova and Ukraine. The project provides mobility scholarships for students and staff Belarus, Moldova and Ukraine to European Union partner universities and from European Union to partner universities from Belarus, Moldova and Ukraine. The mobility can be realised in 17 partner universities in EU and third countries from South-East Europe. There will be available above 200 scholarships to be awarded for 1-36 months depending on mobility type/academic level. The selection process, for the first cohort, will start February 2012.
Координатор:
Mykhaylo Lobur, Head of the Department of Computer Aided Design
Партнери:
 1. EU partners
  • Warsaw University of Technology (WUT)
  • Budapest University of Technology and Economics (BME)
  • Czech Technical University (CVUT)
  • Dublin Institute of Technology (DIT)
  • Ecole Centrale de Nantes (ECN)
  • The University of the Basque Country (UPV/EHU)
  • Universita degli Studi di Trento
 2. Belarus
  • Belarus National Technical University (BNTU)
  • Brest State Technical University (BSTU)
 3. Moldova
  • Technical University of Moldova
 4. Ukraine
  • National Technical University of Ukraine (NTUU KPI)
  • National Aerospace University (KHAI)
  • National Aviation University (NAU)
  • Lviv Polytechnic National University
  • Donetsk National Technical University
  • Odessa National Polytechnic University (ONPU)
  • Donbas State Technical University
Асоційовані партнери:
Polish-Ukrainian Chamber of Commerce
Nikopol Region Chamber of Commerce and Industry
Назва:
Entwicklung und Erprobung eines neuartigen Nanolithographiegerätes für den sub-10 Nanometerbereich
Акронім:
NanoLith
Програма:
EFRE (www.tna-thueringen.de)
Тематика:
мікро- і нано-системотехніка
Тривалість:
2 роки
Початок:
01.01.2009 р.
Кінець:
31.12.2010 р.
Заг. бюджет:
445 840,00 €
Координатор:
NanoCAD GmbH (Ilmenau, Thüringen, Germany)
Партнери:
Technical University Ilmenau (Ilmenau, Germany)
NanoAccess Technology (Nowa Ruda, Poland)
CAD/CAM Department, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)
Анотація:
The triumph of the microelectronics and nanotechnology was strongly coupled with the rapid development and progress of the lithography methods. In the last decade up to now huge investments and huge research and development efforts were applied to improve lithography techniques. But it seams that conventional methods are on the limit, if structures with dimensions less then 30nm are required, especially for the Chip production. In the research and development area there are additional requests for methods and tools which are able to generate pattern in the nanometer regime. A lot of intensive investigations world wide are in progress to develop alternative methods to overcome the limitations of the traditional treatments. A promising candidate for lithography with nanometer resolutions seams to be the Atomic Force Microscope (AFM). In the frame work of the "NanoLith" project, on the basis of the patents "Apparatus and procedure for mask less microlithography"(10303040A1) and "Calixarene as a positive resist" (E12,004,012,179.6), a new mask less nanolithography tool will be developed. The new approach based on the AFM method und use functionalized cantilever sensors and tips. Additional the vicinity near the tip is potentially an exceptional "nano-manufacturing environment", wherein new technologies for controlled nanofabrication and nano-processing are achievable.
The project goal is to develop and demonstrated a Nanolithography tool for generation of sub-10 nanometer structures and patterns. The new Nanolithographie tool is designed to works in the noncontact mode. The underlying procedure allows also extracting surface details and topology information in the nanometer regime. This allows the recognition of alignment marks and the adjustment of different technology levels to each other with nanometer accuracy. With this basic concept the manufacturing of new devices, like single electron or quantum devices or other components in small volume is possible. Capability and performance are demonstrated by means of selected applications. To get higher throughput parallelization is required. In the frame work of this project the feasibility for parallelization shall examined and the approach with two or four working parallel cantilever sensors shall be demonstrated.
Заг. бюджет:
445 840,00 €
Робочий пакет
кафедри САПР
AP 4: Prozess-, Systemsimulation und Simulation der Wechselwirkung
4.1 Simulationssetup
4.2 Prozess- und Systemsimulation zur Optimierung der Cantileversondenherstellung und zur Cantileversonden Ansteuerung
4.3 Simulation der nanoskaligen Wechselwirkungen zwischen SPM-Sonde und Oberfläche
Назва:
Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes
Акронім:
EduMEMS
Програма:
FP7-PEOPLE-2010-IRSES - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme
Тематика:
Information science and Engineering ENG
Тривалість:
4 роки
Початок:
01.07.2011 р.
Кінець:
01.07.2015 р.
Заг. бюджет:
294 500,00 €
- в т.ч. 76 000,00 € - бюджет Кафедри САПР, НУ "Львівська політехніка"
Координатор:
Department of Microelectronics and Computer Science (DMCS) at Technical University of Lodz (Lodz, Poland)
Партнери:
 1. Politechnika Lódzka (TUL) - Poland
 2. Politechnika Wroclawska (WUT) - Poland
 3. Universiteit Gent (UG) - Belgium
 4. Centre National De La Recherche Scientifique (LAAS) - France
 5. Lviv Polytechnic National University (LPNU) - Ukraine
 6. Nacionalniy Tehnichniy Universitet Kiivskiy Politehnichniy Institut (NUKPI) - Ukraine
Анотація:
Microelectromechanical systems (MEMS) represents a modern field in engineering with a significant impact on industrial applications. By combining together electrical, mechanical, thermal and optical elements, MEMS revolutionize the market of sensors and actuators. Clearly, each discipline mentioned above is a long-established and thoroughly researched field. However, there are still many MEMS phenomena left to be explored. The reason is twofold: - MEMS are fabricated in the micrometer scale and microscale-related phenomena have not yet been fully researched - MEMS allow merging many disciplines together and, therefore, mutual dependencies in the microscale between previously unrelated domains are created. Thus, it leads to appearing new research areas when two or more domains meet. The complexity, multi-domain character and diversity of MEMS devices require the designers to specialize in several interdisciplinary domains in order to create a successful design. Currently, there are many research groups across Europe involved in one particular discipline. However, only few of them may have researchers specializing in all of them, which may limit or even impede MEMS research in Europe. Therefore, the primary objective of the project is to combine efforts of European research teams for the purpose of forming an international interdisciplinary group working on a project of a MEMS device (EduMEMS), which incorporates multi-domain phenomena. Each partner involved in the project specializes in at least one research field related to MEMS. The researchers from each domain will be sent to other partners to work on the project and organize courses and lectures related to their specialization. Each partner will then gain knowledge about the domain, which previously he has not specialized in. As a result, each partner should expand their narrowly-specialized research to other disciplines and become capable of performing multi-domain MEMS research independently.
Основні цілі:
 1. Development of a new MEMS design workflow, which will incorporate the design efforts of international distributed team of researchers
 2. Design of a structure, an architecture and component connections of specialised MEMS devices. The choice of MEMS technology for the design and the simulation
 3. Development of mechanical, electrical, thermal, optical and other models for MEMS components on the system and physical design levels
 4. Simulation and testing of developed models for MEMS devices in computer-aided-design (CAD) tools
 5. Design of technological masks for the production of developed MEMS devices
 6. Elaboration of project outputs and results and their use for educational purposes
Наша частина:
WP1: - Developing and incorporating design methodology and workflow for distributed MEMS design.

Навчальні посібники, які розроблено в рамках TEMPUS