2024 рік

Навчальний план

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки (Проектування та програмування інтелектуальних систем і пристроїв)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
2024 рік вступу

CDS_2024_bachelor.pdf

Робочий навчальний план

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма 02 Інформаційні технології проектування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
2024 рік вступу

8.122-2024_CDS1.pdf

Робочий навчальний план

спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма 03 Системне проектування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
2024 рік вступу

8.122-2024_CDS2.pdf

2023 рік

Освітньо-професійна програма

Комп’ютерні науки (Проектування та програмування інтелектуальних систем і пристроїв)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

122-PPISP-OPP-2023.pdf

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

122-ITP-OPP-2023.pdf

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»

Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

122-ONP-2023.pdf

Освітньо-професійна програма «Системне проектування»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

122-SPK-OPP-2023.pdf

Educational-professional programme "System Design"

The second (Master's) higher education level
Higher education degree master
Branch of knowledge 12 Information Technology
Speciality 122 Computer Science

122-SPK-OPP-2023-en.pdf

Навчальний план

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма Комп’ютерні науки (Проектування та програмування інтелектуальних систем і пристроїв)
2023 рік вступу

CDS_2023_bachelor.pdf

Робочий навчальний план

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма
2023 рік вступу

3.122-2023_CDS.pdf

Робочий навчальний план

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма 02 Інформаційні технології проектування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
2023 рік вступу

8.122-2023_CDS1.pdf

Робочий навчальний план

спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма 03 Системне проектування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
2023 рік вступу

8.122-2023_CDS2.pdf