Головатий Андрій Ігорович

Головатий Андрій Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САП

E-mail: Andrii.I.Holovatyi@lpnu.ua

Освіта

 • Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем, напрям “Комп’ютерні науки”. 2000 - 2005
 • Аспірантура при кафедрі САП, НУ “Львівська політехніка”. 2005 - 2009
 • Кандидатська дисертація на тему “Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості” за спеціальністю 05.13.12 – “Системи автоматизації проектувальних робіт”. 2009

Професійна діяльність:

 • 2010 - 2015 – старший викладач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • 2015 - теперішній час – доцент кафедри САП НУ “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси:

VHDL-AMS, Verilog-AMS, MATLAB/Simulink моделювання складних гетерогенних систем; автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем; прикладне застосування МЕМС пристроїв в інтелектуальних системах; проектування та програмування вбудованих систем реального часу; розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Основні публікації:

 1. Навчальний посібник з дисципліни "STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами". А. Головатий. STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами. Теорія і лаборатоний практикум. / А. Головатий. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 97 с.
 2. Навчальний посібник з дисципліни "Чисельні методи в програмній інженерії" М. Петрик, А. Головатий. Чисельні методи в програмній інженерії (моделі та прикладні крайові задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних). Навчальнй посібник. Теорія і лаборатоний практикум. / М. Петрик, А. Головатий. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 56 с.
 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Чисельні методи в програмній інженерії" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 22 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Менеджмент проектів програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об'єктами" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Програмне забезпечення систем реального часу" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 7. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Професійна практика програмної інженерії" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 24 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Групова динаміка і комунікації" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 20 с.
 9. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни "Комп'ютерна дискретна математика" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 22 с.
 10. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектний практикум" для студентів напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. / Уклад.: А.І. Головатий - Тернопіль: ТНТУ 2011 - 18 с.
 11. Методичні вказівки для виконання розділу дипломної роботи щодо техніко-економічного обґрунтування вибору проектного рішення розробки та оцінки якості програмного забезпечення / Упор. Петрик М.Р., Кінах Я.І., Головатий А.І., Рогатинська Л.Р. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2012. – 34 с.
 1. CAD in machinery design. Implementation and educational issues. XXIX International Polish-Ukrainian conference : колективна монографія. – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2023. Holovatyy A. Development of microcontroller-based temperature and humidity data logger / A. Holovatyy, R. Panchak, M. Lobur. – c.77–84.
 2. Теслюк В. М., Ріпак Н. С., Головатий А. І., Опотяк Ю. В., Теслюк Т. В. Апаратне та програмне забезпечення системи моніторингу спектру віброприскорень // Український журнал інформаційних технологій. – 2023. – Вип. 5, т. 1. – С. 51–60.
 3. Головатий А. І., Теслюк В. М., Ріпак Н. С. Розроблення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2022. – Т. 32, №1. – С. 79–84.
 4. Holovatyy A., Saravanakumar Y. N., Sultan M. T. H., Shahar F. S., Giernacki W., Łukaszewicz A., Nowakowski M., Stępień S. Power sources for unmanned aerial vehicles: a state-of-the art [Електронний ресурс] // Applied Sciences (Switzerland). – 2023. – Vol. 13, iss. 21. (Web of Science).
 5. Tsmots I., Teslyuk V., Łukaszewicz A., Lukashchuk Y., Kazymyra I., Holovatyy A., Opotiak Y. An approach to the implementation of a neural network for cryptographic protection of data transmission at UAV [Електронний ресурс] // Drones (Basel). – 2023. – Vol. 7, iss. 8. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Krishna C. N., Łukaszewicz A., Holovatyy A., Sultan M. T. H., Giernacki W. Review of sensors and detection method of anti-collision system of unmanned aerial vehicle [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2023. – Vol. 23, iss. 15. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Holovatyy A., Pitsyshyn A., Yazh A., Łukaszewicz A., Giernacki W., Kolesnyk K. Behavioral modelling and simulation of microelectromechanical gyroscopes // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 19.
 8. Holovatyy A., Tesliuk V., Holovata S., Odynak M. Hardware and software development for vibration monitoring system // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 38.
 9. Holovatyy A., Kolesnyk K., Lobyr M., Kernyskyy A., Vichkovskyy V., Yazh A. Development of HDL models of heterogeneous microsystems for behavioral level of computer-aided design // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 31.
 10. Kernyskyy A., Kernytska A., Marikutsa U., Skorulski G., Vovk M. The use of artificial intelligence in teaching and learning CAx: perspectives and approaches // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 63.
 11. Łukaszewicz A., Kernyskyy A., Мelnyk M., Holovatyi A., Skorulski G., Szczepańczyk A. The role and development of CAx methods and tools in reverse engineering // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 61.
 1. Головатий А. І., Теслюк В. М., Ріпак Н. С. Розроблення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2022. – Т. 32, № 1. – С. 79–84. (ДБ/Нейроробот, Прикладні дослідження і розробки).
 2. Andriy Holovatyy, Roman Panchak, Mykhaylo Lobur. Development of microcontroller based temperature and humidity data logger // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 19–20.
 1. Andriy Holovatyy. Development of IoT weather monitoring system based on Arduino and ESP8266 Wi-Fi module [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 2. Andriy Holovatyy, Sofia Holovata, Yaroslav Sokolovskyy, Bohdan Pobereyko. Mathematical modeling of boundary stress state of orthotropic material [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine.
 1. Holovatyy A., Teslyuk V., Kryvinska N., Kazarian A. Development of microcontroller-based system for background radiation monitoring [Електронний ресурс] // Sensors (Switzerland). – 2020. – Vol. 20, iss. 24. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS?, Web of Science?).
 1. Khanas Yurij, Golovatyy Andriy, Kaganovych K. Combined numerical matrix balance types // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 3–6. (Ханас Ю. Ю., Каганович Х. М.).
 1. Головатий А. І., Левкович І. А., Поберейко С. Б. Розроблення цифрового годинника з термометром і барометром на МК AVR Atmega32 і давачах DS18b20, MPX4115 засобами Proteus design // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 14.
 2. Khomytska I., Teslyuk V., Morushko O., Holovatyy A. Development of methods, models and means for the author attribution of a text // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 3/12 (93). – P. 41–46. (SciVerse SCOPUS).
 3. Teslyuk Vasyl, Holovatyy Andriy, Hamza Ali. Development of the basic acoustic elements models on the base of the VHDL – AMS language for computer-aided design at the schemotechnical level // Econtechmod. – 2018. – Vol. 7, № 2. – Р. 53–58. (Index Copernicus International).
 4. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Pobereyko Sofi, Sokolovskyy Yaroslav, Lobur Muhaylo. Development of background radiation monitoring system based on arduino platform // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 139–142. (SciVerse SCOPUS).
 5. Holovatyy Andriy, Teslyuk Vasyl, Sokolovskyy Yaroslav, Pobereyko Sofi, Lobur Muhaylo. Development of arduino-based embedded system for detection of toxic gases in air // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 121–124. (SciVerse SCOPUS).
 6. Pobereyko Sofi, Holovatyy Andriy, Sokolovskyy Yaroslav, Pobereyko B. Mathematical model and software for determination of short - Term strength of anisotropic composite materials // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 207–210. (SciVerse SCOPUS).
 1. Iwaniec M., Teslyuk V., Mashevska M., Lobur M., Holovatyy A., Kolesnyk K. Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345 // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH): proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P.25–29. (Машевська М.В., Головатий А.І.) (SciVerse SCOPUS).
 2. Tsmots I., Teslyuk T., Teslyuk V., Medykovskyy M., Holovatyy А. Intelligent components of multilevel system for energy efficiency management in regional economy // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM): proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P.319–323. (ДБ/Енергоефективність, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 1. Holovatyy A., Teslyuk V., Panchak R., Koshurets S.. Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", 2015, № 828. - 2016. - P. 20-26.
 2. Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur, Michal Szermer, Cezary Maj. Mask Layout Design of Single- and Double-Arm Electrothermal Microactuators // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2016): матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 квітня 2016, Львів-Поляна, Україна). - 2016. - P. 28-30. (SciVerse SCOPUS).
 1. А.І. Головатий, В.М. Теслюк, А.Я. Зелінський. Математична модель п'єзорезистивного мікродавача тиску для компонентного рівня проектування // Зб. наук.-техн. пр.: Нау-ковий Вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.01. – С. 374 – 381. IndexCopernicusз 2013 р. (ICV 2013: 4.38), Google-Scholar
 2. A. Holovatyy, V. Teslyuk, R. Kryvyy. VHDL-Ams Model of the Integrated Membrane Micro-Accelerometer with Delta -Sigma (??) Analog-To-Digital Converter for Schematic Design Level // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 65 – 70. [IndexCopernicus]
 3. A. Holovatyy. VHDL-AMS Model of MEMS Capacitive Accelerometer with Delta-Sigma A/D Converter for Behavioral Level Design // Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці : матеріали XIII міжнародної конференції CADSM-2015, 24-27 лютого 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л. : Вежа і Ко, 2015 – C.313-315- Парал.тит.арк.англ.
 4. A. Holovatyy, V. Teslyuk. Verilog-AMS model of mechanical component of integrated angular velocity microsensor for schematic design level // ХVI Міжнародна конференція "Обчислювальні проблеми електротехніки" – "Computational Problems of Electrical Engineering" (СРЕЕ) / Національний Університет "Львівська Політехніка", 2015 - C. 3.
 5. A. Holovatyy, T. Teslyuk*, M. Lobur. VHDL-AMS Model of Delta-Sigma (??) Modulator for A/D Converter in MEMS Interface Circuit // Перспективні технології і методи проектування МЕМС: матеріали дванадцятої міжнар. конф. MEMSTECH 2015, 2-6 вересеня 2015, Поляна, Україна / Національний Університет "Львівська Політехніка". – Л.: Вежа і Ко, 2015 – C.51- 52-Парал.тит.арк.англ.
 1. A. Holovatyy, V. Teslyuk, M. Lobur. Verilog – ams model of comb-drive sensing element of integrated capacitive microaccelerometer for behavioral level of computer aid design. //Econtechmod. An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol. 3, No. 4. Lublin-Rzeszow, 2014. – P. 49 – 53.
 2. А. Головатий. Використання апаратно-обчислювальної платформи ARDUINO у вивченні основ програмування вбудованих систем для студентів напряму підготовки "програмна інженерія"/ А. Головатий. – Матеріали IV науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2014. – C. 36.
 3. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. VHDL-AMS Model of Single-Axis Piezoresistive MEMS Accelerometer for Behavioral Design Level. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2014. The Хth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2014. – pp. 51-52.
 4. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. MATLAB-Simulink Model of Mechanical Component of Fully Differential Capacitive MEMS Accelerometer. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2014. The Хth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2014. – pp. 32.
 1. Головатий А., Лобур М. VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня проектування. / А. Головатий, М. Лобур // Вісник НУ "Львівська політехніка" – серія: "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" – 2013. – №751. – C. 236 - 244.
 2. Головатий А., Теслюк В., Лобур М. Розробка VHDL-AMS моделі інтегрального мікроакселерометра із сігма-дельта (??) керуванням (Andriy Holovatyy, Vasyl Teslyuk, Mykhaylo Lobur. "Development of VHDL-AMS model of integrated microaccelerometer with sigma-delta (??) control") / А. Головатий, В. Теслюк, М. Лобур // Вісник НУ "Львівська політехніка" - серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2013. - №748. – С. 66 - 73.
 3. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Verilog-AMS Model of MEMS Capacitive Comb-Drive Accelerometer for Behavioral Level of Computer-Aided Design. / A. Holovatyy, M. Lobur // CADSM'2013 12th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics – 2013. – 3 pp.
 4. Andriy Holovatyy, Mykhaylo Lobur, Vasyl Teslyuk. Modeling and Simulation of Integrated Angular Velocity Microsensor. / A. Holovatyy, M. Lobur // CADSM'2013 12th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics. – 2013. – 5 pp.
 5. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Teslyuk Vasyl. Development of Behavioral Model of Mechanical Module of Integrated Angular Velocity Microsensor using Verilog-AMS. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Teslyuk // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 6. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Kryvyy Rostyslav. Modeling and Behavioral Simulation of Electro-Thermal Microactuator using VHDL-AMS. / A. Holovatyy, M. Lobur, R. Kryvyy // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 7. Kryvyy Rostyslav, Tkachenko Serhiy, Panchak Roman, Karkuljovskyy Volodymyr, Holovatyy Andriy. Determining the Optimal Routes in Territorial Separated Points Using Genetic Algorithms. / R. Kryvyy, S. Tkachenko, R. Panchak, V. Karkuljovskyy, A. Holovatyy // MEMSTECH'2013. The IХth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2013. – 5 pp.
 8. А. Головатий. Розробка алгоритму роботи та програмного забезпечення пристрою економного управління нагрівачем з захистом від перенапруги і замерзання на AVR - мікроконтролері. / А. Головатий. – Програма Третьої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2013. – 1 с.
 1. Головатий А., Б. Артюшенко Б. Математична модель для дослідження технічних характеристик інтегрального мікросенсора кутової швидкості. / А. Головатий, Б. Артюшенко // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – 2012. – Том 4. – С. 191 - 201.
 2. Лобур М., Головатий А. Розробка макропараметричного методу інтеграції гетерогенних САПР і структури підсистеми автоматизованого проектування для МЕМС сенсорів параметрів руху (Holovatyy A. Development of macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems and structure of integrated computer-aided design subsystem for MEMS motion sensors) / М. Лобур, А. Головатий // Вісник НУ "Львівська політехніка" – серія: "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика." – 2012. – №747. – С. 87 - 93.
 3. А. Головатий. Огляд програмного забезпечення Intel Parallel Studio – інструменту розробки розпаралелених програм / А. Головатий. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 4. А. Головатий, Р. Капаціла. Призначення програмного модуля Intel Parallel Amplifier пакету Intel Parallel Studio / А. Головатий, Р. Капаціла. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 5. А. Головатий, Р. Капаціла. Огляд програмних модулів Intel Parallel Advisor і Intel Parallel Composer пакету Intel Parallel Studio. / А. Головатий, Р. Капаціла. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 6. А. Головатий, Л. Рогатинська. Призначення програмного модуля Intel Parallel Inspector пакету Intel Parallel Studio. / А. Головатий, Л. Рогатинська. – Друга науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 7. Andriy Holovatyy. Teaching of object-oriented programming for foreign students. / А. Головатий. – Всеукраїнська науково-методичної конференції. Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України, ", Тернопіль, 2012. – 3 с..
 8. Andriy Holovatyy. Using software development tools for professional preparation of foreign students. / А. Головатий. – Всеукраїнська науково-методичної конференції. Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України, ", Тернопіль, 2012. – 1 с..
 9. А. Головатий. Розробка метеостанції на AVR – мікроконтролері. / Головатий А. – XVI наукова конференція Тернопільського національного технічного універистету імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2012 – 1 с.
 1. А. Головатий. Розробка VHDL-AMS моделі мікромеханічної складової MEMS сенсора кутової швидкості. // Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 54, Тернопіль, 2011.
 2. А. Головатий. Розробка програмного забезпечення енергозберігаючої системи охолодження на AVR мікроконтролері. // А. Головатий, Л. Рогатинська, Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 55, Тернопіль, 2011.
 3. А. Головатий. Огляд програмного забезпечення CoventorWare для проектування і моделювання MEMS // А. Головатий, Л. Рогатинська, Матеріали першої науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", С. 56, Тернопіль, 2011.
 1. Артюшенко Б.А., Ільяшенко М.Б., Головатий А.І. Визначення впливу відхилень антени на характеристики діаграми напрямленості методом паралельного аналізу граней. / Б.А. Артюшенко, М.Б. Іляшенко, А.І. Головатий // Запорізький національний технічний університет. Науковий журнал: Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2010. – №2(23). – С. 16 - 20.
 2. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Ihor Motyka. Development of Mathematical Model of Spring Suspension System for Microelectromechanical Angular Velocity Sensor (MEMS Gyroscope). / A. Holovatyy, M. Lobur, I. Motyka // MEMSTECH'2010. The VI-th International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2010. – 4 pp.
 3. Holovatyy Andriy, Lobur Mykhaylo, Mazur Vitaliy, Lobur Maryan. Development of Macroparametric Exchange Method for Heterogeneous CAD and Structure of Integrated Design Environment for MEMS Gyroscopes. / A. Holovatyy, M. Lobur, V. Mazur, M. Lobur // MEMSTECH'2010. The VIth International Conference Perspective Technologies And Methods In Mems Design. – 2010. – 2 pp.
 1. А. Головатий. Моделювання впливу коливань кутової швидкості і температури на динамічні характеристики мікромеханічного гіроскопа камертонного типу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. – №629. – С. 58-65.
 2. А. Головатий. Розрахунок та конструювання пружних систем мікроелектромеханічних (МЕМС) гіроскопів // Науковий журнал Вісник Тернопільського державного технічного університету, Том 13. №4, - Тернопіль, 2008. – С. 24-30.
 3. Головатий А.І., Лобур М.В., Новіцький Я.М.. Визначення оптимальних конструктивних параметрів мікроелектромеханічної системи залежно від його технічних характеристик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2008. –№613. – С. 93-100.
 4. М.В. Лобур, А.І. Головатий. Розробка моделі для автоматизованого проектування МЕМС давача кутової швидкості засобами VHDL-AMS // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2008. – Випуск 46. – С. 115 – 122.
 5. Головатий А.І., Новіцький Я.М.. Визначення впливу паразитних коливань на конструктивні параметри МЕМС гіроскопів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів, 2008. -№614. – С. 68-76.
 6. Головатий А. Розроблення VHDL-AMS моделі мікромеханічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2008. -№616. – С. 54-60.
 7. Holovatyy A., Lobur M., Teslyuk V. Determination of parasitic oscillations effect on constructive parameters of MEMS gyroscopes // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."(CADMD'2008). –Lviv, 2008. – P. 47-55.
 8. Holovatyy A.. Simulation of dynamic characteristics of micromechanical gyroscope with temperature effect // Proc. of the XVI Ukrainian-Polish Conference on "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Problems."(CADMD'2008). –Lviv, 2008. – P. 66-70.
 9. Holovatyy A., Lobur M., Teslyuk V.. VHDL-AMS Model of MEMS Tuning Fork Gyroscope for the Schematic Level of Computer-Aided Design // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 138-141.
 10. Holovatyy A., Lobur M., Bobalo S. Modeling and analysis of technical characteristics of micromechanical Z-axis gimbaled gyroscope using VHDL-AMS // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 72 – 75.
 11. Lobur M., Holovatyy A. Creation of design algorithm of working elements of micromechanical gyroscopes // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2008). – Lviv – Polyana, 2008. – P. 49-53.
 1. А. Головатий. Розрахунок і конструювання робочих органів мікроелектромеханічних гіроскопів (давачів кутових швидкостей) // Науковий журнал Вісник Тернопільського державного технічного університету, Том 12. №4, - Тернопіль, 2007. – С. 20-26.
 2. Lobur M., Holovatyy A. Research of influence of materials properties on resonance frequencies of micromechanical tuning fork gyroscope // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2007). – Lviv – Polyana, 2007. – P. 115 – 117.
 3. Pereyma M., Teslyuk V., Holovatyy A. Approaches for power output increasing of the vibration-based energy harvesting device // (CADSM'2007).
 1. Lobur M., Antonyuk V., Holovatyy A., Rackul P. Perspectives of using embedded systems of microelectronics and micromechanics in the applied tasks of moving objects navigation // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2006). – Lviv – Polyana, 2006. – P. 107 – 110.
 2. Teslyuk V., Zaharyuk R., Romanyuk A., Holovatyy A.. Research of output mechanical parameters of the capacitive microaccelerometer construction // Proc. of the IVth International Conference of Young Scientists. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design". (MEMSTECH'2006). – Lviv – Polyana, 2006. – P. 113.