Корпоративна пошта викладачів

Викладач Посада Е-мейл
Лобур Михайло Васильович зав. каф., професор mykhaylo.v.lobur@lpnu.ua
Андрійчук Михайло Іванович професор Mykhaylo.I.Andriychuk@lpnu.ua
Кособуцький Петро Сидорович професор petro.s.kosobutskyi@lpnu.ua
Матвійків Олег Михайлович професор oleh.m.matviikiv@lpnu.ua
Соколовський Ярослав Іванович професор yaroslav.i.sokolovskyi@lpnu.ua
Станкевич Олена Михайлівна професор olena.m.stankevych@lpnu.ua
Щербовських Сергій Володимирович професор serhiy.v.shcherbovskykh@lpnu.ua
Андрущак Назарій Анатолійович доцент nazariy.a.andrushchak@lpnu.ua
Артищук Ірина Володимирівна доцент iryna.v.artyshchuk@lpnu.ua
Белей Олександр Ігорович доцент oleksandr.i.belei@lpnu.ua
Бокла Наталія Іванівна доцент nataliia.i.bokla@lpnu.ua
Головатий Андрій Ігорович доцент andrii.i.holovatyi@lpnu.ua
Денисюк Павло Юрійович доцент pavlo.y.denysiuk@lpnu.ua
Здобицький Андрій Ярославович доцент andrii.y.zdobytskyi@lpnu.ua
Каркульовський Володимир Іванович доцент volodymyr.i.karkulovskyy@lpnu.ua
Керницький Андрій Богданович доцент andriy.b.kernytskyy@lpnu.ua
Климкович Тамара Анатоліївна доцент tamara.a.klymkovych@lpnu.ua
Колесник Костянтин Костянтинович доцент kostyantyn.k.kolesnyk@lpnu.ua
Кривий Ростислав Зіновійович доцент rostyslav.z.kryvyy@lpnu.ua
Левкович Мар'яна Володимирівна доцент mariana.v.levkovych@lpnu.ua
Мазур Віталій Володимирович доцент vitaliy.v.mazur@lpnu.ua
Марікуца Уляна Богданівна доцент uliana.b.marikutsa@lpnu.ua
Маркелов Олександр Едуардович доцент oleksandr.e.markelov@lpnu.ua
Мельник Михайло Романович доцент mykhaylo.r.melnyk@lpnu.ua
Мокрицька Ольга Володимирівна доцент olha.v.mokrytska@lpnu.ua
Ребот Дарія Петрівна доцент dariya.p.rebot@lpnu.ua
Стефанович Тетяна Олександрівна доцент Tetyana.O.Stefanovych@lpnu.ua
Том'юк Василь Васильович доцент vasyl.v.tomiuk@lpnu.ua
Фармага Ігор Вірославович доцент ihor.v.farmaha@lpnu.ua
Чкалов Олексій Валерійович доцент oleksii.v.chkalov@lpnu.ua
Юрчак Ірина Юріївна доцент iryna.y.yurchak@lpnu.ua
Яворський Назарій Борисович доцент nazarii.b.yavorskyi@lpnu.ua
Корпильов Дмитро Вікторович ст. викладач dmytro.v.korpylov@lpnu.ua
Нестор Наталія Ігорівна ст. викладач nataliia.i.nestor@lpnu.ua
Оборська Оксана Володимирівна ст. викладач oksana.v.oborska@lpnu.ua
Оксентюк Віра Миколаївна ст.викладач vira.m.oksentyuk@lpnu.ua
Панчак Роман Теодорович ст. викладач roman.t.panchak@lpnu.ua
Файтас Олег Ігорович ст. викладач oleh.i.faitas@lpnu.ua
Ханас Юрій Юрійович ст. викладач yuriy.y.khanas@lpnu.ua
Головацький Руслан Іванович асистент ruslan.i.holovatskyi@lpnu.ua
Оринчак Марія Романівна асистент mariia.r.orynchak@lpnu.ua
Плесканка Назарій Михайлович асистент nazarii.m.pleskanka@lpnu.ua
Спас Наталія Ярославівна асистент nataliia.y.spas@lpnu.ua
Шмігельський Петро Ігорович асистент petro.i.shmihelskyi@lpnu.ua
Василишин Богдан Степанович асистент bohdan.s.vasylyshyn@lpnu.ua
Дутка Володимир Юрійович асистент volodymyr.y.dutka@lpnu.ua
Загоруйко Дмитро Андрійович асистент dmytro.a.zahoruiko@lpnu.ua
Ханас Юрій Богданович асистент yurii.b.khanas@lpnu.ua